Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. ÇİMEN GÜLBEN OLGUNER TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı  2013
 • NO AD YIL
  1  Maksillofasiyal Cerrahi Anestezisi...  2022
  2  The effect of postreperfusion levosimendan in an experimental intestinal ischemia reperfusion model...  2022
  3  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  4  Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in R...  2018
  5  Ekstremite Defekti Olan Sendromlar...  2016
  6  Yenidoğan ve İnfantlarda Faringeal Havayolunun Özellikleri ve Anestezi Sırasında Havayolu Yönetimi...  2016
  7  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  8  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in the cecal ligation and punct...  2013
  9  The Effects of Dexmedetomidine On Secondary Acute Lung and Kidney Injuries In The Rat Model Of Intra...  2013
  10  THE EFFECT OF LIDOCAINE ON INJECTION PAIN OF DIFFERENT PROPOFOL CONCENTRATIONS IN PATIENTS RECEIVING...  2011
  11  Non depolarizan kas gevşeticiler...  2011
  12  Yenidoğan Anestezisi...  2008
  13  Ischaemic Preconditioning Attenuates Haemodynamic Response and Lipid Peroxidation in Lower-Extremity...  2008
  14  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  15  Enteral beslenme sırasında karşılaşılan nadir bir komplikasyon: özefagus tıkanması....  2007
  16  Different responses of pulmonary and extrapulmonary acute respiratory distress syndromes to prone po...  2006
  17  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  18  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  19  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  20  Antioxidant Treatment With N-Acetylcysteine In Endosulfan Intoxication: Report Of Two Cases...  2006
  21  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung and skeletal muscle tissu...  2005
  22  Pediyatrik temel yaşam desteği uygulama becerisinin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizleri...  2005
  23  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  24  Çocuk olguda Fogarty kateteriyle tek akciğer ventilasyonu...  2005
  25  Dilution of rocuronium to 0.5 mg/mL with 0.9% NaCl eliminates the pain during intravenous injection ...  2004
  26  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu...  2004
  27  Canlı Vericiden Karaciğer Transplantasyonu: Vericilerdeki Anestezi Deneyimlerimiz...  2004
  28  Antidotlar ve kullanım ilkeleri...  2003
  29  Postoperative Pain Management in Spinal Surgery...  1998
  30  Intraoperative Electrophysiologic Monitoring During Spine Surgery....  1998
  31  Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etkileri...  1990
  32  Düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması...  1990
  33  İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında tiopenton-prilokain kombinasyonu...  1989
  34  Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi uygulaması...  1989
  35  Premedikasyonda oral olarak kullanılan flunitrozepamın oral diazem ve intramuskuler diazem-atropin k...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Alexander Hastalığı Olan Çocuk Hastanın Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu... 03/11/2022 - 06/11/2022
  2  One Lung Ventilation (OLV) With Fogarty Catheter In A Pediatric Case With Neuroblastoma... 14/10/2022 - 16/10/2022
  3  Anaesthesia management for a child with Cantrell's Pentalogy... 17/09/2015 - 19/09/2015
  4  Total Intravenous Anaesthesia for a Child with Prune-Belly Syndrome... 08/05/2014 - 10/05/2014
  5  infant olguda Tek akciğer ventilasyonu... 19/11/2013 - 22/11/2013
  6  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in cecal ligation and uncture m... 10/05/2013 - 11/05/2013
  7  Levosimendan deneysel abdominal sepsis modelinde akut böbrek hasarını engelleyebilir mi?... 07/11/2012 - 11/11/2012
  8  No touch extubation technique and respiratory complications in nasal surgery: one technique two anes... 09/06/2012 - 12/06/2012
  9  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarına uzak iskemik ön koşullama ve direkt iskemik ön koşu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  10  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  11  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  12  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  13  Levosimendan deneysel sepsis modelinde akciğer hasarını engelleyebilir mi... 05/05/2010 - 08/05/2010
