Tr

Professor Doctor MİNUSE ÖZLEN PEKER FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1986
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1992
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1995
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı  1996
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2002
 • NO NAME YEAR
  1  Preference of patients with neuromuscular diseases concerning complementary and alternative medical ...  2019
  2  Reliability of the Turkish adaptation of the Modified House Classification System in children with c...  2019
  3  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  4  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  5  Efficacy and safety of urinary catheters with silver alloy coating in patients with spinal cord inju...  2017
  6  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  7  Do antispasmodics affect the body composition and basal metabolic rate in patients with cerebral pal...  2014
  8  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  9  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  10  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  11  Medulla spinalis yaralanmalarında osteoporoz ve heterotopik ossifikasyon...  2010
  12  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  13  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  14  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  15  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  16  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  17  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  18  Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri...  2007
  19  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  20  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
  21  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  22  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  23  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  24  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  25  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  26  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative...  2002
  27  Yenidoğanda Obstetrik Brakial Palsi Fizyoterapisi: Olgu Sunumu...  2002
  28  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  29  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  30  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  31  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril...  2002
  32  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  33  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi...  2001
  34  The droopy shoulder syndrome...  2001
  35  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  36  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  37  Alt ekstremite amputasyonları ve rehabilitasyonu...  2001
  38  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  39  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
  40  Traumatic spinal cord injuries in Turkey: a nation-wide epidemiological study...  2000
  41  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  42  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  43  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  44  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçlar...  2000
  45  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  46  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  47  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  48  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  49  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  50  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  51  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  52  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  53  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  54  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  55  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  56  Postmenopozal osteoporozda sodyum monoflorofosfat tedavi sonuçları...  1997
  57  Atypical Psoriatic Spondylitis Case, Successfully Treated with Methotrexate...  1996
  58  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi...  1996
  59  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  60  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  61  Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik bir Psoriatik Spondilit Olgusu: 0lgu Sunumu...  1996
  62  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  63  Gonartrozda kesikli ultrason ile kesikli kısa dalga tedavi etkinliklerinin klinik ve sonografik de...  1995
  64  Tenisçi dirseğinde düşük enerjili lazer ile kesikli ultrason tedavilerinin etkinliğinin araşt...  1995
  65  Nail-Patella sendromu:olgu sunumu...  1994
  66  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
  67  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: spinal ve ekstraspinal görünümler...  1992
  68  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
 • NO NAME DATE
  1  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  2  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  3  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  5  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  6  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  7  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  12  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  13  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  14  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  15  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  16  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  17  Serebral palside fonksiyonel durum ve kalça çıkığı ilişkisi... 11/05/2011 - 15/05/2011
  18  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  19  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  20  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  21  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  22  Serebral palsili çocukların ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 06/11/2008 - 09/11/2008
  23  Serebral palsili bir olguda selektif posterior rizotomi ve kalça çevresi yumuşak doku cerrahisi s... 06/11/2008 - 09/11/2008
  24  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  25  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  26  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  27  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  28  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  29  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  30  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  31  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği... 22/11/2004 - 23/11/2004
  33  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  34  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  35  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  36  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  37  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  38  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  39  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  40  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 57... 04/10/2003 - 08/10/2003
  41  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  42  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  43  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  44  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  45  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  46  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  47  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  48  Technetium-99m Human Immunoglobulin in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative Study with B... 31/08/2002 - 04/09/2002
  49  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril... 06/03/2002 - 09/03/2002
  50  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  51  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  52  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  53  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  54  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  55  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  56  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  57  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  58  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  59  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  60  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  61  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  62  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  63  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  64  Serum collagen type I C terminal propeptides (CICP) in patients with ankylosing spondylitis... 04/11/1999 - 07/11/1999
  65  Ankilozan spondilitli hastalarda serum prokollajen-C düzeyleri... 13/10/1999 - 16/10/1999
  66  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  67  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  68  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  69  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  70  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  71  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  72  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  73  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  74  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  75  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  76  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  77  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  78  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  79  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  80  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  81  Postmenopozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörler... 27/05/1995 - 31/05/1995
  82  Lomber disk hemisine eşlik eden atipik bir psoriatik spondilit olgusu, olgu sunumu... 27/05/1995 - 31/05/1995
  83  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  84  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
  85  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: klinik ve radyolojik özellikler... 20/04/1992 - 22/04/1992
  86  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO NAME YEAR
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Beyin felçli olgularda kas iskelet sistemi değerlendirilmesi Beyin Felci...  2017
  2  Laboratuar ve Görüntüleme Bulguları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Osteoporoz...  2010
  3  Kas İskelet Sistemi - Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş - Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO NAME DATE
  1  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
  2  İnmeli hastalarda denge eğitim cihazının denge üzerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2007 - 2/2007
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Director of Science Branch, April 2007- April 2010
  2 Faculty of Medicine Internal Medicine , Director of Department, November 2005- November 2008
  3 DEÜ Jeotermal Enerji Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, June 2005- June 2008
  4 School of Physical Therapy and Rehabilitation , College Director, July 2004- June 2005
  5 School of Physical Therapy and Rehabilitation , Vice College Director, July 2001- July 2004