Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor GÜL ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF SOCIOLOGY UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Boğaziçi University İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2002
  Master's Degree  Central European University Central European University Cinsiyet Araştırmaları Programı  2005
  PhD (Doctorate)  Boğaziçi University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  2012
  PhD (Doctorate)  Universiteit Leiden Universiteit Leiden Tarih Bölümü  2012
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi  2014
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Edebiyat Fakültesi Sosyoloji  2019
 • NO NAME YEAR
  1  Akademide Cinsiyetlendirilmiş Bakım Emeğinin Etkileri ve İş-Yaşam Dengesi...  2023
  2  We agree more than disagree: Exploring conflict in Alevi-Sunni intermarriages in Turkey...  2023
  3  Effects of Family and Social Group Reactions to Intermarriage Decisions in Turkey...  2023
  4  Creating a 'we' between categories: social categories and Alevi-Sunni intermarriages...  2020
  5  Gruplar Arası Temas ve Çapraz Evlilikler: İzmir'de Alevi-Sünni Evlilikleri...  2019
  6  Multidimensionality of exclusionary violence: A case of anti-Gypsy violence in Turkey...  2017
  7  Toplumsal Tabakalaşma ve Eleştirel Kültür Çalışmaları...  2017
  8  Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası İlişkiler...  2015
  9  Gypsies in the economy of Turkey: A focus on Gypsy flower sellers in two central districts of İstan...  2014
  10  THE" ETHNIC IDENTIFICATION" OF DOM PEOPLE IN DIYARBAKIR...  2013
  11  Avrupa'da Roma/Çingeneler Üzerine Sosyal Politikalar...  2013
 • NO NAME DATE
  1  Alevi-Sunni Evliliklerindeki Özdeşimlerin Sosyo-Kültürel Biçimlenişi... 06/07/2023 - 08/07/2023
  2  Kimlik Kategorileri ve Çapraz Evlilikler... 19/04/2018 - 21/04/2018
  3  Effects of extended families' reactions on their adult children's intermarriage decisions in Turkey... 11/07/2017 - 14/07/2017
  4  Conflict type and resolution strategies of intergroup couples: A qualitative study of Alevi-Sunni in... 11/07/2017 - 14/07/2017
  5  Silencing and Dominance on Social Memory... 07/06/2017 -
  6  The Potential of the Oral History Experience for Questioning Inequalities and Injustices... 12/07/2014 - 14/07/2014
  7  Symbols of Memory... 24/09/2013 - 25/09/2013
  8  Formation of Memory around Gypsies? Forced Dislocation of 1970 in Çanakkale, Turkey... 15/04/2013 - 18/04/2013
  9  Gypsyness and Turkishness... 04/12/2012 - 04/12/2012
  10  From Drivers? Fight to Gypsy Hunt... 03/10/2012 - 05/10/2012
  11  Remembering Gypsies? Forced Displacement in 1970 Canakkale, Turkey... 15/04/2011 - 16/04/2011
  12  The Transformation of Categories of Gypsyness and Turkishness in the Forced Dislocation of Gypsies... 10/04/2011 - 13/04/2011
  13  Gypsy Flower Sellers in the Street of Istanbul... 17/09/2008 - 20/09/2008
  14  Dom Ethnic Identification in Diyarbakir, Southeastern City of Turkey... 23/09/2007 - 25/09/2007
 • NO NAME YEAR
  1  Çingene Türkiye'de Yaftalama ve Dışlayıcı Şiddetin Toplumsal Dinamiği...  2016
  2  Gypsy Stigma and Exclusion in Turkey, 1970: Social Dynamics of Exclusionary Violence...  2014
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Toplumsal Kategorileri Yeniden Düşünmek: Çingenelik Kategorisinin Ardındakiler Türkiye'nin Büyük Dönüşümü...  2018
  2  Kimlik Kategorileri ve Çapraz Evlilikler Current Debates in Sociology&Philosophy...  2018
  3  Immigrant Position and Exclusionary Violence Migrants, Human Rights and Democracy...  2014
 • NO NAME DATE
  1  İzmir Kooperatif Analizi...  9/2021 - 3/2022
  2  Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından (Sunni/Alevi) Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas...  4/2015 - 4/2018
  3  Promoting Romani Rights...  6/2005 - 4/2008
 • NO NAME YEAR
  1  Boğaziçi Üniversitesi Vakfı  2009
  2  Tübitak  2008
  3  Tübitak  2011
  4  Marie Curie  2007
  5  Central European Üniversitesi  2004
  6  TUBITAK  2016
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Letters Department of Sociology Uygulamali Sosyoloji Anabilim Dali , Director of Science Branch, January 2024-Continues
  2 Faculty of Letters Department of Sociology Uygulamali Sosyoloji Anabilim Dali , Director of Science Branch, January 2021- January 2024
  3 Faculty of Letters Department of Sociology Department of General Sociology and Methodology , Deputy Director of Science Branch, September 2019- January 2020
  4 Faculty of Letters Department of Sociology Uygulamali Sosyoloji Anabilim Dali , Director of Science Branch, August 2019- January 2021
  5 Faculty of Letters Department of Sociology Department of General Sociology and Methodology , Deputy Director of Science Branch, May 2019- June 2019
  6 Faculty of Letters Department of Sociology , Vice Director of Department, April 2019- August 2020
  7 Faculty of Letters Department of Sociology , Deputy Director of Department, March 2019- April 2019
  8 Faculty of Letters , Member of The Faculty Council, March 2019- April 2019
  9 Faculty of Letters Department of Sociology , Vice Director of Department, February 2016- February 2017
  10 Faculty of Letters Department of Sociology , Vice Director of Department, August 2014- December 2015