Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor YÜKSEL OLGUN FACULTY OF MEDICINE SURGERY MEDICINE DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  2007
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2017
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bilim Alanı  2019
 • NO NAME YEAR
  1  The Role of Radiotherapy in Vestibular Schwannoma's Treatment: Retrospective Trial...  2024
  2  THE EFFECT OF THE FREQUENCY MODULATION (FM) ASSISTIVE LISTENING DEVICE ON SCHOOL PERFORMANCE IN FIRS...  2023
  3  Protective Role Of Darbepoetin In Cisplatin-Induced Ototoxicity...  2023
  4  3D Model to Understand the Diagnosis and Treatment of Horizontal Canal BPPV...  2022
  5  Comparison of Cytotoxic and Ototoxic Effects of Lipoplatin and Cisplatin in Neuroblastoma In Vivo Tu...  2022
  6  Red ear syndrome: Three new pediatric cases...  2022
  7  Oleuropein Effect on Noise-Induced Hearing Loss...  2022
  8  Evaluation of Risk Factors Causing Ototoxicity in Childhood Cancers Located in the Head and Neck Reg...  2021
  9  Effect of Korean Red Ginseng on Noise-Induced Hearing Loss...  2021
  10  Topiramate and Darbepoetin Alpha Ameliorate Bilirubin Induced Neuronal Cell Damage...  2021
  11  Ophthalmic Abnormalities among Children Treated with Cochlear Implants...  2020
  12  Effect of Mesenchymal Stem Cells on Cochlear Cell Viability After Cisplatin Induced Ototoxicity...  2020
  13  EVALUATION OF THE EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON CHEMOTHERAPY RESPONSE FOR NEUROBLASTOMA TREATM...  2020
  14  Hyperbaric oxygen therapy: The last remedy for sudden sensorineural hearing loss?...  2020
  15  Variations of the vascular canals in the cochlear implant candidates...  2019
  16  Çocukluk çağında tedavi ilişkili ototoksisiteye yaklaşım...  2019
  17  Role of N-Acetyl Cysteine and Acetyl-L-Carnitine Combination Treatment on DNA-Damage-Related Genes I...  2019
  18  Cochlear and vestibular effects of combined intratympanic gentamicin and dexamethasone...  2017
  19  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine...  2017
  20  A New Trend in the Management of Pediatric Deep Neck Abscess: Achievement of the Medical Treatment A...  2017
  21  The Effect of Insulin Like Growth Factor-1 on Recovery of Facial Nerve Crush Injury...  2017
  22  Post-tonsillectomy bleeding: Our 10-year experience...  2017
  23  Ecklonia Cava Polifenol Ekstresinin Sisplatin Ototoksisitesine karşı House Ear Institute-Organ of ...  2016
  24  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  25  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  26  Variations in Multiple Syndromic Deafness Genes Mimic Non-syndromic Hearing Loss...  2016
  27  Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity...  2016
  28  Laryngomalacia: Our Clinical Experience...  2016
  29  Ototoksisite ve kök hücre uygulamaları (Ototoxicity and Stem Cell Apllications)...  2016
  30  Parotis Bezinde Alfa-Amilaz Kristaloid Granülomu...  2015
  31  Is there a gender-related susceptibility for cisplatin ototoxicity?...  2015
  32  Letter to editor regarding Protective effect of resveratrol against cisplatin-induced ototoxicity in...  2015
  33  Three Layer Interlocking: A Novel Technique for Repairing a Nasal Septum Perforation...  2015
  34  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri...  2015
  35  Onodi hücresi transsfenoidal hipofiz cerrahisinde sella ekspojurunu kısıtlar mı?...  2015
  36  Swelling around the implant body: A late complication of cochlear implantattion. How to deal?...  2015
  37  İnkus kol defektlerinin hidroksiapatit kemik çimento ile onarımı...  2015
  38  Combined treatment in Ramsay Hunt syndrome:evaluation of clinic and prognosis...  2014
  39  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  40  Protective effect of acetyl-L-carnitine against cisplatin ototoxicity: role of apoptosis-related gen...  2014
  41  The protective effect of recombinant human erythropoietin against cisplatin-induced ototoxicity...  2014
  42  Prevertebral Space Invasion in Head an Neck Cancer : Negative Predictive Value of Imaging Technique...  2014
