Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MUSTAFA YILMAZ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI EL CERRAHİSİ BİLİM DALI / YARA İYİLEŞMESİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Ağız,Yüz ve Çene Hastalıkları Cerrahisi  2012
 • NO AD YIL
  1  THE ACCURACY OF SENTINEL LYMPH NODE POSITIVITY IN PATIENTS WITH CUTANEOUS SQUAMOUS CELL CARCINOMA...  2020
  2  Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma...  2018
  3  Effect of Adipocyte-secreted Factors on EpCAM+/CD133+ Hepatic Stem Cell Population...  2016
  4  Mastopeksi...  2015
  5  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries...  2013
  6  Autologous rabbit adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells for the treatment of bone injurie...  2013
  7  Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması...  2011
  8  Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2011
  9  Surgical management of hidradenitis suppurativa...  2010
  10  A Practical Dressing to be used in Experimental Studies on Extremities of Rabbits: Scientific Letter...  2010
  11  Topukta malign melanoma eksizyonu sonrasında popliteal lenf nodu metastazı: olgu sunumu ...  2009
  12  Our experience on forehead flaps for the reconstruction of face defects and assessment of patient ex...  2008
  13  A Comparison of Vascularized Fibular Flap and Iliac Crest Flap for Mandibular Reconstruction...  2008
  14  Dorsal Nasal Augmentation with Rip Cartilage Graft: Long-Term Results and Patient Satisfaction....  2007
  15  Repair of fractures of the orbital floor with porous polyethylene implants....  2007
  16  Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi...  2007
  17  Deep vein thrombosis after sex reassignment surgery: Case report....  2007
  18  An Anatomic Variation of the Mental Nerve and Foramina: a Case Report....  2006
  19  Total Lower Eyelid Reconstruction Using Paranasal Flap...  2006
  20  Surgical Management of Ameloblastoma in the Mandible: Segmental Mandibulectomy and Immediate Reconst...  2006
  21  Aerobic Actinomyces Spp. Infection within a Silicone Tissue Expander: a Case Report...  2006
  22  Alt Ekstremitede Epidermoid Karsinomu ve Piyojenik Granülomu Taklit Eden Amelanotik Malign Melanom...  2005
  23  Question Mark Ear Deformity and a Modified Surgical Correction Method: a Case Report...  2005
  24  Follow-Up Form for Patients Undergoing Orthognathic Surgery...  2005
  25  Dermal Suspension Flaps For McKissock's Vertical Bipedicle Flap vs. Classical McKissock's Technique:...  2005
  26  Management of Close-Range, High-Energy Shotgun and Rifle Wounds to the Face...  2005
  27  Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatürün Gö...  2004
  28  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözofageal Rekonstrüksiyon...  2004
  29  Modifications of the Inverted T-Shaped Silicone Implant for Treatment of Temporomandibular Joint Ank...  2004
  30  Craniofacial Reconstruction With High-Density Porous Polyethylene Implants...  2004
  31  Dermatofibrosarkoma Protuberanslı Olgulardaki Klinik Deneyimlerimiz...  2004
  32  Reduction Mammaplasty for Phyllodes Tumor Causing Asymmetry in an Adolescent Female...  2003
  33  Giant Ganglion Cyst of the Quadriceps Femoris Tendon...  2003
  34  Dermalipectomy for Body Contouring After Bariatric Surgery in Aegean Region of Turkey...  2003
  35  Treatment Options in Extravasation Injury. An Experimental Study in Rats...  2002
  36  Effects of Nerve Growth Factor on the Neurotization of Denervated Muscles...  2002
  37  Reverse Temporalis Muscle Flap for the Reconstruction of Orbital Exenteration Defects...  2002
  38  Reconstruction of Soft Tissue Defects Following Total Knee Arthroplasty...  2002
  39  Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarında Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarım...  2001
  40  Enchondromatosis of the Hand: Severe and Mild Forms, and Treatment Modalities...  2001
  41  Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...  2001
  42  Secondary Epispadias Repair with Rectus Abdominis Musculocutaneous Flap...  2000
  43  Dermoid cyst at the Suprasternal Notch...  2000
  44  Glass in the Nasoethmoidal, Maxillary, and Orbital Area as a Result of Windshield Trauma...  2000
  45  Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler...  1999
  46  Investigation of Metabolisim and Perfusion in Arterialized Venous Replantation: Experimental Study i...  1999
  47  Transverse Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Meme Rekonstüksiyonu...  1998
  48  Marjolin's Ulcer and Chronic Burn Scarring...  1998
