Tr

Associate Professor NESLİHAN GÜNÜŞEN FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSYCHIATRIC NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Bülent Ecevit University Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2000
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)-Sağlık Bilimleri Temel Alanı  2015
 • NO NAME YEAR
  1  The Lived Experiences of the Partners of Breast Cancer Survivors: Psychosocial Difficulties and Chan...  2022
  2  Effect of a nurse?led intervention program on the physical health and quality of life of individuals...  2021
  3  The Effect of Psychological Empowerment Program on Manager Nurses on Distress and Professional Quali...  2021
  4  The predictive role of nursing students' individual characteristics and psychological resilience in ...  2021
  5  The Effect of a Peer Education Program on Nursing Students Beliefs toward Mental Illnesses and Their...  2021
  6  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2020
  7  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrenciler...  2020
  8  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Diyabet Yönetimi ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü...  2020
  9  Experiences of individuals with severe mental illnesses about physical health services: A qualitativ...  2020
  10  Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epi...  2020
  11  The Interaction Between Hematological Cancer Patients and Family Caregivers and Their Life Changes A...  2020
  12  Stressors and Coping Methods of Turkish Adolescents With High and Low Risk of Depression: A Qualitat...  2020
  13  Sexuality in Muslim Women With Gynecological Cancer...  2020
  14  Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients...  2019
  15  Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenler...  2019
  16  Perception of physical health by patients with severe mental illness and their family caregivers: A ...  2019
  17  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  18  Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve H...  2019
  19  Effect of a nurse?led intervention programme on professional quality of life and post?traumatic grow...  2018
  20  The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition...  2018
  21  Secondary traumatic stress and burnout among Muslim nurses caring for chronically ill children in a ...  2018
  22  Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental i...  2018
  23  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
  24  Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi...  2017
  25  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  26  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  27  Diabetes Self-care Views of Individuals With Severe Mental Illness and Comorbid Type 2 Diabetes and ...  2017
  28  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  29  Öfke Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği...  2016
  30  Predictor effect of Locus Of Control (LOC) on self-care activities and metabolic control in individu...  2016
  31  Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2016
  32  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  33  Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a s...  2016
  34  Influence of workplace bullying on Turkish nurses' psychological distress and nurses' reactions to b...  2015
  35  Kanser Hastalarının Bilgi kaynakları, Bilgi Gereksinimleri ve Sağlık Personelinden Beklentileri...  2015
  36  Yardım Edenlerin Yardıma İhtiyacı Var (İkincil Travma Stresi ve Baş Etme)...  2015
  37  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  38  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  39  Work Stress and Emotional Exhaustion in Nurses: The Mediating Role of Internal Locus of Control...  2014
  40  Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: yıldırma...  2014
  41  Kronik psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık durumu: ihmal edilen bir alan...  2013
  42  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  43  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  44  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri...  2012
  45  Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İli...  2011
  46  A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses...  2010
  47  Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: ...  2010
  48  Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model...  2009
  49  Turkish Nurses Perspectives on a Program to Reduce Burnout...  2009
  50  Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: ...  2009
  51  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörl...  2008
  52  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumların...  2005
  53  Bakımevinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi...  2005
 • NO NAME DATE
  1  "Bitmek Bilmeyen bir Kısır Döngü..."COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Serviste Çalışan Hemşir... 24/06/2021 - 25/06/2021
  2  Psikolojik Güçlendirme Programının Yönetici Hemşirelerin Psikolojik Distres ve Çalışan Yaş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  3  Kemoterapi Alan Hematolojik Kanser Hastası ve Bakım Verenlerinin Algıladıkları Ortak Bakım Ger... 19/12/2019 - 21/12/2019
  4  Depresyon Riski Yüksek Olan Ergenler İle Düşük Olan Ergenlerin Stresörleri Ve Başetme Yöntem... 20/11/2018 - 23/11/2018
  5  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  6  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2019
  7  Lise Öğrencilerinde Depresif Semptom Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Epide... 20/11/2018 - 23/11/2018
  8  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  9  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017
  10  Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşler... 05/11/2017 - 08/11/2017
  11  KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANI... 06/11/2016 - 09/11/2016
  12  Kanser tanısıyla hastanede yatan ergenlerin semptomları, annelerinin stres düzeyi ve ergenlerin ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  13  Psikiyatrik hastalığı ve tip 2 diyabeti olan bireyler ile yalnızca tip 2 diyabeti olan bireyleri... 06/11/2016 - 09/11/2016
  14  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  15  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  16  ONKOLOJİ HASTASIYLA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL YAŞAM KALİTESİ VE TRAVMA SONRASI GELİ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  17  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  18  Issues and difficulties of doctoral education in nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  19  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  20  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  21  Şizofreni hastalarının özbakım gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  22  Başetme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine etkisi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  23  Theoretical Concerns: Burnout as a core response... 31/05/2009 - 02/06/2009
  24  Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme... 20/11/2008 - 22/11/2008
  25  Neuman Sistemler Modelinin Uygulamada Kullanımı... 10/07/2008 - 10/07/2008
  26  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ VE ARASIND... 07/06/2008 - 08/06/2008
  27  Nursing Concepts of Psycho-Oncology in Problem-Based Learning Curriculum at the School of Nursing... 30/05/2008 - 01/06/2008
  28  Nursing care plan for a patient with AML: According to Neuman Systems Model... 30/05/2008 - 01/06/2008
  29  jinekolojik onkoloji hemşirelerinin güçlendirilmesi: hemşireleri güçlendirmeye yönelik bir hi... 30/04/2008 - 04/05/2008
  30  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  31  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  32  A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession... 23/05/2007 - 26/05/2007
  33  A PROJECT AIMING TO REDUCE NURSING BURNOUT... 15/02/2007 - 17/02/2007
  34  Bir Gecekondu Örnekleminde Kadınların Öfke İfadeleri... 05/03/2005 - 09/03/2005
  35  Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme... 02/12/2004 - 04/12/2004
  36  Adolescent Suicide Attempts in Zonguldak/Turkey... 07/01/2004 - 09/01/2004
  37  Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumların... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi...  2005
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Ruh Saglıgı ve Psikiyatri hemsireligi...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere uygulanan fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme programının fiziksel sağlığa ve yaşam kalitesine etkisi....  4/2018 - 10/2019
  2  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO NAME DATE
  1  THE JOHN CRAWFORD NSM Research Institute Fellow Award ...  2009
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2010
 • NO Responsibility
  1 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2021-Continues
  2 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, November 2019-Continues
  3 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018
  4 Faculty of Nursing , Vice Dean, May 2015- February 2016
  5 Faculty of Nursing , Vice Dean, February 2015- May 2015
  6 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2012- December 2015