Tr

Professor Doctor CELALETTİN ŞİMŞEKTORBALI VOCATIONAL SCHOOL MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ SONDAJ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  1994
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  1998
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu  2004
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2010
  Full Professor  Dokuz Eylül University Torbalı Meslek Yüksekokulu  2015
 • NO NAME YEAR
  1  Blowout mechanism of Alasehir (Turkey) geothermal field and its effects on groundwater chemistry...  2017
  2  The Health Risk Associated with Chronic Diseases in Villages with High Arsenic Levels in Drinking Wa...  2016
  3  The Correlation Between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in...  2016
  4  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  5  Hydrogeology and hydrochemistry of marble aquifer with point recharge from two deep sinkholes, Mende...  2015
  6  Statistical Analysis of Causes of Death (2005-2010) in Villages of Simav Plain, Turkey, With High Ar...  2015
  7  An improved landfill site screening procedure under NIMBY syndrome constraints...  2014
  8  The Influence of Leachate on the Geotechnical Behavior of Torbali Neogene Clay (İzmir, Turkey) as a...  2014
  9  Sample collection into sterile vacuum tubes to preserve arsenic speciation in natural water samples...  2013
  10  Assessment of naturally occurring arsenic contamination in the groundwater of Sarkisla Plain (Sivas/...  2012
  11  Jeotermal Akışkan Deşarjının Yüzeysel Su Kalitesine Etkisi: Örnek Saha Simav Ovası (Kütahya...  2012
  12  Terkedilmiş Balya (BALIKESİR) Pb-Zn Maden Atıklarının Ağır Metal ve Doğal Radyoaktivite İç...  2012
  13  Waste disposal on karstic terrain: a case study from the ancient marble quarries in Iznik (Nicaea), ...  2011
  14  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin (Bozdağ) Hidrojeolojisi, Speleolojik Özellikleri ve Düdenlerin ...  2010
  15  Arsenic pollution in the groundwater of Simav Plain, Turkey: Its impact on water quality and human h...  2010
  16  Kemalpaşa Ovasının Üç boyutlu İnteraktif Hidrojeolojik Modeli...  2009
  17  Groundwater contamination mechanism in a geothermal field: A case study of Balcova, Turkey...  2009
  18  Toxic elements in an uranium bearing aquifer and their possible impact on groundwater quality (Kopru...  2008
  19  Cumaovası (İzmir) yeraltısularının kirlenebilirliğinin AHS-DRASTİC yöntemle ile değerlendir...  2008
  20  Hydrogeological and hydrogeochemical characterization of a karstic mountain region...  2008
  21  An assessment of surficial aquifer vulnerability and groundwater pollution from a hazardous landfill...  2008
  22  Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanarak Akifer Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi...  2007
  23  Assessment of natural radioactivity in aquifer medium bearing uranium ores in Koprubasi, Turkey...  2007
  24  IWQ index: A GIS-integrated technique to assess irrigation water quality...  2007
  25  A solid waste disposal site selection procedure based on groundwater vulnerability mapping...  2006
  26  The influence of water contend on the SPT N30 values in the vadose zone, a case study of Torbali set...  2006
  27  The assessment of the impacts of a marble waste site on the water and sediment quality in a river sy...  2005
  28  Torbalı (İzmir) Katı Atık Depolama Sahasının Jeolojik ve Hidrojeolojik Özelliklerinin İncele...  2005
  29  Torbalı ovası ve çevresindeki akiferlerin hidrojeolojisi ve kirlenebilirliği...  2005
  30  Alüvyon Akifer üzerindeki tarımsal faliyetlerin ve yerleşim alanlarının yeraltısularına etki...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  2  Jeotermal Suların Çevreye Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Önlemler... 19/04/2017 - 22/04/2017
