En

DR. MİTHAT KADRİ VURAL REKTÖRLÜK

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  1999
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı  2011
 • NO AD YIL
  1  "En Büyük Tehlike" Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılma...  2010
  2  II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Bir Muhalefet Örneği Olarak "Tan Gazetesi"...  2010
  3  Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratej...  2009
  4  Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu I (İzmir ve Doğu Akdeniz)...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Savaş Dönemi'nde Türkiye'de Sol Düşünceler ve Muzaffer Şerif... 03/11/2013 - 04/11/2013
  2  Savaş Sonrası Türkiye'de Egemen Olan Siyasal İklim Ve Köy Enstitülerinin Kapatılması... 13/04/2013 - 14/04/2013
  3  Uluslararası Siyasetin Türk İç Politikasını Şekillendirmesine Bir Örnek; II. Dünya Savaşı... 12/10/2011 - 14/10/2011
  4  Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yüce... 25/02/2011 - 26/02/2011
  5  Türk Romanlarında Tıbbiyeli Algısı... 18/12/2010 - 19/12/2010
  6  Gazeteci Bülent Ecevit'in Kaleminden Kıbrıs Sorunu... 21/10/2010 - 23/10/2010
  7  Üniversiteye Giriş Sisteminin Tarih Eğitimine Olan Etkileri ve Bu Bağlamda Eğitim Sistemi İçi... 16/06/2010 - 18/06/2010
  8  Köy Enstitüleri'nin Kapatılma Sürecinde Türkiye'de Siyasal Akımlar, Görüşler ve Tartışmal... 20/05/2010 - 22/05/2010
  9  Üniversiteye Girişte Sosyal Bilimlerin Etkisi Veya Etkisizliği... 16/04/2010 - 18/04/2010
  10  Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir... 18/03/2010 - 20/03/2010
  11  Soğuk Savaşın Başlagıçında Amerikan Filosu'nun İzmir Ziyareti ve Kamuoyundaki Yansımaları... 10/12/2009 - 11/12/2009
  12  II. Dünya Savaşı Sonunda Türkiye'nin Dış Siyasetinde Yaşananların Ulaşım Politiklarına Et... 08/12/2009 - 09/12/2009
  13  Kemal Tahir Romanlarında Kuva-yi Milliye İmgesi... 08/09/2009 - 09/09/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
  2  Maarif, Beden Eğitimi-Spor Şûraları ve Hasan-Âli Yücel Hasan-Âli Yücel...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Tasarımı ve Uygulaması...  3/2018 - 12/2018
 • NO Görev
  1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor