Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. SELMİN GÜLBAHAR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri...  2022
  2  Reliability and Validity of the Turkish Version of the ABILHAND-Kids Survey in Children with Cerebra...  2020
  3  Addiction of smartphones and related finger deformities: A case report...  2020
  4  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2019
  5  Effects on urinary outcome of patients and caregivers? burden of pelvic floor muscle exercises based...  2019
  6  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2018
  7  Ultrasonographic and Clinical Evaluation of Additional Contribution of Kinesiotaping to Tendon and N...  2018
  8  Response to ?The neurogenic bowel dysfunction score in patients with spinal cord injury: methodologi...  2018
  9  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  10  Shoulder Proprioception in Patients with Subacromial Impingement Syndrome...  2017
  11  Patient Satisfaction, Preference and Side Effects After Annual Zoledronic Acid Infusion in Patients ...  2017
  12  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  13  Kinesio Taping in Patients with Lateral Epicondylitis...  2016
  14  Impaired Quality of Life and Functional Status in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome...  2015
  15  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  16  Grip ability test in rheumatoid arthritis patients: Relationship with disease activity and hand-spec...  2014
  17  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Klinik, Laboratuvar ve Yaşam Ka...  2014
  18  Efficacy of Parafin Bath Therapy in Hand Osteoarthritis: A Single Blinded Randomized Controlled Tria...  2013
  19  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  20  Regional Migratory Osteoporosis: Case Report of A Patient with Neuropathic Pain...  2011
  21  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel skorlar, deng...  2011
  22  Tc-99m HIG Scintigraphy in Detection of Active Inflammation in Ankylosing Spondylitis...  2011
  23  Üst Ekstremite Pliyometrik Antrenmanın Hentbolda Atış Hızı ve Omuz Rotator Kas Kuvvetine Etkisi...  2011
  24  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilme...  2011
  25  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşetme So...  2011
  26  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  27  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  28  Efficacy of EMG-Biofeedback in Knee Osteoarthritis...  2010
  29  Handgrip Strength is Related to Bone Mineral Density in Male Athletes...  2009
  30  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  31  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  32  Ağrısız Seyreden Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu...  2008
  33  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  34  Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki...  2007
  35  Kondral lezyonlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon...  2007
  36  The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  37  Romatizmal Hastalıklarda Egzersiz Uygulamaları...  2006
  38  Hypermobility Syndrome Increases The Risk for Low Bone Mass...  2006
  39  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  40  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  41  Omuz Problemi Olan Hastaların Genel Özellikleri...  2006
  42  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  43  Lomber spinal stenozda objektif ve subjektif değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişki...  2006
  44  Osteoporozda düşme ve kırık riski...  2006
  45  Regular Exercise Improves Outcome in Droopy Shoulder Syndrome...  2005
  46  Bayan Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Kapsüler Yapıları ile Omuz Ağrısı İlişkisi...  2005
  47  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  48  Functional Outcome in Patients with Zone V Flexor Tendon Injuries...  2005
  49  Omuz instabilitelerinde cerrahi sonrası rehabilitasyon...  2005
  50  Aşil Tendinopatisi...  2005
  51  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  52  Bone Mineral density in Astmatic Patients Using Low Dose Inhaled Glucocorticosteroids...  2005
  53  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  54  Propriosepsiyon ve diz rehabilitasyonundaki önemi...  2004
  55  Rotator Kaf Lezyonu Olan Hastalarda Omuz Değerlendirme Sistemleri ve SF-36 Arasındaki Korelasyon...  2002
  56  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  57  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  58  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  59  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi...  2001
  60  The droopy shoulder syndrome...  2001
  61  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  62  Diz Osteoartritinde Kaplıca Tedavisinin Etkinliği...  2001
  63  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  64  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişki...  2000
  65  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin Ar...  2000
  66  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  67  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  68  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinliği...  1999
  69  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  70  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  71  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  72  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  73  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  74  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  75  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  76  Primer Eritromelalji: Bir Olgu Sunumu...  1998
  77  Atypical Psoriatic Spondylitis Case, Successfully Treated with Methotrexate...  1996
  78  Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik bir Psoriatik Spondilit Olgusu: 0lgu Sunumu...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Is There a Relationship Between The Common Extensor Tendon Tears and Clinical-Ultrasonographic Chang... 02/11/2023 - 05/11/2023
  2  Covid-19 Enfeksiyonu Sonrasi Gelişen Arteriyel ve Venöz Trombotik Komplikasyonlarin Birlikte Gör... 08/04/2021 - 11/04/2021
  3  Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Romatizma Etkisi Ölçüm Skalası-2 (AIMS-2) Anketinin Türkçe... 08/04/2021 - 11/04/2021
  4  HAMSTRİNG TENDON GREFTİ İLE ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU SONRASI DİZ ÖNÜ AĞRISININ KL... 10/01/2019 - 12/01/2019
  5  Denosumab Enjeksiyonu Uygulanan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve Yan Etki Değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  6  Serebral Palsili Hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids Anketlerinin Türkçe Versiyonunun Güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  7  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  8  Subakromial Sıkışma Sendromu Tanısıyla İzlediğimiz Hastalara Ne Oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  9  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  10  Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve ... 11/11/2016 - 12/11/2016
  11  Bisikletçilerde Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları ve Sorunları; Anket Çalışması... 21/09/2016 - 21/09/2016
  12  Lateral Epikondilitli Hastalarda Kinezyolojik Bantlama Uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  14  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Romatoid elde fluidoterapi etkin midir? - randomize kontrollü bir çalışma... 22/04/2015 - 26/04/2015
  16  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  17  Yıllık Zoledronik Asit İnfüzyonu Yapılan Osteoporoz Hastalarında Memnuniyet, Hasta Tercihi ve ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  18  The Association Between Knee Pain, Symptoms, Function and Quality of Life After Anterior Cruciate Li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  19  Tartışmalı Nörojenik Torasik Çıkış Sendromunda Konservatif Tedavinin Etkinliği: Hastalık S... 27/03/2013 - 31/03/2013
