Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA ALP ÇAVUŞ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Pre-infection antibody levels of vaccinated healthcare workers with SARS-CoV-2 breakthrough infectio...  2023
  2  Vaccination Status and Outcome of Hospitalized Patients with Coronavirus Disease 2019 Before and Aft...  2023
  3  Prevalence of Gastrointestinal Symptoms and Clinical Outcomes in Hospitalized Coronavirus Disease 20...  2022
  4  Nasopharyngeal Carriage and Serotype Distribution of Streptococcus pneumoniae in Elderly: A Cross-se...  2022
  5  Mortality-associated factors of candidemia: a multi-center prospective cohort in Turkey...  2022
  6  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi: Türkiyenin Batısına Ait Çok Merkezli Nokta Prevelans Çalı...  2022
  7  An analysis of antibody response following the second dose of CoronaVac and humoral response after b...  2022
  8  Daily inpatient ertapenem therapy can be an alternative to hospitalization for the treatment of comp...  2021
  9  Surveillance of COVID-19 patients at a university hospital in Turkey...  2021
  10  Sağlık çalışanlarında COVID-19 hastalık bilgi düzeyi ile anksiyete gelişimi arasındaki ilişkinin değ...  2021
  11  Pneumonia severity indices predict prognosis in coronavirus disease-2019...  2021
  12  COVID-19 Pandemic Action Plan of a University Hospital...  2021
  13  COVID-19 S: A new proposal for diagnosis and structured reporting of COVID-19 on computed tomography...  2020
  14  Akut Miyeloid Lösemi Tanılı Hastalarda Remisyon İndüksiyon Kemoterapisi Döneminde Primer Antifungal ...  2020
  15  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  2019
  16  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  17  Erişkin bağışıklamasının hedefindeki aşılardan biri olarak pnömokok aşısı: Türki Klinik Mikrobiyolo...  2018
  18  Rapid emergence of colistin resistance and its impact on fatality among healthcare-associated infect...  2018
  19  Investigation of bacterial and viral etiology in community acquired central nervous system infection...  2017
  20  Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Üyelerinin Rektal Sürüntü Örneklerinden Saptanmasında BD MAXT...  2016
  21  350 Febrile Neutropenia Episodes of 156 Patients With Hematological Malignancies;Single Center Exper...  2016
  22  Aile hekimlerinin insan papilloma virüsü ve zona aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumlarının ...  2016
  23  Brusellozda Mesleksel Risk: Türkiye'de Görmezden Geldiğimiz Bir Sorun...  2015
  24  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  25  Evaluation of patients with zygomycosis...  2014
  26  Risk Factors for occupational brucellosis among veterinary personnel in Turkey....  2014
  27  Clinical and Microbiological Efficacy of Tigecycline for Complicated Skin-Soft Tissue and Intra-abdo...  2013
  28  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  29  Laboratory-acquired brucellosis in Turkey....  2012
  30  Demokrat Hastalığa Karşı Aşılar: Rotavirus aşıları...  2012
  31  Management of Brucella endocarditis: results of the Gulhane study...  2012
  32  Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 22. Gezici Eğitim Semineri Raporu, 3-9 Temmuz 2010 "Sağlıkt...  2010
  33  A Case of Fever of Unknown Origin: Co-existence of Kikuchi-Fujimoto Disease and Acut Disseminated En...  2010
  34  Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey...  2010
  35  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  36  Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci ve diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları...  2009
  37  HIV/AIDS'li hastalarda akciğerin mantar enfeksiyonlarına klinik yaklaşım...  2008
  38  The seroprevalance of diphtheria among adults in İzmir-Turkey...  2007
  39  Türkiye'de bruselloz: Genel bakış....  2006
  40  Bruselloz: 55 olgunun değerlendirilmesi....  2006
  41  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  42  Olgu Sunumu: Beyin omurilik sıvısı bulguları normal olan iki Herpes ensefaliti olgusu...  2006
  43  Nörobruselloz ve işitme kaybı...  2002
 • NO AD TARİH
  1  COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel... 13/03/2023 - 16/03/2023
  2  Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Konsültasyonu İstenilen Hastaları... 13/03/2023 - 16/03/2023
  3  COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Aşılı Sağlık Çalışanlarında Anti RBD IgG ve Nötralizan An... 01/12/2022 - 04/12/2022
  4  Aşılama ve Covid-19 Sonrası Oluşan Antikor Düzeyleri ve Nötralizasyon Yüzdelerinin İzlemi... 16/11/2022 - 20/11/2022
