Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

DOÇ. DR. FATMA VURAL HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik(Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği)  1997
  Doktora  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Öğrencilerinin Siber Aylaklık ve D...  2024
  2  Experiences of parents of children with corrosive esophageal ingestion: a qualitative stu...  2024
  3  Effect of a teleophone-based perioperative nurse-led counselling programme on unmet needs, quality o...  2024
  4  Bariatrik Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileştirme Protokolleri ve Hemşirelik Bakımı...  2023
  5  Investigating compassion fatigue and predictive factors in paediatric surgery nurses...  2023
  6  Determination of Surgical Fear Levels of Patients Undergoing Day Surgery: Cross Sectional and Descri...  2023
  7  Stoma Perceptions of Adults with an Ostomy: A Metaphor Analysis in a Single Center...  2023
  8  Yaşlanmayla İlişkili Ürolojik Sorunların Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı...  2023
  9  Gastrointestinal and Breast Cancer Survivor's Unmet Needs During Survivorship Journey: A Reliability...  2023
  10  Hospital Process of Children with Ingested Corrosive Substances: A Single Center Retrospective Study...  2023
  11  Nutritional Experiences of Parents of Children Who Had Gastric Transposition Surgery...  2023
  12  Prostat Kanserli Hastaların Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları...  2022
  13  A Case Report Based on Watson's Theory of Human Caring Model: Child with Corrosive Esophageal Injury...  2022
  14  Psychometric Properties of the Turkish version of The Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Que...  2022
  15  Living With My Baby With Congenital Anomaly: A Qualitative Case Report...  2022
  16  Effect of nurse-led interventions on patient outcomes in patients with prostate cancer: A systematic...  2021
  17  Caregiver burden of families of children with corrosive esophageal injuries...  2021
  18  Radikal Prostatektomi Sonrası Cinsel Yaşam ve Yaşam Kalitesi...  2021
  19  How Were Experiences of Stoma for Nursing Students?...  2021
  20  Quality of Life of Patients with a Stoma: A Descriptive Study...  2021
  21  In the COVID-19 Pandemic Living with a Stoma and Being a Stoma Nurse...  2020
  22  Identifying the Problems Experienced By Families of Children with Burn Injuries After Discharge and ...  2020
  23  COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk Cerrahisinde Uygulamalar...  2020
  24  Yanıklı Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri...  2020
  25  Validation and Clinical Experience With a Turkish Language Version of the Pittman Ostomy Complicatio...  2020
  26  Çocuklarda Koroziv Özofagus Yaralanmalarında Hemşirelik Bakımı...  2019
  27  Assessment of the Environmental and Physical Ergonomic Conditions of ORs in Turkey...  2019
  28  The Effect of Web-Based Preoperative and Postoperative Patient Care Education on Nursing Students...  2019
  29  Should Support Group Intervention be Implemented for Individuals with Stoma?...  2019
  30  Assessment of the Caregiver Burden of Caregivers of Colorectal Cancer Patients...  2018
  31  Investigation of Inadvertent Hypothermia Incidence and Risk Factors...  2018
  32  Evaluation of Sexual Satisfaction and Function in Patients Following Stoma Surgery: A Descriptive St...  2018
  33  Çocukluk Yaş Dönemi Özeliklerinin Yanık Üzerine Etkisi ve Yanıklı Çocuklara Yönelik Bakım Önerileri...  2018
  34  Yanıklı Çocukların Ailelerinde Destek Grup Girişimi Yapılmalı mıdır?...  2018