  43  Pediatric cochlear implant revision surgery and reimplantation :an analysis of 957 cases...  2014
  44  Evaluation of treatment outcomes and prognostic factors for idiopathic peripheral facial paralysis i...  2013
  45  Cisplatin Ototoxicity: Where We Are?...  2013
  46  Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report....  2013
  47  Dev Ranula...  2013
  48  Molecular mechanisms of protective effect of resveratrol against cisplatin Induced ototoxicity...  2013
  49  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  50  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
 • NO NAME DATE
  1  SIÇANLARDA GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞITME KAYBINDA ALLICININ ETKISININ ARAŞTIRILMASI... 15/11/2023 - 19/11/2023
  2  SEMICIRCULAR CANAL DEHISCENCE SYNDROME: CASE REPORT... 23/09/2023 - 25/09/2023
  3  Satisfaction with Bone Anchored Hearing Aids; Is There Only Audiological Gain or Does It Increase Qu... 14/09/2023 - 16/09/2023
  4  Cochlear Implantation in Auditory Neuropathy Spectrum Disorder and Biotinidase Enzyme Deficiency: A ... 14/09/2023 - 16/09/2023
  5  Koklear ve Medulloblastoma Hücrelerinde N-Asetilsisteinin Sisplatin ve Radyoterapiye Karşı Etkil... 26/08/2023 - 27/08/2023
  6  KOKLEAR İMPLANTASYON SONRASI İŞİTME DÜZEYLERİNE ETKİ ETMESİ OLASI FAKTÖRLERİNİN DEĞERLEN... 04/05/2023 - 06/05/2023
  7  HORİZONTAL KANAL BPPV TANI VE TEDAVİSİNİ ANLAMAK İÇİN 3 BOYUTLU MODEL... 04/05/2023 - 06/05/2023
  8  İÇ KULAK ANOMALİSİ OLAN OLGULARDA KOKLEAR İMPLANTASYON DENEYİMİMİZ... 04/05/2023 - 06/05/2023
  9  KÖRNER SEPTUMU KALINLIĞININ AKUT OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARIYLA İLİŞKİSİ... 04/05/2023 - 06/05/2023
  10  Otosklerozda Temporal Bilgisayarlı Tomografinin Rolü... 04/05/2023 - 06/05/2023
  11  Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Tekrarlayan Epley Manevrası Gereksinimine Y... 04/05/2023 - 06/05/2023
  12  Sisplatin ototoksisitesinde gen değişimi düzeyinde yeni biyobelirteç geliştirme... 08/03/2023 - 12/03/2023
  13  Sıçanlarda Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Tiyol Disülfit Homeostazının Değerlendirilm... 16/11/2022 - 20/11/2022
  14  Üç Yaş Altı Adenotonsil Cerrahisi Sonuçlarımız... 12/05/2022 - 15/05/2022
  15  OTOSKLEROZ TANISINA YENİ BİR YAKLAŞIM: VOLUMETRİK DANSİTE ÖLÇÜMÜ VE RADYOMİK ÖZELLİKLER... 18/02/2022 - 20/02/2022
  16  EVALUATION OF THE EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON CISPLATIN INDUCED TOXICITY IN NEUROBLASTOMA T... 15/11/2021 - 16/11/2021
  17  Kırmızı Kulak Sendromu - Üç Pediyatrik Olgu... 23/09/2021 - 25/09/2021
  18  10 Years of Clinical Experience in Revision Stapedotomy Surgery... 26/06/2021 - 27/06/2021
  19  Complications of Otitis Media: 11 Years of Experience... 26/06/2021 - 27/06/2021
  20  Oval Pencere Agenezisi: Olgu Sunumu... 26/12/2020 - 26/12/2020
  21  İşitme Değerlendirmesi: İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu mu Fonksiyonel İşitme Kaybı m... 25/12/2020 - 25/12/2020
  22  Koklear implant kullanan çocuklarda gürültüde konuşmayı anlama becerisinin değerlendirilmesi... 25/12/2020 - 27/12/2020
  23  Audiological evaluation of the effect of Darbepoetin on the prevention of cisplatin ototoxicity... 17/12/2020 - 19/12/2020
  24  THE EFFECT OF FUCOİDAN AND CISPLATIN ON DNA DAMAGE RELATED GENES IN COCHLEAR CELLS... 14/10/2020 - 17/10/2020
  25  The Effect of Oleuropein against cisplatin-induced ototoxicity by inducing DNA-damage related genes... 27/11/2019 - 30/11/2019
  26  Gebelerde Derin Boyun Enfeksiyonları - Olgu Serisi... 13/11/2019 - 17/11/2019
  27  İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklarda Vestibüler Değerlendirme: Olgu Kontr... 04/04/2019 - 07/04/2019
  28  Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Son 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz... 04/04/2019 - 07/04/2019
  29  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  30  Bevacizumab ve Propranolol'ün Nazal Polipozis Üzerindeki Antianjiojenik Etkilerinin Değerlendiril... 07/11/2018 - 11/11/2018
  31  Hiperbarik oksijen tedavisi: Ani iştme kaybı için son çare olabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  32  Cholesteatoma matrix removal of labyrinthine fistula: Long-term surgical and hearing outcome... 20/06/2018 - 23/06/2018
