En

DOÇ.DR. YÜKSEL OLGUN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2007
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı  2012
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2017
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bilim Alanı  2019
 • NO AD YIL
  1  Hyperbaric oxygen therapy: The last remedy for sudden sensorineural hearing loss?...  2020
  2  Variations of the vascular canals in the cochlear implant candidates...  2019
  3  Role of N-Acetyl Cysteine and Acetyl-L-Carnitine Combination Treatment on DNA-Damage-Related Genes I...  2019
  4  Cochlear and vestibular effects of combined intratympanic gentamicin and dexamethasone...  2017
  5  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine...  2017
  6  A New Trend in the Management of Pediatric Deep Neck Abscess: Achievement of the Medical Treatment A...  2017
  7  The Effect of Insulin Like Growth Factor-1 on Recovery of Facial Nerve Crush Injury...  2017
  8  Tonsillektomi sonrası kanama: 10 yıllık deneyimimiz...  2017
  9  Ecklonia Cava Polifenol Ekstresinin Sisplatin Ototoksisitesine karşı House Ear Institute-Organ of ...  2016
  10  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  11  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  12  Variations in Multiple Syndromic Deafness Genes Mimic Non-syndromic Hearing Loss...  2016
  13  Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity...  2016
  14  Ototoksisite ve kök hücre uygulamaları (Ototoxicity and Stem Cell Apllications)...  2016
  15  Larengomalazi: Klinik Deneyimimiz...  2016
  16  Parotis Bezinde Alfa-Amilaz Kristaloid Granülomu...  2015
  17  Is there a gender-related susceptibility for cisplatin ototoxicity?...  2015
  18  Letter to editor regarding Protective effect of resveratrol against cisplatin-induced ototoxicity in...  2015
  19  Three Layer Interlocking: A Novel Technique for Repairing a Nasal Septum Perforation...  2015
  20  Onodi hücresi transsfenoidal hipofiz cerrahisinde sella ekspojurunu kısıtlar mı?...  2015
  21  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri...  2015
  22  Swelling around the implant body: A late complication of cochlear implantattion. How to deal?...  2015
  23  İnkus kol defektlerinin hidroksiapatit kemik çimento ile onarımı...  2015
  24  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  25  Combined treatment in Ramsay Hunt syndrome:evaluation of clinic and prognosis...  2014
  26  The protective effect of recombinant human erythropoietin against cisplatin-induced ototoxicity...  2014
  27  Protective effect of acetyl-L-carnitine against cisplatin ototoxicity: role of apoptosis-related gen...  2014
  28  Prevertebral Space Invasion in Head an Neck Cancer : Negative Predictive Value of Imaging Technique...  2014
  29  Pediatric cochlear implant revision surgery and reimplantation :an analysis of 957 cases...  2014
  30  Evaluation of treatment outcomes and prognostic factors for idiopathic peripheral facial paralysis i...  2013
  31  Cisplatin Ototoxicity: Where We Are?...  2013
  32  Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report....  2013
  33  Dev Ranula...  2013
  34  Molecular mechanisms of protective effect of resveratrol against cisplatin Induced ototoxicity...  2013
  35  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  36  Assessment of Neuropsychological Late Effects in Survivors of Childhood Leukemia...  2013
 • NO AD TARİH
  1  The Effect of Oleuropein against cisplatin-induced ototoxicity by inducing DNA-damage related genes... 27/11/2019 - 30/11/2019
  2  Gebelerde Derin Boyun Enfeksiyonları - Olgu Serisi... 13/11/2019 - 17/11/2019
  3  İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklarda Vestibüler Değerlendirme: Olgu Kontr... 04/04/2019 - 07/04/2019
  4  Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Son 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz... 04/04/2019 - 07/04/2019