  49  The Distally Based Superficial Sural Artery Island Flap: Clinical Experiences and Modifications...  1998
  50  Nevus Lipomatosus Cutaneous Superficialis...  1998
  51  Management of a large arteriovenous fistula in the face: A case of neurofibromatosis type 1...  1997
  52  Sentetik Materyaller ile Yüz Kontur Restorasyonu...  1997
  53  Effects Of The Number of Pedicles on Perfusion and Survival Of Venous Flaps: An Experimental Study i...  1997
  54  Treatment of Hemangiomas and Vascular Malformations by Electrothrombosis...  1997
  55  Submental Artery Island Flap for Reconstruction of The Lower and Mid Face...  1997
  56  Giant Plexiform Fibrohistiocytic Tumor of Skin...  1997
  57  Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Evaluation of Inflamatory Breast Cancer...  1997
  58  Anatomical Study of the Origin and Course of the Median Superficial Sural Artery...  1996
  59  Mentosternal Pterygium with Teratoma...  1996
  60  Free Arterialised Venous Forearm Flaps for Limb Reconstruction...  1996
  61  Free Arterialized Venous Forearm Flaps...  1995
  62  Mirror Imaging Cleft Lip in Monozygotic Twins...  1995
  63  Mandibula Prognatisi Tedavisinde Sagital Split Ramus Osteotomisi Sonuçlarımız...  1994
  64  Mandibula Osteosarkomu...  1994
  65  Interferon Alfa-2B ile Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisi: (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  66  Solvent Dehidrate Dura (TutoplastR) ile Üretra Fistülü Onarımı (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  67  Çocuk Yüz Kemik Kırıklarının Tedavisinde Mini ve Mikro Plak Uygulaması...  1993
  68  Yüz Kemik Kırıkları Osteosentezinde Miniplak Uygulaması (Klinik çalışma)...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Ekstremite Defektlerinde Kısmi Kalınlıkta Deri Greftleri İle Rekonstrüksiyonda Pansuman Yöntem... 02/11/2022 - 06/11/2022
  2  Dupuytren Kontraktüründe Komplikasyonlardan Kaçınma ve Komplikasyonların Yönetimi... 02/11/2022 - 06/11/2022
  3  Tavşan Kulağında Oluşturulan Modellerde Hyalüronik Asit Dolgusuna Bağlı İskemi Tedavisinde H... 02/11/2022 - 06/11/2022
  4  Düşük Dereceli Fibromiksoid Sarkom... 02/11/2022 - 06/11/2022
  5  Poland Sendromu Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 02/11/2022 - 06/11/2022
  6  TRAM Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Gelişen Pyoderma Gangrenosum, Olgu sunumu... 10/11/2021 - 14/11/2021
  7  Pilonidal Sinüste Çoklu Z-plasti Tekniği ile Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 10/11/2021 - 14/11/2021
  8  Augmentasyon Mammoplastide Komplikasyonlar... 10/11/2021 - 14/11/2021
  9  Covid-19 Döneminde Acil Servise Başvuran Maksillofasiyal Yaralanmalarının Etiyolojik Ve Demograf... 22/10/2020 - 25/10/2020
  10  Preauriküler-Retroparotid Yaklaşımla Açık Redüksiyon İnternal Fiksasyon ile Tedavi Edilen Kon... 22/10/2020 - 25/10/2020
  11  Tek Taraflı Yarık Dudak Olgularında Skoog Tekniği ile Onarım Deneyimlerimiz... 26/10/2019 - 30/10/2019
  12  Pediatrik Hastada Transtibial Amputasyon Güdüğüne Kemik Köprü Yapılması... 26/10/2019 - 30/10/2019
  13  Mandibular Kistlere Yaklaşım... 26/10/2019 - 30/10/2019
  14  Skalpin Nadir Görülen Primer Müsinöz Karsinomu... 26/10/2019 - 30/10/2019
  15  Parmak Amputasyonu Olgularının Yaş ve Yaralanma Şekli Açısından Değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  16  Bir veya Birden Fazla Kötü Prognoz Kriteri İçeren SCC Hastalarında Sentinel Lenf Nodu Pozitifli... 26/10/2019 - 30/10/2019
  17  Konjenital Temporomandibular Eklem Ankilozu ? Maksillomandibuler Füzyon: Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  18  Pleomorfik sarkom cerrahisi ve erken nüks... 04/10/2018 - 07/10/2018
  19  Geriatrik Hastalarda Serbest Flep Cerrahisinde Önemli Noktalar Nelerdir?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  20  Perianal lenfanjioendotelyoma olgusu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  21  Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri... 27/10/2016 - 30/10/2016
  22  Meme Rekonstrüksiyonu Sonrasında Pyoderma Gangrenosum... 27/10/2016 - 30/10/2016
  23  Nadir yerleşimli myofibroplastik sarkom... 06/11/2015 - 07/11/2015
  24  Klinik Subkutan Mastektomi Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  25  Amniotik Band Sendromu Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  26  Nazal Rekonstrüksiyon Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  27  Tessier 30- Fasiyal Yarık -Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  28  Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonun Yeri... 29/10/2014 - 01/11/2014
