Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÖZLEM EL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Nöromusküler Hastalıklarda Aktivite Kısıtlanması ve Fonksiyonel Değerlendirme: Tersiyer Bir Merkez S...  2023
  2  Heterotopic Ossification in Shoulder and Knee as a Rare Complication of Hemiplegia Following Ischemi...  2021
  3  Consensus Recommendations for Botulinum Toxin Injections in the Spasticity Management of Children wi...  2020
  4  Reliability and Validity of the Turkish Version of the ABILHAND-Kids Survey in Children with Cerebra...  2020
  5  Updated approach for the management of osteoporosis in Turkey: a consensus report...  2020
  6  Reliability of the Turkish Adaptation of the Modified House Classification System in Children with C...  2019
  7  Functional Restriction and Satisfaction with Prosthesis in Lower Limb Amputee Patients...  2018
  8  An Atypical Case off Subacutte Combiined Degenerrattiion Wiitth Concomiittantt Copperr Deffiiciiency...  2018
  9  Calcaneal Stress Fracture: A case Report...  2018
  10  Bilateral Frontoparyetal Hemorajiyi Takiben Parapleji: Bir Olgu Sunumu...  2018
  11  Impaired Quality of Life and Functional Status in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome...  2015
  12  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  13  Efficacy of Parafin Bath Therapy in Hand Osteoarthritis: A Single Blinded Randomized Controlled Tria...  2013
  14  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Statik Dengeye Etkisi...  2012
  15  Radius Distal Uç Kırığı Geçiren 45 Yaş Üzeri Hastalarda Osteoporoz ve Subklinik Vertebral Kırık Varl...  2012
  16  Nöropatik El...  2012
  17  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  18  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel skorlar, deng...  2011
  19  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  20  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  21  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  22  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  23  Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes...  2009
  24  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  25  Lateral epikondilitli hastalarda splint ve fizik tedavi veya splint tedavilerinin etkinliğinin karşı...  2009
  26  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  27  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  28  Ağrısız Seyreden Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu...  2008
  29  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  30  Effects of muscle strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia...  2008
  31  Osteoporoz tanı ve izleminde biokimyasal belirleyiciler...  2008
  32  Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki...  2007
  33  Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri...  2007
  34  Autonomic dysreflexia in a patient with lumbar spinal cord injury: a case report...  2006
  35  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  36  The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  37  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
  38  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  39  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  40  Omuz Problemi Olan Hastaların Genel Özellikleri...  2006
  41  Tiroid Hastalıkları ve Osteoporoz...  2006
  42  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  43  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  44  Bayan Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Kapsüler Yapıları ile Omuz Ağrısı İlişkisi...  2005
  45  Functional Outcome in Patients with Zone V Flexor Tendon Injuries...  2005
  46  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  47  Bone Mineral density in Astmatic Patients Using Low Dose Inhaled Glucocorticosteroids...  2005
  48  Kemik kalitesi...  2005
  49  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği...  2004
  50  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  51  Serebral palsili hastaya yaklaşım...  2004
  52  Glenohumeral eklem instabilitesinin patofizyolojisi...  2003
  53  Rotator Kaf Lezyonu Olan Hastalarda Omuz Değerlendirme Sistemleri ve SF-36 Arasındaki Korelasyon...  2002
  54  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  55  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi...  2001
  56  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  57  Alt ekstremite amputasyonları ve rehabilitasyonu...  2001
  58  Diz Osteoartritinde Kaplıca Tedavisinin Etkinliği...  2001
  59  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  60  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin Ar...  2000
  61  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  62  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  63  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  64  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinliği...  1999
  65  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  66  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin değerle...  1999
  67  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  68  Coexistence of familial Mediterranean fever with sacroiliitis and Behçet's disease: a rare occurrenc...  1998
  69  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  70  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Erken Yaşta Osteoporoz İle Başvuran Hastalarda Akılda Tutulması Gereken Bir Hastalık; Çölyak... 08/03/2023 - 12/03/2023
  2  SPİNA BİFİDALI BİR OLGUDA TEKRARLAYAN FEMUR KIRIKLARI... 13/05/2022 - 15/05/2022
  3  ATİPİK MEDİAL UYLUK AĞRISI ile PREZENTE OLAN PUBİK FRAJİLİTE KIRIĞI OLGUSU... 13/05/2022 - 15/05/2022
  4  Botulinum Toksin Enjeksiyonu Uygulanan Serebral Palsili Hastalarda Kinezyobantlama Uygulamasının K... 02/03/2022 - 06/03/2022
  5  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  6  Denosumab Enjeksiyonu Uygulanan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etki Değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  7  Serebral Palsili Hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids Anketlerinin Türkçe Versiyonunun Güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  8  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  9  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  10  Alt Ekstremite Ampute Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Protez Memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  11  Nöromuskuler Hastalığı Olanlarda ACTIVLIM Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  12  Bilateral Frontoparietal Hemorajiyi Takiben Parapleji: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  14  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Serebral Palsili Hastalarda Vitamin D Düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  16  Tartışmalı Nörojenik Torasik Çıkış Sendromunda Konservatif Tedavinin Etkinliği: Hastalık S... 27/03/2013 - 31/03/2013
