Tr

Associate Professor YAPRAK SARIGÖL ORDİN FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ FUNDAMENTALS OF NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Karadeniz Technical University Giresun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik  2005
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2008
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2013
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2015
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO NAME YEAR
  1  Bariatrik Cerrahi Sonrası Öz-Etkililiğin ve Seçilmiş Faktörlerin Yaşam Kalitesine Etkisi...  2022
  2  Investigation of factors affecting weight gain and physical activity in kidney transplant recipients...  2022
  3  Investigation of weight gain and affecting factors in kidney transplant recipients in the first 2 ye...  2022
  4  Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği COVID?19 Komisyonu COVID-19 Korona...  2022
  5  Evaluation of psychosocial outcomes of living liver donors in liver transplantation...  2022
  6  Investigation of medication adherence and factors affecting It in patients with stroke...  2022
  7  Factors affecting knowledge levels and protective behaviors to prevent the development of skin cance...  2022
  8  Increasing university students attitudes towards organ donation with peer learning approach...  2022
  9  Exploration into donor-recipient relationship after living-donor liver transplantation using gift-ex...  2021
  10  Ameliyat öncesi açlık süresinin ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeyine etkisinin incel...  2020
  11  Factors affecting attitudes toward organ donation in healthcare professionals...  2019
  12  Hemşirelik öğrencilerinin mesleki değerleri ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki...  2019
  13  Skin cancer-sun knowledge and sun protection behaviors of liver transplant recipients in Turkey...  2019
  14  Effects of peer education on attitudes toward organ donation in nursing students....  2018
  15  Böbrek nakli alıcılarında immünosupresif tedaviye uyumun farklı yöntemler ile değerlendirilm...  2018
  16  Cerrahi kliniklerdeki hemşirelik öğrencilerinin yansıtma raporlarından elde edilen öğrenme de...  2018
  17  Organ bağışına yönelik öğrenci tutumları: Hemşirelik...  2018
  18  Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factor...  2018
  19  Yanık Yaraları ve Hemşirelik Bakımı...  2017
  20  Attitudes of the third-year nursing students toward organ donation: cross-sectional study...  2017
  21  Pediatric liver transplant patients' transition to adulthood: patient and parent experiences...  2017
  22  Türkiye'de organ nakli hemşireliğinin; dünü, bugünü ve yarını......  2017
  23  Effects of a support group Intervention on physical, psychological, and social adaptation of liver t...  2016
  24  Organ nakli sonrası doğum kontrol yöntemleri, gebelik ve emzirme...  2015
  25  Immunosuppressive medication adherence, therapeutic adherence, school performance, symptom experienc...  2015
  26  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşir...  2014
  27  Validation and adaptation of the modified transplant symptom occurrence and symptom distress scale-5...  2013
  28  Investigation of adaptation after liver transplantation using Roy's adaptation model...  2013
  29  Framework of Intent For Selecting Research Approaches in Nursing...  2011
  30  Quality of life in recipients before and after liver transplantation in Turkey...  2011
 • NO NAME DATE
  1  Böbrek nakli alıcılarında beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının incelenmesi... 23/03/2022 - 27/03/2022
  2  Böbrek nakli alıcılarında ilaç uyumunu arttırmak için yeni bir girişim: SistemDEĞİŞİMİ ... 13/01/2022 - 16/01/2022
  3  Böbrek nakli alıcılarında nakil sonrası ilk iki yılda kilo alımı ve etkileyen faktörlerin i... 13/10/2021 - 17/10/2021
  4  Examination of the factors affecting sun protection knowledge and behavior in liver and kidney trans... 09/09/2021 - 12/09/2021
  5  Examination of the Relation between physical activity levels and severity of fatigue, perceived soci... 09/09/2021 - 12/09/2021
  6  Investigation of the effects of peer education on attitudes toward organ donation and ratio of donor... 15/11/2019 - 18/11/2019
  7  Investigation of factors affecting the quality of life of patients with bariatric surgery... 17/10/2019 - 20/10/2019
  8  Böbrek nakli alıcılarında immünosüpresif tedaviye uyumun farklı yöntemler ile değerlendiril... 16/10/2019 - 20/10/2019
  9  Böbrek nakli alıcılarında immunosupresif ilaç uyumunu etkiyen faktörlerin incelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  10  Knowledge and attitudes of intensive care nurses towards brain death... 28/03/2019 - 29/03/2019
  11  Evaluation of adherence to immunosuppressive treatment with different methods in kidney transplant r... 08/11/2018 - 08/11/2018
  12  Attitudes of Turkish social media users toward organ donation... 17/10/2018 - 21/10/2017
  13  Peer training approach for effect to attitudes towards organ donation in university students... 28/06/2018 - 30/06/2018
  14  Investigation of donor-recipient relationship after living donor liver transplantation... 28/06/2018 - 30/06/2018
  15  Türkiye'de önemli bir sorun organ bağışı; hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin görüşl... 24/04/2018 - 26/04/2018