  29  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Cerrahi Tıp Bilimleri E-Karne Yazılımı.... 07/05/2014 - 09/05/2014
  30  Jüvenil hyalin fibromatozis... 28/10/2013 - 31/10/2013
  31  Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz... 28/10/2013 - 31/10/2013
  32  Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  33  Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  34  Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon... 28/10/2013 - 31/10/2013
  35  Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi... 28/10/2013 - 31/10/2013
  36  Sakrokoksigeal Bölgede İhmal Edilmiş Hidradenitis Süpürütiva Zemininde Gelişmiş Skuamöz Hü... 28/10/2013 - 31/10/2013
  37  Oral Mukozada İğsi Hücreli Malign Melanom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  38  Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması... 28/10/2013 - 31/10/2013
  39  Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  40  Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  41  Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  42  Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  43  Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız... 31/10/2012 - 04/11/2012
  44  Bası yaralarına sistemik yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  45  Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  46  Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  47  Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  48  Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  49  Mandibulanın Odontojenik Kistleri... 14/09/2011 - 18/09/2011
  50  Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  51  Jinekomasti Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  52  Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları... 14/09/2011 - 18/09/2011
  53  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  54  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  55  Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  56  Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  57  Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  58  Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  59  Venöz Ülserlere Yaklaşım... 15/09/2010 - 19/09/2010
  60  El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  61  Ayak 2. Parmağı ile El Başparmak Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  62  Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  63  Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  64  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  65  Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  66  Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi... 15/09/2010 - 19/09/2010
  67  Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  68  Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  69  Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  70  Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz... 17/12/2009 - 20/12/2009
  71  Skalp yerleşimli marjolin ülser... 17/12/2009 - 20/12/2009
  72  Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız... 17/12/2009 - 20/12/2009
  73  Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  74  Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon... 17/10/2009 - 21/10/2009
  75  Skrotal Kalsinozis... 17/10/2009 - 21/10/2009
  76  Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız... 17/10/2009 - 21/10/2009
  77  Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  78  Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım... 17/10/2009 - 21/10/2009
  79  Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz... 17/10/2009 - 21/10/2009
  80  Topuk rekonstrüksiyonları... 17/10/2009 - 21/10/2009
  81  Kavram Haritaları Oluşturmada CMAP Araçlarının Kullanımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  82  Yüz Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  83  205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi... 15/10/2008 -
  84  Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu... 15/10/2008 -
  85  Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  86  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  87  Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  88  Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu... 15/10/2008 -
  89  Nadir Görülen Parotis Tümörleri... 15/10/2008 -
  90  Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students... 22/09/2008 - 25/09/2008
  91  58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 - 19/05/2008
  92  18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız... 16/05/2008 -
  93  Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 16/05/2008 -
  94  197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 -
  95  Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuç... 16/05/2008 -
  96  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  97  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibuler Eklem Ankilozu: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  98  Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı... 06/05/2008 -
  99  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  100  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  101  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  102  Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı... 26/11/2007 - 28/11/2007
  103  Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değel... 26/11/2007 - 27/11/2007
  104  Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  105  Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  106  Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyon... 17/10/2007 - 20/10/2007
  107  Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin... 17/10/2007 - 20/10/2007
  108  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma... 17/10/2007 - 20/10/2007
  109  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  110  Improved Rat Epigastric Flap Survival by Induction of Heat Shock Protein-70 with Ischemic Preconditi... 07/07/2007 - 12/07/2007
  111  The Late Results in Prominent Ear Reconstruction With Closed Anterior Scorring And Conchascaphal Sut... 25/05/2007 - 27/05/2007
  112  An Anatomical Variation To Limit The Movement of The Palatal Flaps at The Palatoplasty in Pierre Rob... 25/05/2007 - 27/05/2007
  113  High Velocity Gun Shoot Injury at Lower Extremity... 25/05/2007 - 27/05/2007
  114  Comparison Free Fibular And Free Deep Circumflex Iliac Artery Flap For Mandible Reconstruction... 25/05/2007 - 27/05/2007
  115  The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis... 25/05/2007 - 27/05/2007
  116  Meningococcal Disseminate Tissue Necrosis: Our Clinic Experiences... 25/05/2007 - 27/05/2007
  117  Deep Vein Thrombosis After Sex Reassignment Surgery: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  118  Long-Term Results of Maxillary Advancement And Expansion Application at Adult Cleft Lip And Palate P... 25/05/2007 - 27/05/2007
  119  Reconstruction of Total Uper Lip Defect With Reverse Composite Nasolabial Flap: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  120  3D Modeling On Orthognathic Surgery (Stereolithography)... 25/05/2007 - 27/05/2007
  121  The Effectiveness of Sentinel Lymph Node Dissection in Our Patients: Five Years Review... 23/05/2007 - 27/05/2007
  122  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  123  Kostal Kıkırdak Grefti Kullanılarak Yapılan Dorsal Nazal Augmentasyonların Geç Dönem Sonuçla... 20/09/2006 - 23/09/2006
  124  Erişkin Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller İlerletme ve Ekspansiyon Uygulamalarının Geç... 20/09/2006 - 23/09/2006
  125  Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Uygulanan Hastalarımızda Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması... 20/09/2006 - 23/09/2006
  126  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onaımında Geç Dönem S... 20/09/2006 - 23/09/2006
  127  Vertikal Skarlı-Free Nipple Meme Küçültme Operasyonu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  128  Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu... 02/07/2005 - 04/07/2005
  129  Akut dönemde sinir grefti ile onarımlarım uygulanan alt ekstremite travmatik sinir yaralanmaları... 02/07/2005 - 04/07/2005
  130  İnternet Bazlı Elektronik Veritabanı ile Klinik Hasta ve Asistan Gelişimi Takip Sistemi... 21/09/2004 - 25/09/2004
  131  Obes Hastalarda Geciktirme Uygulanmış Tram Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu... 21/09/2004 - 25/09/2004
  132  Subkutan Mastektomi Sonrası Silikon İmplant ile Rekonstrüksyon Uygulanan Hastaların Kozmetik ve ... 21/09/2004 - 25/09/2004
  133  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  134  Kolda Konjenital Skar ve Ekstensör Karpi Ulnaris Disgenezis Olgusu... 21/09/2004 - 25/09/2004
  135  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onarımında Geç Dönem ... 18/06/2004 - 20/06/2004
  136  Redüksiyon Mamoplastide Klasik McKissock Tekniği ve Dermal Süspansiyon Flep Kullanımının Estet... 18/06/2004 - 20/06/2004
  137  Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmmplant ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları... 14/10/2003 - 17/10/2003
  138  Ortognatik Cerrahi Hasta Takip Formu... 14/10/2003 - 17/10/2003
  139  Diyabetik Ayağın Cerrahi Tedavisi... 14/10/2003 - 17/10/2003
