Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor MERLİNDA ALUŞ TOKAT FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ OBSTETRIC-WOMEN’S DISEASES NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Trakya University Edirne Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı  2001
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  2017
  Full Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Fakültesi  2023
 • NO NAME YEAR
  1  The effect of online and face-to-face active learning methods on learning attitudes...  2023
  2  Emotions, thoughts, and coping strategies of women with infertility problems on changes in treatment...  2023
  3  S-090 Leininger Kültür Bakımı Çeşitliliği Evrenselliği Teorisine Dayalı Göçmen Gebe Okull...  2023
  4  The call-up from women to healthcare professionals: The experiences and expectations during self-inj...  2023
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Evlilik Öncesi Cinsel İlişki ve Bekarete İlişkin A...  2022
  6  COVİD-19 Pandemi Sürecinde Emziren Annelere ve Emzirme Hemşirelerine İnsan Bakım Kuramı Temell...  2022
  7  Fertiliteyi Geliştirmede Prekonsepsiyonel Bakım: İnfertil Çiftler İçin Örnek Bir Holistik Bak...  2022
  8  Fertiliteyi Geliştirmede Yenilikçi Bir Yöntem: Fertilite Yogası...  2022
  9  Doğum Şekli ve Pariteye Göre Doğum Memnuniyeti ile Doğum Sonu Konfor İlişkisi...  2022
  10  Fertilite Tedavi Desteği Alan Çiftlerde Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışları Kazandırılmas...  2022
  11  Comparison of Breastfeeding Results of Mothers Who Have Received and Who Have Not Received Oxytocin ...  2022
  12  The COVID-19 Vaccine Opinions of Women Planning a Pregnancy: International Web Blogs Scanning...  2022
  13  The Psychometric Properties of the Turkish Version of Self Rated Abilities for Health Practices Scal...  2021
  14  İncinebilir Bireylerde İhmal Edilen Bir Sağlık Hizmeti: Prekonsepsiyonel Bakıma Multidisipliner...  2021
  15  Gestational Diabetes Mellitus Knowledge of Pregnant Women and The Factors Affecting Knowledge: A Cro...  2021
  16  Communication between infertile women and nurses: facilitators, barriers and requirements for improv...  2021
  17  Hypnofertility-Based Nursing Care in Relieving Stress for Women with Need for Fertility Support...  2021
  18  DOES EXPERIENCING FERTILITY PROBLEMS AND HAVING INFERTILITY TREATMENT AFFECT THE WOMEN STRESS AND WO...  2021
  19  Uyku Kalitesinin Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri ve Uyku Kalitesi Değerlendirme Örneği...  2021
  20  Does conception spontaneously or with ART affect postpartum parenting behaviors?...  2021
  21  Gebe Okulu Eğitimcileri ve Emzirme Hemşirelerine Verilen Watson'ın İnsan Bakım Kuramı'na Temel...  2021
  22  Does Hypnofertility-Based Nursing Care Affect Cortisol Levels, Fertility Preparedness, and Pregnancy...  2020
  23  Feelings, opinions and experiences of Turkish women with infertility: A qualitative study...  2020
  24  Psychometric Assessment of Turkish Modified Breastfeeding Self-Efficacy Scale for Mothers of Preterm...  2020
  25  Development of Fertility Preparedness Scale for Women Receiving Fertility Treatment...  2020
  26  NON-İNVAZİV PRENATAL TESTLERDE İNOVASYON: HEMŞİRELİK, DANIŞMANLIK VE ETİK...  2020
  27  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  28  The Traditional Practices Used by Couples with Fertility Problems, Affecting Factors, Expected Benef...  2019
  29  İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen ...  2018
  30  Fertilite Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar: Dünya'dan Örnekler...  2018
