Tr

Professor Doctor MUSTAFA YILMAZ FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY HAND SURGERY & WOUND HEALING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Çukurova University Tıp Fakültesi  1989
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı  1996
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi  2002
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2008
  Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Ağız,Yüz ve Çene Hastalıkları Cerrahisi  2012
 • NO NAME YEAR
  1  Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma...  2018
  2  Effect of Adipocyte-secreted Factors on EpCAM+/CD133+ Hepatic Stem Cell Population...  2016
  3  Mastopeksi...  2015
  4  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries...  2013
  5  Autologous rabbit adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells for the treatment of bone injurie...  2013
  6  Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması...  2011
  7  Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2011
  8  Surgical management of hidradenitis suppurativa...  2010
  9  A Practical Dressing to be used in Experimental Studies on Extremities of Rabbits: Scientific Letter...  2010
  10  Topukta malign melanoma eksizyonu sonrasında popliteal lenf nodu metastazı: olgu sunumu ...  2009
  11  Our experience on forehead flaps for the reconstruction of face defects and assessment of patient ex...  2008
  12  A Comparison of Vascularized Fibular Flap and Iliac Crest Flap for Mandibular Reconstruction...  2008
  13  Dorsal Nasal Augmentation with Rip Cartilage Graft: Long-Term Results and Patient Satisfaction....  2007
  14  Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi...  2007
  15  Repair of fractures of the orbital floor with porous polyethylene implants....  2007
  16  Deep vein thrombosis after sex reassignment surgery: Case report....  2007
  17  An Anatomic Variation of the Mental Nerve and Foramina: a Case Report....  2006
  18  Aerobic Actinomyces Spp. Infection within a Silicone Tissue Expander: a Case Report...  2006
  19  Total Lower Eyelid Reconstruction Using Paranasal Flap...  2006
  20  Surgical Management of Ameloblastoma in the Mandible: Segmental Mandibulectomy and Immediate Reconst...  2006
  21  Alt Ekstremitede Epidermoid Karsinomu ve Piyojenik Granülomu Taklit Eden Amelanotik Malign Melanom...  2005
  22  Follow-Up Form for Patients Undergoing Orthognathic Surgery...  2005
  23  Question Mark Ear Deformity and a Modified Surgical Correction Method: a Case Report...  2005
  24  Management of Close-Range, High-Energy Shotgun and Rifle Wounds to the Face...  2005
  25  Dermal Suspension Flaps For McKissock's Vertical Bipedicle Flap vs. Classical McKissock's Technique:...  2005
  26  Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatü...  2004
  27  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözofageal Rekonstrüksiyon...  2004
  28  Modifications of the Inverted T-Shaped Silicone Implant for Treatment of Temporomandibular Joint Ank...  2004
  29  Craniofacial Reconstruction With High-Density Porous Polyethylene Implants...  2004
  30  Dermatofibrosarkoma Protuberanslı Olgulardaki Klinik Deneyimlerimiz...  2004
  31  Reduction Mammaplasty for Phyllodes Tumor Causing Asymmetry in an Adolescent Female...  2003
  32  Giant Ganglion Cyst of the Quadriceps Femoris Tendon...  2003
  33  Dermalipectomy for Body Contouring After Bariatric Surgery in Aegean Region of Turkey...  2003
  34  Treatment Options in Extravasation Injury. An Experimental Study in Rats...  2002
  35  Reverse Temporalis Muscle Flap for the Reconstruction of Orbital Exenteration Defects...  2002
  36  Effects of Nerve Growth Factor on the Neurotization of Denervated Muscles...  2002
  37  Reconstruction of Soft Tissue Defects Following Total Knee Arthroplasty...  2002
  38  Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarında Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarım...  2001
  39  Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...  2001
  40  Enchondromatosis of the Hand: Severe and Mild Forms, and Treatment Modalities...  2001
  41  Dermoid cyst at the Suprasternal Notch...  2000
  42  Glass in the Nasoethmoidal, Maxillary, and Orbital Area as a Result of Windshield Trauma...  2000
  43  Secondary Epispadias Repair with Rectus Abdominis Musculocutaneous Flap...  2000
