Akademik Personel - Kişisel Sayfa
En

PROF. DR. FİKRET MALTEPE TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Is A Standard Intravenous Patient-controlled Analgesia Protocol Sufficient For Patients With Bilater...  2023
  2  Configuration of the Anesthesia Clinic in the COVID-19 Pandemic: Dokuz Eylül Faculty of Medicine Ane...  2022
  3  Effect of Local Infiltration Analgesia on Functional Outcomes in Total Knee Arthroplasty: A Randomiz...  2022
  4  Investigating the frequency and causes of diffucult mask ventilationin intraoperative in geriatric p...  2015
  5  Kardiyovasküler Girişimlerde Rejyonel Anestezinin Yeri...  2015
  6  Effect of Larryngeal Mask Cuff Pressure on Postoperative Pharyngolaryngeal Moorbidity in Geratric Pa...  2015
  7  The effects of levosimendan and dobutamine in experimental bupivacaine-induced cardiotoxicity....  2013
  8  Perkütan İnternal Jugüler Ven Kanülasyonu ile Kalp Cerrahisi...  2013
  9  Minimally invasive on-pump aortic valve replacement with thoracic epidural anesthesia...  2012
  10  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
  11  Torakal Epidural Anestezi ile Minimal İnvaziv "on-pump" Aort Kapak Değişimi...  2012
  12  A Congenital Arteriovenous Malformation Originating from the Aorta Locating in the Posterior Mediast...  2012
  13  Hemostatic effects of microporous polysaccharide hemosphere® in a rat model with severe femoral arte...  2007
  14  Kardiyak Cerrahi Sonrasında Weaning ve Ekstübasyon...  2007
  15  Comparison of Remifentanil and Fentanyl in Anaesthesia for Elective Cardioversion...  2006
  16  Obstetrik Hastalarda Nonobstetrik Cerrahi ve Anestezinin Fetus Üzerine Etkisi...  2006
  17  Antinociceptive and Neurotoxicologic Screening of Chronic Intrathecal Administration of Ketorolac Tr...  2004
  18  Deneysel Hipovolemik-hipotansif Serebral İskemi Modelinde Ngnitro-L- arginin metil ester'in sağaltım...  2000
  19  Thoracoscopic Guided Minimally Invasive Surgery for Giant Hydatic Cyst...  1999
  20  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  21  Çocuklarda Postoperatif Emezis Profilaksisinde Metklopromid, Dihidrobenzperidol ve Ondansetron'un Ka...  1996
  22  New Technique for Catheterization of the Sacral Canal in Rabbits...  1996
  23  Multiple-dose activated charcoal in an accidental vancomycin overdose...  1996
  24  Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik...  1995
  25  Kas Gevşetici Kullanılmadan Yapılan Entübasyonda Tiyopental ile propofol'ün değerlendirilmesi...  1994
  26  Video Görüntüsü Eşliğinde Bilateral Torakal Sempatektomi (ilk torasik olgu)...  1993
  27  Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi...  1993
  28  İsofloran Anestezi Uygulamasının Kan Prolactin Düzeyine Etkisi...  1993
  29  Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yöntemleri...  1991
  30  Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etkileri...  1990
  31  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
  32  Spinal Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunda Fentanyl ve Morfinin Yeri...  1987
 • NO AD TARİH
  1  Pain management in bilateral versus unilateral total knee arthroplasty.... 15/03/2021 - 16/03/2021
  2  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  3  Effect of local infiltration analgesia on functional outcome and length of stay in patients with tot... 06/09/2016 - 09/09/2016
  4  Efficacy of local infiltration analgesia in total knee arthroplasty: A randomised, placebo-controlle... 08/06/2016 - 11/06/2016
  5  Effect of laryngeal mask cuff pressure on postoperative pharyngolaryngeal morbidity in geriatric pat... 30/05/2015 - 02/06/2015
  6  Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üz... 25/10/2014 - 29/10/2014
  7  Açık kalp ameliyatları sırasında serebrsl pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respira... 01/10/2014 - 05/10/2014
  8  Are bovine pericardial bioprostheses appropriate substitutes for tricuspid valve replacement?... 23/03/2013 - 23/03/2013
  9  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ... 22/03/2013 - 22/03/2013
  10  Bed Side Ligation of the Patent Ductus Arteriosus of Premature Newborn in the Intensive Care Unit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  11  Successful Repair of Anomalous Return of the Left Lung in A 51 Year Old Female... 01/03/2012 - 04/03/2012
  12  HTEA and Hypothermic Conditions; on-pump Minimal Aortic Valve Replacement... 01/03/2012 - 04/03/2012
  13  Successful Biventricular Assist Device (Berlin Heart Excor) Implantation in A 17 Months Old Girl Wit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  14  Ratlarda bupivakain toksisitesi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  15  Titanium Sternal Fixaiton System for the Treatment of Sternal Dehiscense and Mediastinitis After Ope... 24/03/2011 - 27/03/2011
  16  Proximal Brachial Artery Cannulation for Minimally Invasive Approach in Ascending Aortic Aneurysm... 24/03/2011 - 27/03/2011
  17  PERCUTANEOUS JUGULAR VEIN CANNULATION FOR MINIMALLY INVASIVE CARDIAC SURGERY... 24/03/2011 - 27/03/2011
  18  Extrapericardial Asymptomatic Thymic Cyst in An Adult... 24/03/2011 - 27/03/2011
  19  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn... 24/03/2011 - 27/03/2011
