Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor OYA ÖZLEM EREN KUTSOYLU FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASE AND CLINICAL MICROBIOLOGY

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  2000
  Specialization in Medicine  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2021
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  2024
 • NO NAME YEAR
  1  COVID-19 in Liver Transplant Patients: A University Hospital Experience...  2023
  2  Is there a relationship between mortality rates and nutritional factors in Critical Ill Patients wit...  2023
  3  Leucocyte volume, conductivity, and scatter at presentation in COVID-19 patients...  2023
  4  Can Some Viral Respiratory Infections Observed Before the Pandemic Announcement Be Related to SARS-C...  2023
  5  Fungal colonization and infections in patients with COVID-19 in intensive care units: A real-life ex...  2022
  6  The Effect of the Pandemic on Antifungal Use: What Has Changed?...  2022
  7  Evaluation of SARS-CoV-2 antibody persistence and viral spread in stool: a long-term care experience...  2022
  8  Comparison of a novel antigen detection test with reverse transcription polymerase chain reaction...  2022
  9  Mortality-associated factors of candidemia: a multi-center prospective cohort in Turkey...  2022
  10  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi: Türkiyenin Batısına Ait Çok Merkezli Nokta Prevel...  2022
  11  COVID-19: vaccination vs. hospitalization...  2021
  12  Comparison of Clinical Characteristics and Prognostic Laboratory Findings of COVID-19 Patients by Ag...  2021
  13  Evaluation of Extensively Drug-Resistant Gram Negative Bacteremia among Solid-Organ Transplant Reci...  2021
  14  Risk Factors Associated with Mortality in Intensive Care COVID-19 Patients: the importance of chest ...  2021
  15  Daily inpatient ertapenem therapy can be an alternative to hospitalization for the treatment of comp...  2021
  16  Hafif Seyirli COVID-19 Hastalarının İnfeksiyondan Altı Ay Sonraki Mortalite ve Reinfeksiyon Oran...  2021
  17  Sağlık çalışanlarında COVID-19 hastalık bilgi düzeyi ile anksiyete gelişimi arasındaki ili...  2021
  18  Possible radiologic renal signs of COVID-19....  2021
  19  Clinical and radiological diagnosis of non-SARS-CoV-2 viruses in the era of COVID-19 pandemic...  2021
  20  Correlation between Hepatitis C Virus Antibodies in Saliva and Serum: A Safe Method for Epidemiologi...  2020
  21  Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisinde Fasyolyaz...  2020
  22  İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklar...  2019
  23  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  2019
  24  Topically applied 1% voriconazole induces dysplastic changes on the ocular surface: animal study...  2018
  25  PREVALENCE OF MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL COLONIZATION AND RISK FACTORS IN GERIATRIC NURSING HOME ...  2018
  26  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  27  Solunum Yolu Enfeksiyonları ile Bulaş ve Korunma: Tüberküloz...  2015
  28  evaluation of antibiotic resistance patterns of pseudomonas aeruginosa and acinetobacter spp. strain...  2009
 • NO NAME DATE
  1  Whole genom sequencing of SARS-CoV-2 transmission among healthcare workers... 15/04/2023 - 18/04/2023
  2  COVID-19 Pandemisinin El Hijyeni Uyum Oranlarına Etkisi: Üçüncü Basamak bir Hastaneden Kesitsel... 13/03/2023 - 16/03/2023
  3  HIV ile yaşayan bireylerde kardiovasküler hastalık riskinin farkında mıyız?... 24/11/2022 - 27/11/2022
  4  Evaluation of Sexually Transmitted Infections in HIV-Positive Patients... 09/11/2022 - 11/12/2022
  5  COVID-19 Pandemisi öncesi 6 aylık dönemde gözlemlenen viral pnömonilerin pandemi deneyimleri do... 24/05/2022 - 28/05/2022
  6  Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Seftazidim-avibaktam Duyarlılığı Bir Üniversite ... 11/03/2022 - 11/03/2022
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi intern doktorlarında standart koruma önlemlerine ilişk... 13/12/2021 - 18/12/2021
  8  Ralsitonia pickettii related outbreak associated with contaminated distilled water... 09/07/2021 - 12/07/2021
  9  Comparison of a Novel Antigen Detection Test with Reverse Transcription PCR (RT-PCR) Assay for Labor... 09/07/2021 - 12/07/2021
  10  Gargle and mouthwash can replace nasopharyngeal swab sampling when concentrated with a new method fo... 09/07/2021 - 12/07/2021
  11  Erişkinlerde Respiratuvar Sinsityal Virus (RSV) Enfeksiyonu... 28/05/2021 - 30/05/2021
  12  COVID-19. Türkiye'de Güncel Durum... 23/11/2020 - 25/11/2020
  13  MESANE KANSERİ HASTALARINDA İNTRAVEZİKAL BCG TEDAVİSİ İLE COVİD-19 ENFEKSİYONU ARASINDAKİ ... 07/11/2020 - 15/11/2020
  14  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  15  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  16  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  17  HIV Pozitif Hastada Akciğer Tutulumlu Kaposi Sarkomu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  18  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  19  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarındaki Etken Profili: Biz Neredeyiz?... 13/03/2019 - 16/03/2019
  20  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  21  The Investigation of Multi-Drug Resistant Bacteria Colonization in Geriatric Population in A Turkish... 04/10/2017 - 08/10/2017
  22  Weil hastalığı Anamnez ve Erken Tedavinin Önemi. Bir Olgu Sunumu... 25/03/2017 -
  23  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  24  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  25  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  26  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  27  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  28  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  29  Correlation between Hepatitis C virus antibodies in saliva and serumk: a safe way for epidemiologica... 10/05/2014 - 13/05/2014
  30  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  31  Fungal infections in liver transplant recipients... 19/04/2008 - 21/04/2008
  32  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  33  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  34  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  35  antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the turkish community... 01/05/2004 - 04/04/2004
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  İleri yaş dönemi bağışıklık sistemi değişiklikleri ve sık görülen enfeksiyonlar Farklı Disiplinlerin Gözünden Sağlıklı Yaşlanma...  2023
  2  Kişisel Koruyucu Ekipmanlar İç Hastalıkları Semiyoloji ve ötesi...  2022
  3  Diyabetik Ayak Enfekste Yarda Biyofilm Bir Kader mi?Diyabetik Ayak Problemleri, Enfeksiyonlar ve Charcot Nöropatisi-2020...  2020
  4  Enfektif Endokarditte Hayvan Modelleri Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri...  2020
  5  Mikobakterilerde Persistans ve İlaç Toleransı Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  6  Kemik Eklem Tüberkülozu Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Huzurevi sakin ve çalışanlarında SARS-CoV-2 antikor yanıtı, gaitada viral atılımının izlemi ve virüsun filogenetik analizinin değerlendirilmesi...  7/2020 - 12/2022
  2  Tükürükten Ayrıstırılan HCV Antikorları ile Serumdaki HCV-RNA Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi...  2/2008 - 1/2010
 • NO Responsibility
  1 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar Ve Lyme Hastaliği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, February 2024-Continues
  2 Çok Boyutlu Enfeksiyonlar Ve Lyme Hastaliği Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, April 2022- February 2024
  3 Lyme Hastaliği Araştirmalari Uygulama Ve Araştirmalari Merkezi , Member of The Central Board, April 2021- April 2022