Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor SUAT TÜRKOGUZ BUCA FACULTY OF EDUCATION MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Celal Bayar University Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi)  2015
  Full Professor  Dokuz Eylül University Buca Eğitim Fakültesi  2023
 • NO NAME YEAR
  1  Bibliometric analysis of studies on the Flipped Classroom Model in biology teaching...  2021
  2  Effect of visual anthropomorphic stories on students? understanding of the particulate nature of mat...  2021
  3  Investigation of the Effects on Pre-Service Teachers' Self-Efficacy toward Information Technologies ...  2019
  4  TIMSS 2011 Fen Bilimleri Testinin 2016 İzmir ve 2011 Türkiye Verilerinin Karşılaştırılması...  2019
  5  Improvement of Innovative Science Experiments Criteria with Science Teachers...  2018
  6  Fen ve Sosyal Bilimler Ögretmen Adaylarının Atom Kavramını Açıklamarında 'aminism? ve 'anthr...  2018
  7  Doğa Eğitimi Projelerinin Katılımcı Profili ve Yaygın Etkisinin Değerlendirilmesi: IDE Projel...  2018
  8  The Parents? View on The Impact of The Entrepreneurial Capacity of 8th Grade Secondary School Studen...  2018
  9  Yenilikçi Fen Deneyleriyle Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Kavramsal Anlamaya Etkisi...  2017
  10  Üç doğa eğitim projesinin katılımcı üzerindeki etkilerinin nicel ve nitel yoldan değerlendi...  2017
  11  Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri Ve Kavram Karikatürlerine Yönelik Öğren...  2016
  12  The Effect of Concept Cartoons-Assisted Problem-Based Learning Method on Conceptual Understanding Le...  2015
  13  The Salt (Science-Arts-Language-Technology) Comenius Project: Primary School Students' Views about S...  2015
  14  Fen Öğretiminde Kara Kutu Deneyini İzleyen Öğrencilerin Çizim ve Canlandırmalarındaki Detayl...  2014
  15  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayarlı Deney Kitleriyle Tasarladıkları Kimya Deneyleri...  2014
  16  Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısı...  2014
  17  Effects of Argumentation Based Concept Cartoon Activities on Students' Scientific Process Skills...  2014
  18  Güneş Sistemi ve Uzay konularına yönelik kavram yanılgılarının günlük yaşama etkisi üzer...  2014
  19  Teachers Views About Problem-Based Learning Through Concept Cartoons...  2014
  20  The Effect Of Reflections Of Science On Nature Project On Students? Science Process Skills...  2013
  21  Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları...  2013
  22  Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürü Etkinliklerinin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeyle...  2013
  23  Concept Cartoon Samples Integrated to PBL Scenario Towards Matter and Heat Unit...  2013
  24  Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi...  2013
  25  Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürler...  2012
  26  Learn to Teach Chemistry Using Visual Media Tools...  2012
  27  Activity Plans Based On 7E Model Of Constructivist Approach On The Subjects Of 'Matter And Heat' In ...  2012
  28  Fen ve Teknoloji Dersinin Madde ve Isı Konularında Yapılandırmacı Yaklaşımın 7E Modeline Day...  2012
  29  Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Zihin Haritaları Uygulamaları...  2011
  30  Fen Ve Sanat Konularının Bütünleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2011
  31  The Effects Of Teaching Science Based On Visual Art Activities On Students? Achievement And Attitude...  2011
  32  Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirme Yöntemine Yönelik Görüşleri...  2010
  33  Görsel Sanat Etkinliklerine Dayali Fen Öğretiminin Öğrencilerin Başarilarina Ve Tutumlarina Et...  2010
  34  Science Teachers' Insights Toward Using Marbling Art Activity For Teaching Of Chemical Concepts In S...  2010
  35  Kimya ve Sanat Konularının Entegrasyonuna Yönelik Bir Tutum Ölçeği...  2008
  36  Food Attitudes towards Food Safety Concept Among Turkish University Students...  2005
  37  Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Beklentileri ve Kayg...  2005
  38  Bazı Temel Fen Kavramlarının Öğretimindeki Yetersizlikler Ve Nedenleri (Manisa Örneği) "...  2004
  39  What Do Teachers And Students Hope For Foreing Language Education In Manisa In Turkey?...  2004
