Tr

Assistant Professor YAVUZ DOĞAN VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1988
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2010
 • NO NAME YEAR
  1  Determination of a Sample-to-Cutoff Ratio to Predict True-Positivity in Blood Donor Samples Screened...  2018
  2  Effect of Blood Cell Subtypes Lysis on Routine Biochemical Tests...  2018
  3  Assesment of the validity of immunofluorescent antibody test method...  2017
  4  Screening of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura...  2016
  5  Laboratuvar güvenliğinde "5S" Yönteminin Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi...  2014
  6  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi...  2011
  7  Rekombinant Antijenler Kullanan Bir Enzim "Immunassay" Testinin Sifiliz Taraması İçin Değerlendi...  2010
  8  The significance of oligoclonal bands in multiple sclerosis: Relevance of demographic and clinical f...  2009
  9  Silikon Yağının Candida albicans'ın İn Vitro Canlı Kalımı ile Bazı Virülans Faktörleri Ü...  2009
  10  Gentamisin Varlığında Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Biyofilm ve "Quorum Sensing" İlişkisi...  2007
  11  Gentamisine Duyarlı Staphylococcus aureus Suşlarında Gentamisinin Biyofilm ve Koagülaz Oluşumun...  2007
  12  Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranea...  2007
  13  Changes in Some Candida albicans Virulance Factors Due to Amphotericin-B Post-Antifungal Effect...  2007
  14  Amfoterisin-B ve flukonazolün candida albicans üzerindeki postantifungal etkinliği...  2005
  15  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virülans faktörleri ...  2003
  16  Salmonella typhimuriuma dirençli farelerin peritoneal makrofajlarında akut dönemde oluşan apopto...  2003
  17  Üç ayrı florokinolon subminimal inhibitör konsantrasyonlarının standard bir Staphylococcus aur...  2003
  18  Effect of Subminimal Inhıbitory Concentrations of Gentamicin, Penicillin, Trimetoprim-Sulfamethoxaz...  2002
  19  Effect of subminimal inhibitory concentrations of three fluoroquinolones on adherence of uropathoge...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Sağlık Yerleşkesinde TIıbbiyeli Yaşamında Bir Fidanın Yeşermesi ve Kitaba Dokun... 18/09/2019 - 18/09/2019
  2  Bağ Dokusu Hastalıkları Tanısında Antinükleer Antikorların Patern Değerlendirilmesinin Rolü... 04/11/2018 - 08/11/2018
  3  Effect of Pneumatic Tube Delivery System on Hemolysis-Is it Clinically Significant?... 10/10/2018 - 13/10/2018
  4  Sistemik Bağ Dokusu Hastalıklarında Otoantikorlar Floresan Mikroskobu İle Nasıl Tanımlanıyor?... 26/09/2018 - 26/09/2018
  5  Otoimmun Sistemik Bağ Dokusu Şüpheli Hasta Grubunda Gerçek Hastaları Ayırt Etmede Avidite Test... 26/09/2018 - 06/09/2018
  6  Anti-nükleer antikor ilişkili romatizmal hastalıkların tanısında biyobelirteçlerin akılcı k... 08/11/2017 - 12/11/2017
  7  Türkiye'deki Laboratuvarların Anti-nükleer Antikor Saptama Metodolojisi ve Raporlama Terminolojis... 08/11/2017 - 12/11/2017
  8  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI RİSK YÖNETİMİ DENEYİMİ... 04/05/2017 -
  9  inderekt immünfloresan antinükleer antijen tarama test sonuçlarının immunoblotlama yönteminde ... 27/04/2017 - 30/04/2017
  10  Electrocoagulation/electroflolation treatment process in medical wastewater... 30/10/2015 - 03/11/2015
  11  Confirmation status of positive blood donors in Turkey: Missed opportunity in blood bank screening... 14/10/2015 - 17/10/2015
  12  Kalitatif Serolojik Testlerin Validasyonunda model bir çalışma... 10/11/2013 - 13/11/2013
  13  Laboratuvar güvenliğinin oluşturulmasında yalın üretim araçlarından 5S uygulaması ve çalı... 10/11/2013 - 13/11/2013
  14  Evaluation of celiac disease in children with Henoch Schoenlein purpura... 18/05/2013 - 21/05/2013
  15  Laboratuvar Güvenliğinin Oluşturulmasında 5S Uygulaması ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etki... 16/05/2013 - 18/05/2013
  16  Hasta Örneklerinin Taşınmasında Pnömotik Tüp Taşıma Sistemlerinin Biyolojik Bulaş Riski Aç... 16/05/2013 - 18/05/2013
  17  ANA HeP-2 Hücre Hatlarında Metafaz Pozitif Nüklera Homojen Benzeri Patern ( Anti-DFS70) ve Önemi... 27/04/2013 - 30/04/2013
  18  Otoantikor Testlerin Uygun Kullanımı ve Birim Performans Uygulamasının Greksiz Test İstem Üzer... 27/04/2013 - 30/04/2013
