Tr

Professor Doctor NESLİHAN GÜNÜŞEN FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSYCHIATRIC NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Bülent Ecevit University Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2000
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2003
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)-Sağlık Bilimleri Temel Alanı  2015
  Full Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2022
 • NO NAME YEAR
  1  The Lived Experiences of the Partners of Breast Cancer Survivors: Psychosocial Difficulties and Chan...  2022
  2  The effect of a nurse led intervention program on compassion fatigue, burnout, compassion satisfacti...  2022
  3  Experiences of oncology nurses regarding self-compassion and compassionate care: A qualitative study...  2022
  4  Stressors and Coping Methods of Turkish Adolescents With High and Low Risk of Depression: A Qualitat...  2021
  5  Effect of a nurse-led intervention program on the physical health and quality of life of individuals...  2021
  6  The Interaction Between Hematological Cancer Patients and Family Caregivers and Their Life Changes A...  2021
  7  The Effect of Psychological Empowerment Program on Manager Nurses on Distress and Professional Quali...  2021
  8  Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılığının Merhamet Yorgunluğu, Tükenmişlik ve Merhamet Memn...  2021
  9  The predictive role of nursing students' individual characteristics and psychological resilience in ...  2021
  10  The Effect of a Peer Education Program on Nursing Students Beliefs toward Mental Illnesses and Their...  2021
  11  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2020
  12  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Diyabet Yönetimi ve Psikiyatri Hemşiresinin Rolü...  2020
  13  Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Uygulanan Akran Eğitim Programının Üniversite Öğrenciler...  2020
  14  Experiences of individuals with severe mental illnesses about physical health services: A qualitativ...  2020
  15  Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epi...  2020
  16  Sexuality in Muslim Women With Gynecological Cancer...  2020
  17  Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients...  2019
  18  Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenler...  2019
  19  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  20  Perception of physical health by patients with severe mental illness and their family caregivers: A ...  2019
  21  Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve H...  2019
  22  Effect of a nurse-led intervention programme on professional quality of life and post-traumatic grow...  2018
  23  The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition...  2018
  24  Secondary traumatic stress and burnout among Muslim nurses caring for chronically ill children in a ...  2018
  25  Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental i...  2018
  26  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
  27  Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi...  2017
  28  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  29  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  30  Diabetes Self-care Views of Individuals With Severe Mental Illness and Comorbid Type 2 Diabetes and ...  2017
  31  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  32  Öfke Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği...  2016
  33  Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2016
  34  Kanser Hastalarının Bilgi kaynakları, Bilgi Gereksinimleri ve Sağlık Personelinden Beklentileri...  2015
  35  Yardım Edenlerin Yardıma İhtiyacı Var (İkincil Travma Stresi ve Baş Etme)...  2015
  36  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  37  Predictor effect of Locus Of Control (LOC) on self-care activities and metabolic control in individu...  2014
  38  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  39  Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: yıldırma...  2014
  40  Influence of workplace bullying on Turkish nurses' psychological distress and nurses' reactions to b...  2014
  41  Work Stress and Emotional Exhaustion in Nurses: The Mediating Role of Internal Locus of Control...  2014
  42  Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a s...  2014
  43  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2014
  44  Kronik psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık durumu: ihmal edilen bir alan...  2013
  45  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  46  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  47  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri...  2012
  48  Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İli...  2011
  49  A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses...  2010
  50  Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: ...  2010
  51  Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model...  2009
  52  Turkish Nurses Perspectives on a Program to Reduce Burnout...  2009
  53  Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: ...  2009
  54  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörl...  2008
  55  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumların...  2005
  56  Bakımevinde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi...  2005
 • NO NAME DATE
  1  KRONIK PSIKIYATRI HASTALARININ FIZIKSEL SAĞLIK HIZMETLERINE YÖNELIK DENEYIMLERI... 20/10/2021 - 23/10/2021
  2  DIYABET TANILI BIREYLERIN BILIŞSEL DUYGU DÜZENLEME STRATEJILERI İLE PSIKOSOSYAL ÖZ-YETERLILIK D... 20/10/2021 - 23/10/2021
  3  DEPRESYON RİSKİ TAŞIYAN ERGENLERE UYGULANAN 'sTRES İLE BAŞ ETME PROGRAMI'nın DEPRESYON VE ANKS... 20/10/2021 - 23/10/2021
  4  Onkoloji Hemşirelerinin Öz-Şefkat ve Şefkatli Bakım Deneyimleri: Kalitatif bir Çalışma... 20/10/2021 - 23/10/2021