  31  -Gestasyonel Diyabetin Emzirme Sonuçlarına ve Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına Etkisinin İncelen...  2017
  32  Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğum Tercihi ve Doğuma Hazır Oluşluğa Etki...  2017
  33  Postpartum education and lifestyle changes for preventing type 2 diabetes in Turkish women with prev...  2016
  34  Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel ve Mesle...  2016
  35  Determining the Effect of Gestational Diabetes Status on Breastfeeding Outcomes...  2016
  36  Psychometric Evaluation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale Turkish Version (TPDS-T)...  2015
  37  Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Durum...  2015
  38  Vajinal Doğumda Verilen Oksitosin İnduksiyonun Emzirmeye Etkisi: Literatür İncelemesi...  2015
  39  Vajinal Doğum Sürecinde Yaşanan Korku Laktasyonu/Emzirmeyi Etkiler mi?...  2015
  40  Early Postpartum Breast-Feeding Outcomes and Breast-Feeding Self-Efficacy in Turkish Mothers Undergo...  2014
  41  Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncele...  2013
  42  Yardımcı Üreme Teknikleri ve Fiziksel Aktivite...  2013
  43  Effects of Vaginal Douching Education on Turkish Women's Vaginal Douching Practice...  2012
  44  Gestasyonel Diabetes Melitus:İzlem, Değerlendirme ve Yönetim...  2012
  45  Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerinin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi...  2011
  46  Gestasyonel Diyabet Emzirme İçin Ne kadar Önemli?...  2011
  47  Translation and Psychometric Assessment of the Breastfeeding Self- Efficacy Scale Short Form Among P...  2010
  48  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmes...  2009
  49  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı...  2009
  50  Başarılı Emzirme İçin Kuram ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir...  2008
  51  Yenidoğanın Besleneme Şeklinin Anne Uyku ve Yorgunluğuna Etkisi...  2008
  52  The Effects of Different Maternal Positions On Non-stress Test: An Experimental Study...  2007
  53  Vajinal Doğum Sırasında Yaşanan Korkunun Laktasyona, Emme Davranışlarına ve İlk Emzirme Sonu...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Gebelikte Kozmetik Kullanımına Yönelik Halkın İlgisi: Google Trends Verileri... 21/12/2023 - 23/12/2023
  2  Fertilite Farkındalık Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin İnfertiliteye Yönelik Tutumların... 21/12/2023 - 23/12/2023
  3  Preeklampsi mi Emzirmeyi, Emzirme mi Preeklampsiyi Etkiler?... 21/12/2023 - 23/12/2023
  4  Hemşirelik Öğrencilerinde Premensrual Sendrom Yaşama Durumuna Kültürel Duyarlılık ve Farklı... 21/12/2023 - 23/12/2023
  5  Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Fertilite Niyeti Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özell... 21/12/2023 - 23/12/2023
  6  Jinekolojik Kanserli Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin ve Manevi Deneyimin Spiritüel... 21/12/2023 - 23/12/2023
  7  Infertile Men's Posts in Blog Sites: Content, Anonymous or Not?... 16/11/2023 - 19/11/2023
  8  LİTERATÜRDE KANITA DAYALI YAKLAŞIM GETİRİLMESİ GEREKEN KAVRAM: FERTİLİTE DİYETİ... 10/11/2022 - 13/11/2022
  9  İNFERTİL ÇİFTLERE ÖZGÜ GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARIN "APPLICATIONS" PUANLAMA SİSTEMİ... 10/11/2022 - 13/11/2022
  10  İNFERTİLİTE ALANINDA YENİ BİR KAVRAM: FERTİLİTE DOULASI... 10/11/2022 - 13/11/2022
  11  FERTİLİTEYİ GELİŞTİRMEDE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ'nın GELİŞTİRİLME ÇALI... 10/11/2022 - 13/11/2022