  20  ekstrakorporeyal biventriküler yapay kalp (BiVAD) implantasyonunda zorunlu bir modifkasyon : inter... 13/10/2010 - 17/10/2010
  21  Comparison of Local or Systhemic Administration of Tranexamic Acid on blood Loss in Cardiac Surgery... 15/04/2010 - 18/04/2010
  22  İnternal juguler ven tünel kateterlerin malignansi olgularında kullanım sonuçları... 01/11/2006 - 05/11/2006
  23  İskemik mitral yetmezlikte restriktif anuloplasti... 01/11/2006 - 05/11/2006
  24  Tunneled internal juguler vein catheter use in neuropenic malignancy patients... 20/09/2006 - 24/09/2006
  25  Comparison of Ringer's Solution with Normal Saline for Pericardial İrrigation During Open Heart Sur... 20/09/2006 - 25/09/2006
  26  Restrictive annuloplasty for treatment of ischemic mitral insufficiency... 20/09/2006 - 24/09/2006
  27  Upper mini sternotomy for aortic valve replacement: Cosgrove's operation... 20/09/2006 - 24/09/2006
  28  Factors That Determine Paraplegia Outcome Following Spinal Ichemia In The Rabbit Model... 26/09/2004 - 29/09/2004
  29  Tavşanlarda Spinal İskemi Modelinde Parapleji Oluşumunu Etkileyen Faktörler... 01/09/2004 - 05/09/2004
  30  Alkolik kardiyomiyopatisi olan bir olguda kalça protezi için anestezi uygulaması... 27/11/2003 - 01/12/2003
  31  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  32  subaraknoid fentanil ile ani gelişen bir komplikasyon... 25/10/1996 - 29/10/1996
  33  Siyonatik Kalp Hastalıklı Çocuklarda Premedikasyonun Kardiyorespiratuvar etkileri... 25/10/1996 - 29/10/1996
  34  Kombine spinal epidural anestezide (CSE) fentanil kullanımının yeri... 17/10/1995 - 22/10/1995
  35  Tavşanlarda Global İskemi Sonrası Hemodilüsyon ve L-NAME'nin Koruyucu Etkilerinin Karşılaştı... 17/10/1995 - 22/10/1995
  36  Laringeal Maske Uygulamalarımızda İlk Deneyimlerimiz... 17/10/1995 - 22/10/1995
  37  Çocuklarda(Strabismus Cerrahisinde) postoperatif emezis profilaksisinde Metoklopromid, Dihidrobenzp... 02/11/1994 - 06/11/1994
  38  Laparoskopik kolesistektomi ve yaygın ciltaltı amfizemi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  39  Jinekolojik laposkopi sırasında gelişen yaygın ciltaltı amfizemi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  40  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz... 10/11/1993 - 13/11/1993
  41  Hızlı Entübasyonda Tiyopental ve Propofol Karşılaştırması... 27/10/1993 - 30/10/1993
  42  İntrakraniyal girişimlerde magnezyum sülfat'ın yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  43  Postoperatif analjezide düşük doz bupivakain'in intraartiküler uygulaması... 27/10/1993 - 31/10/1993
  44  Kas gevşetici kullanılmadan yapılan entübasyonda pentotal ile propofo'ün değerlendirilmesi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  45  Video Görüntüsü eşliğinde torakoskopik torakal sempatektomi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  46  Nöroanestezide arduan(pipecuronium bromür) uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  47  Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  48  Geriatrik Anestezi; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi?nde 5 yıllık retrospektif çal... 27/04/1992 - 29/04/1992
  49  Alt ekstremite ameliyatlarında turnike uygulanmasının metabolik etkileri... 18/10/1991 - 23/10/1991
  50  Kalp Akciğer pompası süresince propofol-thiopental uygulamalarının karşılaştırılmalı olar... 18/10/1991 - 23/10/1991
  51  Continous infusions of fentanil-propofol and alfentanil-propofol as anesthetic methods in supine sur... 01/04/1991 - 04/04/1991
  52  Açık kalp cerrahisinde propofol ve fentanil kontinü infüzyonu ile total intravenöz anestezi... 07/11/1990 - 10/11/1990
  53  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
  54  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
  55  Total intravenous anaesthesia with propofol in orthopaetic spine surgery... 08/05/1990 - 09/05/1990
  56  spinal anestezi ile peridural analjezi kombinasyonunda fentanyl ve morfinin yeri... 26/10/1987 - 31/10/1987
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Postoperatif Ağrıda Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaçlar Postoperatif Ağrı Tedavisi...  2019
  2  Anestezi ve göz Klinik Anestezi...  1999
  3  Ameliyathane Ortamında Çalışmaktan Kaynaklanan Tehlikeler Klinik Anestezi...  1999
  4  Toraks Cerrahisinde Anestezi Klinik Anestezi...  1999
  5  Kardiyovasküler Anatomi ve Fizyoloji Klinik Anestezi...  1999
  6  Vasküler Cerrahide Anestezi Klinik Anestezi...  1999
  7  Kalp Cerrahisinde Anestezi Klinik Anestezi...  1999
  8  Continuous infusion of fentayl-propofol and alfentanik-propofol as anaesthetic methods in spinal surgery and the wake up test Intravenous Anaesthesia...  1991
 • NO AD TARIH
  1  Aortik kapak degişimi uygulanan hastalarda serebral kan akımı ile korelasyonu olan parametrelerin araştırılması...  12/2012 - /
 • NO AD YIL
  1  D Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  1996
  2  D Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  1996
  3  A Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  4  En iyi poster yarışması/ ikincilik ödülü...  2011
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Temmuz 2013- Temmuz 2014
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2014
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2013
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Temmuz 2012- Temmuz 2013