  40  Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkis...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Quantitative Investigation Of Scientific Process Skills With Mobile Telephones On The Rate Of Reacti... 11/10/2017 - 13/10/2017
  2  Temel Eğitimden Ortaöğretim Geçiş Sınavına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi... 28/05/2015 - 31/05/2015
  3  Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konusuna (KHK) Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşam ... 11/09/2014 - 14/09/2014
  4  Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri ve Öğrenci-Öğretmen Görüşleri... 11/09/2014 - 14/09/2014
  5  Öğretmen Adaylarının Kimya Konularına Yönelik Belgesel Hazırlama Becerilerinin İncelenmesi... 05/09/2013 - 07/09/2013
  6  Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesine Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Ya... 05/09/2013 - 07/09/2013
  7  Isı Ve Sıcaklık Konusuna Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşam Üzerine Etkisiyle İ... 05/07/2013 - 07/07/2013
  8  Öğretmen Adaylarının Fizik Deneylerinden Kimya Deneyleri Tasarlama Becerilerinin İncelenmesi... 05/07/2013 - 07/07/2013
  9  The Salt (Science-arts-language-technology) Comenius Project: Primary School Students? Perceptions A... 02/07/2013 - 05/07/2013
  10  Investigating of preservice teachers skills about editing scientific journal for students in seconda... 02/07/2013 - 05/07/2013
  11  Effects of argumentation based concept cartoon activities on students scientific process skills... 02/07/2013 - 05/07/2013
  12  İlköğretim Öğrencilerinin ?Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme? Ünitesine Yönel... 24/06/2013 - 25/06/2013
  13  Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürü Etkinliklerinin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeyle... 06/06/2013 - 09/06/2013
  14  Fen Öğretmenlerinin Zihin ve Kavram Haritaları Hazırlamaya İişkin Görüşleri... 06/06/2013 - 09/06/2013
  15  Öğretmen Adaylarının Laboratuar Güvenlik Önlemlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri... 06/06/2013 - 09/06/2013
  16  Relationship between Elementary Students Problem Solving Skills and Inquiry Learning Skill Perceptio... 14/03/2013 - 15/03/2013
  17  The Effects of the Using of Problem Based Learning in Science Education on Inquiry Learning Skills o... 14/03/2013 - 15/03/2013
  18  Teacher's Views About Problem Based Learning With Concept Cartoons*... 14/03/2013 - 15/03/2013
  19  Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi... 07/11/2012 - 09/11/2012
  20  The Efect of Outdoor Education Activities on Students' Attitudes Towards to Environment... 17/10/2012 - 21/10/2012
  21  Concept Cartoon Samples Integrated to PBL Scenario Towards Matter and Heat Unit... 24/09/2012 - 26/09/2012
  22  Bilgisayar Destekli Zihin Haritasi ve Kavram Haritasi Kullaniminin Kavramsal Anlama Üzerindeki Etki... 23/11/2011 - 25/11/2011
  23  Teaching Concepts About Particulate Nature of Matter through Marbling Activity in Science and Techno... 21/10/2009 - 23/10/2009
  24  The Examples of a Lesson Plan and a Technologically-Supported Mind Map, Prepared in Consistence with... 21/09/2008 - 26/09/2008
  25  Activity Plans Arranged by 7e Model of Constructivist Learning Approach For Objects About Matter And... 10/09/2008 - 14/09/2008
  26  The Effect of Designing Visual Arts Activities about Chemistry Subjects in Science Education at Univ... 10/09/2008 - 14/09/2008
  27  Worksheets Toward Visual Arts Activities Adapted by Objects about Particulate Nature of Matter in Ch... 06/07/2008 - 09/07/2008
  28  Teaching Chemistry Through Visual Arts Activities For Science And Technology Course At Secondary Sch... 05/08/2007 - 11/08/2007
  29  İlköğretim Fen ve Teknoloji Derslerinde Görsel Sanat Etkinlikleriyle Kimya Öğretimi... 20/06/2007 - 22/06/2007
  30  Yeni Fen ve Teknoloji Programındaki Biyoloji Ünitelerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görü... 13/09/2006 - 15/09/2006
  31  Students Attitudes towards Integration of art and Chemistry subjects for Teaching Chemistry Lessons ... 10/09/2006 - 14/09/2006
  32  Fen Bilgisi Eğitiminin İlköğretiminin 8. Sınıfların Eğitsel ve Mesleki Yönlendirilmeleine O... 28/09/2005 - 30/09/2005