  33  An Infantil Giant Temporoparietal Cystic Mass... 02/06/2018 - 05/06/2018
  34  Endoscopic Management of Pediatrc Tongue Base Masses... 02/06/2018 - 02/05/2018
  35  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  36  Kolesteatom matrixinin kaldırıldığı labirent fistülü cerrahisinde uzun dönem cerrahi ve işi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  37  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  38  Our institutional experience in the management of petrous cholesteatoma:a combined endoscopic and mi... 19/04/2018 - 21/04/2018
  39  Petröz kemik kolesteatom cerrahisinde klinik deneyimimiz: Kombine endoskopik ve mikroskobik suprala... 23/03/2018 - 25/03/2018
  40  Efüzyonlu otitis media tarafından maskelenen bilateral oval pencere agenezisi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  41  Yenidoğanda dev temporoparietal bölge kistik kitlesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  42  Kolesteatomu taklit eden orta kulak kökenli miksoma olgusu... 26/10/2017 - 30/10/2017
  43  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  44  Kemiğe implante işitme cihazlarının yaşam kalitesine etkisi... 08/10/2017 - 12/10/2017
  45  Effects of bone anchored hearing aids on life quality... 19/09/2017 - 22/09/2017
  46  Comparison of ototoxic and cytotoxic effects of cisplatin and lipoplatin in neuroblastoma... 19/09/2017 - 22/09/2017
  47  Is Oleuropein protective for cisplatin induced ototoxicity in HEI-OC1 cells?... 19/09/2017 - 22/09/2017
  48  Effect of mesenchymal stem cells on cochlear cell viability after cisplatin induced ototoxicity... 19/09/2017 - 22/09/2017
  49  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  50  Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat Faydalı Ola... 12/04/2017 - 16/04/2017
  51  Does Cisplatin Ototoxicity and Cytotoxicty in Nude Mice: Preliminary Study.... 03/02/2017 - 05/02/2017
  52  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine... 03/02/2017 - 05/02/2017
  53  The Effect Of Curcuma Longa (Curcumin) on Noise Induced Hearing Loss... 18/01/2017 - 21/01/2017
  54  ileri düzeyde sisplatin ototoksisitesi gelişen hastalarda karşılaştırmalı genomik hibridizasy... 26/11/2016 - 30/11/2016
  55  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  56  The Effects of Acetyl-L-Carnitine on Ciplatin and Radiaton Induced Apoptosis Treatment on Medullobla... 27/10/2016 - 30/10/2016
  57  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırı... 26/10/2016 - 30/10/2016
  58  Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonlarında medikal tedavinin yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  59  Bukkal Mukoza Tümörlerinin Tedavisinde Parotidektominin Yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  60  OUR ADENOTONSILLECTOMY EXPERIENCE IN CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE... 18/06/2016 - 21/06/2016
  61  The effects of electromagnetic field exposure At 900 mHz frequency emitted from mobile phones on coc... 05/06/2016 - 08/06/2016
  62  Endoscopic Ear Surgery in Different Otologic Procedures... 05/06/2016 - 08/06/2016
  63  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibulerv Migraine and Migraine and Healhty C... 05/06/2016 - 08/06/2016
  64  Friendship of Capsaicin and Cisplatin in HEI-OC1 Cells.... 05/06/2016 - 08/06/2016
  65  Comparative genomic hybridization analysis of patients with severe cisplatin... 05/06/2016 - 08/06/2016
  66  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  67  Üç Yaş Altı Adenotonsil Cerrahisinde Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  68  Papiller Tiroid Mikrokarsinomlarında Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  69  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  70  İntratimpanik deksametazon-gentamisin kombinasyonunun iç kulak üzerine etkilerinin değerlendiril... 28/10/2015 - 01/11/2015