  19  Beş Farklı Otoanalizörün Ürettiği Sıvı Atık İçeriklerinin Belirlenmesi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  20  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda Çölyak hastalığı sıklığı artmış mıdır?... 24/04/2013 - 28/04/2013
  21  Çölyak hastalığı tanısında serolojik testlerin etkinliğinin değerlendirilmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  22  Helicobacter pylori dışkı antijen test sonuçlarının değerlendirilmesi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  23  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 03/11/2012 - 07/11/2012
  24  Laboratuvarlarda güvenlik kültürünün oluşturulmasında etkin bir eğitim aracı olarak senaryo... 03/11/2012 - 07/11/2012
  25  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 18/10/2012 - 21/10/2012
  26  Henoch Schoenlein purpuralı çocuklarda çölyak hastalığı varlığının araştırılması... 03/10/2012 - 06/10/2012
  27  Çocukluk çağında anemiye neden olabilen çölyak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu... 28/09/2012 - 28/09/2012
  28  Helicobacter pylori stool antigen test results required from different outpatient clinics at univers... 13/09/2012 - 15/09/2012
  29  Hastane Yönetiminde İnovatif yaklaşımlar için Dönüşümcü Liderlik Modeli... 18/04/2012 - 21/04/2012
  30  Taramada treponemal test kullanan bir sifiliz tanı algoritmasının değerlendirilmesi... 12/11/2011 - 16/11/2011
  31  Is there any relationship between Helicobacter pylori infection and Celiac disease which iron defici... 13/09/2011 - 15/09/2012
  32  Indicator Medium for Culture and Identification of H. pylori Colonies Isolated from Gastric Biopsy S... 17/09/2010 - 19/09/2010
  33  Is Antibiotic Supplemented Culture Medium Inhibits Recovery of H-pylori from Gastric Biopsy Specimen... 16/09/2010 - 18/09/2010
  34  A novel convenient culture medium for isolation of H. pylori from gastric biopsy specimens... 16/09/2010 - 18/09/2010
  35  Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) ve Real-Time PCR Yöntemleri ile Helicobacter pylori Enfeksiy... 20/04/2010 - 22/04/2010
  36  Helicobacter pylori Enfeksiyonu Tanısı ve Klaritromisin Direncinin Saptanmasında İki Farklı Rea... 20/04/2010 - 22/04/2010
  37  Kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, HIV Ag/Ab, Sifiliz seropozitiflik oranları ve HBsAg, anti-HCV po... 01/04/2010 - 04/04/2010
  38  Possible Antileishmanial Effect of Recombinant Human Erythropoietin... 06/09/2009 - 10/09/2009
  39  5S İmplementation in a clinical laborotory.... 15/08/2008 - 18/08/2008
  40  Detection and monitorization of nonconformities: contribution to the operation of the medical labora... 15/04/2008 - 18/04/2008
  41  The evaluation of the rejected hematology samples within scope of accreditation in Dokuz Eylül Univ... 15/04/2008 - 18/04/2008
  42  Gentamisin En Düşük Baskılayıcı Yoğunluklarında Pseudomonas aeruginosa Suşlarındaki Biyofi... 12/10/2006 - 16/10/2006
  43  Importance of oligoclonal banding in multiple sclerosis: relation with demographic, clinical feature... 27/09/2006 - 30/09/2006
  44  Staphylococcus aureus Suşlarında Gentamisinin en Düşük Baskılayıcı Yğunluklarının Koagül... 12/09/2006 - 16/09/2006
  45  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Hantavirus seropozitifliğinin araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  46  Antifungal ilaçların subminimal inhibitör konsantrasyonlarda Candıda albıcans suşlarının ak... 30/06/2004 - 03/07/2004
  47  Silikon yağının Pseudomonas aerugınosa'nın üreme, aderans ve biyofilm aktivitesi üzerine etki... 30/05/2004 - 03/06/2004
  48  Effects of subminimal inhibitory concentrations of three antimicrobials on the virulence factors and... 01/05/2004 - 04/05/2004
  49  Antistaphylococcal effect of recombinant human erythropoietin... 01/05/2004 - 04/05/2004
  50  In vitro effects of silicone oil on the growth and adherence of Pseudomonas aeruginosa.... 01/05/2004 - 04/05/2004
  51  Postantıfungal Effect of Amphoterıcın B agaınts Candida albicans and its proteinase activity.... 04/09/2003 - 06/09/2003
  52  Slikonun Candida Albicans'ın İnvitro Üreme ve Bazı Virulans Faktörleri Üzerine Etkisi... 27/05/2003 - 30/05/2003
  53  Flukonazol'ün Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkisi (PAFE)... 27/05/2003 - 30/05/2003
  54  Amfoterisin B'nin Candida albicans suşları üzerindeki postantifungal etkinliğinin araştırılma... 27/05/2003 - 30/05/2003
  55  Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda pefloksasinin üropatojenik Escherıchıa colı virülans ... 25/05/2003 - 29/05/2003
  56  Comparison of two commercial assays for hepatitis B virus DNA quantification: single vs. double test... 10/05/2003 - 13/05/2003
  57  Questioning The Possible Synergystic Effect of Gentamicin With Three Fluoroquinolones (Ciprofloxacin... 10/05/2003 - 13/05/2003
  58  Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Dobrova ve Puumala Hantavirus Seropozitifliği... 30/09/2002 - 05/10/2002
  59  Ofloxacin, Ciprofloxacin ve Levoflaxacin'in Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda üropatojenik E... 30/09/2002 - 05/10/2002
  60  Salmonella typhimuriuma dirençli farelerin peritoneal makrofajlarında akut dönemde oluşan apopto... 30/09/2002 - 05/10/2002
  61  Üç Ayrı Florokinolon Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Standard bir Staphylococcus au... 30/09/2002 - 05/10/2002
  62  HIV İnfeksiyonu serolojik Tanısında İki Farklı EIA Testine Dayanan Bir Algoritmanın Değerlend... 30/09/2002 - 05/10/2002
  63  Flukonazolun subinhibitör konsantrasyonlarının Candida albicans'ın bazı virulans faktörleri ü... 21/06/2002 - 22/06/2002
  64  Antı-glıadın ve antı-endomysıum antikorlarının EIA ve IFA yöntemleriyle araştırılması.... 09/05/2001 - 13/05/2001
  65  Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familia... 01/04/2001 - 04/04/2001
  66  Kinolon Türevi Antibiyotiklerin Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının, Üropatojenik Escher... 08/10/2000 - 13/10/2000
  67  Çeşitli Antibiyotiklerin Subminimal İnhibitör Konsantrasyonlarının Üropatojenik Escherichia c... 08/10/2000 - 13/10/2000
  68  Brucella İnfeksiyonunun Serolojik Tanısında Rose Bengal, Standart Tüp Aglütinasyon ve Brucellac... 08/10/2000 - 13/10/2000
  69  Üropatojenik Escherichia coli'lerden Saflaştırılan Mannoza Dirençli Pililerin İmmünojenite G... 04/10/1998 - 09/10/1998
  70  Üropatojenik Escherichia coli Kökenlerinden Mannoza Dirençli Fimbriyaların Saflaştırılması ... 04/10/1998 - 09/10/1998
  71  Kisthidatid ve Otoimmunite... 24/10/1995 - 07/10/1995
 • NO NAME YEAR
  1  Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu II Hazırlık Başvuru ve Denetim Süreci...  2012
  2  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  3  Klinik laboratuvarlarda akreditasyon süreci kursu I...  2008
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Doğal Bağışıklık: İnflamatuvar ( Yangısal ) Yanıt Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık...  2015
  2  YERLEŞİM VE ÇEVRESEL KOŞULLARIN TEMİNİ TIBBİ LABORATUVARLARDA AKREDİTASYON KURSU II \n HAZIRLIK, BAŞVURU VE DENETİM SÜRECİ\n...  2012
  3  Çölyak Hastalığı Serolojik Tanı Testleri Çölyak Hastalığı ile Yaşam El Kitapçığı Dokuz Eylül Üniversitesi \nAvrupa Bilim ve Eğlen...  2012
  4  YERLEŞİM VE ÇEVRESEL KOŞULLAR Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Süreci Kurs Kitabı...  2008
 • NO NAME DATE
  1  Oligoartiküler Jüvenil İdiopatik Artrit ve Pediatrik Üveit hastalarında Anti-DFS70 otoantikorunun anlamı...  5/2019 - /
  2  ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ESASLI ERGONOMİK TIBBİ ÇANTA VE TAKİP SİSTEMİ PROTOTİP TASARIMI...  12/2016 - 12/2019
  3  TIBBİ LABORATUVARLARDA TEHLİKELİ SIVI ATIK ISLAHI CİHAZI VE ENTEGRE GERİ KAZANIM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI...  11/2013 - 10/2015
  4  İn Vitro Hemoliz Sürecinde Etkilenen Hücre Tipi ve Sayısının Bazı Rutin Biyokimyasal Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  1/2013 - 1/2015
  5  Farklı gastrointestinal yakınmalar ile başvuran çölyak ön tanılı çocuk hastalarda Helicobacter pylori enfeksiyonunun görülme sıklığı ve demir eksikliği anemisi ile ilişkilendirilmesi...  2/2012 - 5/2012
 • NO NAME DATE
  1  Antifungal ilaçların subminimal inhibitör konsantrasyonlarda Candıda albıcans suşlarının ak...  2004
  2  Subminimal inhibitör konsantrasyonlarda pefloksasin?in üropatojenik Escherıchıa colı virülans...  2003
  3  En iyi poster sunumu...  2013