Tr

Associate Professor MERLİNDA ALUŞ TOKAT FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ OBSTETRIC-WOMEN’S DISEASES NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Trakya University Edirne Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı  2001
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Fertilite Tedavi Desteği Alan Çiftlerde Sağlıklı Yaşam Tarzı Davranışları Kazandırılmas...  2022
  2  Doğum Şekli ve Pariteye Göre Doğum Memnuniyeti ile Doğum Sonu Konfor İlişkisi...  2022
  3  The Psychometric Properties of the Turkish Version of Self Rated Abilities for Health Practices Scal...  2021
  4  İncinebilir Bireylerde İhmal Edilen Bir Sağlık Hizmeti: Prekonsepsiyonel Bakıma Multidisipliner...  2021
  5  Hypnofertility-Based Nursing Care in Relieving Stress for Women with Need for Fertility Support...  2021
  6  Communication between infertile women and nurses: facilitators, barriers and requirements for improv...  2021
  7  Gestational Diabetes Mellitus Knowledge of Pregnant Women and The Factors Affecting Knowledge: A Cro...  2021
  8  DOES EXPERIENCING FERTILITY PROBLEMS AND HAVING INFERTILITY TREATMENT AFFECT THE WOMEN STRESS AND WO...  2021
  9  Uyku Kalitesinin Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri ve Uyku Kalitesi Değerlendirme Örneği...  2021
  10  Does conception spontaneously or with ART affect postpartum parenting behaviors?...  2021
  11  Gebe Okulu Eğitimcileri ve Emzirme Hemşirelerine Verilen Watson'ın İnsan Bakım Kuramı'na Temel...  2021
  12  Does Hypnofertility-Based Nursing Care Affect Cortisol Levels, Fertility Preparedness, and Pregnancy...  2020
  13  Feelings, opinions and experiences of Turkish women with infertility: A qualitative study...  2020
  14  Psychometric Assessment of Turkish Modified Breastfeeding Self-Efficacy Scale for Mothers of Preterm...  2020
  15  Development of Fertility Preparedness Scale for Women Receiving Fertility Treatment...  2020
  16  NON-İNVAZİV PRENATAL TESTLERDE İNOVASYON: HEMŞİRELİK, DANIŞMANLIK VE ETİK...  2020
  17  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  18  The Traditional Practices Used by Couples with Fertility Problems, Affecting Factors, Expected Benef...  2019
  19  Fertilite Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar: Dünya'dan Örnekler...  2018
  20  İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen ...  2018
  21  -Gestasyonel Diyabetin Emzirme Sonuçlarına ve Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına Etkisinin İncelen...  2017
  22  Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğum Tercihi ve Doğuma Hazır Oluşluğa Etki...  2017
  23  Postpartum education and lifestyle changes for preventing type 2 diabetes in Turkish women with prev...  2016
  24  Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel ve Mesle...  2016
  25  Determining the Effect of Gestational Diabetes Status on Breastfeeding Outcomes...  2016
  26  Psychometric Evaluation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale Turkish Version (TPDS-T)...  2015
  27  Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Durum...  2015
  28  Vajinal Doğumda Verilen Oksitosin İnduksiyonun Emzirmeye Etkisi: Literatür İncelemesi...  2015
  29  Vajinal Doğum Sürecinde Yaşanan Korku Laktasyonu/Emzirmeyi Etkiler mi?...  2015
  30  Early Postpartum Breast-Feeding Outcomes and Breast-Feeding Self-Efficacy in Turkish Mothers Undergo...  2014
  31  Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncele...  2013
  32  Yardımcı Üreme Teknikleri ve Fiziksel Aktivite...  2013
  33  Effects of Vaginal Douching Education on Turkish Women's Vaginal Douching Practice...  2012
  34  Gestasyonel Diabetes Melitus:İzlem, Değerlendirme ve Yönetim...  2012
  35  Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerinin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi...  2011
  36  Gestasyonel Diyabet Emzirme İçin Ne kadar Önemli?...  2011
