Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MÜBECCEL BANU DURUKAN SALI İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü  1993
  Yüksek Lisans  BOSTON UNIVERSITY Boston University İşletme (Business Administration)  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finans  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2006
 • NO AD YIL
  1  The Interconnectedness across Risk Appetite of Distinct Investor Types in Borsa Istanbul...  2023
  2  Firm-specific Factors Affecting the Decision to Obtain a Corporate Governance Rating: Evidence from ...  2022
  3  The impact of catering incentives on the dividend policy: evidence from Turkish firms...  2020
  4  The Causal Linkages Between Investor Sentiment and Excess Returns on Borsa Istanbul...  2020
  5  An Investigation of the Factors Affecting Inflation Perceptions: A Case Study on Business and Econom...  2020
  6  Speed of Adjustment Toward Capital Structure In Cross Border and Cross Industry Mergers and Acquisit...  2019
  7  Does Sentiment Affect Capital Structure Decisions?...  2018
  8  Investor Sentiment in the Crisis Periods: Evidence From Borsa Istanbul...  2017
  9  Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış...  2016
  10  CEO turnover and corporate performance relationship in pre- and post- IFRS period: evidence from Tur...  2012
  11  Denetim Kalitesi...  2007
  12  Internet'in Muhasebeciye Sunduğu Olanaklar...  2007
  13  XI. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu'nun Ardından...  2007
  14  Denetim Kalitesi, Kalite ve Hizmet Kalitesine İlişkin Modeller: Kavramsal Çerçeve...  2007
  15  Başarısız Projelere Artan Bağlılık...  2006
  16  Türk Ticaret Bankacılığı'nda Yoğunluk Düzeyi ve Karlılık İlişkisi: Yatay Kesit Verilerinden Kanıtla...  2004
  17  Türk Ticaret Bankalarının Likidite Tercihi ve Tam Kapsamlı Mevduat Sigortası Uygulaması Üzerine Bir ...  2003
  18  Finansal Hizmet Sunumunda Alternatif Bir Dağıtım Kanalı olarak İnternet ve Türk Ticaret Bankalarının...  2003
  19  Finansal Bilgi Sunumunda Bir Araç Olarak Internet Kullanımı: İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Web Si...  2003
  20  The Relationship Between Stock Returns and Fundamental Variables: Evidence from Istanbul Stock Excha...  2003
  21  An Empirical Analysis of the Impact of Full Deposit Insurance and Instable Conditions on Commercial ...  2003
  22  The Relationship of IPO Returns and Factors Influencing IPO Performance: Case of Istanbul Stock Exc...  2002
  23  İnternet Ekonomisi, Elektronik İşletmeler ve Finansal Yönetim...  2001
  24  Muhasebeci Kimliği ve Muhasebe Eğitimi...  2000
  25  Bireysel Yatırımcı Davranışına Alternatif Bir Yaklaşım: Bekleyiş Kuramı...  1999
  26   Günümüz Koşullarında Devletin Ekonomideki Rolü ve Ulusal Bağımsızlık...  1999
  27  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi...  1999
  28  Risk, Yatırımcı ve Yatırım Danışmanının Beklentileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senet...  1998
  29  Makroekonomik Değişkenlerin Türk Firmalarının Finansal Yapısına Etkileri: Zaman Serisi Analizinden ...  1998
  30  Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma, 1990-1995...  1997
  31  B Tipi Katılım Belgelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Karşılaşılan Önemli Sorunla...  1997
 • NO AD TARİH
  1  How Does Debt Heterogeneity Affect Firm Performance?... 19/10/2023 - 21/10/2023
  2  Identifying Challenges and Alternative Solutions in e-learning and e-teaching via Online Gemba Visit... 09/12/2021 - 10/12/2021
  3  Bilimsel Araştırmalarda Bütünsel Yaklaşım... 05/10/2019 - 08/10/2019
  4  Does Sentiment Affect Capital Structure Decision?... 01/11/2018 - 01/11/2018
  5  The Effect of Investor Sentiment on Borsa Istanbul in the Presence of Structural Breaks... 10/10/2018 - 13/10/2018
  6  Investor Sentiment in the Crisis Periods: Evidence from Borsa Istanbul... 02/11/2017 - 03/11/2017
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış... 17/09/2015 - 18/09/2015
  8  Farklı Mesleklerde Temel Etik İlkelere Genel Bakış... 05/05/2014 - 05/05/2014
  9  The SME Financing Gap in Slovenia and Turkey... 26/05/2010 - 28/05/2010
  10  Effectiveness of the Turkish Corporate Governance System: CEO Changes and Performance Measures... 15/11/2007 - 17/11/2007
  11  Suggestions on the Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems... 25/04/2007 - 29/04/2007
  12  Kalite Nedir? Hizmet Kalitesi Nedir? Kalite Güvencesi Kavramı... 30/03/2007 - 31/03/2007
  13  Measuring The Effectiveness of The Corporate Governance System in Turkey... 20/04/2005 - 24/04/2005
  14  Approaches to Measuring Quality of Earnings and Discussion of The Applicability of These Approaches ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  15  Capital Market Development Leading to Accounting Harmonization: Culture as a Challenge... 03/11/2004 - 05/11/2004
  16  Aşırı Tepki Hipotezi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Kanıtlar... 27/10/2004 - 28/10/2004
  17  Muhasebe Mesleğinin ve Muhasebecinin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Rolü... 02/05/2001 - 06/05/2001
  18  Hisse Senedi Getirilerini Belirleyen Temel Faktörler,: İMKB?den Kanıtlar... 13/10/2000 - 16/10/2000
  19  Explaining the Equity Premium Puzzle by Myopic Risk Aversion: Evidence from a Developing Country... 28/06/2000 - 01/07/2000
  20  Internet Taxation: An Outstanding Issue... 01/06/2000 - 03/06/2000