  14  Smith Lemli Opitz sendromlu infantta sevofluran-remifentanil uygulaması:Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  15  The effect of lipid pretreatment on ropivacaine induced cardiotoxicity in rats... 06/06/2009 - 09/06/2009
  16  Sıçanlarda bupivakain kardiyotoksisitesi üzerine sildenafilin etkilerinin araştırılması... 29/10/2008 - 01/11/2008
  17  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  18  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  19  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  20  Sevofluran ve izofluranın akciger dokusu üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak... 23/04/2008 - 27/04/2008
  21  1% ve 2% propofole bağlı enjeksiyon ağrısının önlenmesinde remifentanil-lidokain kombinasyonu... 25/10/2007 - 29/10/2007
  22  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  23  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  24  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  25  Propofol Decreases Bispectral Index During The Induction-Delivery Period in Caesarean Section... 03/06/2006 - 06/06/2006
  26  Sezaryen olgularında tiyopental ve propofolün Bispektral İndeks üzerine etkileri... 23/11/2005 - 27/11/2005
  27  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  28  Sağ akciğer kist hidatikli çocuk olguda endotrakeal tüp ve fogarty kateteriyle tek akciğer vent... 22/11/2004 - 26/11/2004
  29  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  30  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu... 27/11/2003 - 01/12/2003
  31  İskemik preconditioning alt ekstremite operasyonlarında turnikeye bağlı iskemi-reperfüzyon hasa... 27/11/2003 - 01/12/2003
  32  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  33  Rat ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde lokal organ ve akut akciğer hasarında AT III?ün etk... 24/10/2003 - 28/10/2003
  34  Intoxication: Experience Of Anesthesiology And Reanimation Department Of Dokuz Eylul University Scho... 01/05/2003 - 03/05/2003
  35  Necrosectomy and debridement followed by elective abdominal wall repair in severe acute pancreatitis... 01/10/2002 - 05/10/2002
  36  Sıçanda farklı süre ve tekniklerle uygulanan total hepatik vasküler izolasyon tekniklerin karş... 03/05/2001 - 05/05/2001
  37  Akut pankreatit ve beslenme: Tek merkezli prospektif çalışma... 23/11/2000 - 26/11/2000
  38  Tonsillektomi / Adenotonsillektomi (T & AT) uygulanan çocuklarda deksametazonun postoperatif bulant... 27/10/1999 - 31/10/1999
  39  Adenotonsillektomi geçiren çocuklarda deksametazonun postoperatif bulantı-kusma üzerine etkisi... 27/10/1999 - 31/10/1999
  40  Sağ karaciğer ile canlı donörden erişkine karaciğer nakli olgusu... 05/06/1999 - 08/06/1999
  41  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
  42  Günübirlik çocuk anestezisinde propofol'ün yeri... 27/10/1993 - 31/10/1991
  43  Kalp Akciğer pompası süresince propofol-thiopental uygulamalarının karşılaştırılmalı olar... 18/10/1991 - 23/10/1991
  44  İntrakraniyal girişimlerde thiopental-prilocaine infüzyonları kombinasyonu... 25/09/1989 - 27/10/1989
  45  Vekuronyum için değişik priming zamanlarının maksimal depresyon süresine etkileri... 25/09/1989 - 27/09/1989
  46  Kombination von thiopental-prilocain infusionen bei intrakraniellen aneurysma operationen... 12/09/1989 - 16/09/1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Pediyatrik Cerrahide Postoperatif Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  2  Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Adölesan idiopatik Skolyoz...  2017
  3  Pediyatrik Anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Ratlarda klonidin veya lipid ön tedavisinin ropivakain kardiyotoksisitesine olan etkileri...  3/2006 - 3/2007
  2  Spinal anestezi altında turnike uygulanan minör alt ekstremite cerrahisinde önyükleme sıvılarının iskemi reperfüzyon belirleyicileri üzerine etkileri...  10/2006 - 3/2007
 • NO AD YIL
  1  TARKD, XXXIX. Ulusal Kongresi, Deneysel Araştırma İkinciliği...  2005
  2  BATOK...  2006
 • NO AD YIL
  1  Türk Tuborg  1980
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2009- Şubat 2010