Tr

Professor Doctor SELMİN GÜLBAHAR FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1994
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1998
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2003
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2006
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2019
  2  Effects on urinary outcome of patients and caregivers? burden of pelvic floor muscle exercises based...  2019
  3  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2018
  4  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  5  Response to ?The neurogenic bowel dysfunction score in patients with spinal cord injury: methodologi...  2018
  6  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  7  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  8  Patient satisfaction, preference and side effects after annual zoledronic acid infusion in patients ...  2017
  9  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  10  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  11  Kinesio taping in patients with lateral epicondylitis...  2016
  12  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  13  Grip ability test in rheumatoid arthritis patients: Relationship with disease activity and hand-spec...  2014
  14  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  15  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  16  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  17  Regional migratory osteoporosis: case report of a patient with neuropathic pain...  2011
  18  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel ...  2011
  19  Tc-99m HIG Scintigraphy in Detection of Active Inflammation in Ankylosing Spondylitis...  2011
  20  Üst ekstremite pliyometrik antrenmanın hentbolda atış hızı ve omuz rotator kas kuvvetine etkis...  2011
  21  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  22  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  23  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  24  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  25  Efficacy of EMG-biofeedback in knee osteoarthritis...  2010
  26  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  27  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  28  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  29  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  30  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  31  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  32  Kondral lezyonlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon...  2007
  33  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  34  Romatizmal hastalıklarda egzersiz uygulamaları...  2006
  35  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  36  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  37  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  38  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  39  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  40  Lomber spinal stenozda objektif ve subjektif değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişki...  2006
  41  Osteoporozda düşme ve kırık riski...  2006
  42  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  43  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  44  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  45  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  46  Omuz instabilitelerinde cerrahi sonrası rehabilitasyon...  2005
  47  Aşil Tendinopatisi...  2005
  48  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  49  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  50  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  51  Propriosepsiyon ve diz rehabilitasyonundaki önemi...  2004
  52  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  53  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  54  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  55  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  56  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  57  The droopy shoulder syndrome...  2001
  58  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  59  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
  60  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  61  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  62  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin A...  2000
  63  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  64  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  65  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl...  1999
  66  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  67  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  68  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  69  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  70  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  71  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  72  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  73  Primer Eritromelalji: Bir Olgu Sunumu...  1998
  74  Atypical Psoriatic Spondylitis Case, Successfully Treated with Methotrexate...  1996
  75  Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik bir Psoriatik Spondilit Olgusu: 0lgu Sunumu...  1996
 • NO NAME DATE
  1  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  2  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  3  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  5  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  6  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 11/11/2016 - 12/11/2016
  7  Bisikletçilerde Görülen Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları ve Sorunları; Anket Çalışması... 21/09/2016 - 21/09/2016
  8  Lateral epikondilitli hastalarda kinezyolojik bantlama uygulaması... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  12  Yıllık zoledronik asit infüzyonu yapılan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve y... 05/11/2014 - 09/11/2014
  13  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  14  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  15  Lateral epikondilitte kinezyolojik bantlama uygulaması- Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  16  Romatoid artritli hastalarda "Kavrama Beceri Testi": Klinik parametreler, hastalık aktivitesi ve su... 27/03/2013 - 31/03/2013
  17  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  18  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  19  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  20  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  21  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  22  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  23  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  24  Effects of upper extremity plyometrics on throwing velocity and isokinetic muscle strength of should... 24/06/2009 - 27/06/2009
  25  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  26  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  27  Rejyonel migratuar osteoporoz: Nöropatik ağrısı ön planda olan bir olgu sunumu... 15/10/2008 - 19/10/2008
  28  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  29  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  30  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  31  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  32  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  33  Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendrom... 14/05/2008 - 18/05/2008
  34  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  35  Kortikosteroid enjeksiyonu ile oluşturulan rat aşil tendinozisinde terapötik ultrason kullanımı... 24/10/2007 - 29/10/2007
  36  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  37  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  38  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  39  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  40  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  41  Cybex NORM izokinetik dinamometre ile bel propriosepsiyon ölçümünün geçerliliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  42  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  43  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  44  Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun değerlendirilmes... 22/06/2005 - 26/06/2005
  45  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  46  Diz osteoartritinde etofenamat fonoforezinin etkinliği: Randomize çift kör kontrollü çalışma... 22/06/2005 - 26/06/2005
  47  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  48  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  49  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  50  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  51  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  52  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  53  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  54  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  55  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  56  Lomber spinal stenozda değerlendirme... 04/10/2003 - 08/10/2003
  57  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  58  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  59  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  60  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  64  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  65  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  66  Efficacy of biofeedback in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  67  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  68  Do the uninvolved shoulders of the anterior instability cases have a tendency to instability: propri... 18/05/2003 - 22/05/2003
  69  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  70  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  71  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  72  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  73  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in the Detection of Active Inflammation in Patients... 31/08/2002 - 04/09/2002
  74  Opere evre 2ve 3 subakromial sıkışma sendromlu hastaların izokinetik ve fonksiyonel sonuçalrın... 06/03/2002 - 09/03/2002
  75  Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  76  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  77  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  78  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  79  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  80  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  81  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  82  Electrical Stimulation of quadriceps femoris muscle:a comparison of 2 methods... 03/06/2000 - 07/06/2000
  83  Hipermobilite sendromu, patellofemoral uyumsuzluk ve düşük omuz sendromu birlikteliği nedeniyle ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  84  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  85  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  86  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  87  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  88  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  89  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  90  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  91  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  92  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  93  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  94  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  95  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  96  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  97  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  98  Primer eritromelalji: olgu sunumu... 01/01/1996 - 01/01/1996
  99  Lomber disk hemisine eşlik eden atipik bir psoriatik spondilit olgusu, olgu sunumu... 27/05/1995 - 31/05/1995
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Spora Dönüş Kriterleri Takım Doktoru Olarak Spor Ortopedisti...  2018
  2  Asölesan idiyopatik Skolyozda Egzersiz Tedavisi Adölesan idiyopatik Skolyoz...  2017
  3  Periferik Sinir Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon el Kitabı...  2016
  4  Aşil Tendinopatisi Ortopedik rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  5  Dirsek Artroplastisi Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  6  Lyme Hastalığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  7  Ön Çapraz bağ Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
 • NO NAME DATE
  1  İnmeli Hastalara Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına ve Bakım Verenlerin Yüküne Etkisi...  10/2015 - 4/2018
 • NO NAME DATE
  1  Bildiri ödülü...  2002
  2  Bildiri Ödülü...  2010
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, April 2018-Continues
  2 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Director of Science Branch, September 2014- September 2017