  44  Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler...  1999
  45  Investigation of Metabolisim and Perfusion in Arterialized Venous Replantation: Experimental Study i...  1999
  46  Transverse Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Meme Rekonstüksiyonu...  1998
  47  Marjolin's Ulcer and Chronic Burn Scarring...  1998
  48  The Distally Based Superficial Sural Artery Island Flap: Clinical Experiences and Modifications...  1998
  49  Nevus Lipomatosus Cutaneous Superficialis...  1998
  50  Management of a large arteriovenous fistula in the face: A case of neurofibromatosis type 1...  1997
  51  Sentetik Materyaller ile Yüz Kontur Restorasyonu...  1997
  52  Effects Of The Number of Pedicles on Perfusion and Survival Of Venous Flaps: An Experimental Study i...  1997
  53  Giant Plexiform Fibrohistiocytic Tumor of Skin...  1997
  54  Treatment of Hemangiomas and Vascular Malformations by Electrothrombosis...  1997
  55  Submental Artery Island Flap for Reconstruction of The Lower and Mid Face...  1997
  56  Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Evaluation of Inflamatory Breast Cancer...  1997
  57  Anatomical Study of the Origin and Course of the Median Superficial Sural Artery...  1996
  58  Mentosternal Pterygium with Teratoma...  1996
  59  Free Arterialised Venous Forearm Flaps for Limb Reconstruction...  1996
  60  Free Arterialized Venous Forearm Flaps...  1995
  61  Mirror Imaging Cleft Lip in Monozygotic Twins...  1995
  62  Mandibula Prognatisi Tedavisinde Sagital Split Ramus Osteotomisi Sonuçlarımız...  1994
  63  Mandibula Osteosarkomu...  1994
  64  Interferon Alfa-2B ile Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisi: (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  65  Solvent Dehidrate Dura (TutoplastR) ile Üretra Fistülü Onarımı (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  66  Çocuk Yüz Kemik Kırıklarının Tedavisinde Mini ve Mikro Plak Uygulaması...  1993
  67  Yüz Kemik Kırıkları Osteosentezinde Miniplak Uygulaması (Klinik çalışma)...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Tek Taraflı Yarık Dudak Olgularında Skoog Tekniği ile Onarım Deneyimlerimiz... 26/10/2019 - 30/10/2019
  2  Pediatrik Hastada Transtibial Amputasyon Güdüğüne Kemik Köprü Yapılması... 26/10/2019 - 30/10/2019
  3  Mandibular Kistlere Yaklaşım... 26/10/2019 - 30/10/2019
  4  Skalpin Nadir Görülen Primer Müsinöz Karsinomu... 26/10/2019 - 30/10/2019
  5  Parmak Amputasyonu Olgularının Yaş ve Yaralanma Şekli Açısından Değerlendirilmesi... 26/10/2019 - 30/10/2019
  6  Bir veya Birden Fazla Kötü Prognoz Kriteri İçeren SCC Hastalarında Sentinel Lenf Nodu Pozitifli... 26/10/2019 - 30/10/2019
  7  Konjenital Temporomandibular Eklem Ankilozu ? Maksillomandibuler Füzyon: Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  8  Geriatrik Hastalarda Serbest Flep Cerrahisinde Önemli Noktalar Nelerdir?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  9  Perianal lenfanjioendotelyoma olgusu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  10  Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri... 27/10/2016 - 30/10/2016
  11  Meme Rekonstrüksiyonu Sonrasında Pyoderma Gangrenosum... 27/10/2016 - 30/10/2016
  12  Nadir yerleşimli myofibroplastik sarkom... 06/11/2015 - 07/11/2015
  13  Klinik Subkutan Mastektomi Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  14  Amniotik Band Sendromu Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  15  Nazal Rekonstrüksiyon Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  16  Tessier 30- Fasiyal Yarık -Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  17  Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonun Yeri... 29/10/2014 - 01/11/2014
  18  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Cerrahi Tıp Bilimleri E-Karne Yazılımı.... 07/05/2014 - 09/05/2014
  19  Jüvenil hyalin fibromatozis... 28/10/2013 - 31/10/2013
  20  Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz... 28/10/2013 - 31/10/2013
  21  Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  22  Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  23  Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon... 28/10/2013 - 31/10/2013
  24  Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi... 28/10/2013 - 31/10/2013
  25  Sakrokoksigeal Bölgede İhmal Edilmiş Hidradenitis Süpürütiva Zemininde Gelişmiş Skuamöz Hü... 28/10/2013 - 31/10/2013