  140  Seprafilim Membran Kullanımı ile Fleksör Tendon Onarımı Sonrası Hareket Kısıtlayıcı Adhezy... 18/10/2002 - 20/10/2002
  141  Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon... 18/10/2002 - 20/10/2002
  142  Serbest Latissimus Dorsi Kas Flebi Kullanılarak çok Geniş bir Sakral Bası Yarasının Onarımı... 18/10/2002 - 20/10/2002
  143  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries... 20/06/2002 - 23/06/2002
  144  The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap... 20/06/2002 - 23/06/2002
  145  Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor... 20/06/2002 - 23/06/2002
  146  A Problem Based Approach to Difficult Noses for Rhinoplasty... 26/05/2002 - 29/05/2002
  147  Neurotization of the Denervated Muscles with end-to-side Nerve Grafts... 29/04/2002 - 30/04/2002
  148  Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop... 29/04/2002 - 30/04/2002
  149  Denerve Kasların Uç-yan Sinir Greftleri İle Nörotizasyonu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  150  Kliniğimizde Baş-boyun Ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlar... 27/09/2001 - 30/09/2001
  151  Topukta Epidermoid Karsinomu Taklit Eden Malign Melanoma ve Sural Flep ile Rekonstrüksiyonu... 27/09/2001 - 30/09/2007
  152  Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapul... 27/09/2001 - 30/09/2001
  153  Gelişme Döneminde Yapılan Kas Transferlerinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  154  Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  155  Random Cilt Fleplerinin Yaşamı Üzerine Bencyclane ve Pentoxifylline Etkilerinin Karşılaştırı... 27/09/2001 - 30/09/2001
  156  Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  157  Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  158  Redüksiyon Mamoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  159  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  160  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  161  Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  162  Sakral kordoma tedavisinde parsiyel sakrektomi ve spinal-pelvik fiksasyon yöntemi: Olgu sunumu... 22/05/2001 - 26/05/2001
  163  Sakral Kordoma Tedavisinde Parsiyel Sakrektomi ve Spinal Pelvik Fiksasyon Yöntemi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  164  Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi... 27/09/2000 - 30/10/2000
  165  Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarının Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarımı... 27/09/2000 - 01/10/2000
  166  Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  167  Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri... 27/09/2000 - 01/10/2000
  168  Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 27/09/2000 - 01/10/2000
  169  Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  170  Gelişme Döneminde Yapılan Subperiosteal Kemik Diseksiyonlarının Kraniofasial Kemik Gelişimi Ü... 27/09/2000 - 01/10/2000
  171  Fasial Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar... 27/09/2000 - 01/10/2000
  172  Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutan Flep Kullanımı.... 27/09/2000 - 01/10/2000
  173  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Cerrahi Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  174  Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  175  Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması... 30/09/1999 - 03/10/1999
  176  Enkondromatozis: Olgu Sunumu... 30/09/1999 - 03/10/1999
  177  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Nerve Growth Factor Etkilerinin Araştırılması... 30/09/1999 - 03/11/1999
  178  Suprasternal Dermoid Kist... 30/09/1999 - 03/10/1999
  179  Orbita ve Çevresinin Rekonstrüksiyonunda Yüksek Dansiteli Poroz Polietilen İmplant Uygulamaları... 30/09/1999 - 03/10/1999
  180  Mandibula Defeklerinin Onarımında Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı Flep ile Rekonstrüksiyon... 30/09/1999 - 03/10/1999
  181  Reverse Temporal Kas Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  182  Temporal, Masseter, Digastrik Kas Fonksiyonlarının Kraniofasial Morfoloji ve Kemik Gelişimi Üzer... 30/09/1999 - 03/10/1999
  183  Distal Bazlı Süperfisial Sural Arter Ada Flebi: Klinik Deneyim ve Modifikasyonlar... 30/09/1999 - 03/10/1999
  184  Arterialize Venöz Replantasyon Metabolizma ve Perfüzyonunun Araştırılması: Tavşanlarda Deneys... 30/09/1999 - 03/10/1999
  185  Nazoetmoid Maksiller ve Orbital Bölgede Bir Yabancı Cisim Olarak Cam... 30/09/1999 - 03/10/1999
