Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. MİNUSE ÖZLEN PEKER TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Nöromusküler Hastalıklarda Aktivite Kısıtlanması ve Fonksiyonel Değerlendirme: Tersiyer Bir Merkez S...  2023
  2  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri...  2022
  3  The Relationship Between Scoliosis and Upper Extremity Functions in Patients with Duchenne Muscular ...  2021
  4  Reliability and Validity of the Turkish Version of the ABILHAND-Kids Survey in Children with Cerebra...  2020
  5  Updated approach for the management of osteoporosis in Turkey: a consensus report...  2020
  6  Preference of Patients with Neuromuscular Diseases Concerning Complementary and Alternative Medical ...  2019
  7  Reliability of the Turkish Adaptation of the Modified House Classification System in Children with C...  2019
  8  Awareness and Knowledge Levels of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases: A Multicentr...  2019
  9  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  10  Efficacy and safety of urinary catheters with silver alloy coating in patients with spinal cord inju...  2017
  11  Impaired Quality of Life and Functional Status in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome...  2015
  12  Do Antispasmodics Affect the Body Composition and Basal Metabolic Rate in Patients with Cerebral Pal...  2014
  13  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with D...  2013
  14  Correlation Between Motor Performance Scales, Body Composition, and Anthropometry in Patients with D...  2013
  15  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Statik Dengeye Etkisi...  2012
  16  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  17  Medulla Spinalis Yaralanmalarında Osteoporoz ve Heterotopik Ossifikasyon...  2010
  18  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  19  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  20  Karpal Tünel Sendromunun Tanısında Semmes-Weinstein Monofilaman Testinin Tanı Değeri...  2009
  21  Neuralgic Amyotrophy as the Primary Cause of Shoulder Pain in a Patient with Rotator Cuff Tear...  2009
  22  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  23  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  24  Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri...  2007
  25  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  26  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
  27  Hypermobility Syndrome Increases The Risk for Low Bone Mass...  2006
  28  The Effects of Continuous Passive Motion on Outcome in Total Knee Arthroplasty...  2006
  29  Bayan Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Kapsüler Yapıları ile Omuz Ağrısı İlişkisi...  2005
  30  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  31  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği...  2004
  32  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative...  2002
  33  Yenidoğanda Obstetrik Brakial Palsi Fizyoterapisi: Olgu Sunumu...  2002
  34  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  35  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  36  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  37  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendirilmesi:...  2002
  38  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi...  2001
  39  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemik ...  2001
  40  The droopy shoulder syndrome...  2001
  41  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  42  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  43  Alt ekstremite amputasyonları ve rehabilitasyonu...  2001
  44  Diz Osteoartritinde Kaplıca Tedavisinin Etkinliği...  2001
  45  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  46  Traumatic spinal cord injuries in Turkey: a nation-wide epidemiological study...  2000
  47  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişki...  2000
  48  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  49  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  50  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçları...  2000
  51  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  52  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  53  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  54  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  55  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  56  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  57  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin değerle...  1999
  58  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  59  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  60  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  61  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  62  Postmenopozal osteoporozda sodyum monoflorofosfat tedavi sonuçları...  1997
  63  Atypical Psoriatic Spondylitis Case, Successfully Treated with Methotrexate...  1996
  64  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi...  1996
  65  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  66  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  67  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  68  Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik bir Psoriatik Spondilit Olgusu: 0lgu Sunumu...  1996
  69  Gonartrozda kesikli ultrason ile kesikli kısa dalga tedavi etkinliklerinin klinik ve sonografik değe...  1995
  70  Tenisçi dirseğinde düşük enerjili lazer ile kesikli ultrason tedavilerinin etkinliğinin araştırılmas...  1995
  71  Nail-Patella sendromu:olgu sunumu...  1994
  72  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaştırılması...  1992
  73  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: spinal ve ekstraspinal görünümler...  1992
  74  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Botulinum Toksin Enjeksiyonu Uygulanan Serebral Palsili Hastalarda Kinezyobantlama Uygulamasının K... 02/03/2022 - 06/03/2022
  2  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  3  Duchenne Muskuler Distrofili (DMD) Hastalarda Skolyoz ile Üst Ekstremite Fonksiyonları ilişkisi... 08/11/2018 - 11/11/2018
  4  Awereness and Knowledge Level of Osteoporosis in Patients with Neuromuscular Diseases- Multicentre S... 27/06/2018 - 29/06/2018
  5  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  6  Serebral Palsili Hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids Anketlerinin Türkçe Versiyonunun Güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  7  Nöromuskuler Hastalığı Olanlarda ACTIVLIM Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 Neuromuscular Module in Children with Neuromuscular Diseases Aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  9  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  10  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  12  Güçlü Bağlar Projesi Kapsamında Kas Hastalarında Ev Ziyareti: Fiziyatrist Bakış Açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Serebral Palsili Çocuklarda Modifiye House Sınıflandırma Sisteminin Türkçe Uyarlamasının Gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  14  Serebral Palsili Hastalarda Vitamin D Düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  15  Correlation Between Expanded Hammersmith Functional Motor Scale, Body Composition and Anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  16  Clinical Correlation Between Body Composition and Motor Limitations in Patients with Cerebral Palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  17  Serebral palside fonksiyonel durum ve kalça çıkığı ilişkisi... 11/05/2011 - 15/05/2011