  26  Oral Mukozada İğsi Hücreli Malign Melanom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  27  Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması... 28/10/2013 - 31/10/2013
  28  Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  29  Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  30  Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  31  Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  32  Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız... 31/10/2012 - 04/11/2012
  33  Bası yaralarına sistemik yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  34  Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  35  Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  36  Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  37  Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  38  Mandibulanın Odontojenik Kistleri... 14/09/2011 - 18/09/2011
  39  Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  40  Jinekomasti Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  41  Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları... 14/09/2011 - 18/09/2011
  42  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  43  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  44  Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  45  Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  46  Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  47  Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  48  Venöz Ülserlere Yaklaşım... 15/09/2010 - 19/09/2010
  49  El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  50  Ayak 2. Parmağı ile El Başparmak Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  51  Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  52  Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  53  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  54  Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  55  Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi... 15/09/2010 - 19/09/2010
  56  Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  57  Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  58  Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  59  Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz... 17/12/2009 - 20/12/2009
  60  Skalp yerleşimli marjolin ülser... 17/12/2009 - 20/12/2009
  61  Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız... 17/12/2009 - 20/12/2009
  62  Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  63  Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon... 17/10/2009 - 21/10/2009
  64  Skrotal Kalsinozis... 17/10/2009 - 21/10/2009
  65  Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız... 17/10/2009 - 21/10/2009
  66  Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  67  Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım... 17/10/2009 - 21/10/2009
  68  Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz... 17/10/2009 - 21/10/2009
  69  Topuk rekonstrüksiyonları... 17/10/2009 - 21/10/2009
  70  Kavram Haritaları Oluşturmada CMAP Araçlarının Kullanımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  71  Yüz Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  72  205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi... 15/10/2008 -
  73  Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu... 15/10/2008 -
  74  Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  75  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  76  Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  77  Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu... 15/10/2008 -
  78  Nadir Görülen Parotis Tümörleri... 15/10/2008 -
  79  Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students... 22/09/2008 - 25/09/2008
  80  58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 - 19/05/2008
  81  18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız... 16/05/2008 -
  82  Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 16/05/2008 -
  83  197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 -
  84  Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuç... 16/05/2008 -
  85  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  86  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibuler Eklem Ankilozu: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  87  Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı... 06/05/2008 -
