En

DOÇ.DR. GÜL ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  2002
  Yüksek Lisans  Central European University Central European University Cinsiyet Araştırmaları Programı  2005
  Doktora  Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  2012
  Doktora  Universiteit Leiden Universiteit Leiden Tarih Bölümü  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  2014
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji  2019
 • NO AD YIL
  1  Creating a 'we' between categories: social categories and Alevi-Sunni intermarriages...  2019
  2  Gruplar Arası Temas ve Çapraz Evlilikler: İzmir'de Alevi-Sünni Evlilikleri...  2019
  3  Multidimensionality of exclusionary violence: A case of anti-Gypsy violence in Turkey...  2017
  4  Toplumsal Tabakalaşma ve Eleştirel Kültür Çalışmaları...  2017
  5  Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası İlişkiler...  2015
  6  Gypsies in the economy of Turkey: A focus on Gypsy flower sellers in two central districts of İstan...  2014
  7  THE" ETHNIC IDENTIFICATION" OF DOM PEOPLE IN DIYARBAKIR...  2013
  8  Avrupa'da Roma/Çingeneler Üzerine Sosyal Politikalar...  2013
 • NO AD TARİH
  1  Kimlik Kategorileri ve Çapraz Evlilikler... 19/04/2018 - 21/04/2018
  2  Conflict type and resolution strategies of intergroup couples: A qualitative study of Alevi-Sunni in... 11/07/2017 - 14/07/2017
  3  Effects of extended families' reactions on their adult children's intermarriage decisions in Turkey... 11/07/2017 - 14/07/2017
  4  Silencing and Dominance on Social Memory... 07/06/2017 -
  5  The Potential of the Oral History Experience for Questioning Inequalities and Injustices... 12/07/2014 - 14/07/2014
  6  Symbols of Memory... 24/09/2013 - 25/09/2013
  7  Formation of Memory around Gypsies? Forced Dislocation of 1970 in Çanakkale, Turkey... 15/04/2013 - 18/04/2013
  8  Gypsyness and Turkishness... 04/12/2012 - 04/12/2012
  9  From Drivers? Fight to Gypsy Hunt... 03/10/2012 - 05/10/2012
  10  Remembering Gypsies? Forced Displacement in 1970 Canakkale, Turkey... 15/04/2011 - 16/04/2011
  11  The Transformation of Categories of Gypsyness and Turkishness in the Forced Dislocation of Gypsies... 10/04/2011 - 13/04/2011
  12  Gypsy Flower Sellers in the Street of Istanbul... 17/09/2008 - 20/09/2008
  13  Dom Ethnic Identification in Diyarbakir, Southeastern City of Turkey... 23/09/2007 - 25/09/2007
 • NO AD YIL
  1  Çingene Türkiye'de Yaftalama ve Dışlayıcı Şiddetin Toplumsal Dinamiği...  2016
  2  Gypsy Stigma and Exclusion in Turkey, 1970: Social Dynamics of Exclusionary Violence...  2014
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Toplumsal Kategorileri Yeniden Düşünmek: Çingenelik Kategorisinin Ardındakiler Türkiye'nin Büyük Dönüşümü...  2018
  2  Kimlik Kategorileri ve Çapraz Evlilikler Current Debates in Sociology&Philosophy...  2018
  3  Immigrant Position and Exclusionary Violence Migrants, Human Rights and Democracy...  2014
 • NO AD TARIH
  1  Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından (Sunni/Alevi) Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas...  4/2015 - 4/2018
  2  Promoting Romani Rights...  6/2005 - 4/2008
 • NO AD YIL
  1  Boğaziçi Üniversitesi Vakfı  2009
  2  Tübitak  2008
  3  Tübitak  2011
  4  Marie Curie  2007
  5  Central European Üniversitesi  2004
  6  TUBITAK  2016
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2019- Ocak 2020
  2 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2019-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2019- Haziran 2019
  4 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2019- Ağustos 2020
  5 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mart 2019- Nisan 2019
  6 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mart 2019- Nisan 2019
  7 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2016- Şubat 2017
  8 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2014- Aralık 2015