Tr

Associate Professor MİTHAT KADRİ VURAL PRESIDENCY OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Instructor
 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1999
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2020
 • NO NAME YEAR
  1  Osmanlı Modernlesmesi'nde Toplum Karsısında Öznelesmek Mekteb-i Tıbbiye ve Içtimai Tabip Gelen...  2020
  2  II. Dünya Savası Türkiye'sinde Sosyalistlerin Taktigi ve Faaliyetleri...  2019
  3  Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Meselesine Yeniden Bakmak...  2019
  4  Türkiye'de Dünü Insa Etmek: Hasan Tahsin ve Ilk Kursun Anıtı...  2019
  5  Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Üzerine Bir Literatür Analiz...  2019
  6  İzmir'de İlk Kurşun Hadisesi'ne Dair Bazı Tanıklıklar...  2019
  7  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak...  2019
  8  'Unutma" ile "Hatırlama" Arasında Türkiye'nin Ermeni Meselesi (1923-1985)...  2018
  9  1940'lar Türkiyesi'nde Komünist Aramak...  2018
  10  "Ankara Çevresi"nin Ötekileştirilme Süreci ve Dil-Tarih Tasfiyesi'nin İdeolojik-Düşünsel Ark...  2018
  11  Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık...  2016
  12  Savaş Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak Harp Zenginleri ve Buna Yönelik ...  2016
  13  II. Dünya Savası Sonrası Anti-Komünist Siyasal Iklimin Köy Enstitüleri'nin Kapatılmasına Etk...  2015
  14  "En Büyük Tehlike" Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılma...  2010
  15  II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örneği Olarak "Tan Gazetesi"...  2010
  16  Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratej...  2009
  17  Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu I (İzmir ve Doğu Akdeniz)...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Savaş Dönemi'nde Türkiye'de Sol Düşünceler ve Muzaffer Şerif... 03/11/2013 - 04/11/2013
  2  Savaş Sonrası Türkiye'de Egemen Olan Siyasal İklim Ve Köy Enstitülerinin Kapatılması... 13/04/2013 - 14/04/2013
  3  Uluslararası Siyasetin Türk İç Politikasını Şekillendirmesine Bir Örnek; II. Dünya Savaşı... 12/10/2011 - 14/10/2011
  4  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  5  Türk Romanlarında Tıbbiyeli Algısı... 18/12/2010 - 19/12/2010
  6  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Sorunu... 21/10/2010 - 23/10/2010
  7  Üniversiteye Giriş Sisteminin Tarih Eğitimine Olan Etkileri ve Bu Bağlamda Eğitim Sistemi İçi... 16/06/2010 - 18/06/2010
  8  Köy Enstitüleri'nin Kapatılma Sürecinde Türkiye'de Siyasal Akımlar, Görüşler ve Tartışmal... 20/05/2010 - 22/05/2010
  9  Üniversiteye Girişte Sosyal Bilimlerin Etkisi Veya Etkisizliği... 16/04/2010 - 18/04/2010
  10  Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir... 18/03/2010 - 20/03/2010
  11  Soğuk Savaşın Başlagıçında Amerikan Filosu'nun İzmir Ziyareti ve Kamuoyundaki Yansımaları... 10/12/2009 - 11/12/2009
  12  II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye'nin Dış Siyasetinde Yaşananların Ulaşım Politiklarına Et... 08/12/2009 - 09/12/2009
  13  Kemal Tahir Romanlarında Kuva-yi Milliye İmgesi... 08/09/2009 - 09/09/2009
 • NO NAME YEAR
  1  II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Millet Dergisi ve Anadolucu Milliyetçilik...  2020
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
  2  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Tasarımı ve Uygulaması...  3/2018 - 12/2018
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, January 2021-Continues
  2 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, June 2020- October 2020
  3 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, June 2020- October 2020
  4 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, June 2020- October 2020
  5 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, April 2019- May 2020
  6 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, April 2019- May 2020
  7 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, April 2019- May 2020