  33  Uygulama Derslerine Yönelik Bilimsel Süreç Beceriler Envanteri... 28/09/2005 - 30/09/2005
  34  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Uygulama Dersleriyle İlgili Bilimsel Süre... 28/09/2005 - 30/09/2005
  35  İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ?vücudumuzda neler var? çevremizi nasıl algılıyoruz??... 28/09/2005 - 30/09/2005
  36  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Öğrenci-Tez Danışmanı İlişkisi... 01/10/2003 - 04/10/2003
  37  Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Beklentileri Ve Kayg... 01/10/2003 - 04/10/2003
  38  Fen Bilgisi Eğitiminde Pratik ve Teknolojik Öğretim Materyallerinin Kullanımı... 16/09/2002 - 18/09/2002
  39  Okul Deneyimi Uygulamalarının Teknik Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Fakültesindeki Öğretmen Aday... 16/09/2002 - 18/09/2002
  40  Periyodik Cetvelin Ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği İle Öğretimi Ve Bellekte Kalıcılığı... 16/09/2002 - 18/09/2002
  41  İlköğretimde Kullanılan Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi... 16/09/2002 - 18/09/2002
  42  Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkis... 23/05/2002 - 27/05/2002
  43  Manisa Demirci İlçesindeki Bazı İlköğretim Okullarının Fen Bilgisi Derslerinde Görev Alan ... 23/05/2002 - 27/05/2002
  44  Yeni Sınav Sisteminin Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki Fen Bilimleri Dersle... 07/09/2001 - 08/09/2001
  45  Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Eğitim Gören Öğrencilerin Tüketici Kimyası ile İlg... 04/09/2001 - 07/09/2001
  46  Demirci Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği II. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Deneylerin... 04/09/2001 - 07/09/2001
  47  Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Nedenleri... 29/05/2001 - 29/05/2001
  48  Manisa İli Demirci Lisesinde Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Kimya Dersi Başarısına Etkisi ... 04/09/2000 - 07/09/2000
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Sera gazları ve teknolojileri Bilimin Teknolojideki Uygulamaları...  2021
  2  Fen Ve Sanatın Eğitim Sürecinde Bütünleşmesi Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon...  2017
 • NO NAME DATE
  1  Osmaneli'nde Doğa Amaçlı Eğitim...  6/2022 - 6/2023
  2  Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi...  10/2022 - 10/2023
  3  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİYLE FENİN DOĞAYA YÖNELİK UYGULAMALARI...  2/2022 - 2/2023
  4  TUBİTAK BİDEP "Çevremiz Temiz, Çevremiz Karadeniz" projesi...  6/2022 - 6/2023
  5  Ortaokul Öğrencileriyle Fen'in Doğaya Yönelik Uygulamaları...  9/2018 - 9/2019
  6  Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı...  3/2013 - 12/2013
  7  "Proje Hazırlama: Teorikten Pratiğe"...  9/2012 - /
  8  Bilimin Doğaya Yansımaları...  7/2011 - 7/2012
  9  Bilimin Doğaya Yansımaları...  9/2011 - 6/2012
  10  Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi...  4/2011 - 4/2013
  11  Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi İlköğretim Eğiticilerinin Eğitimi Çalıştayı...  2/2011 - 2/2011
  12  Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi...  9/2010 - 2/2011
  13  Modifiye Edilmiş Kula Volkanitinin Adsorpsiyon...  1/2009 - 1/2011
  14  Fen ve Teknoloji Öğretiminde Teknoloji Destekli Zihin Haritalama ve Kavram Haritalama Tekniklerinin Kullanılmasının Etkileri Üzerine Bir Araştırma...  6/2006 - 6/2008
  15  Turunçgillerdeki limonenin specktrofotometrik ve iyonmetrik tayini...  1/2002 - 1/2004
 • NO Responsibility
  1 Buca Faculty of Education Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Department of Science Education , Director of Science Branch, October 2022-Continues
  2 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) , Member of The Central Board, April 2022- February 2024
  3 D.E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) , Member of The Central Board, April 2019- April 2022
  4 Graduate School of Educational Sciences Environmental Education , Director of Science Branch, November 2017- November 2020
  5 Graduate School of Educational Sciences , Member of The Institute Council, November 2017- November 2020
  6 Graduate School of Educational Sciences , Vice Director of The Institute, October 2017- September 2019