Tr

Professor Doctor ÇİMEN GÜLBEN OLGUNER FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION YOĞUN BAKIM BİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1987
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1992
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1997
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2007
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2013
  Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı  2013
 • NO NAME YEAR
  1  Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in R...  2018
  2  Ekstremite Defekti Olan Sendromlar...  2016
  3  Yenidoğan ve İnfantlarda Faringeal Havayolunun Özellikleri ve Anestezi Sırasında Havayolu Yöne...  2016
  4  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  5  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in the cecal ligation and punct...  2013
  6  The Effects of Dexmedetomidine On Secondary Acute Lung and Kidney Injuries In The Rat Model Of Intra...  2013
  7  THE EFFECT OF LIDOCAINE ON INJECTION PAIN OF DIFFERENT PROPOFOL CONCENTRATIONS IN PATIENTS RECEIVING...  2011
  8  Non depolarizan kas gevşeticiler...  2011
  9  Yenidoğan Anestezisi...  2008
  10  Ischaemic Preconditioning Attenuates Haemodynamic Response and Lipid Peroxidation in Lower-Extremity...  2008
  11  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  12  Enteral beslenme sırasında karşılaşılan nadir bir komplikasyon: özefagus tıkanması....  2007
  13  Different responses of pulmonary and extrapulmonary acute respiratory distress syndromes to prone po...  2006
  14  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  15  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  16  Antioxidant Treatment With N-Acetylcysteine In Endosulfan Intoxication: Report Of Two Cases...  2006
  17  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  18  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung and skeletal muscle tissu...  2005
  19  Pediyatrik temel yaşam desteği uygulama becerisinin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizleri...  2005
  20  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  21  Çocuk olguda Fogarty kateteriyle tek akciğer ventilasyonu...  2005
  22  Dilution of rocuronium to 0.5 mg/mL with 0.9% NaCl eliminates the pain during intravenous injection ...  2004
  23  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu...  2004
  24  Canlı Vericiden Karaciğer Transplantasyonu: Vericilerdeki Anestezi Deneyimlerimiz...  2004
  25  Antidotlar ve kullanım ilkeleri...  2003
  26  Intraoperative Electrophysiologic Monitoring During Spine Surgery....  1998
  27  Postoperative Pain Management in Spinal Surgery...  1998
  28  Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etki...  1990
  29  Düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması...  1990
  30  İntrakraniyal anevrizma ameliyatlarında tiopenton-prilokain kombinasyonu...  1989
  31  Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi uygulaması...  1989
  32  Premedikasyonda oral olarak kullanılan flunitrozepamın oral diazem ve intramuskuler diazem-atropin...  1989
 • NO NAME DATE
  1  Anaesthesia management for a child with Cantrell's Pentalogy... 17/09/2015 - 19/09/2015
  2  Total Intravenous Anaesthesia for a Child with Prune-Belly Syndrome... 08/05/2014 - 10/05/2014
  3  infant olguda Tek akciğer ventilasyonu... 19/11/2013 - 22/11/2013
  4  Ischemic preconditioning attenuates lipid peroxidation and apoptosis in cecal ligation and uncture m... 10/05/2013 - 11/05/2013
  5  Levosimendan deneysel abdominal sepsis modelinde akut böbrek hasarını engelleyebilir mi?... 07/11/2012 - 11/11/2012
  6  No touch extubation technique and respiratory complications in nasal surgery: one technique two anes... 09/06/2012 - 12/06/2012
  7  Ratlarda renal iskemi reperfüzyon hasarına uzak iskemik ön koşullama ve direkt iskemik ön koşu... 27/10/2010 - 31/10/2010
  8  Deneysel İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarında Levosimendanın Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  9  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  10  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  11  Levosimendan deneysel sepsis modelinde akciğer hasarını engelleyebilir mi... 05/05/2010 - 08/05/2010