  3  Alasehir alt havzası (Gediz Havzası) yeraltı suyu besleniminin akifer bazlı izlenmesi, CBS taban... 31/03/2017 -
  4  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  5  Investigation of Groundwater Recharge mechanism in Alasehir Plain: From Physical Characterization to... 22/03/2017 - 24/03/2017
  6  Jeotermal Kuyularda Bazı Sondaj Problemlerinin Yeraltısuyuna Etkileri: Alaşehir (Manisa) örneği... 07/12/2016 - 09/12/2016
  7  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  8  Tracing the relative distribution of arsenic species in groundwater and its association with soil ar... 19/06/2016 - 23/06/2016
  9  2012 Yılında Alaşehir (Manisa)'de Meydana Gelen Jeotermal Patlamanın Yeraltısuyu Kalitesi üzer... 12/11/2015 - 15/11/2015
  10  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  11  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  12  Simulation of Groundwater Flow in the Gediz River Basin... 10/06/2015 - 13/06/2015
  13  The Correlation between Statistically Downscaled Precipitation Data and Groundwater Level Records in... 10/06/2015 - 13/06/2015
  14  Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fluid and Its Effects on the Environment in Gediz Graben, ... 19/04/2015 - 25/04/2015
  15  Su Kuyularında Gözlenen Kuyu Başı ve Lokasyon Problemleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  16  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  17  Yeraltısularını İzlemek (Miktar ve Kalite)... 21/11/2014 - 21/11/2014
  18  Türkiye'de sondajcılık eğitimi ve geleceği... 09/12/2013 - 11/12/2013
  19  İçme Suyu Sağlayan Kuyular İnsan Sağlığı Açısından Emniyetli mi?... 04/12/2013 - 06/12/2013
  20  İçme Sularındaki Yüksek Düzeyde Arseniğe Maruz Kalmış Köylerde (Simav-Kütahya) Kronik Hast... 04/12/2013 - 06/12/2013
  21  Zemin Mekaniği, Zemin Sondajları ve Arazi Deneyleri... 30/11/2013 - 02/11/2013
  22  Pompa tecrübesi ve pompa verilerinin değerlendirilmesi... 27/11/2013 - 29/11/2013
  23  Kuyu İnşası ve Geliştirme(teçhiz, borulama, yıkama ve çakıllama işlemleri)... 27/11/2013 - 29/11/2013
  24  Ayvacık ve Subatan Düdenlerinin Jeomorfolojik Özellikleri (Bozdağ-İzmir)... 15/11/2012 - 18/11/2012
  25  Hydrogeochemical properties of Simav (Kütahya) geothermal site, Turkey, International Earth Science... 01/10/2012 - 05/10/2012
  26  izmir çevresindeki neojen yaşlı killerin katı atık depolama alanlarında bariyer malzeme olma ... 19/09/2012 - 22/09/2012
  27  The analysis of death causes during 2005-2010 period in five villages with high arsenic levels in dr... 23/04/2012 - 27/04/2012
  28  Şarkışla (Sivas) ovasındaki yeraltısularında arsenik kirliliği ve insansağlığı açısınd... 02/04/2012 - 06/04/2012
  29  İzmir metropol alanı için çoklu parametre tekniği kullanılarak CBS destekli katı atık depola... 02/04/2012 - 06/04/2012
  30  Simav ovasında içme sularında yüksek arsenik bulunan köylerde 2005-2010 yılları arasındaki ... 02/04/2012 - 06/04/2012
  31  Arsenik içeren bir akiferdeki su kalitesinin bütünleşik analizi: Örnek vaka Simav Ovası, Küta... 02/04/2012 - 06/04/2012
  32  An integrated assessment of water quality in an arsenic containing aquifer: milestones from hydrogeo... 04/01/2012 - 04/01/2012
  33  The use of cokriging algorithm for arsenic mapping in groundwater systems... 04/01/2012 - 07/01/2012
  34  Simav Ovasındaki Yeraltısularındaki Arsenik Kirliliğinin Araştırılmasında Kullanılan Gözle... 21/12/2011 - 23/12/2011
  35  Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav ovası (Kütahya... 05/10/2011 - 08/10/2011
  36  Risk-based selection of drinking water well location in an arsenic containing aquifer... 17/05/2010 - 21/05/2010
  37  Mermer Artıklarının Çevresel Etkileri; Torbalı Fetrek Nehir Havzasında Bir Çalışma... 16/10/2009 - 17/10/2009
  38  Sındırgı-Hisaralan (Balıkesir) jeotermal sahasının jeokimyasal özelliklerinin değerlendirilm... 06/05/2009 - 09/05/2009
  39  İznik çevresindeki antik mermer ocaklarına boşaltılan sıvı atıkların yeraltı suyu kalitesi... 13/04/2009 - 17/04/2009
  40  İzmir çevresinde derin akiferin araştırılmasına yönelik çalışmalar... 13/04/2009 - 16/04/2009
  41  Tahtalı Baraj Havzası Yeraltısu Kirlenebilirliğinin Değerlendirilmesi... 17/10/2008 - 17/10/2008
  42  Balçova (İzmir) jeotermal sahasında yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması... 17/10/2008 - 17/10/2008
  43  Cumaovası havzası (İzmir) Yeraltısularının Hidrojeolojik ve İzotopik Özelliklerinin Değerle... 24/03/2008 - 28/03/2008
  44  Köprübaşı (Manisa) uranyum sahasındaki radyoaktivite düzeyi ve insan sağlığı açısından ... 06/02/2008 - 09/02/2008
  45  Kütahya-Simav ovasındaki arsenik kirliliğinin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi... 06/02/2008 - 09/02/2008
  46  Mechanisms of arsenic contamination of a surfacial aquifer in Turkey... 02/12/2007 - 07/12/2007
  47  İzmir Nif dağı çevresindeki yeraltı suyu nitrat kirliliği boyutunun mevsimsel değerlendirilm... 24/10/2007 - 27/10/2007
  48  Tahtalı havzası yeraltı suyu kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi destekli değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  49  İzmir Tahtalıçayı havzasında mevsimsel yeraltı suyu düşümünün matematiksel modelleme ile ... 24/10/2007 - 27/10/2007
  50  Cumaovası yüzeysel su kalitesinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  51  Spatial and temporal assessment of groundwater quality indicators and hydrogeological characterizati... 17/09/2007 - 21/09/2007
  52  Nif dağı karstik kaynaklarının hidrojeolojik yapısının belirlenmesi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  53  Akifer kirlenebilirlik haritalarının çevre jeolojisindeki önemi... 06/09/2007 - 07/09/2007
  54  Torbalı Ovası yüzeysel akiferindeki yeraltı suyu akımının matematiksel modelleme ile tespiti... 05/09/2007 - 07/09/2007
  55  The GIS Integrated surfacial aquifer potansial mapping and its importance for aquifer protection, Ku... 22/03/2007 - 24/03/2007
  56  Assessment of three wastewater treatment plants in Turkey... 12/10/2006 - 16/10/2006
  57  A GIS-integrated technique to assess irrigation water quality: A case study from Torbali Plain... 11/10/2006 - 13/10/2006
  58  Kemalpaşa ovası hidrojeolojik yapısının interaktif üç boyutlu modellemesi ve akifer karakteri... 20/09/2006 - 23/09/2006
  59  Balçova Jeotermal Sahasında Bor ve Arsenik Kirliliği... 23/11/2005 - 26/11/2005
  60  The hydrogeological and geological assessment of the Torbali and Selcuk waste sites and its environm... 04/10/2005 - 07/10/2005
  61  Denizde temel Sondajları Sorunları ve Çözüm Önerileri... 10/04/2003 - 11/04/2003
  62  Selçuk ve Çevresinin Mühendislik Jeolojisi... 12/11/2001 - 14/11/2001
  63  Torbalı havzasının hidrojeolojik incelemesi... 21/03/2001 - 23/03/2001
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Influence of climate change on shallow groundwater resources: The link between precipitation and groundwater levels in alluvial systems Climate Change and Its Effects on Water Resources...  2011
 • NO NAME DATE
  1  KÜÇÜK MENDERES NEHRİ HAVZA YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI...  7/2017 - 7/2019
  2  Menderes Çileme Bölgesinin Hidrojeolojik Etüdü...  12/2016 - 4/2017
  3  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - /
  4  Alaşehir Alt Havzası (Gediz Havzası) Yeraltı Suyu Besleniminin Akifer Bazlı Izlenmesi, CBS Tabanlı Alansal Yeraltı Suyu Beslenim Haritasının Oluşturulması...  3/2016 - /
  5  GEDİZ NEHRİ HAVZA YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI...  7/2016 - 7/2018
  6  Alasehir (Manisa) Ovasında Jeotermal Suların Yeraltı Suyuna Olan Etkilerinin Araştırılması...  4/2014 - /