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Özellikleri ve Psikolojik Dayanıklılığının Ruhsal Hasta... 20/10/2021 - 23/10/2021
  6  KRONIK RUHSAL HASTALIĞI OLAN BIREYLERE HEMŞIRE LIDERLIĞINDE UYGULANAN PROGRAMIN HASTALARIN FIZIKS... 20/10/2021 - 23/10/2021
  7  HEMŞIRE LIDERLIĞINDE YÜRÜTÜLEN MÜDAHALE PROGRAMININ HEMŞIRELERDE EŞDUYUM YORGUNLUĞU, TÜKEN... 20/10/2021 - 23/10/2021
  8  Türkiye'de Okul Temelli Depresyon Önleme Programına Katılan Ergenlerin Deneyimleri: Nitel Bir Ç... 20/10/2021 - 23/10/2021
  9  "Bitmek Bilmeyen bir Kısır Döngü..."COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Serviste Çalışan Hemşir... 24/06/2021 - 25/06/2021
  10  Kemoterapi Alan Hematolojik Kanser Hastası ve Bakım Verenlerinin Algıladıkları Ortak Bakım Ger... 19/12/2019 - 21/12/2019
  11  Psikolojik Güçlendirme Programının Yönetici Hemşirelerin Psikolojik Distres ve Çalışan Yaş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  12  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN UYGULANAN AKRAN EĞİTİMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER... 20/11/2018 - 23/11/2018
  13  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  14  Lise Öğrencilerinde Depresif Semptom Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Epide... 20/11/2018 - 23/11/2018
  15  Depresyon Riski Yüksek Olan Ergenler İle Düşük Olan Ergenlerin Stresörleri Ve Başetme Yöntem... 20/11/2018 - 23/11/2018
  16  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2018
  17  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  18  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017
  19  Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşler... 05/11/2017 - 08/11/2017
  20  Psikiyatrik hastalığı ve tip 2 diyabeti olan bireyler ile yalnızca tip 2 diyabeti olan bireyleri... 06/11/2016 - 09/11/2016
  21  ONKOLOJİ HASTASIYLA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL YAŞAM KALİTESİ VE TRAVMA SONRASI GELİ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  22  KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANI... 06/11/2016 - 09/11/2016
  23  Kanser tanısıyla hastanede yatan ergenlerin semptomları, annelerinin stres düzeyi ve ergenlerin ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  24  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  25  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  26  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  27  Issues and difficulties of doctoral education in nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  28  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  29  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  30  Şizofreni hastalarının özbakım gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  31  Başetme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine etkisi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  32  Theoretical Concerns: Burnout as a core response... 31/05/2009 - 02/06/2009
  33  Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme... 20/11/2008 - 22/11/2008
  34  Neuman Sistemler Modelinin Uygulamada Kullanımı... 10/07/2008 - 10/07/2008
  35  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ VE ARASIND... 07/06/2008 - 08/06/2008
  36  Nursing Concepts of Psycho-Oncology in Problem-Based Learning Curriculum at the School of Nursing... 30/05/2008 - 01/06/2008
  37  Nursing care plan for a patient with AML: According to Neuman Systems Model... 30/05/2008 - 01/06/2008
  38  jinekolojik onkoloji hemşirelerinin güçlendirilmesi: hemşireleri güçlendirmeye yönelik bir hi... 30/04/2008 - 04/05/2008
  39  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  40  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  41  A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession... 23/05/2007 - 26/05/2007
  42  A PROJECT AIMING TO REDUCE NURSING BURNOUT... 15/02/2007 - 17/02/2007
  43  Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme... 02/12/2004 - 04/12/2004
  44  Adolescent Suicide Attempts in Zonguldak/Turkey... 07/01/2004 - 09/01/2004
  45  Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumların... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi...  2005
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Fiziksel Hastalıklarda Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı 500 soru 500 yanıt Psikiyatri Hemşireliği...  2021
  2  Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı Psikiyatri Hemşireliği Akıl notları...  2020
  3  Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı Psikiyatri Hemşireliği Akıl notları...  2020
  4  Tedavi Edici İlişki Hemşirelikte İletişim...  2019
  5  Ekip İçi İletişim Hemşirelikte İletişim...  2019
  6  Terminal Hastalıklı Hastaların Hemşiresi Olmak: Güçlü Kalabilir miyiz?Çocuklarda Palyatif Bakım: Terminal Dönemde Çocuk ve Aileye Yaklaşım...  2018
  7  Evde Hasta ve Bakımverenlerin Psikososyal Bakımı Evde Bakım...  2017
  8  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Ruh Saglıgı ve Psikiyatri hemsireligi...  2016
 • NO NAME DATE
  1  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere uygulanan fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme programının fiziksel sağlığa ve yaşam kalitesine etkisi....  4/2018 - 10/2019
  2  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO NAME DATE
  1  THE JOHN CRAWFORD NSM Research Institute Fellow Award...  2009
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2010
  3  Sözel bildiri birincilik ödülü...  2018
 • NO Responsibility
  1 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, February 2021-Continues
  2 Dokuz Eylül University , Member of University Senate, November 2019-Continues
  3 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018
  4 Faculty of Nursing , Vice Dean, May 2015- February 2016
  5 Faculty of Nursing , Vice Dean, February 2015- May 2015
  6 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2012- December 2015