  16  Cerrahi hastalıkları hemşireliği klinik uygulamasında rehber hemşire uygulaması: öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  17  Turkish nurses' and nursing students attitudes towards about organ donation: a review of literature... 24/09/2017 - 27/09/2017
  18  International Transplant Network (ITN) Project For developing countries: Analysis and discussion of... 24/09/2017 - 27/09/2017
  19  Determination of the difficulties, quality of life and self care ability of the liver transplantatio... 24/09/2017 - 27/09/2017
  20  Review of national scientific studies related to transplant nursing in Turkey... 24/09/2017 - 27/09/2019
  21  Effect of peer training on attitdes towards organ donation... 24/09/2017 - 27/09/2017
  22  The relationship between nursing students' burnout levels and their professional values... 11/09/2017 - 12/09/2017
  23  The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level... 04/05/2017 - 07/05/2017
  24  Skin cancer prevention knowledge and behavior of organ transplant recipients from healthy population... 28/10/2016 - 29/10/2016
  25  Immunosuppressive medication adherence, therapeutic adherence, school performance, symptom experienc... 28/10/2016 - 29/10/2016
  26  Examination of nursing students attitudes about organ donation... 28/10/2016 - 29/10/2016
  27  Karaciğer transplantayonu yapılan hastalarda yaşam kalitesinin öz bakım gücünün ve yaşadık... 13/10/2016 - 15/10/2016
  28  İkinci yaşamın getirdikleri çocukluk ve adölesan dönemde karaciğer transplantasyonu olan alı... 13/10/2016 - 15/10/2016
  29  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  30  Organ transplantasyonu dünyada ve Türkiye'de organ transplantasyonunun durumu Türkiye'de organ tr... 12/11/2015 - 15/11/2015
  31  Frustations of life within us: a qualitative study after pediatric liver transplantation... 13/09/2015 - 16/09/2015
  32  Effects of a Support Group Intervention on Physical, Psychologicical and Social Adaptation of Liver ... 03/10/2014 - 04/10/2014
  33  Karaciğer Nakli Sonrası Gebelik ve Emzirme... 13/11/2013 - 17/11/2013
  34  Karaciğer Nakli Sonrası Destek Grup Toplantıları ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması... 13/11/2013 - 17/11/2013
  35  Karaciğer transplantasyonu sonrası destek grup girişiminin hastaların Bilgi, semptom ve yaşam k... 26/09/2012 - 29/09/2012
  36  Examination of life quality of patients with chronic pain before and after TENS and their pain and s... 29/05/2012 - 01/06/2012
  37  Modifiye Transplantasyon Semptom Oluşma ve Rahatsızlık Durumu 59 Maddelik Revize ölçeğinin T... 23/05/2012 - 27/05/2012
  38  Investigation of adaptation process of liver transplant recipients using Roy Adaptation Model... 15/09/2011 - 17/09/2011
  39  Doctorate projects and acquistions in the field of surgical nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  40  A critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students... 27/04/2011 - 30/04/2011
  41  The study of liver transplant recipients' quality of life before and after liver transplantation in ... 28/10/2010 - 30/10/2010
  42  Karaciğer Transplantasyonu Hastalarının Yaşadıkları Sorunlar, Bilgi ve Destek Gereksinimlerini... 26/05/2010 - 29/05/2010
  43  On Optimization of the liver transplantation in Turkish health care system... 02/07/2008 - 04/07/2008
  44  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modelinden Mezun Olan Hemşirelerin Öğrenme Kaynakların... 04/09/2007 - 08/09/2007
  45  Karaciğer transplantasyonunun yaşam kalitesine etkisi: Literatür incelemesi... 04/09/2007 - 04/08/2007
 • NO NAME YEAR
  1  Karaciğer Nakil Hastalar ve Aileler İçin Rehber...  2011
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Organ nakli bekleyen hastalarla iletişim Organ nakli bekleyen hastalarla iletişim, Sağlık Hizmetlerinde Özel İlgi Grupları ve Dezavanta...  2022
  2  Organ ve doku nakli Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Baknası Cilt II...  2021
  3  Organ ve doku nakli Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt 1...  2021
  4  COVID-19 Hastalarının ameliyat olması gerektiğinde ne yapmalıyız?: Ameliyat öncesi ve sonrası bakım Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19...  2020
  5  Acıktım: Preoperatif beslenmede kanıta dayalı uygulamalar Perioperatif Hmeşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2020
  6  Afetlerde Crush Yaralanmaları ve Hemşirenin Rolü Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular Afet Hemşireliği...  2018
  7  Organ ve Doku Nakli Cerrahi bakım vaka analizleri ile birlikte...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Ilaç Uyumunu Arttırmak Için Yeni Bir Girişim: Sistemdeğişimi Girişiminin Etkisinin Incelenmesi...  5/2019 - /
  2  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - 3/2020
  3  Psychosocial Outcomes Evaluation of Living Donors after Live-Liver Transplantation...  2/2018 - 9/2020
  4  International Transplant Network for Emerging and Developing Countries...  4/2015 - 12/2015
 • NO NAME DATE
  1  17. Ulusal Cerrahi Kongresi 12 Cerrahi Hemşireliği Kongresi En iyi sözel bildiri ikincilik ödül...  2010
  2  6th Orpheus Conference Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2011
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  Sözel Bildiri 2. Ödülü...  2022
  5  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü 1.'liği...  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Yüksek Öğrenim Kurumu  2011
  2  TUBİTAK  2011
  3  2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı  2017
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, March 2021-Continues