  12  UYKU KALİTESİNİN ERKEK FERTİLİTESİ VE ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERAT... 10/11/2022 - 13/11/2022
  13  TEDAVİ SÜRECİNDE HİPNOFERTİLİTE UYGULANAN KADINLARA DAİR: DUYGULAR, DÜŞÜNCELER, RAHATLAMA ... 10/11/2022 - 13/11/2022
  14  Premenstrual Sendromun Anne-Bebek Sağliğina Etkisi... 27/10/2022 - 30/10/2022
  15  Gestasyonel Diabetes Mellitus'a Özel Doğuma Hazırlık Sınıflarının Karşılaştırılması... 27/10/2022 - 30/10/2022
  16  Postpartum Depresyon ve Emzirme Arasindaki İlişki ... 27/10/2022 - 30/10/2022
  17  LEİNİNGER KÜLTÜR BAKIMI ÇEŞİTLİLİĞİ EVRENSELLİĞİ TEORİSİNE DAYALI GÖÇMEN GEBE OKUL... 27/10/2022 - 30/10/2022
  18  İklim Değişikliklerinin Gebelik Üzerine Etkisi ... 27/10/2022 - 30/10/2022
  19  İklim Değişikliklerinin Kadın Fertilitesi Üzerine Etkisi: Literatür İncelemesi ... 27/10/2022 - 30/10/2022
  20  Gestasyonel Diyabetus Mellitus, Epigenetik Programlanma ve Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi... 27/10/2022 - 30/10/2022
  21  Üçüncü Sınıf Kız Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Travmatik Doğum Algı... 27/10/2022 - 30/10/2022
  22  Doğum Pozisyonlarının Annenin Psikolojisine Etkisi... 27/10/2022 - 30/10/2022
  23  Emzirmeyi Desteklemenin En Keyifli Yolu: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları ... 27/10/2022 - 30/10/2022
  24  Vajinal Doğum Eylemi'ne Uygulanan Müdahalelerin Emzirme Sonuçlarına Etkisi... 27/10/2022 - 30/10/2022
  25  İklim Değişikliklerinin Fertilite Üzerindeki Etkisi: Literatür İncelemesi... 27/10/2022 - 30/10/2022
  26  Doğum Korkusuna Felsefik Bir Yaklaşım: Hypnobirthing... 27/10/2022 - 30/10/2022
  27  Formül Mama Ürünlerinin Karbon Ayak İzi Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılmasında Emzirmenin... 27/10/2022 - 30/10/2022
  28  Mevsimlerin Postpartum Depresyon Üzerindeki Etkisi... 29/09/2022 - 01/10/2022
  29  Postpartum Dönem Kadınlarda Çalışma Hayatının Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi... 29/09/2022 - 01/10/2022
  30  Gestasyonel Diyabet Mellitus Tanılı Kadınların Gebelik ve Postpartum Dönem Yönetiminde Mobil T... 29/09/2022 - 01/10/2022
  31  Postpartum Dönem Kadınların Sosyal Medya Kullanımının Beden İmajı Üzerine Etkisi ... 29/09/2022 - 01/10/2022
  32  Spontan ve Fertilite Tedavisi Sonucu Gebelik Emzirme Sonuçlarını Etkiler mi? Literatür İnceleme... 29/09/2022 - 01/10/2022
  33  Maternal Dikkat Dağınıklığı Ölçeği'nin (Mddö) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışma... 29/09/2022 - 01/10/2022
  34  Postpartum Dönem Kadınlarda Uyku Kalitesinin Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi... 29/09/2022 - 01/10/2022
  35  Postpartum Dönemde Mindfulness Tabanlı Emzirme... 29/09/2022 - 01/10/2022
  36  Dijital Babalık Kavramı: Sosyal Medya Aracılığı ile Babalığı Öğrenmek... 29/09/2022 - 01/10/2022
  37  Yapılandırmacı Yaklaşımla Uygulanan Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Online D... 20/05/2022 - 22/05/2022
  38  Emziren Annelerin Teknoloji Tabanlı Emzirme Desteği Hakkında Düşünceleri, Beklentileri Ve Kull... 20/05/2022 - 22/05/2022
  39  COVID-19 Korkusunun Emzirme Sürecindeki Annelerin Emzirme Şekline Ve Emzirme Öz-Yeterlilik Algıs... 20/05/2022 - 22/05/2022
  40  Uyku Kalitesinin Kadın ve Erkek Fertilitesi Üzerine Etkileri... 10/12/2021 - 13/12/2021
  41  İNFERTİLİTE ALANINDA YAŞAM TARZINI GELİŞTİRMEK İÇİN WEB TABANLI VE MOBİL UYGULAMALARIN KU... 11/11/2021 - 14/11/2021
  42  İN VİTRO FERTİLİZASYON TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA UYKU KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 11/11/2021 - 14/11/2021
  43  UYKU KALİTESİNİN KADIN FERTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ... 11/11/2021 - 14/11/2021
