En

PROF.DR. CELALETTİN ŞİMŞEK TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ GEOTEKNİK PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu  2004
  Doçent  Torbalı Meslek Yüksekokulu Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu  2015
 • NO AD YIL
  1  A study for the protection of groundwater production zones from polluting sources using GIS-integrat...  2022
  2  Assessment of River Alteration Using A New Hydromorphological Index...  2021
  3  Groundwater recharge estımatıon ın the Alaşehir sub-basın usıng hydro-geochemical data; Alaşehir cas...  2021
  4  Alaşehir Alt Havzasının (Gediz Havzası, Batı Anadolu) Nem Değişimi Yöntemine Göre Yeraltısuyu Beslen...  2021
  5  Investigation of groundwater potential and groundwater pollution risk using the multi-criteria metho...  2020
  6  Estimation groundwater total recharge and discharge using GIS-integrated water level fluctuation met...  2020
  7  Groundwater recharge estimation using HYDRUS 1D model in Alaşehir sub-basin of Gediz Basin in Turkey...  2019
  8  İZOTOP ÖZELLİKLERİNİN KULLANILARAK SU-KAYAÇ ETKİLEŞİMİNİNİNCELENMESİ: ALAŞEHİR ALT HAVZASI ÖRNEĞİ...  2019
  9  Çevresel Kirleticilere Karşı Kuyu Koruma Alanının Parçacık Taşınımı ile Değerlendirilmesi: Menderes ...  2019
  10  The Health Risk Associated with Chronic Diseases in Villages with High Arsenic Levels in Drinking Wa...  2017
  11  Modeling of seawater intrusion in a coastal aquifer of Karaburun Peninsula, western Turkey...  2017
  12  Blowout mechanism of Alasehir (Turkey) geothermal field and its effects on groundwater chemistry...  2017
  13  The Correlation Between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in...  2016
  14  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  15  Hydrogeology and hydrochemistry of marble aquifer with point recharge from two deep sinkholes, Mende...  2015
  16  Statistical Analysis of Causes of Death (2005-2010) in Villages of Simav Plain, Turkey, With High Ar...  2015
  17  An improved landfill site screening procedure under NIMBY syndrome constraints...  2014
  18  The Influence of Leachate on the Geotechnical Behavior of Torbali Neogene Clay (İzmir, Turkey) as a ...  2014
  19  Sample collection into sterile vacuum tubes to preserve arsenic speciation in natural water samples...  2013
  20  Assessment of naturally occurring arsenic contamination in the groundwater of Sarkisla Plain (Sivas/...  2012
  21  Jeotermal Akışkan Deşarjının Yüzeysel Su Kalitesine Etkisi: Örnek Saha Simav Ovası (Kütahya)...  2012
  22  Terkedilmiş Balya (BALIKESİR) Pb-Zn Maden Atıklarının Ağır Metal ve Doğal Radyoaktivite İçeriği ve Ç...  2012
  23  Waste disposal on karstic terrain: a case study from the ancient marble quarries in Iznik (Nicaea), ...  2011
  24  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin (Bozdağ) Hidrojeolojisi, Speleolojik Özellikleri ve Düdenlerin Korum...  2010
  25  Arsenic pollution in the groundwater of Simav Plain, Turkey: Its impact on water quality and human h...  2010
  26  Kemalpaşa Ovasının Üç boyutlu İnteraktif Hidrojeolojik Modeli...  2009
  27  Groundwater contamination mechanism in a geothermal field: A case study of Balcova, Turkey...  2009
  28  Toxic elements in an uranium bearing aquifer and their possible impact on groundwater quality (Kopru...  2008
  29  Cumaovası (İzmir) yeraltısularının kirlenebilirliğinin AHS-DRASTİC yöntemle ile değerlendirilmesi....  2008
  30  Hydrogeological and hydrogeochemical characterization of a karstic mountain region...  2008
  31  An assessment of surficial aquifer vulnerability and groundwater pollution from a hazardous landfill...  2008
  32  Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Akifer Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi...  2007
  33  Assessment of natural radioactivity in aquifer medium bearing uranium ores in Koprubasi, Turkey...  2007
