Tr

Professor Doctor MÜBECCEL BANU DURUKAN SALI FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENGLISH LANGUAGE ACCOUNTING AND FINANCING ( THE ENGLISH LANGUAGE )

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü  1993
  Master's Degree  BOSTON UNIVERSITY Boston University İşletme (Business Administration)  1995
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1997
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finans  2000
  Full Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  2006
 • NO NAME YEAR
  1  The Causal Linkages Between Investor Sentiment and Excess Returns on Borsa Istanbul...  2020
  2  An Investigation of the Factors Affecting Inflation Perceptions: A Case Study on Business and Econom...  2020
  3  Speed of Adjustment Toward Capital Structure In Cross Border and Cross Industry Mergers and Acquisit...  2019
  4  Does Sentiment Affect Capital Structure Decisions?...  2018
  5  Investor Sentiment in the Crisis Periods: Evidence From Borsa Istanbul...  2017
  6  Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış...  2016
  7  CEO turnover and corporate performance relationship in pre- and post- IFRS period: evidence from Tur...  2012
  8  Denetim Kalitesi...  2007
  9  Internet'in Muhasebeciye Sunduğu Olanaklar...  2007
  10  XI. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu'nun Ardından...  2007
  11  Denetim Kalitesi, Kalite ve Hizmet Kalitesine İlişkin Modeller: Kavramsal Çerçeve...  2007
  12  Başarısız Projelere Artan Bağlılık...  2006
  13  Türk Ticaret Bankacılığı'nda Yoğunluk Düzeyi ve Karlılık İlişkisi: Yatay Kesit Verilerin...  2004
  14  Türk Ticaret Bankalarının Likidite Tercihi ve Tam Kapsamlı Mevduat Sigortası Uygulaması Üzeri...  2003
  15  Finansal Hizmet Sunumunda Alternatif Bir Dağıtım Kanalı olarak İnternet ve Türk Ticaret Bankal...  2003
  16  The Relationship Between Stock Returns and Fundamental Variables: Evidence from Istanbul Stock Excha...  2003
  17  An Empirical Analysis of the Impact of Full Deposit Insurance and Instable Conditions on Commercial ...  2003
  18  Finansal Bilgi Sunumunda Bir Araç Olarak Internet Kullanımı: İMKB'de İşlem Gören Şirketleri...  2003
  19  The Relationship of IPO Returns and Factors Influencing IPO Performance: Case of Istanbul Stock Exc...  2002
  20  İnternet Ekonomisi, Elektronik İşletmeler ve Finansal Yönetim...  2001
  21  Muhasebeci Kimliği ve Muhasebe Eğitimi...  2000
  22  Bireysel Yatırımcı Davranışına Alternatif Bir Yaklaşım: Bekleyiş Kuramı...  1999
  23   Günümüz Koşullarında Devletin Ekonomideki Rolü ve Ulusal Bağımsızlık...  1999
  24  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Makroekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etki...  1999
  25  Risk, Yatırımcı ve Yatırım Danışmanının Beklentileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...  1998
  26  Makroekonomik Değişkenlerin Türk Firmalarının Finansal Yapısına Etkileri: Zaman Serisi Anali...  1998
  27  B Tipi Katılım Belgelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Karşılaşılan Önemli ...  1997
  28  Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı Üzerine Bir Araştırma, 1990-...  1997
 • NO NAME DATE
  1  Bilimsel Araştırmalarda Bütünsel Yaklaşım... 05/10/2019 - 08/10/2019
  2  Does Sentiment Affect Capital Structure Decision?... 01/11/2018 - 01/11/2018
  3  The Effect of Investor Sentiment on Borsa Istanbul in the Presence of Structural Breaks... 10/10/2018 - 13/10/2018
  4  Investor Sentiment in the Crisis Periods: Evidence from Borsa Istanbul... 02/11/2017 - 03/11/2017
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış... 17/09/2015 - 18/09/2015
  6  Farklı Mesleklerde Temel Etik İlkelere Genel Bakış... 05/05/2014 - 05/05/2014
  7  The SME Financing Gap in Slovenia and Turkey... 26/05/2010 - 28/05/2010
  8  Effectiveness of the Turkish Corporate Governance System: CEO Changes and Performance Measures... 15/11/2007 - 17/11/2007
  9  Suggestions on the Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems... 25/04/2007 - 29/04/2007
  10  Kalite Nedir? Hizmet Kalitesi Nedir? Kalite Güvencesi Kavramı... 30/03/2007 - 31/03/2007
  11  Measuring The Effectiveness of The Corporate Governance System in Turkey... 20/04/2005 - 24/04/2005
  12  Approaches to Measuring Quality of Earnings and Discussion of The Applicability of These Approaches ... 20/04/2005 - 24/04/2005
  13  Capital Market Development Leading to Accounting Harmonization: Culture as a Challenge... 03/11/2004 - 05/11/2004
  14  Aşırı Tepki Hipotezi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Kanıtlar... 27/10/2004 - 28/10/2004
  15  Muhasebe Mesleğinin ve Muhasebecinin Türkiye'nin Kalkınmasındaki Rolü... 02/05/2001 - 06/05/2001
  16  Hisse Senedi Getirilerini Belirleyen Temel Faktörler,: İMKB?den Kanıtlar... 13/10/2000 - 16/10/2000
  17  Explaining the Equity Premium Puzzle by Myopic Risk Aversion: Evidence from a Developing Country... 28/06/2000 - 01/07/2000
  18  Internet Taxation: An Outstanding Issue... 01/06/2000 - 03/06/2000
  19  Öğrenen Örgütler ve Muhasebe Şirketleri... 18/05/2000 - 20/05/2000
  20  Yabancı Dilde Eğitimin Yeri: Muhasebe Dersleri Açısından... 13/05/1999 - 15/05/1999
  21  Globalleşme ve Bireyin Ekonomik Özgürlüğü... 14/12/1998 - 14/12/1998