  71  Laringomalazi: Son 5 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  72  Malignite dışı pediatrik majör tükürük bezi cerrahileri: 5 yıllık analiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  73  Tonsillektomi sonrası kanama komplikasyonu, 10 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  74  Radyasyona bağlı işitme kayıplarının önlenmesinde N-Asetin Sistein Ve Asetil L-Karnitin Kombi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  75  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  76  Long term transtypmpanic steroid treatment results in patients with acute cochlear hearing loss... 17/10/2015 - 20/10/2015
  77  ECOG FINDINGS IN PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE... 17/10/2015 - 20/10/2015
  78  Relationship between clinical properties and audiovestibular findings in patients with Meniere's Dis... 17/10/2015 - 20/10/2015
  79  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  80  Ocular VEMP findings in patients with Meniere's Disease... 17/10/2015 - 20/10/2015
  81  The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: N... 30/06/2015 - 03/07/2015
  82  Effect of Korean Red Ginseng on Noise-Induced Hearing Loss in Rats... 27/05/2015 - 30/05/2015
  83  AUDIOLOGICAL FINDINGS IN A PATIENT WITH CHARCOT MARIE TOOTH DISEASE: A CASE STUDY... 27/05/2015 - 30/05/2015
  84  The Effect of FM System on School Performance of Primary School Student with Cochlear Implantation: ... 27/05/2015 - 30/05/2015
  85  The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf... 18/05/2015 - 19/05/2015
  86  The Role of N-Acetyl Cysteine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Treatme... 30/04/2015 - 03/05/2015
  87  The Effect of Acetyl-L-Carnitine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Trea... 30/04/2015 - 03/05/2015
  88  Effect of Ecklonia Cava Polyphenol Extract in House Ear Institute Organ Corti 1 (HEI-OC1) Cells Agai... 30/04/2015 - 03/05/2015
  89  Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 v... 22/04/2015 - 26/04/2015
  90  Tavşanlarda fasial sinirin ekstratemporal segmentinin klemplenmesi ile oluşturulacak travmatik fas... 05/11/2014 - 09/11/2014
  91  Ecklonia Cava Poifenol Ekstresi'nin Kohlea Modelinde Siplatin Toksisitesine Karşı Koruyucu Etkisin... 03/09/2014 - 05/09/2014
  92  Cısplatin Ototoxicity and Related Risk Factors... 31/05/2014 - 01/06/2014
  93  Prevertebral Space invasion in head and neck cancer: Negative predictive value of imaging techniques... 31/05/2014 - 03/06/2014
  94  Adult Laryngeal Hemangioma... 31/05/2014 - 03/06/2014
  95  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 13/05/2014 - 17/05/2014
  96  Hidroksiapatit bone sement ossiküloplasti... 01/05/2014 - 04/05/2014
  97  Swelling on the implant body: A late complication of cochlear implantation how to deal?... 14/11/2013 - 17/11/2013
  98  Is there a gender related susceptibility for cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  99  Protective effect of korean red gingseng on cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  100  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  101  Kronik Otittis Medialı hastalarda kokleer implantasyon... 02/11/2013 - 06/11/2013
  102  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  103  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 30/10/2013 - 03/11/2013
  104  The Effects of Protective agents against Cisplatin and Radiotherapy Induced Cell Death... 24/10/2013 - 26/10/2013
  105  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 25/09/2013 - 28/09/2013
  106  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  107  Otoprotective Effect of Recombınant Erythropoıetin in Model of Newborn Hypoxic -Ischemic Encephalo... 01/06/2013 - 05/06/2013
  108  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  109  In vitro Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Induced Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  110  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 01/06/2013 - 05/06/2013
  111  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  112  Cochlear implantation in children younger than two years. A multicentric study of the Turkish Cochle... 23/05/2013 - 26/05/2013
  113  Complications of Pediatric Cochlear Implantation... 23/05/2013 - 26/05/2013