  21  Öğrenen Örgütler ve Muhasebe Şirketleri... 18/05/2000 - 20/05/2000
  22  Yabancı Dilde Eğitimin Yeri: Muhasebe Dersleri Açısından... 13/05/1999 - 15/05/1999
  23  Globalleşme ve Bireyin Ekonomik Özgürlüğü... 14/12/1998 - 14/12/1998
  24  Günümüz Koşullarında Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı... 30/04/1997 - 03/05/1997
 • NO AD YIL
  1  İstatistiksel Analiz İstatistiksel Bilgi Kullanıcıları için El Kitabı...  2012
  2  Investments...  2011
  3  Investments...  2003
  4  Finansal Yönetim...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Debt Securities Markets Financial Markets and Instiştutions...  2021
  2  15 Temmuz Darbe Girişiminin Ekonomik ve Finansal Etkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar: Sistematik Literatür Taraması 15 Temmuz Kalkışması: Milli İrade Vurguncuları 15 Temmuz Şehitleri Anısına Armağan Kitap...  2021
  3  How Green Is Your Latte Now: Corporate Sustainability Effort of Starbucks During COVID-19 Future Advancements for CSR and the Sustainable Development Goals in a Post-COVID-19 World...  2021
  4  Capital Budgeting Financial Management...  2020
  5  The Cost of Capital Financial Management...  2020
  6  Financial Crisis and Herd Behavior: Evidence from Borsa Istanbul Handbook of Investors' Behavior During Financial Crises...  2017
  7  The Profitability of the Contrarian Strategy and the Overreaction Effect on the Istanbul Stock Exchange Emerging Markets: Performance, Analysis and Innovation...  2010
  8  Technical Analysis Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  9  Fundamental Analysis Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  10  Exercise Price Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  11  Call Option Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  12  Secondary Market Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  13  IPO Underpricing and Ownership Structure: Evidence from Istanbul Stock Exchange Initial Public Offerings An International Perspective...  2006
  14  Tax Reforms and the Ethical Value System of the Society Finance...  2002
  15  Globalleşme Sürecinde İstikrar Programlarının Gerçek Amaçları: Genel Bir Yaklaşım Küreselleşme Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Financial Literacy for Accessible and Inclusive Vocational Education...  12/2022 - 12/2024
  2  Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills...  3/2021 - 3/2023
  3  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  4  Risk, Yatırımcı ve Yatırım Danışmanlarının Beklentileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetlerinden Kanıtlar...  1/1998 - 11/1998
 • NO AD YIL
  1  İSMMMO 2004 Yılı En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü...  2005
  2  IIF Research Professor Award 2020...  2020
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2024-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  3 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2021- Mayıs 2024
  4 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2020- Mayıs 2021
  5 DEÜ Rektörlüğü Uluslarararasılaşma Komisyonu Üyesi, Ağustos 2020- Kasım 2022
  6 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2020- Temmuz 2023
  7 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2020- Temmuz 2023
  8 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2020- Temmuz 2020
  9 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2020- Temmuz 2020
  10 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2018- Ocak 2021
  11 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2017- Temmuz 2020
  12 Rektörlük 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü 100/2000 Doktora Bursu Koordinatörü, Nisan 2017- Nisan 2017
  13 Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ocak 2017- Ocak 2019
  14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Eylül 2017
  15 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ekim 2016- Eylül 2017
  16 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Eylül 2017
  17 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2014- Ekim 2017
  18 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2013- Kasım 2016
  19 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2013- Kasım 2013
  20 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2013- Temmuz 2013
  21 Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörü, Ağustos 2012- Kasım 2016
  22 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Temmuz 2012- Ocak 2013
  23 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Temmuz 2012- Ocak 2013
  24 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2012- Temmuz 2012
  25 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Ocak 2012- Temmuz 2012
  26 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2011- Eylül 2012
  27 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2011- Eylül 2014
  28 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2008- Ağustos 2008
  29 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2006- Ağustos 2008
  30 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2005- Şubat 2008
  31 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Eylül 2004- Eylül 2006
  32 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2003- Mayıs 2006
  33 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2002- Mayıs 2003
  34 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2000- Ekim 2001