  34  IWQ index: A GIS-integrated technique to assess irrigation water quality...  2007
  35  A solid waste disposal site selection procedure based on groundwater vulnerability mapping...  2006
  36  The influence of water contend on the SPT N30 values in the vadose zone, a case study of Torbali set...  2006
  37  The assessment of the impacts of a marble waste site on the water and sediment quality in a river sy...  2005
  38  Torbalı (İzmir) Katı Atık Depolama Sahasının Jeolojik ve Hidrojeolojik Özelliklerinin İncelenmesi...  2005
  39  Torbalı ovası ve çevresindeki akiferlerin hidrojeolojisi ve kirlenebilirliği...  2005
  40  Alüvyon Akifer üzerindeki tarımsal faliyetlerin ve yerleşim alanlarının yeraltısularına etkisinin ni...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Meslek Yüksekokullarında Gelecek Sondaj Eğitimi Nasıl Olmalıdır?... 24/05/2021 - 28/05/2021
  2  Çevresel İzotop Özellikleri Kullanılarak Su-Kayaç Etkileşiminin İncelenmesi:Alaşehir Alt Hav... 16/10/2019 - 18/10/2019
  3  Alaşehir Havzası SCS Eğri Numarası ve SMA (Soil Moisture Accounting) Havza Modelleri... 09/10/2019 - 12/10/2019
  4  Determination of Groundwater By Using GIS Integrated With Groundwater Level Data For the Alluvial Aq... 07/10/2019 - 11/10/2019
  5  Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrollü Drenaj Temelli Planlama Modeli... 17/04/2019 - 19/04/2019
  6  Batı Anadolu'da Jeotermal Uygulamalar ve Çevresel Sorunlar... 17/04/2019 - 20/04/2019
  7  Jeotermal Enerji Kuyu Sondajları... 28/01/2019 - 01/02/2019
  8  Akiferden Kütleye: Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Yeraltı Suyu Kütlesi Belirleme Çalışmala... 27/09/2018 - 29/09/2018
  9  Klorür Kütle Denge Yöntemi ile Yeraltısuyu Besleniminin Tahmini: Alaşehir Alt Havzası Örneği... 27/09/2018 - 29/09/2018
  10  Aylık Yeraltısuyu Seviye Kotu Verileri Kullanarak Yeraltısuyu Bütçesinin CBS Tabanlı Hesaplanm... 27/09/2018 - 29/09/2018
  11  Yeraltısuyu Beslenme Miktarının Belirlenmesi İçin Yapılan Çalışmalar: Manisa Alaşehir Alü... 30/05/2018 - 02/06/2018
  12  Alüvyon Akifer İçin Özgül Debi Değeri ile Hidrolik İletkenliğin Tahmin Edilmesi: Alaşehir (... 23/04/2018 - 27/04/2018
  13  Alaşehir Havzası SMA ( Soil Moisture Accounting) Hidrolik Modeli... 22/04/2018 - 27/04/2018
  14  Modflow-2005 Nümerik Modelleme Metodu İle Yeraltısuyu Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Alaşehi... 22/04/2018 - 27/04/2018
  15  Alaşehir Manisa Havzası Zemin Karekterizasyonun Belirlenmesi... 22/04/2018 - 27/04/2018
  16  Çoklu Yeraltısuyu kuyularından Yapılan Çekim Etkisinin Parçacık Taşınım ile Analiz Edilmes... 22/04/2018 - 26/04/2018
  17  Akifere Yağıştan Süzülme Miktarının Sondaj Verileri Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Alaşehir... 22/04/2018 - 27/04/2018
  18  Alasehir alt havzası (Gediz Havzası) yeraltı suyu besleniminin akifer bazlı izlenmesi: CBS taban... 16/10/2017 - 17/10/2017
  19  Alaşehir havzasında yeraltısuyu besleniminin 3b sonlu farklar yaklaşımı ile belirlenmesi... 04/10/2017 - 06/10/2017
  20  Alaşehir alt havzası Hec-HMS havza modeli oluşturma çalışmaları... 04/10/2017 - 06/10/2017
  21  Alaşehir (Manisa) havzasında yeraltısuyu beslenmesinin tahmininde nümerik modelleme... 04/10/2017 - 06/10/2017
  22  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  23  Jeotermal Suların Çevreye Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Önlemler... 19/04/2017 - 22/04/2017
  24  Alasehir alt havzası (Gediz Havzası) yeraltı suyu besleniminin akifer bazlı izlenmesi, CBS taban... 31/03/2017 -
  25  Investigation of Groundwater Recharge mechanism in Alasehir Plain: From Physical Characterization to... 22/03/2017 - 24/03/2017
  26  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  27  Jeotermal Kuyularda Bazı Sondaj Problemlerinin Yeraltısuyuna Etkileri: Alaşehir (Manisa) örneği... 07/12/2016 - 09/12/2016