  20  Lateral Epikondilitte Kinezyolojik Bantlama Uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  21  Romatoid artritli hastalarda "Kavrama Beceri Testi": Klinik parametreler, hastalık aktivitesi ve su... 27/03/2013 - 31/03/2013
  22  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  23  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Omuz Propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  24  El Osteoartritinde Parafin Banyosu Uygulamanın Etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  25  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  26  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  27  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  28  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  29  Effects of Upper Extremity Plyometrics on Throwing Velocity and Isokinetic Muscle Strength of Should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  30  Clinical and Functional Outcome Following Conservatively Treated Distal Radius Fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  31  Quality of Life in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome - Preliminary Report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  32  Osteoporozu Olan Hastalarda Dik Duruş Korsesinin (Posturex) Postural Stabiliteye Etkisi: Ön Çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  33  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu, Vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  34  Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarımızda Kemik Döngüsü Biyokimyasal Belirteçleri ile Kemik Mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  35  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  36  Rejyonel Migratuar Osteoporoz: Nöropatik Ağrısı Ön Planda Olan Bir Olgu Sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  37  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  38  Multiple Myeloma Eşlik Eden Pitting Ödemle Birlikte Remitting Seronegatif Simetrik Sinovit Sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  39  Subakromial Sıkışma Sendromu Olan Olgularda Posterior Kapsül Gerginliği ve Tedavi Yanıtına Et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  40  Kortikosteroid enjeksiyonu ile oluşturulan rat aşil tendinozisinde terapötik ultrason kullanımı... 24/10/2007 - 29/10/2007
  41  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  42  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  43  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  44  Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Ağrısız Bir Olgu Sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  45  Postmenopozal Osteoporozda Vertebral Kırık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  46  Cybex NORM izokinetik dinamometre ile bel propriosepsiyon ölçümünün geçerliliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  47  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  48  Sporcularda El Kavrama Gücü ile Metakarpal Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  49  Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun değerlendirilmes... 22/06/2005 - 26/06/2005
  50  Sutopu Oyuncularında Omuz Değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  51  Diz osteoartritinde etofenamat fonoforezinin etkinliği: Randomize çift kör kontrollü çalışma... 22/06/2005 - 26/06/2005
  52  Western Ontario Rotator Kaf Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  53  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  54  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  55  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  56  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  57  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  58  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  59  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  60  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Lomber spinal stenozda değerlendirme... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  64  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  65  Omuz Problemi Olan Hastaların Klinik Özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  66  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  67  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  68  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  69  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  70  Exercise Treatment in Droopy Shoulder Syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  71  Efficacy of Biofeedback in Knee Osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  72  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  73  Do the uninvolved shoulders of the anterior instability cases have a tendency to instability: propri... 18/05/2003 - 22/05/2003
  74  İnhaler Kortikosteroid Kullanan Astımlı Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  75  Benign Eklem Hipermobilite Sendromu ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  76  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  77  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  78  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in the Detection of Active Inflammation in Patients... 31/08/2002 - 04/09/2002
  79  Opere evre 2ve 3 subakromial sıkışma sendromlu hastaların izokinetik ve fonksiyonel sonuçalrın... 06/03/2002 - 09/03/2002
  80  Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  81  Diz Osteortritinde Kaplıca Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkileri ve Radyolojik Skorlama ile Korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  82  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  83  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  84  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  85  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  86  Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Yapısı ile Omuz Ağrısı Arasındaki İlişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  87  Electrical Stimulation of quadriceps femoris muscle:a comparison of 2 methods... 03/06/2000 - 07/06/2000
  88  Hipermobilite sendromu, patellofemoral uyumsuzluk ve düşük omuz sendromu birlikteliği nedeniyle ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  89  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  90  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  91  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  92  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  93  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  94  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  95  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  96  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  97  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  98  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  99  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  100  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  101  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  102  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  103  Primer eritromelalji: olgu sunumu... 01/01/1996 - 01/01/1996
  104  Lomber disk hemisine eşlik eden atipik bir psoriatik spondilit olgusu, olgu sunumu... 27/05/1995 - 31/05/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Spora Dönüş Kriterleri Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  2  Asölesan idiyopatik Skolyozda Egzersiz Tedavisi Adölesan idiyopatik Skolyoz...  2017
  3  Periferik Sinir Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon el Kitabı...  2016
  4  Aşil Tendinopatisi Ortopedik rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  5  Dirsek Artroplastisi Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  6  Lyme Hastalığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  7  Ön Çapraz bağ Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
 • NO AD TARIH
  1  İnmeli Hastalara Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına ve Bakım Verenlerin Yüküne Etkisi...  10/2015 - 4/2018
 • NO AD YIL
  1  Bildiri ödülü...  2002
  2  Bildiri Ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2018- Nisan 2021
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017