  35  Should Web-Based Education Be Implemented for Colorectal Cancer Patients?...  2018
  36  Living with stoma - A phenomenological study...  2017
  37  Stomaya Farklı Bir Pencereden Bakış: Stoması Olan Bireyle Yaşamak...  2017
  38  Yara Bakımında Yeni Uygulamalar...  2017
  39  Rektum Kanseri Nedeni ile Kolostomi Açılan Olgunun Roy Uyum Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı...  2017
  40  Literatür İnceleme: Stomalı Bireylere Yönelik Yayınların Türkiye Profili...  2016
  41  Ergonomics: An Important Factor in the Operating Room...  2016
  42  The Impact of an Ostomy on the Sexual Lives of Persons With Stomas: A Phenomenological Study...  2016
  43  Psychometric Properties of the Body Image Scale in Turkish Ostomy Patients...  2015
  44  Koroner Arter Baypas Greft Uygulanan Hastalarda Düşleme ve Müziğin İyileşme Sürecine Etkisi...  2014
  45  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşirelerden Mem...  2014
  46  Ostomili hastalarda yaşam kalitesi nasıl yükseltilir?...  2013
  47  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  48  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?...  2012
  49  Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği...  2012
  50  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi...  2009
  51  Travma ve Acil Ünitelerinde Hemşirelik Yaklaşımları...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Annelerin Ameliyat Öncesi Beslenme Sürecine İlişkin Tutumlarının Pediatrik Cerrahi Hastaların... 16/11/2023 - 19/11/2023
  2  Hemşirelik Öğrencilerine Verilen İlk Yardım Eğitiminde Sınıf İçi Oyun ve Bulmacanın Etkis... 16/11/2023 - 19/11/2023
  3  Korozif Özofagus Yanıklı Çocukların Ailelerinde Destek Grup Girişiminin Anksiyete, Başa Çık... 16/11/2023 - 19/11/2023
  4  Yenidoğanlarda Solunum Desteği Olarak Yüksek Akımlı Nazal Kanülün Etkinliği... 26/10/2023 - 29/10/2023
  5  Investigation of the Effect of Orthotopic Neobladder Reconstruction on Quality of Life in Patients w... 11/10/2023 - 14/10/2023
  6  Pediatrik Anorektal Malformasyon İle İlgili 2018-2022 Yılları Arasında Yapılan Yayınların İ... 02/11/2022 - 05/11/2022
  7  Çocuk Cerrahisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Stres Düzeyleri Ve... 02/11/2022 - 05/11/2022
  8  Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu ve Yordayan Faktörlerin İncelenmesi... 02/11/2022 - 05/11/2022
  9  Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde Şubat 2022'de düzenlenen eğitici eğitimleri: İlk Sonuçlar... 19/05/2022 - 22/05/2022
  10  Azerbaycan Tıp Üniversitesinde Mart 2022'de Düzenlenen Hemşirelik Okulları Öğretmenlerine Yö... 19/05/2022 - 22/05/2022
  11  Literatür İnceleme: Pediatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme Durumlarının Belirlenmesine Yöneli... 23/03/2022 - 27/03/2022
  12  Obezite Cerrahisi Sonrası Yaşam kalitesi: İki Merkezli Çalışma... 23/03/2022 - 27/03/2022
  13  Pandemi Sürecinde Stoma ve Yara Bakım Hemşiresinin Değieşn Rolleri... 23/03/2022 - 27/03/2022
  14  COVID-19 Pandemisinde Stomalı Bireylerin Stomaya Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışm... 13/01/2022 - 16/01/2022
  15  Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Der... 13/01/2022 - 16/01/2022
  16  Cerrahi Hastalarında Covid-19 Korkusu ile Cerrahi Korku Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 13/01/2022 - 16/01/2022
  17  Ameliyat Sürecindeki Hastaların Covid-19 Korkusunun Cerrahi Korku ve Taburculuk Öncesi Anksiyete ... 13/01/2022 - 16/01/2022
  18  Ostomili Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi... 30/11/2021 - 04/12/2021
  19  Kolorektal Kanserli Hastaların Perioperatif Döneme Yönelik Bilgi Gereksinimleri: Kalitatif Bir Ç... 30/11/2021 - 04/12/2021
  20  Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığının Hasta Sonuçlarına Etkis... 30/11/2021 - 04/12/2021
  21  Çocuklarda Bitmeyen Sağlık Sonu: Korozif Madde Alma... 25/11/2021 - 28/11/2021
  22  Niteliksel Bir Çalışma: "Gastrik Transpozisyon Ameliyatından Sonra Yeniden Beslenme Bu Kadar Zor... 25/11/2021 - 28/11/2021
  23  Olgu Sunumu: Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Deliryumdaki Hastanın Yoğun Bakımda Hemşirelik Yöne... 05/09/2020 - 05/09/2020
  24  Olgu Sunumu: Konjenital Anomalili Bebeğimle Yaşadıklarım... 04/03/2020 - 07/03/2020
  25  Examınatıon Effects Of A Support Group Interventıon On Stoma Adaptatıon, Qualıty Of Lıfe And C... 03/10/2019 - 06/10/2019
  26  Korozif Özofagus Yaralanması Olan Çocuğa ve Ailesine Watson'ın İnsan Bakım Modeline Göre Uyg... 03/10/2019 - 06/10/2019
  27  Determination of Surgical Fear Levels of Patients Undergoing Day Surgery... 03/10/2019 - 06/10/2019
  28  Korozif Özofagus Yaralanmaları Olan Çocukların Ailelerinin Bakım Yükünün İncelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  29  What Do Indıvıduals Wıth Stoma Experıence? What Do They Expect From Nurses?... 03/10/2019 - 06/10/2019
  30  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Cancer Survivors Unmet Needs (CaSUN-TR)... 03/10/2019 - 06/10/2019
  31  Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (KoCH) Ölçeği'nin Psikometrik Özellikleri... 09/04/2019 - 13/04/2019
  32  Çocuklarda Laporaskopik Cerrahi Sonrası Yaşanan Sorunların İncelenmesi... 24/10/2018 - 27/10/2018
  33  Geçmişten Günümüze Şifa Veren El: Hemşirelik... 19/09/2018 - 21/09/2018
  34  Stomalı Bireylerin Yaşam Kalitesi: Tanımlayıcı bir çalışma... 02/11/2017 - 05/11/2017
  35  Stoması Olan Bireylerin Cinsel Doyum Ve Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  36  İzmir İlindeki Ameliyathanelerin Fiziksel Ergonomik Durumlarının İncelenmesi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  37  Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi'nin Geçerlik Ve Güvenirliği... 02/11/2017 - 05/11/2017
  38  Ameliyat Sonrası Derlenme Odasında Uygulanan Müzikterapinin Ağrı Ve Ansiyeteye Etkisi: Olgu Sun... 02/11/2017 - 05/11/2017
  39  Cerrahi hastalıkları hemşireliği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  40  Kolesistektomi Ameliyatı Öncesi Aydınlatılmış Onam Eksikliği: Hangisi Çıkarıldı? Safra Ke... 02/11/2017 - 05/11/2017
  41  Kolon Kanserli Hastanın Ameliyat Öncesi Dönemde Watson İnsan Bakım Kuramına Göre Hemşirelik ... 02/11/2017 - 05/11/2017
  42  Kolorektal Cerrahi Ameliyatı Sonrası Web Tabanlı Eğitim Gereksinimi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  43  Kolorektal Kanserli Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Yükünün İncelenmesi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  44  Modifiye Radikal Mastektomi Ameliyatı Sonrası Roy Uyum Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu S... 02/11/2017 - 05/11/2017
  45  Watson İnsan Bakım Kuramına Göre Mide Kanserli Olgunun Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı... 02/11/2017 - 05/11/2017
  46  Hemşirelik Öğrencilerinde Web Tabanlı Eğitimin Bilgi, Beceri, Klinik Uygulamaya ve Klinik Karar... 02/11/2017 - 05/11/2017
  47  Investigation of the Physical Ergonomic Condition of the Operating Rooms in the Province of Izmir... 01/06/2017 - 04/06/2017
  48  Stomalı Bireylerde Destek Grup Girişimi Yapılmalı mı?... 16/05/2017 - 20/05/2017
  49  Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioperatif Hemşire Danışmanlığı Nasıl Olmalıdır?... 16/05/2017 - 20/05/2017