  114  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  115  Onkolojik Tedavide Sisplatin veya Karboplatin almış kanserli çocuk hastalarda ototoksisitenin de... 19/04/2013 - 23/04/2013
  116  Is Acetly-L Carnitine Protective on Cisplatin-ınduced ototoxicity in HEI-OCI cell line?... 05/10/2012 - 08/10/2012
  117  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  118  Resveratrol Sisplatin ototoksisitesini önlemede etkin mi?... 10/05/2012 - 13/05/2012
  119  Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi... 10/05/2012 - 13/05/2012
  120  Asetil-L-Karnitin HEI-OC1 Koklea Hücre Dizisinde Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu mu?... 01/05/2012 - 05/05/2012
  121  Protective Effect of Resveratrol Against Cisplatin İnduced Ototoxicity... 22/04/2012 - 24/04/2012
  122  Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  123  Koter tekniği ile posterior kordotomi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  124  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  125  Oral Mukozal Malignitelerde Tümör,Stroma ve Sağkalım İlişkisi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  126  Nasopharyngeal Hairy Polyp... 05/06/2010 - 08/06/2010
  127  Pediatrik Enfeksiyon Dışı Boyun Kitleleri... 28/10/2009 - 01/11/2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Rotasyonel Sandalye Testi Vertigo...  2022
  2  TNM Sınıflaması-Survi ve Postop Takip Algoritması Parotis Malign Tümörlerinde Tanı, Tedavi ve Cerrahi Prensipler...  2021
  3  Rotasyonel Sandalye Testi Vertigo...  2019
  4  Derin Boyun Enfeksiyonları Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitabı...  2018
  5  Aurikulanın Travmatik, Enfeksiyöz ve Sistemik Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Baş boyun cerrahisi...  2016
  6  Bilateral Koklear İmplantasyon Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım-Koklear İmplantasyon...  2015
 • NO NAME DATE
  1  İşitsel Nöropati Gelişiminde Rol Oynayan Genetik ve Genetik Olmayan Faktörlerin Belirlenmesi...  11/2022 - /
  2  TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU - 2020 NÖROBLASTOM TEDAVİ PROTOKOLÜ...  6/2020 - /
  3  İn vivo Nöroblastom Tümör Modelinde Sisplatin ve Lipoplatinin Sitotoksik, Nefrotoksik ve Ototoksik Etkilerinin Karşılaştırılması...  3/2018 - 8/2020
  4  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Oleuropeinin Etkisinin Araştırılması...  4/2018 - 5/2019
  5  MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KOKLEA HÜCRELERİNDEKİ SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE ETKİSİ...  7/2017 - 7/2018
  6  KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI OTOTOKSİSİTE VE DARBEPOETİNİN ETKİSİ...  12/2016 - 3/2020
  7  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etiyolojisinde Curcuma Longa (curcumin)'in Etkisinin Araştırılması...  3/2015 - 10/2017
  8  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  9  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisinin değerlendirilmesi...  8/2013 - /2014
  10  Asetil-L-Karnitin ve N-Asetil-Sisteinin House Ear Instıtute-Organ Corti 1 (HEI-OC1) Ve İnsan Medulloblastom Hücreleri Üzerinde Sisplatin Ve Radyasyon Toksisitesi Üzerine Etkileri...  1/2013 - 6/2015
  11  Cinsiyet farkının Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Etkisinin değerlendirilmesi...  5/2012 - 3/2014
 • NO NAME DATE
  1  33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Sözel Bildiriler Otoloji Dalınd...  2011
  2  En iyi sözel sunum ödülü( Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi)...  2012
  3  SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ (ASETİL-L-KARNİTİN HEI-OCI KOKLEA HÜCRE DİZİSİNDE SİSPLATİN OTOT...  2012
  4  En iyi Araştırma Birincilik Ödülü / Koklear implantlı Çocuklarda FM Sisteminin Öğrenmeye Ka...  2015
  5  First Place "Hearing Research"...  2013
  6  En iyi Araştırma Birincilik Ödülü...  2013
  7  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2014
  8  38.KBB Kongresi en iyi sözel bildiri...  2016
  9  Özgün Araştırma ödülü / Ecklonia Cava polifenol extresinin sisplatin ototoksisitesine kar...  2017
  10  2021 en iyi hakem ödülü birincilik...  2021
 • NO Responsibility
  1 Kozmetoloji Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2023-Continues