  88  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  89  Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değel... 26/11/2007 - 27/11/2007
  90  Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı... 26/11/2007 - 28/11/2007
  91  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  92  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  93  Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  94  Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  95  Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyon... 17/10/2007 - 20/10/2007
  96  Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin... 17/10/2007 - 20/10/2007
  97  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma... 17/10/2007 - 20/10/2007
  98  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  99  Improved Rat Epigastric Flap Survival by Induction of Heat Shock Protein-70 with Ischemic Preconditi... 07/07/2007 - 12/07/2007
  100  Reconstruction of Total Uper Lip Defect With Reverse Composite Nasolabial Flap: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  101  Long-Term Results of Maxillary Advancement And Expansion Application at Adult Cleft Lip And Palate P... 25/05/2007 - 27/05/2007
  102  Meningococcal Disseminate Tissue Necrosis: Our Clinic Experiences... 25/05/2007 - 27/05/2007
  103  The Late Results in Prominent Ear Reconstruction With Closed Anterior Scorring And Conchascaphal Sut... 25/05/2007 - 27/05/2007
  104  An Anatomical Variation To Limit The Movement of The Palatal Flaps at The Palatoplasty in Pierre Rob... 25/05/2007 - 27/05/2007
  105  High Velocity Gun Shoot Injury at Lower Extremity... 25/05/2007 - 27/05/2007
  106  Comparison Free Fibular And Free Deep Circumflex Iliac Artery Flap For Mandible Reconstruction... 25/05/2007 - 27/05/2007
  107  The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis... 25/05/2007 - 27/05/2007
  108  3D Modeling On Orthognathic Surgery (Stereolithography)... 25/05/2007 - 27/05/2007
  109  Deep Vein Thrombosis After Sex Reassignment Surgery: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  110  The Effectiveness of Sentinel Lymph Node Dissection in Our Patients: Five Years Review... 23/05/2007 - 27/05/2007
  111  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  112  Kostal Kıkırdak Grefti Kullanılarak Yapılan Dorsal Nazal Augmentasyonların Geç Dönem Sonuçla... 20/09/2006 - 23/09/2006
  113  Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Uygulanan Hastalarımızda Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması... 20/09/2006 - 23/09/2006
  114  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onaımında Geç Dönem S... 20/09/2006 - 23/09/2006
  115  Erişkin Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller İlerletme ve Ekspansiyon Uygulamalarının Geç... 20/09/2006 - 23/09/2006
  116  Vertikal Skarlı-Free Nipple Meme Küçültme Operasyonu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  117  Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu... 02/07/2005 - 04/07/2005
  118  Akut dönemde sinir grefti ile onarımlarım uygulanan alt ekstremite travmatik sinir yaralanmaları... 02/07/2005 - 04/07/2005
  119  Obes Hastalarda Geciktirme Uygulanmış Tram Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu... 21/09/2004 - 25/09/2004
  120  İnternet Bazlı Elektronik Veritabanı ile Klinik Hasta ve Asistan Gelişimi Takip Sistemi... 21/09/2004 - 25/09/2004
  121  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  122  Kolda Konjenital Skar ve Ekstensör Karpi Ulnaris Disgenezis Olgusu... 21/09/2004 - 25/09/2004
  123  Subkutan Mastektomi Sonrası Silikon İmplant ile Rekonstrüksyon Uygulanan Hastaların Kozmetik ve ... 21/09/2004 - 25/09/2004
  124  Redüksiyon Mamoplastide Klasik McKissock Tekniği ve Dermal Süspansiyon Flep Kullanımının Estet... 18/06/2004 - 20/06/2004
  125  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onarımında Geç Dönem ... 18/06/2004 - 20/06/2004
  126  Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmmplant ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları... 14/10/2003 - 17/10/2003
  127  Ortognatik Cerrahi Hasta Takip Formu... 14/10/2003 - 17/10/2003
  128  Diyabetik Ayağın Cerrahi Tedavisi... 14/10/2003 - 17/10/2003
  129  Serbest Latissimus Dorsi Kas Flebi Kullanılarak çok Geniş bir Sakral Bası Yarasının Onarımı... 18/10/2002 - 20/10/2002
  130  Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon... 18/10/2002 - 20/10/2002
