Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ YAVUZ DOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
 • NO AD YIL
  1  The Ca2+ concentration impacts the cytokine production of mouse and human lymphoid cells and the pol...  2023
  2  Three doses of COVID-19 vaccines in multiple sclerosis patients treated with disease-modifying thera...  2022
  3  Effect of stimulation time on the expression of human macrophage polarization markers...  2022
  4  Comparison of SARS-CoV-2 antibody response after two doses of mRNA and inactivated vaccines in multi...  2022
  5  A Multicenter Analysis of Subjectivity of Indirect Immunofluorescence Test in Antinuclear Antibody S...  2019
  6  Investigation of the dual cascade algorithm in the diagnosis of antinuclear antibodies...  2019
  7  Determination of a Sample-to-Cutoff Ratio to Predict True-Positivity in Blood Donor Samples Screened...  2018
  8  Effect of Blood Cell Subtypes Lysis on Routine Biochemical Tests...  2018
  9  Assesment of the validity of immunofluorescent antibody test method...  2017
  10  Screening of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura...  2016
  11  Laboratuvar güvenliğinde "5S" Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi...  2014
  12  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi...  2011
  13  Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim "Immunassay" Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendirilm...  2010
  14  The significance of oligoclonal bands in multiple sclerosis: Relevance of demographic and clinical f...  2009
  15  Silikon Yağının Candida albicans'ın İn Vitro Canlı Kalımı ile Bazı Virülans Faktörleri Üzerine Etkis...  2009
  16  Gentamisine Duyarlı Staphylococcus aureus Suşlarında Gentamisinin Biyofilm ve Koagülaz Oluşumuna Etk...  2007
  17  Gentamisin Varlığında Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Biyofilm ve "Quorum Sensing" İlişkisi...  2007
  18  Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranea...  2007
  19  Changes in Some Candida albicans Virulance Factors Due to Amphotericin-B Post-Antifungal Effect...  2007
  20  Amfoterisin-B ve flukonazolün candida albicans üzerindeki postantifungal etkinliği...  2005
  21  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri üzerinde...  2003
  22  Salmonella typhimuriuma dirençli farelerin peritoneal makrofajlarında akut dönemde oluşan apoptoz-ne...  2003
  23  Üç ayrı florokinolon subminimal inhibitör konsantrasyonlarının standard bir Staphylococcus aureus kö...  2003
  24  Effect of Subminimal Inhıbitory Concentrations of Gentamicin, Penicillin, Trimetoprim-Sulfamethoxazo...  2002
  25  Effect of subminimal inhibitory concentrations of three fluoroquinolones on adherence of uropathoge...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Afet Öncesi Laboratuvar Güvenlik Önlemleri Ve Afete Hazırlık... 01/11/2023 - 02/11/2023
  2  Serum progranulin levels and cognitive function in people with multiple sclerosis: limited evidence ... 11/10/2023 - 13/10/2023
  3  BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE HEMOVİJİLANS BİLDİRİM SONUÇLARININ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ... 04/11/2021 - 04/11/2021
  4  OLAĞAN DIŞI DURUMLAR VE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI; ZARAR AZALTMA, HAZIRLIK, MÜDAHALE VE İ... 20/10/2021 - 24/10/2021
  5  Dokuz Eylül Sağlık Yerleşkesinde TIıbbiyeli Yaşamında Bir Fidanın Yeşermesi ve Kitaba Dokun... 18/09/2019 - 18/09/2019
  6  Bağ Dokusu Hastalıkları Tanısında Antinükleer Antikorların Patern Değerlendirilmesinin Rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  7  Effect of Pneumatic Tube Delivery System on Hemolysis-Is it Clinically Significant?... 10/10/2018 - 13/10/2018
  8  Sistemik Bağ Dokusu Hastalıklarında Otoantikorlar Floresan Mikroskobu İle Nasıl Tanımlanıyor?... 26/09/2018 - 26/09/2018
  9  Otoimmun Sistemik Bağ Dokusu Şüpheli Hasta Grubunda Gerçek Hastaları Ayırt Etmede Avidite Test... 26/09/2018 - 06/09/2018
  10  Türkiye'deki Laboratuvarların Anti-nükleer Antikor Saptama Metodolojisi ve Raporlama Terminolojis... 08/11/2017 - 12/11/2017
  11  Anti-nükleer antikor ilişkili romatizmal hastalıkların tanısında biyobelirteçlerin akılcı k... 08/11/2017 - 12/11/2017
  12  Tehlikeler, riskler ve çalışan güvenliği... 08/11/2017 - 12/11/2017
  13  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI RİSK YÖNETİMİ DENEYİMİ... 04/05/2017 -
