Tr

Professor Doctor FİKRET MALTEPE FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1982
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1991
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  1995
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2007
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2014
 • NO NAME YEAR
  1  Effect of Local Infiltration Analgesia on Functional Outcomes in Total Knee Arthroplasty: A Randomiz...  2020
  2  Investigating the frequency and causes of diffucult mask ventilationin intraoperative in geriatric p...  2015
  3  Effect of Larryngeal Mask Cuff Pressure on Postoperative Pharyngolaryngeal Moorbidity in Geratric Pa...  2015
  4  The effects of levosimendan and dobutamine in experimental bupivacaine-induced cardiotoxicity....  2013
  5  Perkütan İnternal Jugüler Ven Kanülasyonu ile Kalp Cerrahisi...  2013
  6  Minimally invasive on-pump aortic valve replacement with thoracic epidural anesthesia...  2012
  7  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ...  2012
  8  Torakal Epidural Anestezi ile Minimal İnvaziv "on-pump" Aort Kapak Değişimi...  2012
  9  A Congenital Arteriovenous Malformation Originating from the Aorta Locating in the Posterior Mediast...  2012
  10  Hemostatic effects of microporous polysaccharide hemosphere® in a rat model with severe femoral art...  2007
  11  Kardiyak Cerrahi Sonrasında Weaning ve Ekstübasyon...  2007
  12  Comparison of Remifentanil and Fentanyl in Anaesthesia for Elective Cardioversion...  2006
  13  Obstetrik Hastalarda Nonobstetrik Cerrahi ve Anestezinin Fetus Üzerine Etkisi...  2006
  14  Antinociceptive and Neurotoxicologic Screening of Chronic Intrathecal Administration of Ketorolac Tr...  2004
  15  Deneysel Hipovolemik-hipotansif Serebral İskemi Modelinde Ngnitro-L- arginin metil ester'in sağalt...  2000
  16  Thoracoscopic Guided Minimally Invasive Surgery for Giant Hydatic Cyst...  1999
  17  Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama...  1998
  18  Çocuklarda Postoperatif Emezis Profilaksisinde Metklopromid, Dihidrobenzperidol ve Ondansetron'un K...  1996
  19  New Technique for Catheterization of the Sacral Canal in Rabbits...  1996
  20  Multiple-dose activated charcoal in an accidental vancomycin overdose...  1996
  21  Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik...  1995
  22  Kas Gevşetici Kullanılmadan Yapılan Entübasyonda Tiyopental ile propofol'ün değerlendirilmesi...  1994
  23  Video Görüntüsü Eşliğinde Bilateral Torakal Sempatektomi (ilk torasik olgu)...  1993
  24  Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi...  1993
  25  İsofloran Anestezi Uygulamasının Kan Prolactin Düzeyine Etkisi...  1993
  26  Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yönt...  1991
  27  Değişik priming zamanlarının vekuronyumun yaptığı maksimal depresyonun oluşma süresine etki...  1990
  28  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
  29  Spinal Anestezi ile Epidural Analjezi Kombinasyonunda Fentanyl ve Morfinin Yeri...  1987
 • NO NAME DATE
  1  Pulmoner Alveoler Proteinosis Tanılı Çocuk Olguda Total Akciğer Lavajı... 06/10/2016 - 08/10/2016
  2  Effect of local infiltration analgesia on functional outcome and length of stay in patients with tot... 06/09/2016 - 09/09/2016
  3  Efficacy of local infiltration analgesia in total knee arthroplasty: A randomised, placebo-controlle... 08/06/2016 - 11/06/2016
  4  Effect of laryngeal mask cuff pressure on postoperative pharyngolaryngeal morbidity in geriatric pat... 30/05/2015 - 02/06/2015
  5  Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üz... 25/10/2014 - 29/10/2014
  6  Açık kalp ameliyatları sırasında serebrsl pulse oksimetri ölçümleri ile hemodinamik, respira... 01/10/2014 - 05/10/2014
  7  Are bovine pericardial bioprostheses appropriate substitutes for tricuspid valve replacement?... 23/03/2013 - 23/03/2013
  8  Ligation of patent ductus arteriosus in low birth weight premature infants: Timing for intervention ... 22/03/2013 - 22/03/2013
  9  Bed Side Ligation of the Patent Ductus Arteriosus of Premature Newborn in the Intensive Care Unit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  10  Successful Repair of Anomalous Return of the Left Lung in A 51 Year Old Female... 01/03/2012 - 04/03/2012
  11  HTEA and Hypothermic Conditions; on-pump Minimal Aortic Valve Replacement... 01/03/2012 - 04/03/2012
  12  Successful Biventricular Assist Device (Berlin Heart Excor) Implantation in A 17 Months Old Girl Wit... 01/03/2012 - 04/03/2012
  13  Ratlarda bupivakain toksisitesi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  14  PERCUTANEOUS JUGULAR VEIN CANNULATION FOR MINIMALLY INVASIVE CARDIAC SURGERY... 24/03/2011 - 27/03/2011
  15  Intrapericardial Teratoma Resembling TGA in Newborn... 24/03/2011 - 27/03/2011
  16  Titanium Sternal Fixaiton System for the Treatment of Sternal Dehiscense and Mediastinitis After Ope... 24/03/2011 - 27/03/2011