  28  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  29  Tracing the relative distribution of arsenic species in groundwater and its association with soil ar... 19/06/2016 - 23/06/2016
  30  2012 Yılında Alaşehir (Manisa)'de Meydana Gelen Jeotermal Patlamanın Yeraltısuyu Kalitesi üzer... 12/11/2015 - 15/11/2015
  31  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  32  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  33  The Correlation between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in... 10/06/2015 - 13/06/2015
  34  Simulation of Groundwater Flow in the Gediz River Basin... 10/06/2015 - 13/06/2015
  35  Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fluid and Its Effects on the Environment in Gediz Graben, ... 19/04/2015 - 25/04/2015
  36  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  37  Su Kuyularında Gözlenen Kuyu Başı ve Lokasyon Problemleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  38  Yeraltısularını İzlemek (Miktar ve Kalite)... 21/11/2014 - 21/11/2014
  39  Türkiye'de sondajcılık eğitimi ve geleceği... 09/12/2013 - 11/12/2013
  40  İçme Sularındaki Yüksek Düzeyde Arseniğe Maruz Kalmış Köylerde (Simav-Kütahya) Kronik Hast... 04/12/2013 - 06/12/2013
  41  İçme Suyu Sağlayan Kuyular İnsan Sağlığı Açısından Emniyetli mi?... 04/12/2013 - 06/12/2013
  42  Zemin Mekaniği, Zemin Sondajları ve Arazi Deneyleri... 30/11/2013 - 02/11/2013
  43  Kuyu İnşası ve Geliştirme(teçhiz, borulama, yıkama ve çakıllama işlemleri)... 27/11/2013 - 29/11/2013
  44  Pompa tecrübesi ve pompa verilerinin değerlendirilmesi... 27/11/2013 - 29/11/2013
  45  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin Jeomorfolojik Özellikleri (Bozdağ-İzmir)... 15/11/2012 - 18/11/2012
  46  Hydrogeochemical properties of Simav (Kütahya) geothermal site, Turkey, International Earth Science... 01/10/2012 - 05/10/2012
  47  izmir çevresindeki neojen yaşlı killerin katı atık depolama alanlarında bariyer malzeme olma ... 19/09/2012 - 22/09/2012
  48  The analysis of death causes during 2005-2010 period in five villages with high arsenic levels in dr... 23/04/2012 - 27/04/2012
  49  Şarkışla (Sivas) ovasındaki yeraltısularında arsenik kirliliği ve insansağlığı açısınd... 02/04/2012 - 06/04/2012
  50  İzmir metropol alanı için çoklu parametre tekniği kullanılarak CBS destekli katı atık depola... 02/04/2012 - 06/04/2012
  51  Simav ovasında içme sularında yüksek arsenik bulunan köylerde 2005-2010 yılları arasındaki ... 02/04/2012 - 06/04/2012
  52  Arsenik içeren bir akiferdeki su kalitesinin bütünleşik analizi: Örnek vaka Simav Ovası, Küta... 02/04/2012 - 06/04/2012
  53  The use of cokriging algorithm for arsenic mapping in groundwater systems... 04/01/2012 - 07/01/2012
  54  An integrated assessment of water quality in an arsenic containing aquifer: milestones from hydrogeo... 04/01/2012 - 04/01/2012
  55  Simav Ovasındaki Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Araştırılmasında Kullanılan Gözle... 21/12/2011 - 23/12/2011
  56  Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav ovası (Kütahya... 05/10/2011 - 08/10/2011
  57  Risk-based selection of drinking water well location in an arsenic containing aquifer... 17/05/2010 - 21/05/2010
  58  Mermer Artıklarının Çevresel Etkileri; Torbalı Fetrek Nehir Havzasında Bir Çalışma... 16/10/2009 - 17/10/2009
  59  Sındırgı-Hisaralan (Balıkesir) jeotermal sahasının jeokimyasal özelliklerinin değerlendirilm... 06/05/2009 - 09/05/2009
  60  İzmir çevresinde derin akiferin araştırılmasına yönelik çalışmalar... 13/04/2009 - 16/04/2009
  61  İznik çevresindeki antik mermer ocaklarına boşaltılan sıvı atıkların yeraltı suyu kalitesi... 13/04/2009 - 17/04/2009
  62  Balçova (İzmir) jeotermal sahasında yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması... 17/10/2008 - 17/10/2008
  63  Tahtalı Baraj Havzası Yeraltısu Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi... 17/10/2008 - 17/10/2008