  44  HASTA MERKEZLİ İNFERTİLİTE BAKIM ÖLÇEĞİ (HMİBÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI... 11/11/2021 - 14/11/2021
  45  VAJINAL DOĞUM EYLEMINE UYGULANAN MÜDAHALELERIN EMZIRME SONUÇLARINA ETKİSİ... 16/09/2021 - 18/09/2021
  46  HEMŞIRELIĞIN SANATSAL YÖNÜ: ESTETIK BILME... 16/09/2021 - 18/09/2021
  47  HOLISTIK BAKIM SUNMA SÜRECINDE HEMŞIRE GIBI DÜŞÜNMEK... 16/09/2021 - 18/09/2021
  48  GESTASYONEL DIABETES MELLITUS?LU GEBELERIN COVID-19 PANDEMISINDE WEB BLOG KULLANIMI: DUYGU, DÜŞÜN... 16/09/2021 - 18/09/2021
  49  TEKNOLOJIK GELIŞMELER IŞIĞINDA DIJITAL ANNELIK KAVRAMI... 16/09/2021 - 18/09/2021
  50  Kadın Sağlığı Hemşireliği Gözüyle Feminist Teori... 16/09/2021 - 18/09/2021
  51  KADIN SAĞLIĞI ALANINDA ÖZ-ŞEFKAT KAVRAMI... 16/09/2021 - 18/09/2021
  52  POSTPARTUM DEPRESYON GELISIMINDE GÖZ ARDI EDILEN BIR GRUP: FERTILITE TEDAVISI ALMIŞ ANNELER... 16/09/2021 - 18/09/2021
  53  PREMENSTRUAL SENDROM VE POSTPARTUM DEPRESYON ARASINDAKI İLİŞKİ... 16/09/2021 - 18/09/2021
  54  Kadın Sağlığını Geliştirmede Mindfulness Temelli Bakım... 16/09/2021 - 18/09/2021
  55  Emotions, Thoughts, and Coping Strategies of Women with Infertility Problems on Changes in Treatment... 26/06/2021 - 01/07/2021
  56  Sleep quality and affecting factors in women undergoing in vitro fertilization treatment... 26/06/2021 - 01/07/2021
  57  Gebe Kalma Şekli FarklıOlan İki Kadının Anneliğe Geçiş Sürecinin Meleis'in Geçiş Kuramın... 26/12/2020 - 27/12/2020
  58  COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ... 26/12/2020 - 27/12/2020
  59  Hemşirelik öğrencileri için eğitici bir oyun: Postpartum bakım konulu kaçış oyununun tasa... 05/09/2020 - 05/09/2020
  60  Hemşirelik Eğitiminde Yenilikçi bir Yaklaşım: PICO Oyunu Örneği... 05/09/2020 - 05/09/2020
  61  THE GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) AND RISK FACTORS AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES (ART... 05/07/2020 - 08/07/2020
  62  The Effect of Hypnofertility on Cortisol Levels, Fertility Preparedness and Pregnancy Rates in Women... 05/07/2020 - 08/07/2020
  63  Gestasyonel Diyabetes Mellitus Gebelerde Maternal, Obstetrik Özellikler ve Prenatal Stres Arasında... 03/10/2019 - 06/10/2019
  64  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  65  Spontan veya Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ile Gebe Kalma: Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranı... 03/10/2019 - 06/10/2019
  66  MOBİL EMZİRME UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ: SOSYAL DESTEK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ... 03/10/2019 - 06/10/2019
  67  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN YERİ... 04/09/2019 - 06/09/2019
  68  Gestasyonel Diyabet Mellitus Sonrasında Tip 2Diyabete Mellitus'un Önlenmesi: Hemşireler İçin Ö... 03/09/2019 - 06/09/2019
  69  Travayda Kullanılacak Besin ve Sıvılar Doğal Doğumda İndüksiyon Etkisi Sağlayabilir mi? Lite... 28/06/2019 - 30/06/2019
  70  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  71  Stres İnfertiltenin Tıbbi Nedeni Belli Olsada Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkilimidir?... 08/11/2018 - 11/11/2018
  72  WEB Tabanlı Fertilite Destek Programı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  73  Hipnofertilite Felsefesine Dayalı Destek Programının Kortizol Düzeyi, Fertilite Hazıroluşluk v... 08/11/2018 - 11/11/2018
