En

DOÇ.DR. SUAT TÜRKOGUZ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi)  2015
 • NO AD YIL
  1  The Salt (Science-Arts-Language-Technology) Comenius Project: Primary School Students' Views about S...  2015
  2  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayarlı Deney Kitleriyle Tasarladıkları Kimya Deneyleri...  2014
  3  Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısı...  2014
  4  Fen Öğretiminde Kara Kutu Deneyini İzleyen Öğrencilerin Çizim ve Canlandırmalarındaki Detayl...  2014
  5  Effects of Argumentation Based Concept Cartoon Activities on Students' Scientific Process Skills...  2014
  6  Güneş Sistemi ve Uzay konularına yönelik kavram yanılgılarının günlük yaşama etkisi üzer...  2014
  7  Teachers Views About Problem-Based Learning Through Concept Cartoons...  2014
  8  The Effect Of Reflections Of Science On Nature Project On Students? Science Process Skills...  2013
  9  Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları...  2013
  10  Concept Cartoon Samples Integrated to PBL Scenario Towards Matter and Heat Unit...  2013
  11  Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürü Etkinliklerinin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeyle...  2013
  12  Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi...  2013
  13  Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürler...  2012
  14  Learn to Teach Chemistry Using Visual Media Tools...  2012
  15  Activity Plans Based On 7E Model Of Constructivist Approach On The Subjects Of 'Matter And Heat' In ...  2012
  16  Fen ve Teknoloji Dersinin Madde ve Isı Konularında Yapılandırmacı Yaklaşımın 7E Modeline Day...  2012
  17  Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Zihin Haritaları Uygulamaları...  2011
  18  Fen Ve Sanat Konularının Bütünleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi...  2011
  19  The Effects Of Teaching Science Based On Visual Art Activities On Students? Achievement And Attitude...  2011
  20  Görsel Sanat Etkinliklerine Dayali Fen Öğretiminin Öğrencilerin Başarilarina Ve Tutumlarina Et...  2010
  21  Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirme Yöntemine Yönelik Görüşleri...  2010
  22  Science Teachers' Insights Toward Using Marbling Art Activity For Teaching Of Chemical Concepts In S...  2010
  23  Kimya ve Sanat Konularının Entegrasyonuna Yönelik Bir Tutum Ölçeği...  2008
  24  Food Attitudes towards Food Safety Concept Among Turkish University Students...  2005
  25  Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Beklentileri ve Kayg...  2005
  26  Bazı Temel Fen Kavramlarının Öğretimindeki Yetersizlikler Ve Nedenleri (Manisa Örneği) "...  2004
  27  What Do Teachers And Students Hope For Foreing Language Education In Manisa In Turkey?...  2004
  28  Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkis...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Quantitative Investigation Of Scientific Process Skills With Mobile Telephones On The Rate Of Reacti... 11/10/2017 - 13/10/2017
  2  Creative Comparisons Developed by Pre-service Science Teachers and the Use of Anthropomorphism and A... 17/03/2016 - 18/03/2016
  3  Temel Eğitimden Ortaöğretim Geçiş Sınavına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi... 28/05/2015 - 31/05/2015
  4  Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri ve Öğrenci-Öğretmen Görüşleri... 11/09/2014 - 14/09/2014
  5  Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konusuna (KHK) Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşam ... 11/09/2014 - 14/09/2014
  6  Güneş Sistemi Ve Ötesi: Uzay Bilmecesi Ünitesine Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Ya... 05/09/2013 - 07/09/2013
  7  Öğretmen Adaylarının Kimya Konularına Yönelik Belgesel Hazırlama Becerilerinin İncelenmesi... 05/09/2013 - 07/09/2013
  8  Öğretmen Adaylarının Fizik Deneylerinden Kimya Deneyleri Tasarlama Becerilerinin İncelenmesi... 05/07/2013 - 07/07/2013
  9  Isı Ve Sıcaklık Konusuna Yönelik Kavram Yanılgılarının Günlük Yaşam Üzerine Etkisiyle İ... 05/07/2013 - 07/07/2013
  10  Investigating of preservice teachers skills about editing scientific journal for students in seconda... 02/07/2013 - 05/07/2013
  11  Effects of argumentation based concept cartoon activities on students scientific process skills... 02/07/2013 - 05/07/2013
  12  The Salt (Science-arts-language-technology) Comenius Project: Primary School Students? Perceptions A... 02/07/2013 - 05/07/2013
  13  İlköğretim Öğrencilerinin ?Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme? Ünitesine Yönel... 24/06/2013 - 25/06/2013
  14  Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürü Etkinliklerinin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeyle... 06/06/2013 - 09/06/2013
  15  Fen Öğretmenlerinin Zihin ve Kavram Haritaları Hazırlamaya İişkin Görüşleri... 06/06/2013 - 09/06/2013
  16  Öğretmen Adaylarının Laboratuar Güvenlik Önlemlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri... 06/06/2013 - 09/06/2013
  17  Relationship between Elementary Students Problem Solving Skills and Inquiry Learning Skill Perceptio... 14/03/2013 - 15/03/2013
  18  The Effects of the Using of Problem Based Learning in Science Education on Inquiry Learning Skills o... 14/03/2013 - 15/03/2013