  5  Hastane Kaynaklı Candida parapsilosis İzolatlarının Antifungal duyarlılıkları... 16/11/2022 - 20/11/2022
  6  Sağlık Çalışanlarında Erken ve Geç Dönem İkinci COVID-19 Booster Dozuna Antikor Yanıtını... 01/11/2022 - 04/11/2022
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi intern doktorlarında standart koruma önlemlerine ilişk... 13/12/2021 - 18/12/2021
  8  Sağlık çalışanlarında covıd-19 aşılaması sonrası antikor izlem sonuçları-İzmir Dokuz E... 20/10/2021 - 24/10/2021
  9  Ralsitonia pickettii related outbreak associated with contaminated distilled water... 09/07/2021 - 12/07/2021
  10  Dokuz Eylül Sağlık Yerleşkesinde TIıbbiyeli Yaşamında Bir Fidanın Yeşermesi ve Kitaba Dokun... 18/09/2019 - 18/09/2019
  11  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  12  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  13  Pnömokok Hastalığı Riski Taşıyan Erişkinlerde Hastaneye Yatış Aşılama Için Fırsat Olabi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  14  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  15  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  16  Posaconazole prophylaxis in patients with acute myeloid leukemia: A real life experience from a pros... 30/06/2018 - 04/07/2018
  17  Invasive fungal diseases in patients with acute leukemia or allogeneic stem cell transplantion recep... 30/06/2018 - 04/07/2018
  18  Olgu Sunumu: Tüberküloz lenfadenit tedavisi sırasında yeni lenf bezi tutulumu: Paradoksal yanıt... 28/03/2018 - 31/03/2018
  19  Streptococcus pneumoniae infeksiyonu için risk faktörü taşıyan erişkinlerde nazofaringeal pnö... 28/03/2018 - 31/03/2018
  20  Streptococcus pneumoniae İnfeksiyonu için Risk Faktörü Taşıyan Erişkinlerde Nazofaringeal Pn... 28/03/2018 - 31/03/2018
  21  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  22  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  23  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  24  The Importance of Inanimate Surfaces for the Transmission of Carbapenemase Producing Klebsiella pne... 16/06/2016 - 20/06/2016
  25  Multiclonal outbreaks with colistin-resistant carbapenemase-producing K. pneumoniae isolates respons... 09/04/2016 - 12/04/2016
  26  Riskli Ünitelerde Yatan Hastalarda Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae taranması; BD MAX CRE A... 01/04/2016 - 03/04/2016
  27  Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae üyelerinin rektal sürüntü örneklerinden saptanmasında ... 01/04/2016 - 03/04/2016
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde El Hijyeni Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni... 30/03/2016 - 03/04/2016
  29  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  30  Bir Üniversite Hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) Üreten Klebsiella pneumoniae Varl... 09/03/2016 - 12/03/2016
  31  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  32  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  33  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  34  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  35  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  36  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  37  Bir bronkoskopi ünitesinde atipik mikobakterilere bağlı yalancı salgın... 04/11/2014 - 07/11/2014
  38  Bir üniversite hastanesinden 2009-2013 yılları arasında bildirilen tüberküloz olguları... 04/11/2014 - 07/11/2014
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonların... 11/05/2014 - 15/05/2014
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar: Nokta Preva... 11/05/2014 - 15/05/2014
  41  Investigation of candidemia caused by biofilm-forming and non-biofilm forming isolates:a multi-cente... 10/05/2014 - 13/05/2014
  42  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  43  Investigation of candidaemia caused by biofilm-forming and non-biofilm-forming isolates: a multi-cen... 10/05/2014 - 13/05/2014
  44  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  45  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  46  Transözefageal ekokardiyografi ile ilişkili bakteriyemi salgını... 13/03/2013 - 17/03/2013
  47  DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde son dört yılda idrar yolu inf... 13/03/2013 - 17/03/2013
  48  İntraabdominal Tüberküloz: 7 olgu sunumu... 13/03/2013 - 17/03/2013
  49  Klinikte daptomisin kullanımı:Türkiye Deneyimi Sonuçları... 09/05/2012 - 12/05/2012
  50  Evaluation of zygomycosis patients: a retrospective multicentre study... 07/05/2011 - 10/05/2011