  74  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  75  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  76  Doğumda Medikalizasyon: Anneye, Bebeğe ve Aileye Etkisi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  77  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  78  Fiziksel /Duyusal Engelli Anneler de Basarılı Emzirme Gerçeklestirebilir Sadece Motivasyon ve Des... 22/03/2018 - 24/03/2014
  79  Infertilite Tedavi Sürecinde Hasta Güvenliği.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  80  VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİNDEN MEMNUNİYETİ İLE DOĞUM SONU KONFO... 01/12/2017 - 03/12/2017
  81  Riskli Gebelerde Fetal Sağlık Kontrol Odağı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi... 01/12/2017 - 03/12/2017
  82  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  83  Perınatal Educatıon Method: Web Based Educatıon... 12/10/2017 - 13/10/2017
  84  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  85  Communication in Infertility Clinic: What Do Women and Nurses Think?... 11/09/2017 - 12/09/2017
  86  GESTASYONEL DIABETES MELLITUS (GDM): ETHICS IN COUNSELING AND SCIENTIFIC RESEARCHES... 11/09/2017 - 12/09/2017
  87  Common Used Non-medical Practice and Perceived Benefits in Couples with Fertiliy Problems in Turkey... 17/08/2017 - 18/08/2017
  88  Gestational Diabetes Mellitus Knowledge Levels of Pregnant Women with GDM and Affecting Factors... 17/08/2017 - 18/08/2017
  89  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  90  Preterm yenidoğanlar olan annelere yönelik düzenlenmiş emzirme öz-yeterlik ölçeğinin (kısa... 29/06/2017 - 01/07/2017
  91  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma Ha... 29/06/2017 - 01/07/2017
  92  Hemşirelik bakımında kavram haritası kullanımına dayalı: fetal perfüzyonda bozulma tanısın... 13/04/2017 - 15/04/2017
  93  Developing The Fertility Readiness Scale Based On Hypnofertility For Women Who Take Fertility Suppor... 24/11/2016 - 26/11/2016
  94  Use of Hypnofertility in Reducing Stress of Women Taking Fertility support... 24/11/2016 - 26/11/2016
  95  İnfertilite Hemşireliği ve İnovasyon... 16/11/2016 - 18/11/2016
  96  İnfertil Kadınların İnfertilite Sürecinin Farklı Aşamalarında Yaşadıkları Stres ve Nedenl... 07/10/2016 - 08/10/2016
  97  İnfertilite ve Tedavisinin Kadınların Çalişma Hayatına Etkisi... 07/09/2016 - 08/09/2016
  98  The effect of fear experienced during vaginal birth on lactation, babie's sucking behaviour and firs... 21/05/2015 - 23/05/2015
  99  AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF NEONATAL NUTRITION ON THE SLEEP AND FATIGUE OF THE MOTHER... 21/05/2015 - 23/05/2015
  100  INTRAPARTUM NURSING CARE IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS... 21/05/2015 - 23/05/2015
  101  GESTASYONEL DİYABET SONRASI TİP 2 DİYABETİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?... 05/03/2015 - 08/03/2015
  102  YENİDOĞANIN BESLENME ŞEKLİNİN ANNE UYKU VE YORGUNLUĞUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  103  BESLENMENİN KADIN VE ERKEK FERTİLİTESİNDEKİ YERİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  104  Vajinal Doğumda Okistosin İnduksiyonu Alan ve Almayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının Karşıla... 18/12/2014 - 19/12/2014
  105  Emotions, thoughts and experiences of women living fertility problem in Turkey: A qualitative study... 04/12/2014 - 07/12/2014
  106  Fertilite Yogasının Fertilite Oranlarını Artırmada Etkilimidir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  107  Oksitosin İnduksiyonu Emzirme Sonuçlarını Etkiler mi?... 21/03/2014 - 22/03/2014
  108  Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının İncelenmesi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  109  eMZİRMENİN aNNE VE yENİDOĞANIN Uykusuna Etkisi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  110  Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelen... 20/06/2013 - 22/06/2013
