En

DOÇ.DR. YAPRAK SARIGÖL ORDİN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik  2005
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2008
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2013
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2015
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Factors affecting attitudes toward organ donation in healthcare professionals...  2019
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ve Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki...  2019
  3  Skin Cancer-Sun Knowledge and Sun Protection Behaviors of Liver Transplant Recipients in Turkey....  2019
  4  The Learning Experiences of Nursing Students in Surgical Clinics Reflected in Reflection Reports...  2018
  5  Effects of Peer Education on Attitudes Toward Organ Donation in Nursing Students....  2018
  6  Cerrahi Kliniklerdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Yansıtma Raporlarından Elde Edilen Öğrenme De...  2018
  7  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendiril...  2018
  8  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  9  Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factor...  2018
  10  Attitudes of the Third-Year Nursing Students Toward Organ Donation: Cross-Sectional Study...  2017
  11  Yanık Yaraları ve Hemşirelik Bakımı...  2017
  12  Pediatric liver transplant patients' transition to adulthood: patient and parent experiences...  2017
  13  Türkiye'de organ nakli hemşireliğinin; dünü, bugünü ve yarını......  2017
  14  Effects of a Support Group Intervention on Physical, Psychological, and Social Adaptation of Liver T...  2016
  15  Organ Nakli Sonrası Doğum Kontrol Yöntemleri, Gebelik ve Emzirme...  2015
  16  Immunosuppressive medication adherence, therapeutic adherence, school performance, symptom experienc...  2015
  17  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşir...  2014
  18  Validation and adaptation of the modified transplant symptom occurrence and symptom distress scale-5...  2013
  19  Investigation of Adaptation After Liver Transplantation Using Roy's Adaptation Model...  2013
  20  Framework of Intent For Selecting Research Approaches in Nursing...  2011
  21  Quality of life in recipients before and after liver transplantation in Turkey...  2011
 • NO AD TARİH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosüpresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendiri... 16/10/2019 - 20/10/2019
  2  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmunosupresif İlaç Uyumunu Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  3  Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosüpresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler İle Değerlendir... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  Attitudes of Turkish Social Media Users Toward Organ Donation... 17/10/2018 - 21/10/2017
  5  Türkiye'de Önemli Bir Sorun Organ Bağışı; Hemşirelik Öğrencileri ve Hemşirelerin Görüşl... 24/04/2018 - 26/04/2018
  6  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulamasında Rehber Hemşire Uygulaması: Öğrenciler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  7  The relationship between nursing students' burnout levels and their professional values... 11/09/2017 - 12/09/2017
  8  The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level... 04/05/2017 - 07/05/2017
  9  Skin cancer prevention knowledge and behavior of organ transplant recipients from healthy population... 28/10/2016 - 29/10/2016
  10  Immunosuppressive medication adherence, therapeutic adherence, school performance, symptom experienc... 28/10/2016 - 29/10/2016
  11  Data minig approaches in transplantation: a review... 28/10/2016 - 29/10/2016
  12  Examination of nursing students attitudes about organ donation... 28/10/2016 - 29/10/2016
  13  Karaciğer transplantayonu yapılan hastalarda yaşam kalitesinin öz bakım gücünün ve yaşadık... 13/10/2016 - 15/10/2016
  14  Gelişmekta olan ülkeler için uluslararası organ nakli ağı projesi birinci faz sonuçlarının ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  15  İkinci yaşamın getirdikleri çocukluk ve adölesan dönemde karaciğer transplantasyonu olan alı... 13/10/2016 - 15/10/2016
  16  Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factor... 18/04/2016 - 20/04/2016
  17  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  18  Frustations of life within us: a qualitative study after pediatric liver transplantation... 13/09/2015 - 16/09/2015
  19  Effects of a Support Group Intervention on Physical, Psychologicical and Social Adaptation of Liver ... 03/10/2014 - 04/10/2014
  20  Karaciğer Nakli Sonrası Gebelik ve Emzirme... 13/11/2013 - 17/11/2013
  21  Karaciğer Nakli Sonrası Destek Grup Toplantıları ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması... 13/11/2013 - 17/11/2013
  22  Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Destek Grup Girişiminin Hastaların Bilgi, Semptom ve Yaşam K... 26/09/2012 - 29/09/2012
  23  Examination of Lİfe Quality of Patients with Chronic Pain before and after TENS and Their Pain and ... 29/05/2012 - 01/06/2012
  24  Modifiye Transplantasyon Semptom Oluşma ve Rahatsızlık Durumu 59 Maddelik Revize Ölçeğinin T... 23/05/2012 - 27/05/2012
  25  Investigation of Adaptation Process of Liver Transplant Recipients using Roy Adaptation Model... 15/09/2011 - 17/09/2011
  26  doctorate projects and acquistions in the field of surgical nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  27  a critical view of the doctoral program of surgical diseases nursing from the aspect of students... 27/04/2011 - 30/04/2011
  28  The study of liver transplant recipients? quality of life before and after liver transplantation in ... 28/10/2010 - 30/10/2010
  29  Karaciğer Transplantasyonu Hastalarının Yaşadıkları Sorunlar, Bilgi ve Destek Gereksinimlerini... 26/05/2010 - 29/05/2010
  30  Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Erken Dönem Hemşirelik Bakımı... 05/03/2009 - 08/03/2009
  31  On Optimization of the liver transplantation in Turkish health care system... 02/07/2008 - 04/07/2008
  32  Cultural awareness on organ transplantation: attitude of the turkish population... 04/06/2008 - 06/06/2008
  33  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modelinden Mezun Olan Hemşirelerin Öğrenme Kaynakların... 04/09/2007 - 08/09/2007
  34  Karaciğer Transplantasyonunun Yaşam Kalitesine Etkisi: Literatür İncelemesi... 04/09/2007 - 04/08/2007
 • NO AD YIL
  1  Karaciğer Nakil Hastalar ve Aileler İçin Rehber...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afetlerde Crush Yaralanmaları ve Hemşirenin Rolü Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular Afet Hemşireliği...  2018
  2  Organ ve Doku Nakli Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Böbrek Nakli Alıcılarında Ilaç Uyumunu Arttırmak Için Yeni Bir Girişim: Sistemdeğişimi Girişiminin Etkisinin Incelenmesi...  5/2019 - /
  2  Psychosocial Outcomes Evaluation of Living Donors after Live-Liver Transplantation...  2/2018 - 2/2020
  3  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - /
  4  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - /
  5  International Transplant Network for Emerging and Developing Countries...  4/2015 - 12/2015
 • NO AD YIL
  1  17. Ulusal Cerrahi Kongresi 12 Cerrahi Hemşireliği Kongresi En iyi sözel bildiri ikincilik ödül...  2010
  2  6th Orpheus Conference Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2011
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2015
  4  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü 1.'liği...  2017
 • NO AD YIL
  1  Yüksek Öğrenim Kurumu  2011
  2  TUBİTAK  2011
  3  2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı  2017