  5  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  6  Hiperbarik oksijen tedavisi: Ani iştme kaybı için son çare olabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  7  Bevacizumab ve Propranolol'ün Nazal Polipozis Üzerindeki Antianjiojenik Etkilerinin Değerlendiril... 07/11/2018 - 11/11/2018
  8  Cholesteatoma matrix removal of labyrinthine fistula: Long-term surgical and hearing outcome... 20/06/2018 - 23/06/2018
  9  Endoscopic Management of Pediatrc Tongue Base Masses... 02/06/2018 - 02/05/2018
  10  An Infantil Giant Temporoparietal Cystic Mass... 02/06/2018 - 05/06/2018
  11  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  12  Kolesteatom matrixinin kaldırıldığı labirent fistülü cerrahisinde uzun dönem cerrahi ve işi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  13  FARKLI TEKNİKLERLE RADİKAL RADYOTERAPİ UYGULANMIŞ OROFARENKS KANSERLERİNDE PROGNOSTİK ÖZELLİ... 27/04/2018 - 01/05/2018
  14  Our institutional experience in the management of petrous cholesteatoma:a combined endoscopic and mi... 19/04/2018 - 21/04/2018
  15  Petröz kemik kolesteatom cerrahisinde klinik deneyimimiz: Kombine endoskopik ve mikroskobik suprala... 23/03/2018 - 25/03/2018
  16  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Ototoksisitenin Oluşturulması... 10/11/2017 - 12/11/2017
  17  Efüzyonlu otitis media tarafından maskelenen bilateral oval pencere agenezisi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  18  Yenidoğanda dev temporoparietal bölge kistik kitlesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  19  Kolesteatomu taklit eden orta kulak kökenli miksoma olgusu... 26/10/2017 - 30/10/2017
  20  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  21  Is Oleuropein protective for cisplatin induced ototoxicity in HEI-OC1 cells?... 19/09/2017 - 22/09/2017
  22  Effects of bone anchored hearing aids on life quality... 19/09/2017 - 22/09/2017
  23  Comparison of ototoxic and cytotoxic effects of cisplatin and lipoplatin in neuroblastoma... 19/09/2017 - 22/09/2017
  24  Effect of mesenchymal stem cells on cochlear cell viability after cisplatin induced ototoxicity... 19/09/2017 - 22/09/2017
  25  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  26  Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat Faydalı Ola... 12/04/2017 - 16/04/2017
  27  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine... 03/02/2017 - 05/02/2017
  28  Does Cisplatin Ototoxicity and Cytotoxicty in Nude Mice: Preliminary Study.... 03/02/2017 - 05/02/2017
  29  The Effect Of Curcuma Longa (Curcumin) on Noise Induced Hearing Loss... 18/01/2017 - 21/01/2017
  30  ileri düzeyde sisplatin ototoksisitesi gelişen hastalarda karşılaştırmalı genomik hibridizasy... 26/11/2016 - 30/11/2016
  31  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  32  The Effects of Acetyl-L-Carnitine on Ciplatin and Radiaton Induced Apoptosis Treatment on Medullobla... 27/10/2016 - 30/10/2016
  33  Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonlarında medikal tedavinin yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  34  Bukkal Mukoza Tümörlerinin Tedavisinde Parotidektominin Yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  35  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırı... 26/10/2016 - 30/10/2016
  36  OUR ADENOTONSILLECTOMY EXPERIENCE IN CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE... 18/06/2016 - 21/06/2016
  37  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibulerv Migraine and Migraine and Healhty C... 05/06/2016 - 08/06/2016
  38  Endoscopic Ear Surgery in Different Otologic Procedures... 05/06/2016 - 08/06/2016
  39  Comparative genomic hybridization analysis of patients with severe cisplatin... 05/06/2016 - 08/06/2016
  40  Friendship of Capsaicin and Cisplatin in HEI-OC1 Cells.... 05/06/2016 - 08/06/2016
  41  The effects of electromagnetic field exposure At 900 mHz frequency emitted from mobile phones on coc... 05/06/2016 - 08/06/2016
