Tr

Professor Doctor ÖZLEM EL FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ondokuz Mayıs University Tıp Fakültesi  1993
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Reliability of the Turkish adaptation of the Modified House Classification System in children with c...  2019
  2  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  3  An Attypiicall Case off Subacutte Combiined Degenerrattiion Wiitth Concomiittantt Copperr Deffiiciie...  2018
  4  Calcaneal Stress Fracture: A case Report...  2018
  5  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  6  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  7  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  8  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  9  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  10  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  11  Nöropatik El...  2012
  12  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  13  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  14  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel ...  2011
  15  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  16  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  17  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  18  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  19  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  20  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  21  Lateral epikondilitli hastalarda splint ve fizik tedavi veya splint tedavilerinin etkinliğinin kar...  2009
  22  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  23  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  24  Effects of muscle strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia...  2008
  25  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  26  Osteoporoz tanı ve izleminde biokimyasal belirleyiciler...  2008
  27  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  28  Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri...  2007
  29  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  30  Autonomic dysreflexia in a patient with lumbar spinal cord injury: a case report...  2006
  31  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  32  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
  33  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  34  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  35  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  36  Tiroid hastalıkları ve osteoporoz...  2006
  37  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  38  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  39  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  40  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  41  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  42  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  43  Kemik kalitesi...  2005
  44  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  45  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  46  Serebral palsili hastaya yaklaşım...  2004
  47  Glenohumeral eklem instabilitesinin patofizyolojisi...  2003
  48  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  49  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  50  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  51  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  52  Alt ekstremite amputasyonları ve rehabilitasyonu...  2001
  53  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
  54  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  55  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin A...  2000
  56  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  57  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  58  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl...  1999
  59  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  60  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  61  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  62  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  63  Coexistence of familial Mediterranean fever with sacroiliitis and Behçet's disease: a rare occurren...  1998
  64  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  65  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  2  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  3  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  5  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  6  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  7  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  12  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  13  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  14  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  15  Serebral palside fonksiyonel durum ve kalça çıkığı ilişkisi... 11/05/2011 - 15/05/2011
  16  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  17  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  18  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  19  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  20  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  21  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  22  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  23  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  24  Serebral palsili bir olguda selektif posterior rizotomi ve kalça çevresi yumuşak doku cerrahisi s... 06/11/2008 - 09/11/2008
  25  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  26  Serebral palsili çocukların ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 06/11/2008 - 09/11/2008
  27  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  28  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  29  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  30  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  31  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  32  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  33  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  34  Fibromyalji sendromunda aerobik egzersizle kas güçlendirme egzersizlerinin etkinliğinin karşıla... 24/10/2007 - 29/10/2007
  35  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  36  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  37  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  38  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  39  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  40  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği... 22/11/2004 - 23/11/2004
  42  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  43  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  44  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  45  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  46  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  47  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  48  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  49  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  50  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  51  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  52  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  53  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 57... 04/10/2003 - 08/10/2003
  54  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  55  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  56  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  57  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  58  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  59  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  60  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  63  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  64  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  65  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  66  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  67  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  68  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  69  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  70  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  71  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  72  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  73  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  74  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  75  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  76  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  77  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  78  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  79  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  80  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  81  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  82  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  83  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  84  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  85  Coexistence of FMF , Behçet's disease and bilateral sacroiliitis: a case report... 07/09/1997 - 11/09/1997
  86  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  87  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  88  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  89  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  90  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  91  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Adölesan İdiopatik Skolyozda Korse Tedavisi ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ...  2017
  2  Beyin felçli olgularda kas iskelet sistemi değerlendirilmesi Beyin Felci...  2017
  3  Beyin felçli hastalarda spastisite tedavisinde botulinum toksin uygulamaları Beyin Felci...  2017
  4  Beyin felçli olgularda terminoloji, sınıflandırma ve değerlendirmedeki yenilikler Beyin Felci...  2017
  5  Rotator Manşon Hastalıkları Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  6  Laboratuar ve Görüntüleme Bulguları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Osteoporoz...  2010
 • NO NAME DATE
  1  GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ EDİNİLMESİ...  11/2019 - /
  2  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  3  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Director of Science Branch, September 2017-Continues
  2 Palyatif Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2016- December 2019
  3 Palyatif Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, October 2012- October 2015