  64  Cumaovası havzası (İzmir) Yeraltısularının Hidrojeolojik ve İzotopik Özelliklerinin Değerle... 24/03/2008 - 28/03/2008
  65  Köprübaşı (Manisa) uranyum sahasındaki radyoaktivite düzeyi ve insan sağlığı açısından ... 06/02/2008 - 09/02/2008
  66  Kütahya-Simav ovasındaki arsenik kirliliğinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi... 06/02/2008 - 09/02/2008
  67  Mechanisms of arsenic contamination of a surfacial aquifer in Turkey... 02/12/2007 - 07/12/2007
  68  Cumaovası yüzeysel su kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  69  İzmir-Nif dağı çevresindeki yeraltı suyu nitrat kirliliği boyutunun mevsimsel değerlendirilme... 24/10/2007 - 27/10/2007
  70  İzmir Tahtalıçayı havzasında mevsimsel yeraltı suyu düşümünün matematiksel modelleme ile ... 24/10/2007 - 27/10/2007
  71  Tahtalı havzası yeraltı suyu kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi destekli değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  72  Spatial and temporal assessment of groundwater quality indicators and hydrogeological characterizati... 17/09/2007 - 21/09/2007
  73  Akifer kirlenebilirlik haritalarının çevre jeolojisindeki önemi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  74  Nif dağı karstik kaynaklarının hidrojeolojik yapısının belirlenmesi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  75  Torbalı Ovası yüzeysel akiferindeki yeraltı suyu akımının matematiksel modelleme ile tespiti... 05/09/2007 - 07/09/2007
  76  The GIS Integrated surfacial aquifer potansial mapping and its importance for aquifer protection, Ku... 22/03/2007 - 24/03/2007
  77  Assessment of three wastewater treatment plants in Turkey... 12/10/2006 - 16/10/2006
  78  A GIS-integrated technique to assess irrigation water quality: A case study from Torbali Plain... 11/10/2006 - 13/10/2006
  79  Kemalpaşa ovası hidrojeolojik yapısının interaktif üç boyutlu modellemesi ve akifer karakteri... 20/09/2006 - 23/09/2006
  80  Balçova Jeotermal Sahasında Bor ve Arsenik Kirliliği... 23/11/2005 - 26/11/2005
  81  The hydrogeological and geological assessment of the Torbali and Selcuk waste sites and its environm... 04/10/2005 - 07/10/2005
  82  Denizde temel Sondajları Sorunları ve Çözüm Önerileri... 10/04/2003 - 11/04/2003
  83  Selçuk ve Çevresinin Mühendislik Jeolojisi... 12/11/2001 - 14/11/2001
  84  Torbalı havzasının hidrojeolojik incelemesi... 21/03/2001 - 23/03/2001
 • NO AD YIL
  1  TC Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulunun Dünü, Bugünü, Yarını...  2017
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Atık yönetiminde ve deponi alanlarının (katı, sıvı ve gaz atıkları için) yer seçimi ve yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ÇEVRE JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI...  2017
  2  Influence of climate change on shallow groundwater resources: The link between precipitation and groundwater levels in alluvial systems Climate Change and Its Effects on Water Resources...  2011
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Seferihisar bölgesinde bulunan ruhsat sahası ve çevresinde hidrojeolojik değerlendirilmesi...  5/2021 - /
  2  Polyak Eynez Madencilik A.Ş. Kınık Eynez Kömür Sahası ve Çevresinin Hidrojeolojik Değerlendirmesi...  4/2021 - /
  3  İmbat Kömür sahasının (Soma) Hidrojeolojik Değerlendirilmesi...  5/2021 - /
  4  Demirexport A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortaklığı danışmanlık hizmet protokölü...  6/2020 - /
  5  Diatomit Sahası ve Çevresinin Hidrojeolojisi ve Pompaj testleri...  8/2020 - /
  6  FELDSPAT MADENCİLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMESİ...  7/2020 - /
  7  Marmara Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüd) Projesi...  10/2020 - /
  8  Çayırhan Kömür Sahasının Hidrojeolojik değerlendirmesi...  6/2020 - 7/2020
  9  Balıkesir İli Balya İlçesinde Terkedilmiş Maden Sahasında Bulunan Atıkların Çevreye Etkilerinin Araştırılması Projesi...  7/2019 - 7/2020