  51  immünosupresif tedavi altında gelişen bir pulmoner nokardiya olgusu... 13/04/2011 - 17/04/2011
  52  Ekstrapulmoner tüberküloz:47 olgunun değerlendirilmesi... 23/03/2011 - 27/03/2011
  53  Türkiye'de laboratuvar ilişkili bruselloz... 23/03/2011 - 27/03/2011
  54  Batı Nil Ateşi:Türkiye'de bildirilen ilk salgının devamında kliniğimize başvuran dört olgu... 23/03/2011 - 27/03/2011
  55  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  56  Komplike deri-yumuşak doku ve intraabdominal enfeksiyonlarda tigesiklinin etkinliğinin değerlendi... 20/04/2010 - 22/04/2010
  57  Brucellar spondylitis: review of 22 cases... 10/04/2010 - 13/04/2010
  58  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  59  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  60  52 brucelloz olgusunun retrospektif olarak değerlendirilmesi... 25/03/2009 - 29/03/2009
  61  okulomotor sinir tutulumu ile seyreden herpes zoster oftalmikus olgusu... 25/03/2009 - 29/03/2009
  62  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  63  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  64  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  65  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu... 14/03/2007 - 18/03/2007
  66  Stafilokoklarda D test ile indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması... 14/03/2007 - 18/03/2007
  67  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  68  İzmir ilinde tanı alan bir Fasciolasis olgusu... 06/11/2006 - 09/11/2006
  69  İzmir Urla yöresinde P.falciparum ile gelişen sıtma olgusu... 06/09/2006 - 09/09/2006
  70  Kronik hepatit B olgularında hepatosteatoz sıklığı... 02/09/2006 - 05/09/2006
  71  Investigation of inducible clindamycin resistance among hospital and community-acquired Staphylococc... 01/04/2006 - 04/04/2006
  72  The knowledge levels of trainess on antimicrobial prophylaxis in the surgery departments... 13/10/2005 - 16/10/2005
  73  Investigation of surgical site infections in intestinal and hepatobiliary surgery in a Turkish Unive... 13/10/2005 - 16/10/2005
  74  Evaluating of immunity to diphtheria in adults in Izmir, Turkey... 01/12/2004 - 03/12/2004
  75  Neurobrucellosis:report five cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  76  The various clinical manifestations of brucellosis:a review of 43 cases... 01/05/2004 - 04/05/2004
  77  Gastrointestinal and skin colonization of enterococci in hospitalized patients in an university hosp... 21/04/2002 - 24/04/2002
  78  Neurobrucellosis and Deafness... 02/04/2001 - 02/04/2001
 • NO AD YIL
  1  ZOONOZLARLA MÜCADELEDE VETERİNER HALK SAĞLIĞI VE TEK SAĞLIK...  2018
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  COVID-19 Pandemisinde Korumaya İlişkin Önlemler Ege 3. Yaş Üniversitesi Ders Kitabı 1...  2021
  2  Tüberküloz Lenfadeniti Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  3  İntraabdominal tüberküloz Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  4  Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı Hastane İnfeksiyonları...  2009
  5  Çok İlaca Dirençli Mycobacterium tuberculosis İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Hastane Kaynaklı Candida parapsilosis İzolatlarında Klonal İlişkinin Araştırılması...  1/2021 - /
  2  İnvaziv Fungal Enfeksiyon Nedeniyle Vorikonazol Tedavisi Alan Hematolojik Maligniteli Erişkin Hastalarda, CYP2C19 Polimorfizminin Vorikonazolün Güvenliliği ve Etkililiği Üzerine Etkisi...  10/2019 - 10/2022
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Çalışanlarında Kızamık Seroprevalansının Belirlenmesi...  1/2019 - 1/2020
  4  Hastane su sistemlerinden alınan örneklerden Legionella pneumophilia tanısında kültür ve konvansiyonel PZT' nin karşılaştırılması...  9/2017 - 10/2020
  5  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  6  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  7  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  8  Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Özellikleri...  5/2005 - 5/2006
  9  Erişkin Popülasyonda ELISA Yontemiyle Difteri Antitoksin Düzeyinin Araştırılması...  5/2003 - 5/2004
 • NO AD YIL
  1  Tübitak Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
  2  Sözel Bildiri İkincilik Ödülü...  2013
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
 • NO AD YIL
  1  Febril Nötropeni Derneği  2009
  2  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2010
  3  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2011
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Koronavirüs Komisyonu Üyesi, Eylül 2021- Aralık 2022