  42  Malignite dışı pediatrik majör tükürük bezi cerrahileri: 5 yıllık analiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  43  Tonsillektomi sonrası kanama komplikasyonu, 10 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  44  Papiller Tiroid Mikrokarsinomlarında Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  45  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  46  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  47  İntratimpanik deksametazon-gentamisin kombinasyonunun iç kulak üzerine etkilerinin değerlendiril... 28/10/2015 - 01/11/2015
  48  Laringomalazi: Son 5 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  49  Radyasyona bağlı işitme kayıplarının önlenmesinde N-Asetin Sistein Ve Asetil L-Karnitin Kombi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  50  Long term transtypmpanic steroid treatment results in patients with acute cochlear hearing loss... 17/10/2015 - 20/10/2015
  51  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  52  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  53  ECOG FINDINGS IN PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE... 17/10/2015 - 20/10/2015
  54  Ocular VEMP findings in patients with Meniere's Disease... 17/10/2015 - 20/10/2015
  55  Relationship between clinical properties and audiovestibular findings in patients with Meniere's Dis... 17/10/2015 - 20/10/2015
  56  The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: N... 30/06/2015 - 03/07/2015
  57  EFFECT OF KOREAN RED GINSENG ON NOISE-INDUCED HEARING LOSS IN RATS... 27/05/2015 - 30/05/2015
  58  AUDIOLOGICAL FINDINGS IN A PATIENT WITH CHARCOT MARIE TOOTH DISEASE: A CASE STUDY... 27/05/2015 - 30/05/2015
  59  The Effect of FM System on School Performance of Primary School Student with Cochlear Implantation: ... 27/05/2015 - 30/05/2015
  60  The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf... 18/05/2015 - 19/05/2015
  61  The Role of N-Acetyl Cysteine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Treatme... 30/04/2015 - 03/05/2015
  62  The Effect of Acetyl-L-Carnitine on DNA Damage Related Genes Induced by Radiation and Cisplatin Trea... 30/04/2015 - 03/05/2015
  63  Effect of Ecklonia Cava Polyphenol Extract in House Ear Institute Organ Corti 1 (HEI-OC1) Cells Agai... 30/04/2015 - 03/05/2015
  64  Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 v... 22/04/2015 - 26/04/2015
  65  Tavşanlarda fasial sinirin ekstratemporal segmentinin klemplenmesi ile oluşturulacak travmatik fas... 05/11/2014 - 09/11/2014
  66  Ecklonia Cava Poifenol Ekstresi'nin Kohlea Modelinde Siplatin Toksisitesine Karşı Koruyucu Etkisin... 03/09/2014 - 05/09/2014
  67  Prevertebral Space invasion in head and neck cancer: Negative predictive value of imaging techniques... 31/05/2014 - 03/06/2014
  68  Adult Laryngeal Hemangioma... 31/05/2014 - 03/06/2014
  69  Cısplatin Ototoxicity and Related Risk Factors... 31/05/2014 - 01/06/2014
  70  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 13/05/2014 - 17/05/2014
  71  Hidroksiapatit bone sement ossiküloplasti... 01/05/2014 - 04/05/2014
  72  Swelling on the implant body: A late complication of cochlear implantation how to deal?... 14/11/2013 - 17/11/2013
  73  Is there a gender related susceptibility for cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  74  Protective effect of korean red gingseng on cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  75  Kronik Otittis Medialı hastalarda kokleer implantasyon... 02/11/2013 - 06/11/2013
  76  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  77  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  78  Medullablastom Hücrelerinde Koruyucu Ajanların Sisplatin ve Radyoterapi ile İndüklenmiş Hücre ... 30/10/2013 - 03/11/2013
  79  The Effects of Protective agents against Cisplatin and Radiotherapy Induced Cell Death... 24/10/2013 - 26/10/2013
  80  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 25/09/2013 - 28/09/2013
  81  In vitro Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Induced Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  82  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  83  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 01/06/2013 - 05/06/2013
