Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor MİTHAT KADRİ VURAL GRADUATE SCHOOL OF ATATÜRK PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION DEPARTMENT OF PRINCIPLES OF ATATURK AND TURKISH REVOLUTION HISTORY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1999
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi  2020
 • NO NAME YEAR
  1  27 MAYIS DÖNEMİ'nde TOPLUMSAL ALGI İNŞASI VE CEMAL GÜRSEL'iN SANSÜRLENEN MEKTUBU...  2020
  2  Osmanlı Modernlesmesi'nde Toplum Karsısında Öznelesmek Mekteb-i Tıbbiye ve Içtimai Tabip Gelen...  2020
  3  II. Dünya Savası Türkiye'sinde Sosyalistlerin Taktigi ve Faaliyetleri...  2019
  4  Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Meselesine Yeniden Bakmak...  2019
  5  Türkiye'de Dünü Insa Etmek: Hasan Tahsin ve Ilk Kursun Anıtı...  2019
  6  Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Üzerine Bir Literatür Analiz...  2019
  7  İzmir'de İlk Kurşun Hadisesi'ne Dair Bazı Tanıklıklar...  2019
  8  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Meselesine Bakmak...  2019
  9  'Unutma" ile "Hatırlama" Arasında Türkiye'nin Ermeni Meselesi (1923-1985)...  2018
  10  1940'lar Türkiyesi'nde Komünist Aramak...  2018
  11  "Ankara Çevresi"nin Ötekileştirilme Süreci ve Dil-Tarih Tasfiyesi'nin İdeolojik-Düşünsel Ark...  2018
  12  Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık...  2016
  13  Savaş Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak Harp Zenginleri ve Buna Yönelik ...  2016
  14  II. Dünya Savası Sonrası Anti-Komünist Siyasal Iklimin Köy Enstitüleri'nin Kapatılmasına Etk...  2015
  15  "En Büyük Tehlike" Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılma...  2010
  16  II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örneği Olarak "Tan Gazetesi"...  2010
  17  Siyasi Bir Hesaplaşma Olarak "Hasan Ali Yücel-Kenan Öner Davası"...  2010
  18  Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratej...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Üniversiteye Giriş Sistemi Neyi Ölçme(me)ktedir?... 20/09/2014 - 20/09/2014
  2  Savaş Dönemi'nde Türkiye'de Sol Düşünceler ve Muzaffer Şerif... 03/11/2013 - 04/11/2013
  3  Uluslararası Siyasetin Türk İç Politikasını Şekillendirmesine Bir Örnek; II. Dünya Savaşı... 12/10/2011 - 14/10/2011
  4  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  5  Türk Romanlarında Tıbbiyeli Algısı... 18/12/2010 - 19/12/2010
  6  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Sorunu... 21/10/2010 - 23/10/2012
  7  Köy Enstitüleri'nin Kapatılma Sürecinde Türkiye'de Siyasal Akımlar, Görüşler ve Tartışmal... 20/05/2010 - 22/05/2010
  8  Üniversiteye Girişte Sosyal Bilimlerin Etkisi Veya Etkisizliği... 16/04/2010 - 18/04/2010
  9  Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir... 18/03/2010 - 20/03/2010
  10  Soğuk Savaşın Başlagıçında Amerikan Filosu'nun İzmir Ziyareti ve Kamuoyundaki Yansımaları... 10/12/2009 - 11/12/2009
  11  II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye'nin Dış Siyasetinde Yaşananların Ulaşım Politiklarına Et... 08/12/2009 - 09/12/2009
  12  Kemal Tahir Romanlarında Kuva-yi Milliye İmgesi... 08/09/2009 - 09/09/2009
 • NO NAME YEAR
  1  II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Millet Dergisi ve Anadolucu Milliyetçilik...  2020
 • BOOK TITLE: ŞEHİR KÜLTÜR MEDENİYET ÇAKA BEY'DEN GÜNÜMÜZE İZMİR]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  İZMİR'de 'iLK KURŞUN' MESELESİNE DAİR BAZI TESPİTLER ŞEHİR KÜLTÜR MEDENİYET ÇAKA BEY'DEN GÜNÜMÜZE İZMİR...  2022
  2  CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZMİR'de EĞİTİM İzmir Kent Ansiklopedisi Tarih 2. Cilt...  2013
  3  ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İZMİR'de KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ İzmir Kent Ansiklopedisi 2. Cilt...  2013
  4  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
  5  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programı tasarımı ve uygulaması...  2/2018 - 11/2018
  2  Tarih öğretmenlerinin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programı tasarımı ve uygulaması...  2/2018 - 11/2018
 • NO Responsibility
  1 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, January 2024-Continues
  2 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, December 2021- January 2024
  3 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, January 2021- August 2021
  4 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, June 2020- October 2020
  5 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, June 2020- October 2020
  6 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, June 2020- October 2020
  7 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, April 2019- May 2020
  8 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Member of The Institute Council, April 2019- May 2020
  9 Graduate School of Atatürk Principles and History of Turkish Revolution , Vice Director of The Institute, April 2019- May 2020