  12  Smith Lemli Opitz sendromlu infantta sevofluran-remifentanil uygulaması:Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  13  The effect of lipid pretreatment on ropivacaine induced cardiotoxicity in rats... 06/06/2009 - 09/06/2009
  14  Sıçanlarda bupivakain kardiyotoksisitesi üzerine sildenafilin etkilerinin araştırılması... 29/10/2008 - 01/11/2008
  15  Aktive protein C nin intraabdominal sepsis modelinde epitelyal apoptozis üzerine etkisi.... 29/10/2008 - 01/11/2008
  16  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  17  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  18  Sevofluran ve izofluranın akciger dokusu üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak... 23/04/2008 - 27/04/2008
  19  1% ve 2% propofole bağlı enjeksiyon ağrısının önlenmesinde remifentanil-lidokain kombinasyonu... 25/10/2007 - 29/10/2007
  20  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  21  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  22  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  23  Propofol Decreases Bispectral Index During The Induction-Delivery Period in Caesarean Section... 03/06/2006 - 06/06/2006
  24  Sezaryen olgularında tiyopental ve propofolün Bispektral İndeks üzerine etkileri... 23/11/2005 - 27/11/2005
  25  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  26  Sağ akciğer kist hidatikli çocuk olguda endotrakeal tüp ve fogarty kateteriyle tek akciğer vent... 22/11/2004 - 26/11/2004
  27  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  28  İskemik preconditioning alt ekstremite operasyonlarında turnikeye bağlı iskemi-reperfüzyon hasa... 27/11/2003 - 01/12/2003
  29  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu... 27/11/2003 - 01/12/2003
  30  Rat ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde lokal organ ve akut akciğer hasarında AT III?ün etk... 24/10/2003 - 28/10/2003
  31  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  32  Intoxication: Experience Of Anesthesiology And Reanimation Department Of Dokuz Eylul University Scho... 01/05/2003 - 03/05/2003
  33  Necrosectomy and debridement followed by elective abdominal wall repair in severe acute pancreatitis... 01/10/2002 - 05/10/2002
  34  Sıçanda farklı süre ve tekniklerle uygulanan total hepatik vasküler izolasyon tekniklerin karş... 03/05/2001 - 05/05/2001
  35  Akut pankreatit ve beslenme: Tek merkezli prospektif çalışma... 23/11/2000 - 26/11/2000
  36  Adenotonsillektomi geçiren çocuklarda deksametazonun postoperatif bulantı-kusma üzerine etkisi... 27/10/1999 - 31/10/1999
  37  Tonsillektomi / Adenotonsillektomi (T & AT) uygulanan çocuklarda deksametazonun postoperatif bulant... 27/10/1999 - 31/10/1999
  38  Sağ karaciğer ile canlı donörden erişkine karaciğer nakli olgusu... 05/06/1999 - 08/06/1999
  39  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
  40  Günübirlik çocuk anestezisinde propofol'ün yeri... 27/10/1993 - 31/10/1991
  41  Kalp Akciğer pompası süresince propofol-thiopental uygulamalarının karşılaştırılmalı olar... 18/10/1991 - 23/10/1991
  42  Vekuronyum için değişik priming zamanlarının maksimal depresyon süresine etkileri... 25/09/1989 - 27/09/1989
  43  İntrakraniyal girişimlerde thiopental-prilocaine infüzyonları kombinasyonu... 25/09/1989 - 27/10/1989
  44  Kombination von thiopental-prilocain infusionen bei intrakraniellen aneurysma operationen... 12/09/1989 - 16/09/1989
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Pediyatrik Cerrahide Postoperatif Ağrı Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  2  Adolesan İdiopatik Skolyoz Cerrahisinde Anestezi Adölesan idiopatik Skolyoz...  2017
  3  Pediyatrik Anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Ratlarda klonidin veya lipid ön tedavisinin ropivakain kardiyotoksisitesine olan etkileri...  3/2006 - 3/2007
  2  Spinal anestezi altında turnike uygulanan minör alt ekstremite cerrahisinde önyükleme sıvılarının iskemi reperfüzyon belirleyicileri üzerine etkileri...  10/2006 - 3/2007
 • NO NAME DATE
  1  TARKD, XXXIX. Ulusal Kongresi, Deneysel Araştırma İkinciliği...  2005
  2  BATOK...  2006
 • NO NAME YEAR
  1  Türk Tuborg  1980
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, November 2009- February 2010