  111  Vajinal Doğumda Yapılan Uygulamalarının Emzirme Üzerinde Etkileri... 20/06/2013 - 22/06/2013
  112  The Effect of Childbirth Education Classes, Fear of Labor, Preparation of Labor and Mode of Delivery... 09/05/2013 - 09/05/2013
  113  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Korkusuna, Doğuma Hazır Oluşluğa ve Doğum Şekli Tercih... 24/04/2013 - 26/04/2013
  114  Dokuz Eylül Üniversitesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Deneyimleri... 21/09/2012 - 23/09/2012
  115  Vajinal Doğumda Yaşanan Korku/Stresin Laktasyona Etkisi... 21/09/2012 - 23/09/2012
  116  The Roles of Nurses Working in Gynaecology and Obstetrics Clinics in Antepartum And Postpartum... 29/05/2012 - 01/06/2012
  117  The Perception of Male Nursing Students On Women Health in Turkey... 03/05/2012 - 06/05/2012
  118  Erken Doğum Tehtidinde Hastanede ve Evde Bakımın Karşılaştırılması... 16/02/2012 - 19/02/2012
  119  Preeklamsiada Evde Bakımın Önemi... 16/02/2012 - 19/02/2012
  120  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme ve Postpartum Hemşirelik Bakımı... 16/02/2012 - 19/02/2012
  121  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme Durumlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  122  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-yeterlili... 13/10/2011 - 16/10/2011
  123  Beslenme Şekli Yenidoğanın Uykusunu Etkiler Mi?... 06/09/2011 - 06/09/2011
  124  Hemşirelik Öğrencilerin Billings Ovulasyon Metodunu Öğrenmesinde Akran Eğitimin Etkisi... 28/04/2011 - 30/04/2011
  125  Gestasyonel Diyabetin Emzirmeye Etkisi... 22/04/2011 - 25/04/2011
  126  LİTERATÜR İNCELEMESİ: GESTASYONEL DİYABET EMZİRME SONUÇLARI İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?... 13/04/2011 - 16/04/2011
  127  Emzirmeye İlişkin Kavramların Tanımında Tutarlığa Doğru Bir Adım... 02/03/2011 - 06/03/2011
  128  Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Eğitimin Vajinal Duş Uygulamasına Etkisi ... 02/11/2009 - 04/11/2009
  129  Comparison of the Breastfeeding self-efficacy of Turkish Mothers Who Had Vaginal or Casarean Section... 15/10/2009 - 17/10/2009
  130  Professionalism in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  131  Profesionalism in Nursing, "Sharing the Knoweledge and Experience"... 15/10/2009 - 17/10/2009
  132  Ebe ve Hemşirelere verilen Elektronik Fetal Monitorizasyon Eğitiminin Bilgi Düzeyi,Trase Yorumlam... 23/04/2009 - 25/04/2009
  133  Normal Vajinal Doğumlarda Epidural Anastezi Emzirme Başarısını Etkiler mi?... 15/01/2009 - 18/01/2009
  134  "PROFESYONELLİK YOLUNDA ATIĞIMIZ ADIMLAR"... 25/06/2008 - 27/06/2008
  135  Olumsuz Yönlendirici Özelliklerinin Öğrenciye Etkisi... 07/06/2008 - 08/06/2008
  136  Breastfeeding Myths of Turkish Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  137  Hemşirelik Doktora Eğitiminde (Ph.D) Multidisipliner Bir Ders: Yardımcı Üreme Teknikleri Ve Hem... 17/04/2008 - 20/04/2008
  138  İnfertilite Danışmanlığı Nedir? Nasıl Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  139  İnfertilite Hemşiresinin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  140  İnfertilite Hemşirenin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  141  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  142  Working Women Fertility Rights and Responebilites ın Turkey and in the world... 23/05/2007 - 26/05/2007
  143  Examination of the Effect of Education Given to Mothers for Care of a Febrile Child... 23/05/2007 - 26/05/2007