  7  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  8  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  9  Gölpazarı Ovası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yaptırılması...  3/2013 - /
  10  TÜRKiYE DOGAL TASLARININ KNOOP VE EQUOTiP SERTLiK iNDiSLERiNiN BELiRLENMESi...  5/2012 - /
  11  Torbalı Alüvyonel Zeminlerin Taşıma Gücü ve Oturma Parametrelerinin Presiyometre Deneyi ile Belirlenmesi...  5/2012 - 5/2013
  12  Gediz Havzası Yeraltıuyu (Hidrojeolojik Etüd) Planlama Yaptırılması Projesi...  8/2012 - 8/2014
  13  Schmidt çekici ile kayaçların tek eksenli basma dayanımlarını belirlemede, uygun ölçme yöntemi, numune boyutu ve çekiç tipinin belirlenmesi...  6/2012 - /
  14  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  15  Subatan ve Ayvacık havzalarının yeraltısuyu potansiyelinin ve kirlilik risklerinin belirlenmesi...  11/2009 - 9/2013
  16  İzmir ili alternatif atık depolama sahalarının temel uygunlugunun arastırılması...  1/2009 - 1/2010
  17  Simav Ovası (Kütahya) Yeraltı Suyunda Arsenik Kirliliğinin Araştırılması ve İnsan Sağlığına Olan Risklerinin Değerlendirilmesi...  6/2009 - 1/2012
  18  Cumaovası havzası koruma ve beslenme alanlarının CBS destekli kimyasal ve çevresel izotop teknikleri ile beslirlenmesi...  4/2007 - 4/2008
  19  Balıkesir (Balya) eski Pb-Zn maden sahası ve atığı çevresinde radyoaktivite kirliliğinin araştırılması...  11/2007 - 1/2009
  20  Nif Dağı Karstik Akiferinin Hidrojeoloji ve Çevre Jeolojisi Açısından İncelenmesi...  8/2005 - 8/2007
  21  Torbalı Ovası Serbest Akiferinin Akım ve Kirletici Taşınım Karakteristiklerinin Nümerik Modelleme Yoluyla Tesbiti...  12/2005 - 6/2007
  22  Torbalı Ovası Katı ve Sıvı Atık Yer Seçim Hidrojeolojisi...  6/2001 - 6/2002
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, September 2016-continues
  2 Torbalı Vocational School , College Director, March 2016-continues
  3 Torbalı Vocational School , Head of College Board, March 2016-continues
  4 Torbalı Vocational School , Head of College Council, March 2016-continues
  5 Torbalı Vocational School , Deputy College Director, February 2016- March 2016
  6 Torbalı Vocational School , Head of College Board, February 2016- March 2016
  7 Torbalı Vocational School , Head of College Council, February 2016- March 2016
  8 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Environmental Earth Sciences , Vice Director of Science Branch, June 2015-continues
  9 Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Environmental Earth Sciences , Vice Director of Science Branch, January 2014- May 2015
  10 Torbalı Vocational School , Member of College Council, September 2013- February 2016
  11 Torbalı Vocational School , Member of College Board, June 2012- September 2012
  12 Torbalı Vocational School , Member of College Council, June 2012- September 2012
  13 Torbalı Vocational School , Vice College Director, June 2012- September 2012
  14 Torbalı Vocational School , Member of College Board, March 2012- June 2012
  15 Torbalı Vocational School , Member of College Council, March 2012- June 2012
  16 Torbalı Vocational School , Vice College Director, March 2012- June 2012
  17 Torbalı Vocational School , Member of College Board, February 2011- March 2012
  18 Torbalı Vocational School , Member of College Council, February 2011- March 2012
  19 Torbalı Vocational School , Vice College Director, February 2011- March 2012
  20 Torbalı Vocational School , Member of College Council, February 2008- February 2011
  21 Torbalı Vocational School , Vice College Director, February 2008- February 2011
  22 Torbalı Vocational School , Vice College Director, July 2007- February 2008
  23 Torbalı Vocational School , Member of College Board, July 2007- July 2010
  24 Torbalı Vocational School , Member of College Council, October 2006- October 2009