  19  Teacher's Views About Problem Based Learning With Concept Cartoons*... 14/03/2013 - 15/03/2013
  20  Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi... 07/11/2012 - 09/11/2012
  21  The Efect of Outdoor Education Activities on Students' Attitudes Towards to Environment... 17/10/2012 - 21/10/2012
  22  Concept Cartoon Samples Integrated to PBL Scenario Towards Matter and Heat Unit... 24/09/2012 - 26/09/2012
  23  Bilgisayar Destekli Zihin Haritasi ve Kavram Haritasi Kullaniminin Kavramsal Anlama Üzerindeki Etki... 23/11/2011 - 25/11/2011
  24  Teaching Concepts About Particulate Nature of Matter through Marbling Activity in Science and Techno... 21/10/2009 - 23/10/2009
  25  The Qualitative Research on Teaching by Visual Art Activities (VAA) in Science and Technology Course... 21/09/2008 -
  26  The Examples of a Lesson Plan and a Technologically-Supported Mind Map, Prepared in Consistence with... 21/09/2008 - 26/09/2008
  27  Activity Plans Arranged by 7e Model of Constructivist Learning Approach For Objects About Matter And... 10/09/2008 - 14/09/2008
  28  The Effect of Designing Visual Arts Activities about Chemistry Subjects in Science Education at Univ... 10/09/2008 - 14/09/2008
  29  Worksheets Toward Visual Arts Activities Adapted by Objects about Particulate Nature of Matter in Ch... 06/07/2008 - 09/07/2008
  30  Teaching Chemistry Through Visual Arts Activities For Science And Technology Course At Secondary Sch... 05/08/2007 - 11/08/2007
  31  İlköğretim Fen ve Teknoloji Derslerinde Görsel Sanat Etkinlikleriyle Kimya Öğretimi... 20/06/2007 - 22/06/2007
  32  Yeni Fen ve Teknoloji Programındaki Biyoloji Ünitelerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görü... 13/09/2006 - 15/09/2006
  33  Students Attitudes towards Integration of art and Chemistry subjects for Teaching Chemistry Lessons ... 10/09/2006 - 14/09/2006
  34  Uygulama Derslerine Yönelik Bilimsel Süreç Beceriler Envanteri... 28/09/2005 - 30/09/2005
  35  Fen Bilgisi Eğitiminin İlköğretiminin 8. Sınıfların Eğitsel ve Mesleki Yönlendirilmeleine O... 28/09/2005 - 30/09/2005
  36  İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin ?vücudumuzda neler var? çevremizi nasıl algılıyoruz??... 28/09/2005 - 30/09/2005
  37  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Uygulama Dersleriyle İlgili Bilimsel Süre... 28/09/2005 - 30/09/2005
  38  Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Beklentileri Ve Kayg... 01/10/2003 - 04/10/2003
  39  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Öğrenci-Tez Danışmanı İlişkisi... 01/10/2003 - 04/10/2003
  40  Okul Deneyimi Uygulamalarının Teknik Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Fakültesindeki Öğretmen Aday... 16/09/2002 - 18/09/2002
  41  Periyodik Cetvelin Ve Elementlerin Tombala Oyun Tekniği İle Öğretimi Ve Bellekte Kalıcılığı... 16/09/2002 - 18/09/2002
  42  Fen Bilgisi Eğitiminde Pratik ve Teknolojik Öğretim Materyallerinin Kullanımı... 16/09/2002 - 18/09/2002
  43  İlköğretimde Kullanılan Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi... 16/09/2002 - 18/09/2002
  44  Manisa Demirci İlçesindeki Bazı İlköğretim Okullarının Fen Bilgisi Derslerinde Görev Alan ... 23/05/2002 - 27/05/2002
  45  Fen ve Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Simülasyon Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkis... 23/05/2002 - 27/05/2002
  46  Yeni Sınav Sisteminin Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki Fen Bilimleri Dersle... 07/09/2001 - 08/09/2001
  47  Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Eğitim Gören Öğrencilerin Tüketici Kimyası ile İlg... 04/09/2001 - 07/09/2001
  48  Demirci Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği II. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Deneylerin... 04/09/2001 - 07/09/2001
  49  Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Nedenleri... 29/05/2001 - 29/05/2001
  50  Manisa İli Demirci Lisesinde Kimya Laboratuvar Uygulamalarının Kimya Dersi Başarısına Etkisi ... 04/09/2000 - 07/09/2000
 • NO AD TARIH
  1  Osmaneli'nde Doğa Amaçlı Eğitim...  6/2015 - 6/2016
  2  TUBİTAK BİDEP "Çevremiz Temiz, Çevremiz Karadeniz" projesi...  6/2014 - 6/2015
  3  Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi...  10/2013 - 10/2013
  4  "Proje Hazırlama: Teorikten Pratiğe"...  9/2012 - 10/2012
  5  Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi...  4/2011 - 4/2013
  6  Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi İlköğretim Eğiticilerinin Eğitimi Çalıştayı...  2/2011 - 2/2011
  7  Bilimin Doğaya Yansımaları...  9/2011 - 6/2012
  8  Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi...  9/2010 - 2/2011
  9  Modifiye Edilmiş Kula Volkanitinin Adsorpsiyon...  1/2009 - 1/2011
  10  Fen ve Teknoloji Öğretiminde Teknoloji Destekli Zihin Haritalama ve Kavram Haritalama Tekniklerinin Kullanılmasının Etkileri Üzerine Bir Araştırma...  6/2006 - 6/2008
  11  Turunçgillerdeki limonenin specktrofotometrik ve iyonmetrik tayini...  1/2002 - 1/2004
 • NO Görev
  1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çevre Eğitimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2017-Devam ediyor
  3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2017-Devam ediyor