  144  Antepartum Ve Postpartumda Kullanılabilecek Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geç... 19/04/2007 - 22/04/2007
  145  Probleme Dayalı Öğrenim Modelı İçınde Seçmelı Bır Ders; Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlı... 19/04/2007 - 22/04/2007
  146  Nonstress Testte Hemşirenin Sorumlulukları... 19/04/2007 - 22/04/2007
  147  The Place of Complementary Medicine in Women Health... 05/09/2006 - 06/09/2006
  148  Gebeler Vajinal Duş Uyguluyor mu? Neden?... 07/09/2005 - 10/09/2005
  149  Doğuma Hazırlık Sınıfları Hemşirelik İmajını Değiştirebilir mi?... 20/04/2005 - 23/04/2005
  150  Anne ve Baba Adaylarının Doğuma Hazırlık Sınıflarından Beklentileri... 20/04/2005 - 23/04/2005
  151  Sırt Üstü Pozisyon Nonstress Test için Uygunmudur?... 09/10/2003 - 12/10/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Gebelik ve Doğum Eyleminde Elektronik Fetal İzlem...  2013
  2  Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık...  2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Prekonsepsiyonel Bakım ve Riskli Grup Kadınlarda Holistik Hemşirelik Yaklaşımları DOĞUM ÖNCESİ BAKIMA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM...  2023
  2  İkinci ve Üçüncü Trimester Kanaması EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  3  İlk Trimester Vajinal Kanaması Olan Gebe Kadının Bakımı EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  4  Toksoplazma Enfeksiyonu Olan Gebe Kadının Bakımı EBELİK VE KADIN SAĞLIĞI...  2022
  5  Doğumda Kadının Değerlendirilmesi EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  6  İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Gebe Kadının Bakımı EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  7  PANDEMİ SÜREÇLERİNDE JİNEKOLOJİK KANSERLERE YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE BAKIM...  2022
  8  Menstruasyonun Medikalizasyonuna Sosyal Temsil Kuram Temelli Feminist Yaklaşım Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular...  2021
  9  Gebelik Diyabeti ENDOKRİN HEMŞİRELİĞİ...  2021
  10  FERTİLİTEYİ GELİŞTİRMEDE YENİLİKÇİ BİR YÖNTEM: FERTİLİTE YOGASI Toplumsal Yaşam ve Sağlık Uygulamaları...  2021
  11  Emzirmeye Yönelik Annelerin Öz güvenini- Öz Yeterliliğini Geliştirmek Anne Sütü ve Emzirme...  2017
  12  Doğum Sonrasında Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  13  Doğum Ağrısı ile Başetme ve Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  14  Gebelikte Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  15  Loğusalık Dönemi Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  16  Yüksek Riskli gebelik Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Hipnofertilite felsefesine dayalı eğitimin In Vitro Fertilizasyon tedavisi gören kadınların fertilite hazıroluşlukları, kortizol düzeyleri ve gebelik sonuçlarına etkisi...  7/2017 - /
  2  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Sertifika Programı...  5/2015 - /
  3  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Programı (Aileler için)...  5/2015 - /
  4  Doğum Koçluğu Sertifika Programı...  5/2015 - /
  5  Emzirme Danışmanlığı Sertifika Programı...  5/2015 - /
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Obstetric-Women’S Diseases Nursing , Director of Science Branch, April 2022-Continues
  2 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, November 2019- November 2022
  3 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Obstetric-Women’S Diseases Nursing , Director of Science Branch, April 2019- April 2022
  4 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018
  5 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2012- December 2015