  18  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  19  Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonel Durumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  20  İnmeli Hastalarda Denge Eğitiminin Nörolojik Rehabilitasyonda Etkisinin Değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  21  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  22  Quality of Life in Patients with Benign Joint Hypermobility Syndrome - Preliminary Report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  23  İnmeli Hastalarda Omuz Askısının Dengeye Etkisi:Ön Çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  24  Serebral palsili bir olguda selektif posterior rizotomi ve kalça çevresi yumuşak doku cerrahisi s... 06/11/2008 - 09/11/2008
  25  Serebral palsili çocukların ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 06/11/2008 - 09/11/2008
  26  Osteoporozu Olan Hastalarda Dik Duruş Korsesinin (Posturex) Postural Stabiliteye Etkisi: Ön Çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  27  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  28  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  29  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  30  Nöraljik Amiyotrofi (Parsonage Turner Sendromu): Olgu Sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  31  Erken Dönem Karpal Tünel Sendromunda Kesikli Ultrasonun Klinik, Elektrofizyolojik ve Ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  32  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  33  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  34  Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği... 22/11/2004 - 23/11/2004
  35  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  36  Erkek Osteoporozunda Alendronatın Etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  37  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  38  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  39  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  40  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  41  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  42  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  43  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 57... 04/10/2003 - 08/10/2003
  44  Total Diz Artroplasti Rehabilitasyonunda Sürekli Pasif Hareket Cihazının Klinik Etkinliğinin Ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  45  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  46  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  47  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  48  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  49  Benign Eklem Hipermobilite Sendromu ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  50  Technetium-99m Human Immunoglobulin in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative Study with B... 31/08/2002 - 04/09/2002
  51  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril... 06/03/2002 - 09/03/2002
  52  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  53  Diz Osteortritinde Kaplıca Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkileri ve Radyolojik Skorlama ile Korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  54  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  55  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  56  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  57  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  58  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  59  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  60  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  61  Voleybol Oyuncularında Omuz Kas Yapısı ile Omuz Ağrısı Arasındaki İlişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  62  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  63  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  64  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  65  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  66  Serum collagen type I C terminal propeptides (CICP) in patients with ankylosing spondylitis... 04/11/1999 - 07/11/1999
  67  Ankilozan spondilitli hastalarda serum prokollajen-C düzeyleri... 13/10/1999 - 16/10/1999
  68  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  69  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  70  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  71  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  72  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  73  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  74  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  75  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  76  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  77  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  78  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  79  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  80  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  81  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  82  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  83  Postmenopozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörler... 27/05/1995 - 31/05/1995
  84  Lomber disk hemisine eşlik eden atipik bir psoriatik spondilit olgusu, olgu sunumu... 27/05/1995 - 31/05/1995
  85  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  86  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
  87  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: klinik ve radyolojik özellikler... 20/04/1992 - 22/04/1992
  88  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO AD YIL
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Beyin felçli olgularda kas iskelet sistemi değerlendirilmesi Beyin Felci...  2017
  2  Laboratuar ve Görüntüleme Bulguları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Osteoporoz...  2010
  3  Kas İskelet Sistemi - Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş - Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
  2  İnmeli hastalarda denge eğitim cihazının denge üzerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2007 - 2/2007
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2007- Nisan 2010
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2005- Kasım 2008
  3 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2005- Haziran 2008
  4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Temmuz 2004- Haziran 2005
  5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2001- Temmuz 2004