Tr

Associate Professor ELVAN ÖÇMEN FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  2001
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  2007
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Respiratory mechanics with volume controlled auto flow ventilation mode in cardiac surgery...  2019
  2  Experiences of Transcatheter Aortic Valve Implantation with Severe Aortic Stenosis...  2019
  3  The effects of intra-cerebroventricular administered rocuronium on the central nervous system of rat...  2017
  4  Suprachoroidal drainage of aqueous humour with a novel implant: Suprajet...  2017
  5  Day-Time İsoflurane Administration Suppress Circadian Gene Expressions in Both the Brain and a Peri...  2017
  6  Çocuklarda Faringeal Girişimler; Çocuklarda OSA, Adenoidektomi, Tonsillektomi Girişimleri ve Ane...  2016
  7  Analyzing the Exposures to Electric and Magnetic Field in an Intensive Care Unit...  2016
  8  Effect of Day and Night Desflurane Anaesthesia on Melatonin Levels in Rats...  2016
  9  Comparison of the RIFLE, AKIN and KDIGO diagnostic classification for Acute Renal Injury in Patients...  2016
  10  Effect of day/night administration of three different inhalational anesthetics on melatonin levels i...  2016
  11  Day and Night Administration of Sevoflurane Effect of Melatonin Levels in Rats...  2016
  12  Laparaskopik Kolesistektomilerde LM-Supreme ile Endotrakeal Entübasyonun Karşılaştırılması...  2016
  13  Erythropoietin diminishes isoflurane-induced apoptosis in rat frontal cortex...  2016
  14  Effects of Intracerebroventricular Sugammadex Administration on Central Nervous System in Rats...  2016
  15  Sinir Stimülatörleri ve Rejyonel Anestezide Kullanımı...  2015
  16  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  17  Acute renal injury evaluation after liver transplantation: with RIFLE criteria...  2015
  18  Parsiyel Larenjektomisi Bulunan Bir Hastada Endobronsiyal Bloker ile Tek Akciger Ventilasyonu...  2014
  19  Anestezi Uygulaması Öncesi Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin D...  2014
  20  The Effects of Remote Ischemic Preconditioning and N-Acetylcysteine with Remote Ischemic Preconditio...  2014
  21  Use of airway exchange catheter for bronchoscopy of a patient with Down's Syndrome...  2013
  22  The Assessment of Memory under Total Intravenous Anesthesia...  2013
  23  Neuroprotective effects of progesterone in spinal cord ischemia in rabbits....  2013
  24  Ratlarda Gece veya Gündüz İzofluran Uygulaması Plazma Melatonin Düzeyini Etkiler...  2013
  25  Bilateral Persistant Cord Vocal Paralysis After Oesophageal Stricture Surgery, A Patient with Feingo...  2012
  26  Santral Nöraksiyal Blok Uygulamalarına Bağlı Komplikasyonların Altı Aylık Süreçte Retrospek...  2012
  27  Ketorolac Tromethamine Promotes Functional Recovery and Enhances Nerve Regeneration After Sciatic Ne...  2012
  28  Effects of erythropoietin on the volume of infarction after spinal cord ischemia model...  2012
  29  Omurga Cerrahisi Geçirecek Ankilozan Spondilitli Hastalarda Hava Yolu Yönetimi...  2010
  30  Comprasion of etomidate-remifentanil and propofol-remifentanil sedation in patients scheduled for co...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Hekimler, Hemşireler ve Diğer Hastane Çalışanlarında Empatinin Değerlendirilmesi: Bir Anket ... 07/11/2018 - 11/11/2018
  2  İleri Derecede Obstruktif Uyku Apnesi Olan Prader-Willi Sendromlu Çocukta Tonsillektomi Operasyonu... 07/11/2018 - 11/11/2018
  3  Experiences of transcatheter aortic valve implantation with severe aortic stenosis... 28/05/2016 - 30/05/2016
  4  Effect of standard normothermia protocol on surgical site infections: preliminiary results of a rand... 15/05/2015 - 17/05/2015
  5  Diagnostic Importance Of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute Kidn... 13/11/2014 - 16/11/2014
  6  sıçanlarda intraserebroventriküler verilen sugammadeksin santral sinir sistemi üzerine etkileri... 25/10/2014 - 28/10/2014
  7  Karaciğer transplantasyonu olan hastalarda akut renal yetmezlik: RIFLE kriterleri ile değerlendirm... 15/10/2014 - 18/10/2014
  8  Anestezi uygulaması öncesi kullanılan aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliklerinin d... 20/11/2013 - 24/11/2013
  9  Galen vende anevrizmal malformasyonu olan bir olguda anestezi uygulaması... 20/11/2013 - 24/11/2013
  10  Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkileri... 20/11/2013 - 24/11/2013
  11  Glokom drenaj cerrahisinde yeni bir implant: Suprajet... 06/11/2013 - 10/11/2013
  12  Cerrahi öncesi anestezi bakısı sebebiyle anestezi polikliniğine başvuran hastaların anestezi i... 27/09/2013 - 27/09/2013
  13  Evaluation of the efficacy and safety of a novel glaucoma shunt implant "Suprajet" in an animal stud... 17/07/2013 - 20/07/2013
  14  kardiyak cerrahide volüm kontrol autoflow ventilasyon modu ile akciğer mekanikleri... 07/11/2012 - 11/11/2012
  15  Down Sendromlu bir olguda endoskopik bronşiyal rüptür onarımında tüp değiştirici kullanılma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  16  The effect of application of "Oxidised Cellulose (Bloodcare)" powder on hemostasis time in an experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  17  The effect of "tris-hydroxymethyl aminomethane" (Tham) treatment on survival of rats on which experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  18  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon modelinde uzak iskemik ön koşullama ve uzak iskemik ön ko... 26/10/2011 - 30/10/2011
  19  Yenidoğan Ratlarda İzofluran Uygulamasının Saat Genleri Üzerine Etkisinin Araştırılması... 25/10/2011 - 30/10/2011
  20  Feingold Sendromlu Bir Hastada Anestezi Sonrası Gelişen Kalıcı Bilateral Vokal Kord Paralizisi (... 28/10/2010 - 31/10/2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarında Sedasyon Sedasyon ve Analjezi...  2019
  2  Genitoüriner cerrahide anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2015
  3  Antihipertansifler, Vazodilatatörler, Diüretikler ve Statinler Temel Anestezi Soru Kitabı...  2014
  4  Kardiyorenal Sendrom yoğun bakımda Sendromlar...  2014
  5  Antihipertansifler vazodilatörler, diüretik ve staninler Temel Anestezi...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Adaptif akış yöntemi ile idrar ölçüm ve infüzyon kontrol cihaz ve setleri tasarımı, prototip imalatı ve klinik araştırması...  7/2017 - /
  2  Yenidoğan ratlarda tekrarlanan desfluran uygulaması Alzheimer Hastalığı oluşturur mu?...  5/2011 - 5/2012
 • NO Responsibility
  1 Vocational School of Health Services Anesthesia , Head of The Programme, November 2019-Continues
  2 Vocational School of Health Services , Member of College Board, November 2019-Continues