  186  Orta ve Alt Yüz Rekonstrüksiyonunda Submental Arter Ada Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  187  Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstr... 30/09/1999 - 03/10/1999
  188  Konservatif Meme Cerrahisi İçin Bir Areolaplasti Tekniği... 07/04/1999 - 10/04/1999
  189  Zor Burunlar... 10/10/1998 - 12/10/1998
  190  Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanmas... 10/10/1998 - 12/10/1998
  191  Adölesanda Meme Asimetrisine Neden Olan Cystosarcoma Phylloides Olgusu ve Süperior Pediküllü Red... 10/10/1998 - 12/10/1998
  192  Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Sekonder Epispadias Onarımı... 09/03/1998 - 12/03/1998
  193  Beslenmelerine Göre Güncelleştirilmiş Flep Sınıflandırılması: Konvansiyel ve Nonkonvansiyel... 02/09/1997 - 07/09/1997
  194  Distraksiyon Yöntemi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu... 02/09/1997 - 07/09/1997
  195  Anti-melanom Antikorları ile Radyoimmünsintigrafinin Malign Melanom Metastazlarının Belirlenmesi... 02/09/1997 - 07/09/1997
  196  Pedikül Sayısının venöz Flep Perfüzyon ve Yaşamına Etkileri: Tavşanlarda Deneysel ÇaliŞma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  197  Baş Boyun Yerleşimli Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Embolizasyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  198  Nonkonvansiyonel Fleplerin Özellikleri... 02/09/1997 - 07/09/1997
  199  Basıncın Yağ Dokusuna Etkisi: Deneysel Çalışma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  200  Tram Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  201  Marjolin's Ulcer Arising on Chronic Burn Scars, and Its Treatment... 27/04/1997 - 29/04/1997
  202  The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury... 01/10/1996 - 04/10/1996
  203  The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury... 01/10/1996 - 04/10/1996
  204  Rinoplastinin Nadir Bir Komplikasyonu: Bilateral Maksiller Fraktür... 04/09/1996 - 08/09/1996
  205  Temporomandibular Eklem Ankilozunun Özel Şekillendirilmiş Silikon İmplant ile Tedavisi... 04/09/1996 - 08/09/1996
  206  Dudak RekonstrÜksiyonunda Submental Ada Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  207  Konvansiyonel Olmayan Fleplerin Perfüzyonu... 20/09/1995 - 25/09/1995
  208  Chinese Flebe Alternatif Serbest Arteriovenöz Önkol Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  209  Immediate And Delayed Breast Reconstructions with Implants... 08/03/1995 - 11/08/1995
  210  The Modified Strömbeck Method For Reduction Mammaplasty... 08/03/1995 - 11/03/1995
  211  arterialize venöz flep (deneysel veklinik çalışma)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  212  Erkek Transseksüelde Kadın Dış Genital Organ Rekonstrüksiyonu... 01/11/1994 - 04/11/1994
  213  İlginç Yerleşimli Bir Kondrosarkom Olgusu... 01/10/1994 - 04/10/1994
  214  Arterialize Venöz Flep... 01/10/1994 - 04/10/1994
  215  Hemanjiom ve Vasküler Malformasyonların Elektrotrombosis ile Tedavisi... 01/10/1994 - 04/10/1994
  216  Mammoplastide Medial Pedikül... 22/04/1994 - 22/04/1994
  217  Liyofilize Dura Kaplı Silikon İmplantlar: Kapsüler Kontraktürü Azaltabilir mi?... 22/04/1994 - 22/04/1994
  218  An Arterial Flap (Experimental And Clinical Study)... 02/06/1993 - 05/06/1993
  219  Rigid Fixation For Silicone Block Implants... 02/06/1993 - 05/06/1993
  220  Çocuk Yüz Kemik Kırıkları Tedavisinde Mini ve Mikroplak Kullanımı... 03/11/1992 - 06/11/1992
  221  Nadir Yüz Yarıkları... 03/11/1992 - 06/11/1992
  222  Üretral Fistüllerin Tutoplastr ile Onarımı... 24/10/1992 - 27/10/1992
  223  Silikon Blok ile Yüz Konturu Düzeltmelerinde Yeni Bir Yöntem... 24/10/1992 - 27/10/1992
  224  Arterial Flep... 24/10/1992 - 27/10/1992
  225  Prefabrike Free Fleple Orbita Bölgesi Rekonstrüksiyonu... 23/04/1992 - 25/04/1992
  226  Ptozis Onarımında Temporal Fasya ile Frontal Askı... 23/04/1992 - 25/04/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Mandibular Ortognatik CerrahiMaksillfasiyal Cerrahi...  2022
  2  Maksilla ve Kafa Kaidesi Defektlerinin Rekonstruksiyonu Grabb ve Smith...  2016
 • NO AD TARIH
  1  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
  2  Adipoz kökenli kök hücre yardımlı distraksiyon osteogenez...  6/2009 - 7/2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Yara İyileşmesi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ekim 2023-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2021- Ekim 2023
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2021- Ekim 2023
  6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2018- Kasım 2021
  7 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Ocak 2015
  8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Aralık 2012