  37  Translation and Psychometric Assessment of the Breastfeeding Self- Efficacy Scale Short Form Among P...  2010
  38  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmes...  2009
  39  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı...  2009
  40  Başarılı Emzirme İçin Kuram ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir...  2008
  41  Yenidoğanın Besleneme Şeklinin Anne Uyku ve Yorgunluğuna Etkisi...  2008
  42  The Effects of Different Maternal Positions On Non-stress Test: An Experimental Study...  2007
  43  Vajinal Doğum Sırasında Yaşanan Korkunun Laktasyona, Emme Davranışlarına ve İlk Emzirme Sonu...  2005
 • NO NAME DATE
  1  Yapılandırmacı Yaklaşımla Uygulanan Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Online D... 20/05/2022 - 22/05/2022
  2  Uyku Kalitesinin Kadın ve Erkek Fertilitesi Üzerine Etkileri... 10/12/2021 - 13/12/2021
  3  UYKU KALİTESİNİN KADIN FERTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ... 11/11/2021 - 14/11/2021
  4  İN VİTRO FERTİLİZASYON TEDAVİSİ GÖREN KADINLARDA UYKU KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 11/11/2021 - 14/11/2021
  5  HASTA MERKEZLİ İNFERTİLİTE BAKIM ÖLÇEĞİ (HMİBÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI... 11/11/2021 - 14/11/2021
  6  İNFERTİLİTE ALANINDA YAŞAM TARZINI GELİŞTİRMEK İÇİN WEB TABANLI VE MOBİL UYGULAMALARIN KU... 11/11/2021 - 14/11/2021
  7  POSTPARTUM DEPRESYON GELISIMINDE GÖZ ARDI EDILEN BIR GRUP: FERTILITE TEDAVISI ALMIŞ ANNELER... 16/09/2021 - 18/09/2021
  8  PREMENSTRUAL SENDROM VE POSTPARTUM DEPRESYON ARASINDAKI İLİŞKİ... 16/09/2021 - 18/09/2021
  9  VAJINAL DOĞUM EYLEMINE UYGULANAN MÜDAHALELERIN EMZIRME SONUÇLARINA ETKİSİ... 16/09/2021 - 18/09/2021
  10  TEKNOLOJIK GELIŞMELER IŞIĞINDA DIJITAL ANNELIK KAVRAMI... 16/09/2021 - 18/09/2021
  11  KADIN SAĞLIĞI ALANINDA ÖZ-ŞEFKAT KAVRAMI... 16/09/2021 - 18/09/2021
  12  Kadın Sağlığı Hemşireliği Gözüyle Feminist Teori... 16/09/2021 - 18/09/2021
  13  Kadın Sağlığını Geliştirmede Mindfulness Temelli Bakım... 16/09/2021 - 18/09/2021
  14  HOLISTIK BAKIM SUNMA SÜRECINDE HEMŞIRE GIBI DÜŞÜNMEK... 16/09/2021 - 18/09/2021
  15  HEMŞIRELIĞIN SANATSAL YÖNÜ: ESTETIK BILME... 16/09/2021 - 18/09/2021
  16  GESTASYONEL DIABETES MELLITUS?LU GEBELERIN COVID-19 PANDEMISINDE WEB BLOG KULLANIMI: DUYGU, DÜŞÜN... 16/09/2021 - 18/09/2021
  17  Sleep quality and affecting factors in women undergoing in vitro fertilization treatment... 26/06/2021 - 01/07/2021
  18  Emotions, Thoughts, and Coping Strategies of Women with Infertility Problems on Changes in Treatment... 26/06/2021 - 01/07/2021
  19  COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ... 26/12/2020 - 27/12/2020
  20  Gebe Kalma Şekli FarklıOlan İki Kadının Anneliğe Geçiş Sürecinin Meleis'in Geçiş Kuramın... 26/12/2020 - 27/12/2020
  21  Hemşirelik Eğitiminde Yenilikçi bir Yaklaşım: PICO Oyunu Örneği... 05/09/2020 - 05/09/2020
  22  Hemşirelik öğrencileri için eğitici bir oyun: Postpartum bakım konulu kaçış oyununun tasa... 05/09/2020 - 05/09/2020
  23  The Effect of Hypnofertility on Cortisol Levels, Fertility Preparedness and Pregnancy Rates in Women... 05/07/2020 - 08/07/2020
  24  THE GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) AND RISK FACTORS AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES (ART... 05/07/2020 - 08/07/2020
  25  Spontan veya Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ile Gebe Kalma: Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranı... 03/10/2019 - 06/10/2019
  26  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  27  MOBİL EMZİRME UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ: SOSYAL DESTEK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ... 03/10/2019 - 06/10/2019
  28  Gestasyonel Diyabetes Mellitus Gebelerde Maternal, Obstetrik Özellikler ve Prenatal Stres Arasında... 03/10/2019 - 06/10/2019
  29  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN YERİ... 04/09/2019 - 06/09/2019