  131  Seprafilim Membran Kullanımı ile Fleksör Tendon Onarımı Sonrası Hareket Kısıtlayıcı Adhezy... 18/10/2002 - 20/10/2002
  132  Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor... 20/06/2002 - 23/06/2002
  133  The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap... 20/06/2002 - 23/06/2002
  134  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries... 20/06/2002 - 23/06/2002
  135  A Problem Based Approach to Difficult Noses for Rhinoplasty... 26/05/2002 - 29/05/2002
  136  Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop... 29/04/2002 - 30/04/2002
  137  Neurotization of the Denervated Muscles with end-to-side Nerve Grafts... 29/04/2002 - 30/04/2002
  138  Denerve Kasların Uç-yan Sinir Greftleri İle Nörotizasyonu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  139  Kliniğimizde Baş-boyun Ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlar... 27/09/2001 - 30/09/2001
  140  Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapul... 27/09/2001 - 30/09/2001
  141  Gelişme Döneminde Yapılan Kas Transferlerinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  142  Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  143  Random Cilt Fleplerinin Yaşamı Üzerine Bencyclane ve Pentoxifylline Etkilerinin Karşılaştırı... 27/09/2001 - 30/09/2001
  144  Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  145  Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  146  Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  147  Redüksiyon Mamoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  148  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  149  Topukta Epidermoid Karsinomu Taklit Eden Malign Melanoma ve Sural Flep ile Rekonstrüksiyonu... 27/09/2001 - 30/09/2007
  150  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  151  Sakral Kordoma Tedavisinde Parsiyel Sakrektomi ve Spinal Pelvik Fiksasyon Yöntemi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  152  Sakral kordoma tedavisinde parsiyel sakrektomi ve spinal-pelvik fiksasyon yöntemi: Olgu sunumu... 22/05/2001 - 26/05/2001
  153  Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  154  Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri... 27/09/2000 - 01/10/2000
  155  Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  156  Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutan Flep Kullanımı.... 27/09/2000 - 01/10/2000
  157  Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  158  Gelişme Döneminde Yapılan Subperiosteal Kemik Diseksiyonlarının Kraniofasial Kemik Gelişimi Ü... 27/09/2000 - 01/10/2000
  159  Fasial Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar... 27/09/2000 - 01/10/2000
  160  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Cerrahi Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  161  Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarının Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarımı... 27/09/2000 - 01/10/2000
  162  Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi... 27/09/2000 - 30/10/2000
  163  Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 27/09/2000 - 01/10/2000
  164  Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması... 30/09/1999 - 03/10/1999
  165  Enkondromatozis: Olgu Sunumu... 30/09/1999 - 03/10/1999
  166  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Nerve Growth Factor Etkilerinin Araştırılması... 30/09/1999 - 03/11/1999
  167  Suprasternal Dermoid Kist... 30/09/1999 - 03/10/1999
  168  Orbita ve Çevresinin Rekonstrüksiyonunda Yüksek Dansiteli Poroz Polietilen İmplant Uygulamaları... 30/09/1999 - 03/10/1999
  169  Mandibula Defeklerinin Onarımında Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı Flep ile Rekonstrüksiyon... 30/09/1999 - 03/10/1999
  170  Reverse Temporal Kas Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  171  Temporal, Masseter, Digastrik Kas Fonksiyonlarının Kraniofasial Morfoloji ve Kemik Gelişimi Üzer... 30/09/1999 - 03/10/1999
  172  Distal Bazlı Süperfisial Sural Arter Ada Flebi: Klinik Deneyim ve Modifikasyonlar... 30/09/1999 - 03/10/1999
  173  Arterialize Venöz Replantasyon Metabolizma ve Perfüzyonunun Araştırılması: Tavşanlarda Deneys... 30/09/1999 - 03/10/1999
  174  Nazoetmoid Maksiller ve Orbital Bölgede Bir Yabancı Cisim Olarak Cam... 30/09/1999 - 03/10/1999
  175  Orta ve Alt Yüz Rekonstrüksiyonunda Submental Arter Ada Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  176  Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstr... 30/09/1999 - 03/10/1999
