Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. ELVAN ÖÇMEN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2007
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
 • NO AD YIL
  1  The bibliometric analysis of most cited 100 papers in anesthesia-induced neurotoxicity....  2023
  2  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  3  The Effect of 'Tris-Hydroxymethyl Aminomethane' Treatment on Survival of Rats with Experimental Meta...  2021
  4  Morbidity and mortality after anaesthesia in early life: results of the European prospective multice...  2021
  5  Difficult tracheal intubation in neonates and infants. NEonate and Children audiT of Anaesthesia pRa...  2021
  6  Respiratory mechanics with volume controlled auto flow ventilation mode in cardiac surgery...  2019
  7  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
  8  The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat...  2017
  9  Suprachoroidal drainage of aqueous humour with a novel implant: Suprajet...  2017
  10  Day-Time İsoflurane Administration Suppress Circadian Gene Expressions in Both the Brain and a Perip...  2017
  11  Çocuklarda Faringeal Girişimler; Çocuklarda OSA, Adenoidektomi, Tonsillektomi Girişimleri ve Anestez...  2016
  12  Analyzing the Exposures to Electric and Magnetic Field in an Intensive Care Unit...  2016
  13  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
  14  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  15  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
  16  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
  17  Laparaskopik Kolesistektomilerde LM-Supreme ile Endotrakeal Entübasyonun Karşılaştırılması...  2016
  18  Erythropoietin diminishes isoflurane-induced apoptosis in rat frontal cortex...  2016
  19  Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous System in Rats...  2016
  20  Sinir Stimülatörleri ve Rejyonel Anestezide Kullanımı...  2015
  21  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  22  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  23  Parsiyel Larenjektomisi Bulunan Bir Hastada Endobronsiyal Bloker ile Tek Akciger Ventilasyonu...  2014
  24  Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin Değerlendi...  2014
  25  The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N-Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditio...  2014
  26  Use of airway exchange catheter for bronchoscopy of a patient with Down's Syndrome...  2013
  27  The Assessment of Memory under Total Intravenous Anesthesia...  2013
  28  Neuroprotective effects of progesterone in spinal cord ischemia in rabbits....  2013
  29  Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler...  2013
  30  Santral Nöraksiyal Blok Uygulamalarına Bağlı Komplikasyonların Altı Aylık Süreçte Retrospektif ve Pr...  2012
  31  Bilateral Persistant Cord Vocal Paralysis After Oesophageal Stricture Surgery, A Patient with Feingo...  2012
  32  Ketorolac Tromethamine Promotes Functional Recovery and Enhances Nerve Regeneration After Sciatic Ne...  2012
  33  Effects of erythropoietin on the volume of infarction after spinal cord ischemia model...  2012
  34  Omurga Cerrahisi Geçirecek Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hava Yolu Yönetimi...  2010
  35  Comprasion of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in patients scheduled for co...  2009
 • NO AD TARİH
  1  ultrason altında aksiller brakial pleksus anatomik yerleşimi... 03/11/2022 - 06/11/2022
  2  anesthesia for a child with menkes syndrome... 14/10/2022 - 16/10/2022
  3  anesthetic management of vodi syndrome... 14/10/2022 - 16/10/2022
  4  Does epidural magnesium sulphate causes medulla spinalis injury in rabbits? Tavşanlarda epidural ma... 21/11/2021 - 23/11/2021
  5  THE EFFECT OF SEVOFLURANE ANESTHESIA ON MEDULLA SPINALIS IN NEWBORN RATS... 26/09/2021 - 27/09/2021
  6  COVID-19 Pandemisinde Endotrakeal Entübasyon için yapılan Mavi Kod Çağırılarının İncelenme... 09/04/2021 - 10/04/2021
  7  Hekimler, Hemşireler ve Diğer Hastane Çalışanlarında Empatinin Değerlendirilmesi: Bir Anket ... 07/11/2018 - 11/11/2018
  8  İleri Derecede Obstruktif Uyku Apnesi Olan Prader-Willi Sendromlu Çocukta Tonsillektomi Operasyonu... 07/11/2018 - 11/11/2018
  9  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  10  Effect of standard normothermia protocol on surgical site infections: preliminiary results of a rand... 15/05/2015 - 17/05/2015
  11  Diagnostic Importance Of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute Kidn... 13/11/2014 - 16/11/2014
  12  sıçanlarda intraserebroventriküler verilen sugammadeksin santral sinir sistemi üzerine etkileri... 25/10/2014 - 28/10/2014
  13  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  14  Anestezi uygulaması öncesi kullanılan aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliklerinin d... 20/11/2013 - 24/11/2013
  15  Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkileri... 20/11/2013 - 24/11/2013
  16  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  17  Glokom drenaj cerrahisinde yeni bir implant: Suprajet... 06/11/2013 - 10/11/2013
  18  Cerrahi öncesi anestezi bakısı sebebiyle anestezi polikliniğine başvuran hastaların anestezi i... 27/09/2013 - 27/09/2013
  19  Evaluation of the efficacy and safety of a novel glaucoma shunt implant "Suprajet" in an animal stud... 17/07/2013 - 20/07/2013
  20  kardiyak cerrahide volüm kontrol autoflow ventilasyon modu ile akciğer mekanikleri... 07/11/2012 - 11/11/2012
  21  Down Sendromlu bir olguda endoskopik bronşiyal rüptür onarımında tüp değiştirici kullanılma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  22  The effect of "tris-hydroxymethyl aminomethane" (Tham) treatment on survival of rats on which experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  23  The effect of application of "Oxidised Cellulose (Bloodcare)" powder on hemostasis time in an experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  24  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik ön koşullama ve uzak iskemik ön ko... 26/10/2011 - 30/10/2011
  25  Yenidoğan Ratlarda İzofluran Uygulamasının Saat Genleri Üzerine Etkisinin Araştırılması... 25/10/2011 - 30/10/2011
  26  Feingold Sendromlu Bir Hastada Anestezi Sonrası Gelişen Kalıcı Bilateral Vokal Kord Paralizisi (... 28/10/2010 - 31/10/2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Minimal İnvaziv Kulak Burun Boğaz Girişimlerinde Anestezi minimal invaziv girişimlerde anestezi...  2022
  2  Endovasküler Girişimlerde Anestezi Türkiye Klinikleri...  2020
  3  Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Sedasyon Sedasyon ve Analjezi...  2019
  4  Antihipertansifler, Vazodilatatörler, Diüretikler ve Statinler Temel Anestezi Soru Kitabı...  2014
  5  Kardiyorenal Sendrom yoğun bakımda Sendromlar...  2014
  6  Antihipertansifler vazodilatörler, diüretik ve staninler Temel Anestezi...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Sevofluran İlişkili Nörotoksisitede NEAT1in Rolü...  2/2022 - 4/2024
  2  Adaptif akış yöntemi ile idrar ölçüm ve infüzyon kontrol cihaz ve setleri tasarımı, prototip imalatı ve klinik araştırması...  7/2017 - /
  3  Yenidoğan ratlarda tekrarlanan desfluran uygulaması Alzheimer Hastalığı oluşturur mu?...  5/2011 - 5/2012
 • NO Görev
  1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kasım 2023- Aralık 2023
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Eylül 2023- Kasım 2023
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Kasım 2022-Devam ediyor
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Kasım 2019- Kasım 2022
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2019- Kasım 2022