  50  Investigation of Hypothermia Incidence and Risk Factors in Patients Undergoing Surgery... 04/05/2017 - 07/05/2017
  51  Evaluation Of Nutritional Status Of Patients in Surgical Clinics... 04/05/2017 - 07/05/2017
  52  Yanıkla içiçe: 29 gün... 26/10/2016 - 30/10/2016
  53  Yaşadıklarımız: Gastrik transpozisyon ameliyatı... 26/10/2016 - 30/10/2016
  54  Yanıklı çocukların ailelerinin taburculuk sonrası yaşadıkları sorunların ve nedenlerin beli... 26/10/2016 - 30/10/2016
  55  Anne olarak 11 ay boyunca kolostomili çocuk ile yaşamak... 13/04/2016 - 17/04/2016
  56  Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  57  Literatür inceleme: Stomalı bireylere yönelik yayınların Türkiye profili... 19/05/2015 - 23/05/2015
  58  Stomaya Aile Üyesinin Gözüyle Bir Bakış: Stomalı Bireyle Yaşamak... 19/05/2015 - 23/05/2015
  59  Why is ergonomics so important in the operating room?... 07/05/2015 - 10/05/2015
  60  Nöral Tüp Defekti Tanılı Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi... 04/04/2014 - 08/04/2014
  61  Investigation of Problems Related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses... 23/06/2013 - 26/06/2013
  62  Adaptation of a Scale of Body Image in Individuals with Stoma into Turkish: a Study on its Validity ... 23/06/2013 - 26/06/2013
  63  Investigation Experiences of Individuals with Stoma... 23/06/2013 - 26/06/2013
  64  Making Patients with Stoma Ready to be at Home: How Should Be it?... 03/06/2013 - 06/06/2013
  65  Stomalı Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi... 15/05/2013 - 19/05/2013
  66  Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirli... 15/05/2013 - 19/05/2013
  67  Stomalı Hastaların Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelerden Beklentileri... 15/05/2013 - 19/05/2013
  68  Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimlerinin İncelenmesi... 20/04/2013 -
  69  Bir Üniversite Hastanesinin Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatal... 19/04/2013 - 21/04/2013
  70  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?... 10/09/2012 - 12/09/2012
  71  Açık Kalp Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Basınç Yarası oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İnce... 10/09/2012 - 12/09/2012
  72  Examination of life quality of patients with chronic pain before and after TENS and their pain and s... 29/05/2012 - 01/06/2012
  73  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Değerlendirmek İçin Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Öl... 18/05/2011 - 22/05/2011
  74  Kardiyak Cerrahi Sonrası Basınç Ülseri Oluşma Riski... 26/05/2010 - 29/05/2010
  75  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler... 26/05/2010 - 29/05/2010
  76  Ostomili Bireyden Ostomili Olmak... 19/05/2009 - 24/05/2009
  77  Geçmişten Günümüze Müziğin Ameliyat Öncesi Anksiyeteye Etkisi... 28/05/2008 - 01/06/2008
  78  Current Status of the hospitalized at Marmara University Hospital Surgical Intensive Care Unit... 10/11/2005 - 11/11/2005
  79  Olgu Sunumu: Pierre robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları... 08/10/2003 - 10/10/2003
  80  Kemoterapi Uygulanan Hastaların Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinden Destek Alma Konusundaki Yaklaş... 02/10/2003 - 04/10/2003
  81  Sağlık Hizmetlerinde Robotların Kullanımına Üniversite Penceresinden Bakış... 07/09/2003 - 11/09/2003
  82  Stoma Komplikasyonları... 25/09/2002 - 28/09/2002
  83  Hemşire Kuramcıların Etkilendikleri Sağlık Kuramları ve Sağlık Modelleri ile Hastalık Neden... 29/10/2000 - 02/11/2000