  177  Konservatif Meme Cerrahisi İçin Bir Areolaplasti Tekniği... 07/04/1999 - 10/04/1999
  178  Zor Burunlar... 10/10/1998 - 12/10/1998
  179  Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanmas... 10/10/1998 - 12/10/1998
  180  Adölesanda Meme Asimetrisine Neden Olan Cystosarcoma Phylloides Olgusu ve Süperior Pediküllü Red... 10/10/1998 - 12/10/1998
  181  Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Sekonder Epispadias Onarımı... 09/03/1998 - 12/03/1998
  182  Beslenmelerine Göre Güncelleştirilmiş Flep Sınıflandırılması: Konvansiyel ve Nonkonvansiyel... 02/09/1997 - 07/09/1997
  183  Distraksiyon Yöntemi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu... 02/09/1997 - 07/09/1997
  184  Anti-melanom Antikorları ile Radyoimmünsintigrafinin Malign Melanom Metastazlarının Belirlenmesi... 02/09/1997 - 07/09/1997
  185  Pedikül Sayısının venöz Flep Perfüzyon ve Yaşamına Etkileri: Tavşanlarda Deneysel ÇaliŞma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  186  Baş Boyun Yerleşimli Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Embolizasyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  187  Nonkonvansiyonel Fleplerin Özellikleri... 02/09/1997 - 07/09/1997
  188  Basıncın Yağ Dokusuna Etkisi: Deneysel Çalışma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  189  Tram Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  190  Marjolin's Ulcer Arising on Chronic Burn Scars, and Its Treatment... 27/04/1997 - 29/04/1997
  191  The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury... 01/10/1996 - 04/10/1996
  192  The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury... 01/10/1996 - 04/10/1996
  193  Rinoplastinin Nadir Bir Komplikasyonu: Bilateral Maksiller Fraktür... 04/09/1996 - 08/09/1996
  194  Temporomandibular Eklem Ankilozunun Özel Şekillendirilmiş Silikon İmplant ile Tedavisi... 04/09/1996 - 08/09/1996
  195  Dudak RekonstrÜksiyonunda Submental Ada Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  196  Konvansiyonel Olmayan Fleplerin Perfüzyonu... 20/09/1995 - 25/09/1995
  197  Chinese Flebe Alternatif Serbest Arteriovenöz Önkol Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  198  Immediate And Delayed Breast Reconstructions with Implants... 08/03/1995 - 11/08/1995
  199  The Modified Strömbeck Method For Reduction Mammaplasty... 08/03/1995 - 11/03/1995
  200  arterialize venöz flep (deneysel veklinik çalışma)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  201  Erkek Transseksüelde Kadın Dış Genital Organ Rekonstrüksiyonu... 01/11/1994 - 04/11/1994
  202  İlginç Yerleşimli Bir Kondrosarkom Olgusu... 01/10/1994 - 04/10/1994
  203  Arterialize Venöz Flep... 01/10/1994 - 04/10/1994
  204  Hemanjiom ve Vasküler Malformasyonların Elektrotrombosis ile Tedavisi... 01/10/1994 - 04/10/1994
  205  Mammoplastide Medial Pedikül... 22/04/1994 - 22/04/1994
  206  Liyofilize Dura Kaplı Silikon İmplantlar: Kapsüler Kontraktürü Azaltabilir mi?... 22/04/1994 - 22/04/1994
  207  An Arterial Flap (Experimental And Clinical Study)... 02/06/1993 - 05/06/1993
  208  Rigid Fixation For Silicone Block Implants... 02/06/1993 - 05/06/1993
  209  Çocuk Yüz Kemik Kırıkları Tedavisinde Mini ve Mikroplak Kullanımı... 03/11/1992 - 06/11/1992
  210  Nadir Yüz Yarıkları... 03/11/1992 - 06/11/1992
  211  Üretral Fistüllerin Tutoplastr ile Onarımı... 24/10/1992 - 27/10/1992
  212  Silikon Blok ile Yüz Konturu Düzeltmelerinde Yeni Bir Yöntem... 24/10/1992 - 27/10/1992
  213  Arterial Flep... 24/10/1992 - 27/10/1992
  214  Prefabrike Free Fleple Orbita Bölgesi Rekonstrüksiyonu... 23/04/1992 - 25/04/1992
  215  Ptozis Onarımında Temporal Fasya ile Frontal Askı... 23/04/1992 - 25/04/1992
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Maksilla ve Kafa Kaidesi Defektlerinin Rekonstruksiyonu Grabb ve Smith...  2016
 • NO NAME DATE
  1  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
  2  Adipoz kökenli kök hücre yardımlı distraksiyon osteogenez...  6/2009 - 7/2010
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Hand Surgery , Director of Science Branch, November 2018-Continues
  2 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, April 2012- January 2015
  3 Faculty of Medicine Surgery Medicine Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Hand Surgery , Director of Science Branch, February 2012- December 2012