  30  Gestasyonel Diyabet Mellitus Sonrasında Tip 2Diyabete Mellitus'un Önlenmesi: Hemşireler İçin Ö... 03/09/2019 - 06/09/2019
  31  Travayda Kullanılacak Besin ve Sıvılar Doğal Doğumda İndüksiyon Etkisi Sağlayabilir mi? Lite... 28/06/2019 - 30/06/2019
  32  Stres İnfertiltenin Tıbbi Nedeni Belli Olsada Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkilimidir?... 08/11/2018 - 11/11/2018
  33  Hipnofertilite Felsefesine Dayalı Destek Programının Kortizol Düzeyi, Fertilite Hazıroluşluk v... 08/11/2018 - 11/11/2018
  34  WEB Tabanlı Fertilite Destek Programı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  35  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  36  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  37  Doğumda Medikalizasyon: Anneye, Bebeğe ve Aileye Etkisi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  38  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  39  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  40  Infertilite Tedavi Sürecinde Hasta Güvenliği.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  41  Fiziksel /Duyusal Engelli Anneler de Basarılı Emzirme Gerçeklestirebilir Sadece Motivasyon ve Des... 22/03/2018 - 24/03/2014
  42  VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİNDEN MEMNUNİYETİ İLE DOĞUM SONU KONFO... 01/12/2017 - 03/12/2017
  43  Riskli Gebelerde Fetal Sağlık Kontrol Odağı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi... 01/12/2017 - 03/12/2017
  44  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  45  Perınatal Educatıon Method: Web Based Educatıon... 12/10/2017 - 13/10/2017
  46  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  47  Communication in Infertility Clinic: What Do Women and Nurses Think?... 11/09/2017 - 12/09/2017
  48  GESTASYONEL DIABETES MELLITUS (GDM): ETHICS IN COUNSELING AND SCIENTIFIC RESEARCHES... 11/09/2017 - 12/09/2017
  49  Gestational Diabetes Mellitus Knowledge Levels of Pregnant Women with GDM and Affecting Factors... 17/08/2017 - 18/08/2017
  50  Common Used Non-medical Practice and Perceived Benefits in Couples with Fertiliy Problems in Turkey... 17/08/2017 - 18/08/2017
  51  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma Ha... 29/06/2017 - 01/07/2017
  52  Preterm yenidoğanlar olan annelere yönelik düzenlenmiş emzirme öz-yeterlik ölçeğinin (kısa... 29/06/2017 - 01/07/2017
  53  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  54  Hemşirelik bakımında kavram haritası kullanımına dayalı: fetal perfüzyonda bozulma tanısın... 13/04/2017 - 15/04/2017
  55  Developing The Fertility Readiness Scale Based On Hypnofertility For Women Who Take Fertility Suppor... 24/11/2016 - 26/11/2016
  56  Use of Hypnofertility in Reducing Stress of Women Taking Fertility support... 24/11/2016 - 26/11/2016
  57  İnfertilite Hemşireliği ve İnovasyon... 16/11/2016 - 18/11/2016
  58  İnfertil Kadınların İnfertilite Sürecinin Farklı Aşamalarında Yaşadıkları Stres ve Nedenl... 07/10/2016 - 08/10/2016
  59  İnfertilite ve Tedavisinin Kadınların Çalişma Hayatına Etkisi... 07/09/2016 - 08/09/2016
  60  Doğuma Hazırlık Sınıfları Kadınları Doğuma Hazırlıyor mu?... 05/11/2015 - 07/11/2015
  61  "Doğumda Farkındalık Eğitimi" Eğitici Kursu: Çalışan ve Öğrenci Gruplarında Etkinliğinin... 05/11/2015 - 07/11/2015
  62  Importance of Stress in Infertility Treatment and Methods Can Be Used to Reduce Stress... 17/09/2015 - 20/09/2015
  63  AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF NEONATAL NUTRITION ON THE SLEEP AND FATIGUE OF THE MOTHER... 21/05/2015 - 23/05/2015
  64  The effect of fear experienced during vaginal birth on lactation, babie's sucking behaviour and firs... 21/05/2015 - 23/05/2015
  65  INTRAPARTUM NURSING CARE IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS... 21/05/2015 - 23/05/2015
  66  GESTASYONEL DİYABET SONRASI TİP 2 DİYABETİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?... 05/03/2015 - 08/03/2015
