En

DOÇ.DR. NESLİHAN GÜNÜŞEN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)-Sağlık Bilimleri Temel Alanı  2015
 • NO AD YIL
  1  Investigation of depressive symptom prevalence and affecting factors in high school students: an epi...  2020
  2  Sexuality in Muslim Women With Gynecological Cancer...  2020
  3  The Interaction Between Hematological Cancer Patients and Family Caregivers and Their Life Changes A...  2020
  4  Stressors and Coping Methods of Turkish Adolescents With High and Low Risk of Depression: A Qualitat...  2020
  5  A Dimension in Recovery: Return to Working Life After Breast Cancer...  2019
  6  Kanser Tanısıyla Hastanede Yatan Ergenlerin Semptomları ile Annelerinin Stres Düzeyinin Ergenler...  2019
  7  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  8  Perception of physical health by patients with severe mental illness and their family caregivers: A ...  2019
  9  Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve H...  2019
  10  Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients...  2018
  11  Effect of a nurse?led intervention programme on professional quality of life and post?traumatic grow...  2018
  12  The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition...  2018
  13  Secondary traumatic stress and burnout among Muslim nurses caring for chronically ill children in a ...  2018
  14  Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental i...  2018
  15  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
  16  Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi...  2017
  17  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  18  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  19  Diabetes Self-care Views of Individuals With Severe Mental Illness and Comorbid Type 2 Diabetes and ...  2017
  20  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  21  Öfke Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği...  2016
  22  Predictor effect of Locus Of Control (LOC) on self-care activities and metabolic control in individu...  2016
  23  Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2016
  24  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  25  Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a s...  2016
  26  Influence of workplace bullying on Turkish nurses' psychological distress and nurses' reactions to b...  2015
  27  Kanser Hastalarının Bilgi kaynakları, Bilgi Gereksinimleri ve Sağlık Personelinden Beklentileri...  2015
  28  Yardım Edenlerin Yardıma İhtiyacı Var (İkincil Travma Stresi ve Baş Etme)...  2015
  29  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  30  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  31  Work Stress and Emotional Exhaustion in Nurses: The Mediating Role of Internal Locus of Control...  2014
  32  Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: yıldırma...  2014
  33  Kronik psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık durumu: ihmal edilen bir alan...  2013
  34  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  35  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  36  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri...  2012
  37  Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İli...  2011
  38  A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses...  2010
  39  Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: ...  2010
  40  Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model...  2009
  41  Turkish Nurses Perspectives on a Program to Reduce Burnout...  2009
  42  Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: ...  2009
  43  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörl...  2008
  44  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumların...  2005
  45  Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Kemoterapi Alan Hematolojik Kanser Hastası ve Bakım Verenlerinin Algıladıkları Ortak Bakım Ger... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2019
  3  İyileşmede Bir Boyut: Meme Kanseri Sonrasi Çalişma Yaşamina Dönme... 20/11/2018 - 23/11/2018
  4  Lise Öğrencilerinde Depresif Semptom Sıklığının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Epide... 20/11/2018 - 23/11/2018
  5  Depresyon Riski Yüksek Olan Ergenler İle Düşük Olan Ergenlerin Stresörleri Ve Başetme Yöntem... 20/11/2018 - 23/11/2018
  6  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  7  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017
  8  Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşler... 05/11/2017 - 08/11/2017
  9  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  10  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  11  Psikiyatrik hastalığı ve tip 2 diyabeti olan bireyler ile yalnızca tip 2 diyabeti olan bireyleri... 06/11/2016 - 09/11/2016
  12  Kanser tanısıyla hastanede yatan ergenlerin semptomları, annelerinin stres düzeyi ve ergenlerin ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  13  ONKOLOJİ HASTASIYLA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL YAŞAM KALİTESİ VE TRAVMA SONRASI GELİ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  14  KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANI... 06/11/2016 - 09/11/2016
  15  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  16  Issues and difficulties of doctoral education in nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  17  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  18  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  19  Şizofreni hastalarının özbakım gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  20  Başetme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine etkisi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  21  Theoretical Concerns: Burnout as a core response... 31/05/2009 - 02/06/2009
  22  Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme... 20/11/2008 - 22/11/2008
  23  Neuman Sistemler Modelinin Uygulamada Kullanımı... 10/07/2008 - 10/07/2008
  24  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ VE ARASIND... 07/06/2008 - 08/06/2008
  25  Nursing care plan for a patient with AML: According to Neuman Systems Model... 30/05/2008 - 01/06/2008
  26  Nursing Concepts of Psycho-Oncology in Problem-Based Learning Curriculum at the School of Nursing... 30/05/2008 - 01/06/2008
  27  jinekolojik onkoloji hemşirelerinin güçlendirilmesi: hemşireleri güçlendirmeye yönelik bir hi... 30/04/2008 - 04/05/2008
  28  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  29  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  30  A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession... 23/05/2007 - 26/05/2007
  31  A PROJECT AIMING TO REDUCE NURSING BURNOUT... 15/02/2007 - 17/02/2007
  32  Bir Gecekondu Örnekleminde Kadınların Öfke İfadeleri... 05/03/2005 - 09/03/2005
  33  Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme... 02/12/2004 - 04/12/2004
  34  Adolescent Suicide Attempts in Zonguldak/Turkey... 07/01/2004 - 09/01/2004
  35  Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumların... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Ruh Saglıgı ve Psikiyatri hemsireligi...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere uygulanan fiziksel sağlığı koruma ve geliştirme programının fiziksel sağlığa ve yaşam kalitesine etkisi....  4/2018 - 10/2019
  2  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  THE JOHN CRAWFORD NSM Research Institute Fellow Award ...  2009
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2019-Devam ediyor
  2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2015- Şubat 2016
  4 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2015- Mayıs 2015
  5 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015