  84  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  85  Otoprotective Effect of Recombınant Erythropoıetin in Model of Newborn Hypoxic -Ischemic Encephalo... 01/06/2013 - 05/06/2013
  86  Uzun süreli sağkalım gösteren çocukluk çağı lösemi olgularında tedaviye bağlı nöropsiki... 25/05/2013 - 28/05/2013
  87  Cochlear implantation in children younger than two years. A multicentric study of the Turkish Cochle... 23/05/2013 - 26/05/2013
  88  Complications of Pediatric Cochlear Implantation... 23/05/2013 - 26/05/2013
  89  Assessment of Neuropsycological Late Effects İn Survivors Of Childhood Leukemia... 22/05/2013 - 25/05/2013
  90  Onkolojik Tedavide Sisplatin veya Karboplatin almış kanserli çocuk hastalarda ototoksisitenin de... 19/04/2013 - 23/04/2013
  91  Is Acetly-L Carnitine Protective on Cisplatin-ınduced ototoxicity in HEI-OCI cell line?... 05/10/2012 - 08/10/2012
  92  Assessment of neuropsychiatric late effects among survivors of childhood leukemia... 14/06/2012 - 17/06/2012
  93  Resveratrol Sisplatin ototoksisitesini önlemede etkin mi?... 10/05/2012 - 13/05/2012
  94  Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi... 10/05/2012 - 13/05/2012
  95  Asetil-L-Karnitin HEI-OC1 Koklea Hücre Dizisinde Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu mu?... 01/05/2012 - 05/05/2012
  96  Protective Effect of Resveratrol Against Cisplatin İnduced Ototoxicity... 22/04/2012 - 24/04/2012
  97  Koter tekniği ile posterior kordotomi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  98  Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  99  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  100  Oral Mukozal Malignitelerde Tümör,Stroma ve Sağkalım İlişkisi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  101  Nasopharyngeal Hairy Polyp... 05/06/2010 - 08/06/2010
  102  Pediatrik Enfeksiyon Dışı Boyun Kitleleri... 28/10/2009 - 01/11/2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Rotasyonel Sandalye Testi Vertigo...  2019
  2  Derin Boyun Enfeksiyonları Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitabı...  2018
  3  Aurikulanın Travmatik, Enfeksiyöz ve Sistemik Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Baş boyun cerrahisi...  2016
  4  Bilateral Koklear İmplantasyon Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım-Koklear İmplantasyon...  2015
 • NO AD TARIH
  1  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Oleuropeinin Etkisinin Araştırılması...  4/2018 - 5/2019
  2  İn vivo Nöroblastom Tümör Modelinde Sisplatin ve Lipoplatinin Sitotoksik, Nefrotoksik ve Ototoksik Etkilerinin Karşılaştırılması...  3/2018 - 9/2018
  3  MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KOKLEA HÜCRELERİNDEKİ SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE ETKİSİ...  7/2017 - 7/2018
  4  KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI OTOTOKSİSİTE VE DARBEPOETİNİN ETKİSİ...  12/2016 - /
  5  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  6  Asetil-L-Karnitin ve N-Asetil-Sisteinin House Ear Instıtute-Organ Corti 1 (HEI-OC1) Ve İnsan Medulloblastom Hücreleri Üzerinde Sisplatin Ve Radyasyon Toksisitesi Üzerine Etkileri...  1/2013 - 6/2015
  7  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisinin değerlendirilmesi...  8/2013 - /2014
  8  Cinsiyet farkının Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Etkisinin değerlendirilmesi...  5/2012 - 3/2014
 • NO AD YIL
  1  33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Sözel Bildiriler Otoloji Dalınd...  2011
  2  En iyi sözel sunum ödülü( Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi)...  2012
  3  SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLÜ (ASETİL-L-KARNİTİN HEI-OCI KOKLEA HÜCRE DİZİSİNDE SİSPLATİN OTOT...  2012
  4  First Place "Hearing Research"...  2013
  5  En iyi Araştırma Birincilik Ödülü...  2013
  6  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2014
  7  En iyi Araştırma Birincilik Ödülü / Koklear implantlı Çocuklarda FM Sisteminin Öğrenmeye Ka...  2015
  8  38.KBB Kongresi en iyi sözel bildiri...  2016
  9  Özgün Araştırma ödülü / Ecklonia Cava polifenol extresinin sisplatin ototoksisitesine kar...  2017