En

DOÇ.DR. NESLİHAN GÜNÜŞEN HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  2000
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Programı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)-Sağlık Bilimleri Temel Alanı  2015
 • NO AD YIL
  1  The Impact of Mental Health Nursing Module, Clinical Practice and an Anti- Stigma Program on Nursing...  2019
  2  Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Belirtilerini Etkileyen Faktörler ve H...  2019
  3  Effect of a nurse?led intervention programme on professional quality of life and post?traumatic grow...  2018
  4  Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients...  2018
  5  The views and habits of the individuals with mental illness about physical activity and nutrition...  2018
  6  Determination of physical health status and healthy lifestyle behaviors of individuals with mental i...  2018
  7  Secondary traumatic stress and burnout among Muslim nurses caring for chronically ill children in a ...  2018
  8  The opinions of Turkish mental health nurses on physical health care for individuals with mental ill...  2018
  9  Hemşirelerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi...  2017
  10  Exploration of the Factors Affecting the Choices of Nursing Students Who Choose Psychiatric Nursing ...  2017
  11  Effects of two different psychiatric nursing course on nursing students' attitudes towards mental il...  2017
  12  Diabetes Self-care Views of Individuals With Severe Mental Illness and Comorbid Type 2 Diabetes and ...  2017
  13  Effects of the Psychiatric Nursing Course on Students' Attitudes towards Mental Illness, Perceptions...  2017
  14  Öfke Saldırganlık ve Psikiyatri Hemşireliği...  2016
  15  Predictor effect of Locus Of Control (LOC) on self-care activities and metabolic control in individu...  2016
  16  Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2016
  17  Experiences of Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in Turkey...  2016
  18  Investigation of professional quality of life and affecting factors of nurses who are working in a s...  2016
  19  Influence of workplace bullying on Turkish nurses' psychological distress and nurses' reactions to b...  2015
  20  Kanser Hastalarının Bilgi kaynakları, Bilgi Gereksinimleri ve Sağlık Personelinden Beklentileri...  2015
  21  Yardım Edenlerin Yardıma İhtiyacı Var (İkincil Travma Stresi ve Baş Etme)...  2015
  22  Experiences of Family Caregivers of Cancer Patients Receiving Chemotherapy...  2014
  23  A comparison of problem based and traditional education on nursing students' locus of control and pr...  2014
  24  Work Stress and Emotional Exhaustion in Nurses: The Mediating Role of Internal Locus of Control...  2014
  25  Hemşirelerin çalışma ortamlarındaki önemli bir tehlike: yıldırma...  2014
  26  Kronik psikiyatri hastalarının fiziksel sağlık durumu: ihmal edilen bir alan...  2013
  27  The Effect of Personal Counselling on Anxiety, Depression, Quality of Life and Satisfaction In Patie...  2013
  28  Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping...  2013
  29  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri...  2012
  30  Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İli...  2011
  31  A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses...  2010
  32  Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: ...  2010
  33  Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model...  2009
  34  Turkish Nurses Perspectives on a Program to Reduce Burnout...  2009
  35  Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: ...  2009
  36  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörl...  2008
  37  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumların...  2005
  38  Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi...  2005
 • NO AD TARİH
  1  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin ve Bakım Verenlerinin Fiziksel Sağlık Bakım Algılar... 20/11/2018 - 23/11/2019
  2  The interaction between lived experience of hospitalized hematologic- oncologic cancer patients and ... 04/06/2018 - 06/06/2018
  3  Psikiyatri Hemşirelerinin Psikiyatri Hastalarının Fiziksel Sağlık Bakımlarına İlişkin Gör... 05/11/2017 - 08/11/2017
  4  Kronik Ruhsal Hastalığa Sahip Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Beslenmeye Yönelik Görüşler... 05/11/2017 - 08/11/2017
  5  Probleme Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Eğitimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hastala... 06/11/2016 - 09/11/2016
  6  Psikiyatri Hemşireliğini İlk ve Son Sırada Tercih Eden İntern Hemşirelerin Görüşlerinin İn... 06/11/2016 - 09/11/2016
  7  Kanser tanısıyla hastanede yatan ergenlerin semptomları, annelerinin stres düzeyi ve ergenlerin ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  8  KRONİK PSİKİYATRİ HASTALARINDA FİZİKSEL SAĞLIK DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANI... 06/11/2016 - 09/11/2016
  9  ONKOLOJİ HASTASIYLA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL YAŞAM KALİTESİ VE TRAVMA SONRASI GELİ... 06/11/2016 - 09/11/2016
  10  Psikiyatrik hastalığı ve tip 2 diyabeti olan bireyler ile yalnızca tip 2 diyabeti olan bireyleri... 06/11/2016 - 09/11/2016
  11  Tip 2 Diyabetli Bireylerde Kontrol Odağının Özbakım Aktiviteleri ve Metabolik Kontrol Üzerine ... 15/10/2014 - 19/10/2014
  12  Issues and difficulties of doctoral education in nursing... 28/11/2012 - 30/11/2012
  13  Psikiyatri hemşireliği teori ve uygulamasının öğrencilerin psikiyatri hastalarına yönelik tu... 04/10/2012 - 07/10/2012
  14  Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu... 22/09/2011 - 24/09/2011
  15  Başetme grubu ile sosyal destek grubunun hemşirelerin tükenmişlik düzeyine etkisi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  16  Şizofreni hastalarının özbakım gücü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 24/06/2010 - 26/06/2010
  17  Theoretical Concerns: Burnout as a core response... 31/05/2009 - 02/06/2009
  18  Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme... 20/11/2008 - 22/11/2008
  19  Neuman Sistemler Modelinin Uygulamada Kullanımı... 10/07/2008 - 10/07/2008
  20  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİ VE ARASIND... 07/06/2008 - 08/06/2008
  21  Nursing care plan for a patient with AML: According to Neuman Systems Model... 30/05/2008 - 01/06/2008
  22  Nursing Concepts of Psycho-Oncology in Problem-Based Learning Curriculum at the School of Nursing... 30/05/2008 - 01/06/2008
  23  jinekolojik onkoloji hemşirelerinin güçlendirilmesi: hemşireleri güçlendirmeye yönelik bir hi... 30/04/2008 - 04/05/2008
  24  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenme... 05/09/2007 - 09/09/2007
  25  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  26  A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession... 23/05/2007 - 26/05/2007
  27  A PROJECT AIMING TO REDUCE NURSING BURNOUT... 15/02/2007 - 17/02/2007
  28  Bir Gecekondu Örnekleminde Kadınların Öfke İfadeleri... 05/03/2005 - 09/03/2005
  29  Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme... 02/12/2004 - 04/12/2004
  30  Adolescent Suicide Attempts in Zonguldak/Turkey... 07/01/2004 - 09/01/2004
  31  Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumların... 07/09/2003 - 11/09/2003
 • NO AD YIL
  1  Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Ruh Saglıgı ve Psikiyatri hemsireligi...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Meme Kanserli Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi...  9/2005 - 9/2008
 • NO AD YIL
  1  THE JOHN CRAWFORD NSM Research Institute Fellow Award ...  2009
  2  Sözel Bildiri Ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2015- Şubat 2016
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2015- Mayıs 2015
  4 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015