  84  Yaşlı Hastalarda Postoperetif Hipoterminin İncelenmesi... 14/05/1998 - 16/05/1998
 • NO AD YIL
  1  Korozif (Yakıcı) Madde Yiyen/İçen Çocuğun Ebeyenleri İçin Rehber...  2022
 • KİTABIN ADI: Hemşirelik Bakım Planları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta Bakımı, Ev Hizmetleri Personeli Eğitimleri Ders Notları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Stoma bakımında güncel rehberler ve kanıt düzeyleri Stoma Bakım Hemşireliği...  2024
  2  İntestinal Ostomiler ve Kanıta Dayalı Hemşirelik UygulamalarıTürkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Gastrointestinal Sistem Cerrahi Hastalıklar...  2023
  3  Ostomi Komplikasyonlarında Bakım Cerrahi Hemşireliği...  2023
  4  İnce, Kalın Bağırsak ve Rektum Cerrahisi Geçiren Hastalarda Bakım Cerrahi Hemşireliği...  2023
  5  Çocuk Cerrahisinde Robotik Cerrahi, Lazer Uygulamalar ve Yeni Teknolojileri Çocuk Cerrahisi Hemşireliği...  2023
  6  Stoma Cerrahisi Geçirecek Hastanın Ameliyat Öncesi Hazırlığı ve Stoma Yeri İşaretlemesi Stoma Bakım Hemşireliği...  2023
  7  Gastrointestinal Sisteminin Değerlendirilmesi Ebeler ve Hemşireler İçin Fizik Muayene...  2023
  8  Komorbidite Varlığında Ortopedi Cerrahisi ve Bakım Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım...  2022
  9  Yanık Yaralarının İyileşme Sürecinde ve Gelişen Hipermetabolik Yanıt ve Katabolik Durumun Yönetimi Yanık Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi...  2022
  10  Isı Kontrolü: Hipotermi Ameliyathane Hemşireliği...  2022
  11  Termal Yanık İlişkili Renal Yetmezlik Sendorumu ve Yönetimi Yanık Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi...  2022
  12  Yanık Yoğun Bakım Hastalarında Semptom Yönetimi ve Bakımı Yanık Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi...  2022
  13  Kişiselleştirilmiş Hemşirelik Bakımı Bakım Kalitesini İyileştirmede İnovasyon...  2021
  14  Endokrin Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 500 Soru & 500 Yanıt...  2021
  15  Pankreatikoduodenektomi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması Protokolü ve Hemşirelik BakımıCerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması Protokolü ve Hemşirelik...  2021
  16  İlaç Terimleri Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Terminoloji...  2019
  17  Isı kontrolü: Hipotermi Ameliyathane Hemşireliği...  2015
  18  Bölüm 13-3 Kalp Damar Sistemi Bakım Planları 'Kalp Kapak Hastalıkları' Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  19  Evde Hasta Bakımı 'İletişim' Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Stomalı Hastalarda Cinsel Danışmanlığın Beden İmajı ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  5/2012 - 9/2014
  2  Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi...  6/2005 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2021
  2  Sözlü Bildiri Ödülü...  2016
  3  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2013
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2011-2012 Yılın Öğretim Üyesi...  2013
  5  Sözel Bildiri Ödülü...  2012
  6  Sözlü Bildiri Ödülü...  2011
 • NO AD YIL
  1  Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı  2011
 • NO Görev
  1 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ocak 2023-Devam ediyor
  2 Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2023-Devam ediyor
  3 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2022-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019- Aralık 2022
  5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2017
  6 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2013- Kasım 2016
  8 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014