  10  MELİH JES-EMİR JES NEZİHE BEREN JES HİDROJEOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU...  10/2019 - 2/2020
  11  Polyak Eynez Enerji Üretim San.Tic. A.Ş. ne verilecek Bilirkişilik hizmeti protokolü...  4/2019 - 7/2019
  12  Afşin Elbistan Kömür Havzası Sürdürülebilir Madencilik Faaliyetleri ve Yatırımlarının Değerlendirilmesine...  9/2019 - /
  13  Emiralem (Manisa) Doğu Kesiminin Hidrojeolojik Değerlendirmesi...  2/2019 - 4/2019
  14  İzmir Metrosu Narlıdere Hattı Karmaşık Zeminlerde Yapı-Risk Analiz Modeli ve EPBM Makinasının Basınç-Kazı Ortamı Formülünün Türetilmesi...  11/2018 - /
  15  Menderes İlçesi Ataköy Çevresinin Hidrojeolojik Etüd Projesi...  11/2018 - /
  16  BUCA İLÇESİ KIRIKLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİK ETÜD RAPORU...  9/2018 - 11/2018
  17  Bor Ruhsat Sahalarındaki Mevcut Açık Ocaklar Ve Potansiyel Yeni Sahalardaki Bor Cevherinin Ekonomik, Güvenli Ve Uygulanabilir Üretim Koşullarının Araştırılması Ve Üretime Yönelik İşletme Modellerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - /
  18  Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması...  7/2017 - 7/2019
  19  Kuzey Ege Havzası Yönetim Planının Hazırlanması...  9/2017 - 8/2020
  20  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  21  Alaşehir Alt Havzası (Gediz Havzası) Yeraltı Suyu Besleniminin Akifer Bazlı Izlenmesi, CBS Tabanlı Alansal Yeraltı Suyu Beslenim Haritasının Oluşturulması...  3/2016 - /
  22  Menderes Çileme Bölgesinin Hidrojeolojik Etüdü...  12/2016 - 4/2017
  23  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  24  Gediz Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması...  7/2016 - 7/2018
  25  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  26  Alasehir (Manisa) Ovasında Jeotermal Suların Yeraltı Suyuna Olan Etkilerinin Araştırılması...  4/2014 - /
  27  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  28  Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yaptırılması...  3/2013 - /
  29  Schmidt çekici ile kayaçların tek eksenli basma dayanımlarını belirlemede, uygun ölçme yöntemi, numune boyutu ve çekiç tipinin belirlenmesi...  6/2012 - /
  30  Gediz Havzası Yeraltıuyu (Hidrojeolojik Etüd) Planlama Yaptırılması Projesi...  8/2012 - 8/2014
  31  TÜRKiYE DOGAL TASLARININ KNOOP VE EQUOTiP SERTLiK iNDiSLERiNiN BELiRLENMESi...  5/2012 - /
  32  Torbalı Alüvyonel Zeminlerin Taşıma Gücü ve Oturma Parametrelerinin Presiyometre Deneyi ile Belirlenmesi...  5/2012 - 5/2013
  33  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  34  Subatan ve Ayvacık havzalarının yeraltısuyu potansiyelinin ve kirlilik risklerinin belirlenmesi...  11/2009 - 9/2013
  35  İzmir ili alternatif atık depolama sahalarının temel uygunlugunun arastırılması...  1/2009 - 1/2010
  36  Simav Ovası (Kütahya) Yeraltı Suyunda Arsenik Kirliliğinin Araştırılması ve İnsan Sağlığına Olan Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/2009 - 1/2012
  37  Balıkesir (Balya) eski Pb-Zn maden sahası ve atığı çevresinde radyoaktivite kirliliğinin araştırılması...  11/2007 - 1/2009
  38  Cumaovası havzası koruma ve beslenme alanlarının CBS destekli kimyasal ve çevresel izotop teknikleri ile beslirlenmesi...  4/2007 - 4/2008
  39  İZMİR METROSU 4 NOLU ŞAFT İÇERİSİNE SIZAN SUYUN KİMYASI VE KAYNAĞININ BELİRLENMESİ...  7/2006 - 10/2006
  40  Torbalı Ovası Serbest Akiferinin Akım ve Kirletici Taşınım Karakteristiklerinin Nümerik Modelleme Yoluyla Tesbiti...  12/2005 - 6/2007
  41  Nif Dağı Karstik Akiferinin Hidrojeoloji ve Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi...  8/2005 - 8/2007
  42  Torbalı Ovası Katı ve Sıvı Atık Yer Seçim Hidrojeolojisi...  6/2001 - 6/2002
 • NO Görev
  1 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2022-Devam ediyor
  2 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2022-Devam ediyor