  22  Günümüz Koşullarında Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı... 30/04/1997 - 03/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  İstatistiksel Analiz İstatistiksel Bilgi Kullanıcıları için El Kitabı...  2012
  2  Investments...  2011
  3  Investments...  2003
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Financial Crisis and Herd Behavior: Evidence from Borsa Istanbul Handbook of Investors' Behavior During Financial Crises...  2017
  2  The Profitability of the Contrarian Strategy and the Overreaction Effect on the Istanbul Stock Exchange Emerging Markets: Performance, Analysis and Innovation...  2010
  3  Exercise Price Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  4  Technical Analysis Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  5  Secondary Market Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  6  Call Option Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  7  Fundamental Analysis Encyclopedia of Alternative Investments...  2009
  8  IPO Underpricing and Ownership Structure: Evidence from Istanbul Stock Exchange Initial Public Offerings An International Perspective...  2006
  9  Globalleşme Sürecinde İstikrar Programlarının Gerçek Amaçları: Genel Bir Yaklaşım Küreselleşme Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum...  2002
  10  Tax Reforms and the Ethical Value System of the Society Finance...  2002
 • NO NAME DATE
  1  TÜBİTAK 1000 İşletme Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi `nin Strateji Belgesi...  7/2016 - 1/2017
  2  Risk, Yatırımcı ve Yatırım Danışmanlarının Beklentileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetlerinden Kanıtlar...  1/1998 - /
 • NO NAME DATE
  1  İSMMMO 2004 Yılı En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü...  2005
 • NO Responsibility
  1 DEÜ Rectorate Uluslarararasılaşma Komisyonu Member, August 2020-Continues
  2 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Director of Department, July 2020-Continues
  3 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, July 2020-Continues
  4 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Deputy Director of Department, May 2020- July 2020
  5 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, May 2020- July 2020
  6 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Accounting and Financing ( The English Language ) , Director of Science Branch, August 2018-Continues
  7 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2017- July 2020
  8 Presidency of Dokuz Eylul University 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü , 100/2000 Doktora Bursu Koordinatörü, April 2017- April 2017
  9 Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, January 2017- January 2019
  10 Graduate School of Social Sciences , Director of The Institute, October 2016- September 2017
  11 Graduate School of Social Sciences , Head of The Institute Council, October 2016- September 2017
  12 Graduate School of Social Sciences , Head of The Institute Council, October 2016- September 2017
  13 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, October 2014- October 2017
  14 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, November 2013- November 2016
  15 Faculty of Business Administration Department of International Business Administration and Trade In English Language , Deputy Director of Department, July 2013- November 2013
  16 Faculty of Business Administration Department of International Business Administration and Trade In English Language , Deputy Director of Department, January 2013- July 2013
  17 Presidency of Dokuz Eylul University Dış İlişkiler Koordinatörlüğü , Dış İlişkiler Koordinatörü, August 2012- November 2016
  18 Faculty of Business Administration Department of International Business Administration and Trade In English Language , Deputy Director of Department, July 2012- January 2013
  19 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, July 2012- January 2013
  20 Faculty of Business Administration Department of International Business Administration and Trade In English Language , Deputy Director of Department, January 2012- July 2012
  21 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, January 2012- July 2012
  22 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Accounting and Financing ( The English Language ) , Director of Science Branch, September 2011- September 2012
  23 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, September 2011- September 2014
  24 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Accounting and Financing ( The English Language ) , Director of Science Branch, February 2008- August 2008
  25 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, September 2006- August 2008
  26 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language Accounting and Financing ( The English Language ) , Director of Science Branch, February 2005- February 2008
  27 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, September 2004- September 2006
  28 Faculty of Business Administration , Vice Dean, May 2003- May 2006
  29 Faculty of Business Administration , Vice Dean, April 2002- May 2003
  30 Faculty of Business Administration Department of Business Administration In English Language , Vice Director of Department, June 2000- October 2001