  14  inderekt immünfloresan antinükleer antijen tarama test sonuçlarının immunoblotlama yönteminde ... 27/04/2017 - 30/04/2017
  15  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  16  Confirmation status of positive blood donors in Turkey: Missed opportunity in blood bank screening... 14/10/2015 - 17/10/2015
  17  Laboratuvar güvenliğinin oluşturulmasında yalın üretim araçlarından 5S uygulaması ve çalı... 10/11/2013 - 13/11/2013
  18  Kalitatif Serolojik Testlerin Validasyonunda model bir çalışma... 10/11/2013 - 13/11/2013
  19  Evaluation of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura... 18/05/2013 - 21/05/2013
  20  Hasta Örneklerinin Taşınmasında Pnömotik Tüp Taşıma Sistemlerinin Biyolojik Bulaş Riski Aç... 16/05/2013 - 18/05/2013
  21  Laboratuvar Güvenliğinin Oluşturulmasında 5S Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etki... 16/05/2013 - 18/05/2013
  22  Otoantikor Testlerin Uygun Kullanımı ve Birim Performans Uygulamasının Greksiz Test İstem Üzer... 27/04/2013 - 30/04/2013
  23  ANA HeP-2 Hücre Hatlarında Metafaz Pozitif Nüklera Homojen Benzeri Patern ( Anti-DFS70) ve Önemi... 27/04/2013 - 30/04/2013
  24  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  25  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda Çölyak hastalığı sıklığı artmış mıdır?... 24/04/2013 - 28/04/2013
  26  Helicobacter pylori dışkı antijen test sonuçlarının değerlendirilmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  27  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 03/11/2012 - 07/11/2012
  28  Çölyak hastalığı tanısında serolojik testlerin etkinliğinin değerlendirilmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  29  Laboratuvarlarda güvenlik kültürünün oluşturulmasında etkin bir eğitim aracı olarak senaryo... 03/11/2012 - 07/11/2012
  30  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  31  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda çölyak hastalığı varlığının araştırılması... 03/10/2012 - 06/10/2012
  32  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 28/09/2012 - 28/09/2012
  33  Helicobacter pylori stool antigen test results required from different outpatient clinics at univers... 13/09/2012 - 15/09/2012
  34  Hastane Yönetiminde İnovatif yaklaşımlar için Dönüşümcü Liderlik Modeli... 18/04/2012 - 21/04/2012
  35  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi... 12/11/2011 - 16/11/2011
  36  Is there any relationship between Helicobacter pylori infection and Celiac disease which iron defici... 13/09/2011 - 15/09/2012
  37  Indicator Medium for Culture and Identification of H. pylori Colonies Isolated from Gastric Biopsy S... 17/09/2010 - 19/09/2010
  38  A novel convenient culture medium for isolation of H. pylori from gastric biopsy specimens... 16/09/2010 - 18/09/2010
  39  Is Antibiotic Supplemented Culture Medium Inhibits Recovery of H-pylori from Gastric Biopsy Specimen... 16/09/2010 - 18/09/2010
  40  Helicobacter pylori Enfeksiyonu Tanısı ve Klaritromisin Direncinin Saptanmasında İki Farklı Rea... 20/04/2010 - 22/04/2010
  41  Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) ve Real-Time PCR Yöntemleri ile Helicobacter pylori Enfeksiy... 20/04/2010 - 22/04/2010
  42  Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, HIV Ag/Ab, Sifiliz seropozitiflik oranları ve HBsAg, anti-HCV po... 01/04/2010 - 04/04/2010
  43  Possible Antileishmanial Effect of Recombinant Human Erythropoietin... 06/09/2009 - 10/09/2009
  44  5S İmplementation in a clinical laborotory.... 15/08/2008 - 18/08/2008
  45  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  46  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  47  Gentamisin En Düşük Baskılayıcı Yoğunluklarında Pseudomonas aeruginosa Suşlarındaki Biyofi... 12/10/2006 - 16/10/2006
  48  Importance of oligoclonal banding in multiple sclerosis: relation with demographic, clinical feature... 27/09/2006 - 30/09/2006
  49  Staphylococcus aureus Suşlarında Gentamisinin en Düşük Baskılayıcı Yğunluklarının Koagül... 12/09/2006 - 16/09/2006
  50  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Hantavirus seropozitifliğinin araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  51  Antifungal ilaçların subminimal inhibitör konsantrasyonlarda Candıda albıcans suşlarının ak... 30/06/2004 - 03/07/2004
  52  Silikon yağının Pseudomonas aerugınosa'nın üreme, aderans ve biyofilm aktivitesi üzerine etki... 30/05/2004 - 03/06/2004