  3 Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2022-Devam ediyor
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2022-Devam ediyor
  5 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2022- Mart 2022
  6 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Mart 2022- Mart 2022
  7 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2022- Mart 2022
  8 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2021- Mayıs 2022
  9 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2021- Mayıs 2022
  10 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2021- Kasım 2021
  11 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2021- Kasım 2021
  12 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2021-Devam ediyor
  13 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2020- Mayıs 2021
  14 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Kasım 2020- Mayıs 2021
  15 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Kasım 2020- Mayıs 2021
  16 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2020- Kasım 2020
  17 Torbalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2020- Kasım 2020
  18 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 2020- Kasım 2020
  19 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  20 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2019- Ocak 2021
  21 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2019- Mart 2022
  22 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Mart 2019- Mart 2022
  23 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2019- Mart 2022
  24 Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Program Başkanı Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  25 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Ağustos 2019
  26 Torbalı Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Program Başkanı Vekili, Temmuz 2018- Şubat 2019
  27 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2018- Şubat 2019
  28 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Bölgesel Kalkınma Komisyonu Üyesi, Nisan 2018- Ekim 2018
  29 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 2016- Ekim 2019
  30 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2016- Eylül 2019
  31 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
  32 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Mart 2016- Mart 2019
  33 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2016- Mart 2019
  34 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Şubat 2016- Mart 2016
  35 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Şubat 2016- Mart 2016
  36 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2016- Mart 2016
  37 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2015- Mayıs 2018
  38 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Ocak 2014- Mayıs 2015
  39 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Şubat 2016
  40 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2012- Eylül 2012
  41 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 2012- Eylül 2012
  42 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2012- Eylül 2012
  43 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2012- Haziran 2012
  44 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 2012- Haziran 2012
  45 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2012- Haziran 2012
  46 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Şubat 2011- Mart 2012
  47 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Şubat 2011- Mart 2012
  48 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2011- Mart 2012
  49 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Şubat 2008- Şubat 2011
  50 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2008- Şubat 2011
  51 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2007- Şubat 2008
  52 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  53 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2006- Ekim 2009