  17  Serebral Palsili Çocuklarda Modifiye House Sınıflandırma Sisteminin Türkçe Uyarlamasının Gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  18  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  19  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  20  Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonel Durumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  21  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda Proksimal Myofasial Ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  22  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  23  El Osteoartritinde Parafin Banyosu Uygulamanın Etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  24  Serebral palside fonksiyonel durum ve kalça çıkığı ilişkisi... 11/05/2011 - 15/05/2011
  25  İnmeli Hastalarda Denge Eğitiminin Nörolojik Rehabilitasyonda Etkisinin Değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  26  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  27  Quality of Life in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome - Preliminary Report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  28  Serebral palsili bir olguda selektif posterior rizotomi ve kalça çevresi yumuşak doku cerrahisi s... 06/11/2008 - 09/11/2008
  29  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Dengeye Etkisi:Ön Çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  30  Serebral palsili çocukların ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 06/11/2008 - 09/11/2008
  31  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  32  Osteoporozu Olan Hastalarda Dik Duruş Korsesinin (Posturex) Postural Stabiliteye Etkisi: Ön Çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  33  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  34  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  35  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  36  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Olgularda Posterior Kapsül Gerginliği ve Tedavi Yanıtına Et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  37  20-50 yaş Arası Sağlıklılarda El Kavrama ve Pinç Güçlerinin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  38  Fibromyalji sendromunda aerobik egzersizle kas güçlendirme egzersizlerinin etkinliğinin karşıla... 24/10/2007 - 29/10/2007
  39  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Ağrısız Bir Olgu Sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  40  Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  41  Sutopu Oyuncularında Omuz Değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  42  Western Ontario Rotator Kaf Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  43  Sporcularda El Kavrama Gücü ile Metakarpal Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  44  Erken Dönem Karpal Tünel Sendromunda Kesikli Ultrasonun Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği... 22/11/2004 - 23/11/2004
  46  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  47  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  48  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  49  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  50  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  51  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  52  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  53  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  54  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  55  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  56  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  57  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 57... 04/10/2003 - 08/10/2003
  58  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  59  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  60  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  64  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  65  Omuz Problemi Olan Hastaların Klinik Özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  66  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  67  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  68  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  69  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  70  İnhaler Kortikosteroid Kullanan Astımlı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  71  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  72  Rotator Kaf Lezyonu Olan Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  73  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  74  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  75  Diz Osteortritinde Kaplıca Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkileri ve Radyolojik Skorlama ile Korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  76  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  77  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  78  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  79  Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Yapısı ile Omuz Ağrısı Arasındaki İlişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  80  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  81  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  82  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  83  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  84  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  85  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  86  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  87  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  88  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  89  Coexistence of FMF , Behçet's disease and bilateral sacroiliitis: a case report... 07/09/1997 - 11/09/1997
  90  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  91  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  92  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  93  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  94  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  95  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
 • NO AD YIL
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Legg-Calvé-Perthes Rehabilitasyonu Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji - Özel Konular...  2023
  2  Beyin felçli olgularda terminoloji, sınıflandırma ve değerlendirmedeki yenilikler Beyin Felci...  2017
  3  Beyin felçli hastalarda spastisite tedavisinde botulinum toksin uygulamaları Beyin Felci...  2017
  4  Adölesan İdiopatik Skolyozda Korse Tedavisi ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ...  2017
  5  Beyin felçli olgularda kas iskelet sistemi değerlendirilmesi Beyin Felci...  2017
  6  Rotator Manşon Hastalıkları Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  7  Laboratuar ve Görüntüleme Bulguları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Osteoporoz...  2010
 • NO AD TARIH
  1  İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi Tamamlama ve İzlem Projesi...  5/2020 - /
  2  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - 10/2022
  3  İzlenebilir Yaşlı Bakım projesi...  11/2018 - 1/2021
  4  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - 1/2021
  5  İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi...  11/2018 - 11/2021
  6  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017- Eylül 2020
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015