  53  In vitro effects of silicone oil on the growth and adherence of Pseudomonas aeruginosa.... 01/05/2004 - 04/05/2004
  54  Effects of subminimal inhibitory concentrations of three antimicrobials on the virulence factors and... 01/05/2004 - 04/05/2004
  55  Antistaphylococcal effect of recombinant human erythropoietin... 01/05/2004 - 04/05/2004
  56  Postantıfungal Effect of Amphoterıcın B agaınts Candida albicans and its proteinase activity.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  57  Amfoterisin B'nin Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkinliğinin araştırılma... 27/05/2003 - 30/05/2003
  58  Slikonun Candida Albicans'ın İnvitro Üreme ve Bazı Virulans Faktörleri Üzerine Etkisi... 27/05/2003 - 30/05/2003
  59  Flukonazol'ün Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkisi (PAFE)... 27/05/2003 - 30/05/2003
  60  Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda pefloksasinin üropatojenik Escherıchıa colı virülans ... 25/05/2003 - 29/05/2003
  61  Questioning The Possible Synergystic Effect of Gentamicin With Three Fluoroquinolones (Ciprofloxacin... 10/05/2003 - 13/05/2003
  62  Comparison of two commercial assays for hepatitis B virus DNA quantification: single vs. double test... 10/05/2003 - 13/05/2003
  63  Üç Ayrı Florokinolon Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Standard bir Staphylococcus au... 30/09/2002 - 05/10/2002
  64  HIV İnfeksiyonu serolojik Tanısında İki Farklı EIA Testine Dayanan Bir Algoritmanın Değerlend... 30/09/2002 - 05/10/2002
  65  Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Dobrova ve Puumala Hantavirus Seropozitifliği... 30/09/2002 - 05/10/2002
  66  Ofloxacin, Ciprofloxacin ve Levoflaxacin'in Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda üropatojenik E... 30/09/2002 - 05/10/2002
  67  Salmonella typhimuriuma dirençli farelerin peritoneal makrofajlarında akut dönemde oluşan apopto... 30/09/2002 - 05/10/2002
  68  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  69  Antı-glıadın ve antı-endomysıum antikorlarının EIA ve IFA yöntemleriyle araştırılması.... 09/05/2001 - 13/05/2001
  70  Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familia... 01/04/2001 - 04/04/2001
  71  Çeşitli Antibiyotiklerin Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Üropatojenik Escherichia c... 08/10/2000 - 13/10/2000
  72  Brucella İnfeksiyonunun Serolojik Tanısında Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellac... 08/10/2000 - 13/10/2000
  73  Kinolon Türevi Antibiyotiklerin Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının, Üropatojenik Escher... 08/10/2000 - 13/10/2000
  74  Üropatojenik Escherichia coli'lerden Saflaştırılan Mannoza Dirençli Pililerin İmmünojenite G... 04/10/1998 - 09/10/1998
  75  Üropatojenik Escherichia coli Kökenlerinden Mannoza Dirençli Fimbriyaların Saflaştırılması ... 04/10/1998 - 09/10/1998
  76  Kisthidatid ve Otoimmunite... 24/10/1995 - 07/10/1995
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  3  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Doğal Bağışıklık: İnflamatuvar ( Yangısal ) Yanıt Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  2  YERLEŞİM VE ÇEVRESEL KOŞULLARIN TEMİNİ TIBBİ LABORATUVARLARDA AKREDİTASYON KURSU II \n HAZIRLIK, BAŞVURU VE DENETİM SÜRECİ\n...  2012
  3  Çölyak Hastalığı Serolojik Tanı Testleri Çölyak Hastalığı ile Yaşam El Kitapçığı Dokuz Eylül Üniversitesi \nAvrupa Bilim ve Eğlen...  2012
  4  YERLEŞİM VE ÇEVRESEL KOŞULLAR Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Süreci Kurs Kitabı...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Oligoartiküler Jüvenil İdiopatik Artrit ve Pediatrik Üveit hastalarında Anti-DFS70 otoantikorunun anlamı...  5/2019 - /
  2  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - 12/2019
  3  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  4  İn Vitro Hemoliz Sürecinde Etkilenen Hücre Tipi ve Sayısının Bazı Rutin Biyokimyasal Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  1/2013 - 1/2015
  5  Farklı gastrointestinal yakınmalar ile başvuran çölyak ön tanılı çocuk hastalarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun görülme sıklığı ve demir eksikliği anemisi ile ilişkilendirilmesi...  2/2012 - 5/2012
 • NO AD YIL
  1  Antifungal ilaçların subminimal inhibitör konsantrasyonlarda Candıda albıcans suşlarının ak...  2004
  2  Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda pefloksasin?in üropatojenik Escherıchıa colı virülans...  2003
  3  En iyi poster sunumu...  2013