  17  Extrapericardial Asymptomatic Thymic Cyst in An Adult... 24/03/2011 - 27/03/2011
  18  Proximal Brachial Artery Cannulation for Minimally Invasive Approach in Ascending Aortic Aneurysm... 24/03/2011 - 27/03/2011
  19  ekstrakorporeyal biventriküler yapay kalp (BiVAD) implantasyonunda zorunlu bir modifkasyon : inter... 13/10/2010 - 17/10/2010
  20  Comparison of Local or Systhemic Administration of Tranexamic Acid on blood Loss in Cardiac Surgery... 15/04/2010 - 18/04/2010
  21  İskemik mitral yetmezlikte restriktif anuloplasti... 01/11/2006 - 05/11/2006
  22  İnternal juguler ven tünel kateterlerin malignansi olgularında kullanım sonuçları... 01/11/2006 - 05/11/2006
  23  Restrictive annuloplasty for treatment of ischemic mitral insufficiency... 20/09/2006 - 24/09/2006
  24  Tunneled internal juguler vein catheter use in neuropenic malignancy patients... 20/09/2006 - 24/09/2006
  25  Upper mini sternotomy for aortic valve replacement: Cosgrove's operation... 20/09/2006 - 24/09/2006
  26  Comparison of Ringer's Solution with Normal Saline for Pericardial İrrigation During Open Heart Sur... 20/09/2006 - 25/09/2006
  27  Factors That Determine Paraplegia Outcome Following Spinal Ichemia In The Rabbit Model... 26/09/2004 - 29/09/2004
  28  Tavşanlarda Spinal İskemi Modelinde Parapleji Oluşumunu Etkileyen Faktörler... 01/09/2004 - 05/09/2004
  29  Alkolik kardiyomiyopatisi olan bir olguda kalça protezi için anestezi uygulaması... 27/11/2003 - 01/12/2003
  30  Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu... 10/10/1998 - 13/10/1998
  31  subaraknoid fentanil ile ani gelişen bir komplikasyon... 25/10/1996 - 29/10/1996
  32  Kombine spinal epidural anestezide (CSE) fentanil kullanımının yeri... 17/10/1995 - 22/10/1995
  33  Çocuklarda(Strabismus Cerrahisinde) postoperatif emezis profilaksisinde Metoklopromid, Dihidrobenzp... 02/11/1994 - 06/11/1994
  34  Laparoskopik kolesistektomi ve yaygın ciltaltı amfizemi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  35  Jinekolojik laposkopi sırasında gelişen yaygın ciltaltı amfizemi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  36  Video görüntüsü eşliğinde torakoskopik cerrahi deneyimlerimiz... 10/11/1993 - 13/11/1993
  37  Hızlı Entübasyonda Tiyopental ve Propofol Karşılaştırması... 27/10/1993 - 30/10/1993
  38  Postoperatif analjezide düşük doz bupivakain'in intraartiküler uygulaması... 27/10/1993 - 31/10/1993
  39  Kas gevşetici kullanılmadan yapılan entübasyonda pentotal ile propofo'ün değerlendirilmesi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  40  İntrakraniyal girişimlerde magnezyum sülfat'ın yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  41  Video Görüntüsü eşliğinde torakoskopik torakal sempatektomi... 28/09/1993 - 01/10/1993
  42  Nöroanestezide arduan(pipecuronium bromür) uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  43  Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  44  Geriatrik Anestezi; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi?nde 5 yıllık retrospektif çal... 27/04/1992 - 29/04/1992
  45  Alt ekstremite ameliyatlarında turnike uygulanmasının metabolik etkileri... 18/10/1991 - 23/10/1991
  46  Kalp Akciğer pompası süresince propofol-thiopental uygulamalarının karşılaştırılmalı olar... 18/10/1991 - 23/10/1991
  47  Continous infusions of fentanil-propofol and alfentanil-propofol as anesthetic methods in supine sur... 01/04/1991 - 04/04/1991
  48  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
  49  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
  50  Açık kalp cerrahisinde propofol ve fentanil kontinü infüzyonu ile total intravenöz anestezi... 07/11/1990 - 10/11/1990
  51  Total intravenous anaesthesia with propofol in orthopaetic spine surgery... 08/05/1990 - 09/05/1990
  52  spinal anestezi ile peridural analjezi kombinasyonunda fentanyl ve morfinin yeri... 26/10/1987 - 31/10/1987
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Continuous infusion of fentayl-propofol and alfentanik-propofol as anaesthetic methods in spinal surgery and the wake up test Intravenous Anaesthesia...  1991
 • NO NAME DATE
  1  Aortik kapak degişimi uygulanan hastalarda serebral kan akımı ile korelasyonu olan parametrelerin araştırılması...  12/2012 - /
 • NO NAME DATE
  1  D Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  1996
  2  D Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  1996
  3  A Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2004
  4  En iyi poster yarışması/ ikincilik ödülü...  2011
 • NO Responsibility
  1 Vocational School of Health Services Anesthesia , Head of The Programme, July 2013- July 2014
  2 Vocational School of Health Services , Member of College Board, July 2013- July 2014
  3 Vocational School of Health Services Anesthesia , Head of The Programme, July 2012- July 2013
  4 Vocational School of Health Services , Member of College Board, July 2012- July 2013