  67  YENİDOĞANIN BESLENME ŞEKLİNİN ANNE UYKU VE YORGUNLUĞUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  68  BESLENMENİN KADIN VE ERKEK FERTİLİTESİNDEKİ YERİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  69  Vajinal Doğumda Okistosin İnduksiyonu Alan ve Almayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının Karşıla... 18/12/2014 - 19/12/2014
  70  Emotions, thoughts and experiences of women living fertility problem in Turkey: A qualitative study... 04/12/2014 - 07/12/2014
  71  Fertilite Yogasının Fertilite Oranlarını Artırmada Etkilimidir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  72  Oksitosin İnduksiyonu Emzirme Sonuçlarını Etkiler mi?... 21/03/2014 - 22/03/2014
  73  Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının İncelenmesi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  74  eMZİRMENİN aNNE VE yENİDOĞANIN Uykusuna Etkisi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  75  Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelen... 20/06/2013 - 22/06/2013
  76  Vajinal Doğumda Yapılan Uygulamalarının Emzirme Üzerinde Etkileri... 20/06/2013 - 22/06/2013
  77  The Effect of Childbirth Education Classes, Fear of Labor, Preparation of Labor and Mode of Delivery... 09/05/2013 - 09/05/2013
  78  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Korkusuna, Doğuma Hazır Oluşluğa ve Doğum Şekli Tercih... 24/04/2013 - 26/04/2013
  79  Dokuz Eylül Üniversitesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Deneyimleri... 21/09/2012 - 23/09/2012
  80  Vajinal Doğumda Yaşanan Korku/Stresin Laktasyona Etkisi... 21/09/2012 - 23/09/2012
  81  The Roles of Nurses Working in Gynaecology and Obstetrics Clinics in Antepartum And Postpartum... 29/05/2012 - 01/06/2012
  82  The Perception of Male Nursing Students On Women Health in Turkey... 03/05/2012 - 06/05/2012
  83  Erken Doğum Tehtidinde Hastanede ve Evde Bakımın Karşılaştırılması... 16/02/2012 - 19/02/2012
  84  Preeklamsiada Evde Bakımın Önemi... 16/02/2012 - 19/02/2012
  85  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme ve Postpartum Hemşirelik Bakımı... 16/02/2012 - 19/02/2012
  86  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme Durumlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  87  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-yeterlili... 13/10/2011 - 16/10/2011
  88  Beslenme Şekli Yenidoğanın Uykusunu Etkiler Mi?... 06/09/2011 - 06/09/2011
  89  Hemşirelik Öğrencilerin Billings Ovulasyon Metodunu Öğrenmesinde Akran Eğitimin Etkisi... 28/04/2011 - 30/04/2011
  90  Gestasyonel Diyabetin Emzirmeye Etkisi... 22/04/2011 - 25/04/2011
  91  LİTERATÜR İNCELEMESİ: GESTASYONEL DİYABET EMZİRME SONUÇLARI İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?... 13/04/2011 - 16/04/2011
  92  Emzirmeye İlişkin Kavramların Tanımında Tutarlığa Doğru Bir Adım... 02/03/2011 - 06/03/2011
  93  Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Eğitimin Vajinal Duş Uygulamasına Etkisi ... 02/11/2009 - 04/11/2009
  94  Comparison of the Breastfeeding self-efficacy of Turkish Mothers Who Had Vaginal or Casarean Section... 15/10/2009 - 17/10/2009
  95  Professionalism in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  96  Profesionalism in Nursing, "Sharing the Knoweledge and Experience"... 15/10/2009 - 17/10/2009
  97  Ebe ve Hemşirelere verilen Elektronik Fetal Monitorizasyon Eğitiminin Bilgi Düzeyi,Trase Yorumlam... 23/04/2009 - 25/04/2009
  98  Normal Vajinal Doğumlarda Epidural Anastezi Emzirme Başarısını Etkiler mi?... 15/01/2009 - 18/01/2009
  99  "PROFESYONELLİK YOLUNDA ATIĞIMIZ ADIMLAR"... 25/06/2008 - 27/06/2008
  100  Olumsuz Yönlendirici Özelliklerinin Öğrenciye Etkisi... 07/06/2008 - 08/06/2008
  101  Breastfeeding Myths of Turkish Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  102  Hemşirelik Doktora Eğitiminde (Ph.D) Multidisipliner Bir Ders: Yardımcı Üreme Teknikleri Ve Hem... 17/04/2008 - 20/04/2008
