DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Assistant Professor FATMA VURAL
FACULTY OF NURSING SURGICAL NURSING
E-Mail :   fatma.vural@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124780 - 4780
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu  1994
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik(Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği)  1997
PhD (Doctorate)  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  2006
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
NO NAME YEAR
1  Literatür inceleme: Stomalı bireylere yönelik yayınların Türkiye profili...  2016
2  Ergonomics: an important factor in the operating room...  2016
3  Psychometric Properties of the Body Image Scale in Turkish Ostomy Patients...  2015
4  Koroner Arter Baypas Greft Uygulanan Hastalarda Düşleme ve Müziğin İyileşme Sürecine Etkisi...  2014
5  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşirelerden Mem...  2014
6  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Geliştirmede Hemşirenin Rolü...  2013
7  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
8  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?...  2012
9  Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği...  2012
10  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi...  2009
11  Olgu Sunumu: Pierre Robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları...  2003
12  Travma ve Acil Ünitelerinde Hemşirelik Yaklaşımları...  2002
NO NAME DATE
1  Ameliyat Olan Hastalarda İstenmeyen Hipotermi İnsidansı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi...
 16/04/2016 - 
2  Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi...
 13/04/2016 - 17/04/2016
3  Stomalı bireylerin yaşam kalitesinin incelenmesi...
 12/11/2015 - 15/11/2015
4  Literatür inceleme: Stomalı bireylere yönelik yayınların Türkiye profili...
 19/05/2015 - 23/05/2015
5  Stomaya Aile Üyesinin Gözüyle Bir Bakış: Stomalı Bireyle Yaşamak...
 19/05/2015 - 23/05/2015
6  Why is ergonomics so important in the operating room?...
 07/05/2015 - 10/05/2015
7  Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi El Yıkama Uygulamasına İlişkin Uyumun ve Bilgi Düzeylerinin Değe...
 06/11/2014 - 09/11/2014
8  Nöral Tüp Defekti Tanılı Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi...
 04/04/2014 - 08/04/2014
9  Adaptation of a Scale of Body Image in Individuals with Stoma into Turkish: a Study on its Validity ...
 23/06/2013 - 26/06/2013
10  Investigation of Problems Related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses...
 23/06/2013 - 26/06/2013
11  Investigation Experiences of Individuals with Stoma...
 23/06/2013 - 26/06/2013
12  Making Patients with Stoma Ready to be at Home: How Should Be it?...
 03/06/2013 - 06/06/2013
13  Stomalı Hastaların Cinsellikle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelerden Beklentileri...
 15/05/2013 - 19/05/2013
14  Stomalı Bireylerde Beden İmajı Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas...
 15/05/2013 - 19/05/2013
15  Stomalı Bireylerin Deneyimlerinin İncelenmesi...
 15/05/2013 - 19/05/2013
16  Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimlerinin İncelenmesi...
 20/04/2013 - 
17  Bir Üniversite Hastanesinin Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatalarına N...
 19/04/2013 - 21/04/2013
18  Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yönderlik...
 11/04/2013 - 12/04/2013
19  Ülkemizde hemşirelikte teori ile klinik arasındaki boşluk...
 11/04/2013 - 12/04/2013
20  Stomada Cinsellik Neden Önemlidir?...
 10/09/2012 - 12/09/2012
21  Açık Kalp Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Basınç Yarası oluşumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi...
 10/09/2012 - 12/09/2012
22  Investigation of Problems related to Sexuality and Expectations of Patients with Stoma from Nurses...
 29/05/2012 - 01/06/2012
23  Examination of Lİfe Quality of Patients with Chronic Pain before and after TENS and Their Pain and S...
 29/05/2012 - 01/06/2012
24  Yara Bakımında Holistik Yaklaşımın Önemi...
 23/05/2012 - 27/05/2012
25  Türkiye de Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar...
 15/10/2011 - 17/10/2011
26  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesini Değerlendirmek İçin Umut Merkezi Ostomi Yaşam Kalitesi Ölçeği'n...
 18/05/2011 - 22/05/2011
27  Ostomili Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler...
 26/05/2010 - 29/05/2010
28  Kardiyak Cerrahi Sonrası Basınç Ülseri Oluşma Riski...
 26/05/2010 - 29/05/2010
29  Accuracy of references in eight nursing journal...
 15/10/2009 - 17/10/2009
30  Ostomili Bireyden Ostomili Olmak...
 19/05/2009 - 24/05/2009
31  Cultural awareness on organ transplantation: attitude of the turkish population...
 04/06/2008 - 06/06/2008
32  Geçmişten Günümüze Müziğin Ameliyat Öncesi Anksiyeteye Etkisi...
 28/05/2008 - 01/06/2008
33  Maksillofasiyal travmalar: Bir Olgu Sunumu...
 16/11/2005 - 20/11/2005
34  Current Status of the hospitalized at Marmara University Hospital Surgical Intensive Care Unit...
 10/11/2005 - 11/11/2005
35  Olgu Sunumu: Pierre robin Sendromu'nda Hemşirelik Yaklaşımları...
 08/10/2003 - 10/10/2003
36  Kemoterapi Uygulanan Hastaların Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinden Destek Alma Konusundaki Yaklaşımların...
 02/10/2003 - 04/10/2003
37  Sağlık Hizmetlerinde Robotların Kullanımına Üniversite Penceresinden Bakış...
 07/09/2003 - 11/09/2003
38  Stoma Komplikasyonları...
 25/09/2002 - 28/09/2002
39  Hemşire Kuramcıların Etkilendikleri Sağlık Kuramları ve Sağlık Modelleri ile Hastalık Neden Teoriler...
 29/10/2000 - 02/11/2000
40  Yaşlı Hastalarda Postoperetaif Hipoterminin İncelenmesi...
 14/05/1998 - 16/05/1998
BOOK TITLE: Hemşirelik Bakım Planları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> BOOK TITLE: Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta Bakımı, Ev Hizmetleri Personeli Eğitimleri Ders Notları]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Bölüm 13-3 Kalp Damar Sistemi Bakım Planları 'Kalp Kapak Hastalıkları' Hemşirelik Bakım Planları...  2007
2  Kalp Kapak Hastalıkları (Triküspid Stenozu/Yetmezliği,Pulmoner Stenoz/yetmezliği,Mitral Stenoz/Yetmezliği,Aort Stenozu/Yetmezliği) Hemşirelik Bakım Planları...  2007
3  Evde Hasta Bakımı 'İletişim' Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi Girişimcilik, Tezgahtarlık/Satış Danışmanlığı, Evde Hasta Bakımı, Ev...  2005
NO NAME DATE
1  Stomalı Hastalarda Cinsel Danışmanlığın Beden İmajı ve Cinsel Doyum Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  5/2012 - 9/2014
2  Ölüm Sonrası Bakımın Etik, Klinik, Kültürel Ve Dinsel Açıdan İrdelenmesi...  6/2006 - 6/2007
3  Kadıköy'de Yeni Umutlar Projesi...  6/2005 - 12/2005
NO NAME YEAR
1  Sözlü Bildiri Ödülü...  2011
2  Sözel Bildiri Ödülü...  2012
3  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2013
4  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2011-2012 Yılın Öğretim Üyesi...  2013
5  Sözlü Bildiri Ödülü...  2016
NO NAME YEAR
1  Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığı  2011
NO Görev
1 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014-Devam ediyor
2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2014-Devam ediyor
3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Kasım 2013-Devam ediyor
4 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi