En

UZM.DR. OYA ÖZLEM EREN KUTSOYLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  2010
 • NO AD YIL
  1  Possible radiologic renal signs of COVID-19....  2020
  2  Clinical and radiological diagnosis of non-SARS-CoV-2 viruses in the era of COVID-19 pandemic...  2020
  3  İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklar...  2019
  4  İnvaziv Kandida İnfeksiyonlarında Anidulafungin Kullanımının Çok Merkezli Analizi...  2019
  5  Topically applied 1% voriconazole inducesdysplastic changes on the ocular surface: animalstudy...  2018
  6  PREVALENCE OF MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIAL COLONIZATION AND RISK FACTORS IN GERIATRIC NURSING HOME ...  2018
  7  Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi...  2015
  8  Solunum Yolu Enfeksiyonları ile Bulaş ve Korunma: Tüberküloz...  2015
  9  Solunum Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma: Tüberküloz...  2015
  10  evaluation of antibiotic resistance patterns of pseudomonas aeruginosa and acinetobacter spp. strain...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Toplumdan Gelen Bir Hastada Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten E.coli Menenjiti; Olgu Sun... 13/03/2019 - 16/03/2019
  2  Anatomik Defekt Nedeniyle Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae Menenjiti: Olgu Sunumu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  3  HIV Pozitif Hastada Akciğer Tutulumlu Kaposi Sarkomu... 13/03/2019 - 16/03/2019
  4  Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularına Bakış: Bir Üniversite Hastanesinin 5 Yıllık Bildirimi... 13/03/2019 - 16/03/2019
  5  Bruselloz Tanısı Koyabiliyor muyuz? Güçlü Epidemiyolojik Öyküye Rağmen Geç Tanı Alan Bir N... 13/03/2019 - 16/03/2019
  6  Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarındaki Etken Profili: Biz Neredeyiz?... 13/03/2019 - 16/03/2019
  7  The evaluation of antifungal consumption: a point-prevalance survey... 06/10/2017 - 09/10/2017
  8  The Investigation of Multi-Drug Resistant Bacteria Colonization in Geriatric Population in A Turkish... 04/10/2017 - 08/10/2017
  9  Weil hastalığı Anamnez ve Erken Tedavinin Önemi. Bir Olgu Sunumu... 25/03/2017 -
  10  Antifungal Kullanımının Değerlendirilmesi. Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması... 24/03/2017 -
  11  Geriyatrik Yaş Grubunda Çok İlaca Dirençli Bakteri Kolonizasyonunun Araştırılması... 24/03/2017 -
  12  Bir üniversite hastanesinde Sitomegalovirus infeksiyonu tanılı hastaların irdelenmesi... 24/03/2017 -
  13  Effectiveness and safety of anidulafungin: A real-life multicenter data in Turkey... 09/10/2015 - 12/10/2015
  14  Clinical significance and results of fungal cultures in surgical patients treated with antifungals d... 09/10/2015 - 12/10/2015
  15  Mycobacterium fortuitum ile Oluşan Bir Protez Enfeksiyonu Olgusu... 08/05/2015 - 10/05/2015
  16  Herpes zoster in a tertiary-care teaching hospital in Turkey.... 10/05/2014 - 13/05/2014
  17  Correlation between Hepatitis C virus antibodies in saliva and serumk: a safe way for epidemiologica... 10/05/2014 - 13/05/2014
  18  Daily inpatient ertapenem treatment: a safe alternative to hospitalisation for complicated urinary t... 10/05/2014 - 13/05/2014
  19  Fungal infections in liver transplant recipients... 19/04/2008 - 21/04/2008
  20  Nedeni bilinmeyen ateş; Erişkin Still hastalığı (sekiz olgu sunumu)... 14/03/2007 - 18/03/2007
  21  Solid tümörlü febril nötropenik olgulardan izole edilen bakteriyel mikroorganizmalar... 14/03/2007 - 18/03/2007
  22  Antibiotic susceptibilities of Escherichia coli Isolates Associated with Nosocomial, Community Acqui... 13/10/2005 - 16/10/2005
  23  antibiotic consumption trends in the case of fever with unknown aetiology in the turkish community... 01/05/2004 - 04/04/2004
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Enfektif Endokarditte Hayvan Modelleri Klinik Bilimlerde Deney Hayvanı Modelleri...  2020
  2  Diyabetik Ayak Enfekste Yarda Biyofilm Bir Kader mi?Diyabetik Ayak Problemleri, Enfeksiyonlar ve Charcot Nöropatisi-2020...  2020
  3  Mikobakterilerde Persistans ve İlaç Toleransı Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
  4  Kemik Eklem Tüberkülozu Mycobacterium Tuberculosis ve Tüberküloz...  2016