  103  İnfertilite Danışmanlığı Nedir? Nasıl Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  104  İnfertilite Hemşiresinin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  105  İnfertilite Hemşirenin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  106  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  107  Working Women Fertility Rights and Responebilites ın Turkey and in the world... 23/05/2007 - 26/05/2007
  108  Examination of the Effect of Education Given to Mothers for Care of a Febrile Child... 23/05/2007 - 26/05/2007
  109  Antepartum Ve Postpartumda Kullanılabilecek Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geç... 19/04/2007 - 22/04/2007
  110  Probleme Dayalı Öğrenim Modelı İçınde Seçmelı Bır Ders; Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlı... 19/04/2007 - 22/04/2007
  111  Nonstress Testte Hemşirenin Sorumlulukları... 19/04/2007 - 22/04/2007
  112  The Place of Complementary Medicine in Women Health... 05/09/2006 - 06/09/2006
  113  Gebeler Vajinal Duş Uyguluyor mu? Neden?... 07/09/2005 - 10/09/2005
  114  Doğuma Hazırlık Sınıfları Hemşirelik İmajını Değiştirebilir mi?... 20/04/2005 - 23/04/2005
  115  Anne ve Baba Adaylarının Doğuma Hazırlık Sınıflarından Beklentileri... 20/04/2005 - 23/04/2005
  116  Sırt Üstü Pozisyon Nonstress Test için Uygunmudur?... 09/10/2003 - 12/10/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Gebelik ve Doğum Eyleminde Elektronik Fetal İzlem...  2013
  2  Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık...  2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Doğumda Kadının Değerlendirilmesi EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  2  İkinci ve Üçüncü Trimester Kanaması EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  3  İlk Trimester Vajinal Kanaması Olan Gebe Kadının Bakımı EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  4  İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Gebe Kadının Bakımı EBELİK KADIN SAĞLIĞI...  2022
  5  Toksoplazma Enfeksiyonu Olan Gebe Kadının Bakımı EBELİK VE KADIN SAĞLIĞI...  2022
  6  PANDEMİ SÜREÇLERİNDE JİNEKOLOJİK KANSERLERE YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE BAKIM...  2022
  7  Menstruasyonun Medikalizasyonuna Sosyal Temsil Kuram Temelli Feminist Yaklaşım Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular...  2021
  8  FERTİLİTEYİ GELİŞTİRMEDE YENİLİKÇİ BİR YÖNTEM: FERTİLİTE YOGASI Toplumsal Yaşam ve Sağlık Uygulamaları...  2021
  9  Gebelik Diyabeti ENDOKRİN HEMŞİRELİĞİ...  2021
  10  Emzirmeye Yönelik Annelerin Öz güvenini- Öz Yeterliliğini Geliştirmek Anne Sütü ve Emzirme...  2017
  11  Doğum Sonrasında Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  12  Doğum Ağrısı ile Başetme ve Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  13  Gebelikte Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  14  Loğusalık Dönemi Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  15  Yüksek Riskli gebelik Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Hipnofertilite felsefesine dayalı eğitimin In Vitro Fertilizasyon tedavisi gören kadınların fertilite hazıroluşlukları, kortizol düzeyleri ve gebelik sonuçlarına etkisi...  7/2017 - /
  2  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Sertifika Programı...  5/2015 - /
  3  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Programı (Aileler için)...  5/2015 - /
  4  Doğum Koçluğu Sertifika Programı...  5/2015 - /
  5  Emzirme Danışmanlığı Sertifika Programı...  5/2015 - /
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Obstetric-Women’S Diseases Nursing , Director of Science Branch, April 2022-Continues
  2 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, November 2019-Continues
  3 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Obstetric-Women’S Diseases Nursing , Director of Science Branch, April 2019- April 2022
  4 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018
  5 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2012- December 2015