Tr

Associate Professor MERLİNDA ALUŞ TOKAT FACULTY OF NURSING HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ OBSTETRIC-WOMEN’S DISEASES NURSING

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Trakya University Edirne Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı  2001
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2004
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Associate Professor  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  2017
 • NO NAME YEAR
  1  Communication between infertile women and nurses: facilitators, barriers and requirements for improv...  2021
  2  Hypnofertility-Based Nursing Care in Relieving Stress for Women with Need for Fertility Support...  2021
  3  Does conception spontaneously or with ART affect postpartum parenting behaviors?...  2021
  4  Gebe Okulu Eğitimcileri ve Emzirme Hemşirelerine Verilen Watson'ın İnsan Bakım Kuramı'na Temel...  2021
  5  Does Hypnofertility-Based Nursing Care Affect Cortisol Levels, Fertility Preparedness, and Pregnancy...  2020
  6  Feelings, opinions and experiences of Turkish women with infertility: A qualitative study...  2020
  7  Psychometric Assessment of Turkish Modified Breastfeeding Self-Efficacy Scale for Mothers of Preterm...  2020
  8  Development of Fertility Preparedness Scale for Women Receiving Fertility Treatment...  2020
  9  NON-İNVAZİV PRENATAL TESTLERDE İNOVASYON: HEMŞİRELİK, DANIŞMANLIK VE ETİK...  2020
  10  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  11  The Traditional Practices Used by Couples with Fertility Problems, Affecting Factors, Expected Benef...  2019
  12  İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen ...  2018
  13  Fertilite Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar: Dünya'dan Örnekler...  2018
  14  -Gestasyonel Diyabetin Emzirme Sonuçlarına ve Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına Etkisinin İncelen...  2017
  15  Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğum Tercihi ve Doğuma Hazır Oluşluğa Etki...  2017
  16  Fertilite Desteği Alan Kadınların Stresini Azaltmada Hipnofertilite'nin Kullanımı...  2017
  17  Postpartum education and lifestyle changes for preventing type 2 diabetes in Turkish women with prev...  2016
  18  Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel ve Mesle...  2016
  19  Determining the Effect of Gestational Diabetes Status on Breastfeeding Outcomes...  2016
  20  Psychometric Evaluation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale Turkish Version (TPDS-T)...  2015
  21  Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Durum...  2015
  22  Vajinal Doğumda Verilen Oksitosin İnduksiyonun Emzirmeye Etkisi: Literatür İncelemesi...  2015
  23  Vajinal Doğum Sürecinde Yaşanan Korku Laktasyonu/Emzirmeyi Etkiler mi?...  2015
  24  Early Postpartum Breast-Feeding Outcomes and Breast-Feeding Self-Efficacy in Turkish Mothers Undergo...  2014
  25  Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncele...  2013
  26  Yardımcı Üreme Teknikleri ve Fiziksel Aktivite...  2013
  27  Effects of Vaginal Douching Education on Turkish Women's Vaginal Douching Practice...  2012
  28  Gestasyonel Diabetes Melitus:İzlem, Değerlendirme ve Yönetim...  2012
  29  Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerinin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi...  2011
  30  Translation and Psychometric Assessment of the Breastfeeding Self- Efficacy Scale Short Form Among P...  2010
  31  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı...  2009
  32  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmes...  2009
  33  Başarılı Emzirme İçin Kuram ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir...  2008
  34  Yenidoğanın Besleneme Şeklinin Anne Uyku ve Yorgunluğuna Etkisi...  2008
  35  The Effects of Different Maternal Positions On Non-stress Test: An Experimental Study...  2007
  36  Vajinal Doğum Sırasında Yaşanan Korkunun Laktasyona, Emme Davranışlarına ve İlk Emzirme Sonu...  2005
  37  Gestasyonel Diyabet Emzirme İçin Ne kadar Önemli?...  1993
 • NO NAME DATE
  1  COVID-19 PANDEMİSİNDE BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ... 26/12/2020 - 27/12/2020
  2  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM: PICO OYUNU ÖRNEĞİ... 05/09/2020 - 05/09/2020
  3  HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİCİ BİR OYUN: POSTPARTUM BAKIM KONULU KAÇIŞ OYUNUNU... 05/09/2020 - 05/09/2020
  4  THE GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM) AND RISK FACTORS AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES (ART... 05/07/2020 - 08/07/2020
  5  The Effect of Hypnofertility on Cortisol Levels, Fertility Preparedness and Pregnancy Rates in Women... 05/07/2020 - 08/07/2020
  6  Spontan veya Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ile Gebe Kalma: Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranı... 03/10/2019 - 06/10/2019
  7  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  8  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN YERİ... 04/09/2019 - 06/09/2019
  9  Travayda Kullanılacak Besin ve Sıvılar Doğal Doğumda İndüksiyon Etkisi Sağlayabilir mi? Lite... 28/06/2019 - 30/06/2019
  10  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  11  Hipnofertilite Felsefesine Dayalı Destek Programının Kortizol Düzeyi, Fertilite Hazıroluşluk v... 08/11/2018 - 11/11/2018
  12  WEB Tabanlı Fertilite Destek Programı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  13  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  14  Doğumda Medikalizasyon: Anneye, Bebeğe ve Aileye Etkisi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  15  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  16  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  17  Fiziksel /Duyusal Engelli Anneler de Basarılı Emzirme Gerçeklestirebilir Sadece Motivasyon ve Des... 22/03/2018 - 24/03/2014
  18  Infertilite Tedavi Sürecinde Hasta Güvenliği.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  19  Riskli Gebelerde Fetal Sağlık Kontrol Odağı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi... 01/12/2017 - 03/12/2017
  20  VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİNDEN MEMNUNİYETİ İLE DOĞUM SONU KONFO... 01/12/2017 - 03/12/2017
  21  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  22  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  23  Perınatal Educatıon Method: Web Based Educatıon... 12/10/2017 - 13/10/2017
  24  GESTASYONEL DIABETES MELLITUS (GDM): ETHICS IN COUNSELING AND SCIENTIFIC RESEARCHES... 11/09/2017 - 12/09/2017
  25  Communication in Infertility Clinic: What Do Women and Nurses Think?... 11/09/2017 - 12/09/2017
  26  Common Used Non-medical Practice and Perceived Benefits in Couples with Fertiliy Problems in Turkey... 17/08/2017 - 18/08/2017
  27  Gestational Diabetes Mellitus Knowledge Levels of Pregnant Women with GDM and Affecting Factors... 17/08/2017 - 18/08/2017
  28  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  29  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma Ha... 29/06/2017 - 01/07/2017
  30  Preterm yenidoğanlar olan annelere yönelik düzenlenmiş emzirme öz-yeterlik ölçeğinin (kısa... 29/06/2017 - 01/07/2017
  31  Hemşirelik bakımında kavram haritası kullanımına dayalı: fetal perfüzyonda bozulma tanısın... 13/04/2017 - 15/04/2017
  32  Use of Hypnofertility in Reducing Stress of Women Taking Fertility support... 24/11/2016 - 26/11/2016
  33  Developing The Fertility Readiness Scale Based On Hypnofertility For Women Who Take Fertility Suppor... 24/11/2016 - 26/11/2016
  34  İnfertilite Hemşireliği ve İnovasyon... 16/11/2016 - 18/11/2016
  35  İnfertil Kadınların İnfertilite Sürecinin Farklı Aşamalarında Yaşadıkları Stres ve Nedenl... 07/10/2016 - 08/10/2016
  36  Doğuma Hazırlık Sınıfları Kadınları Doğuma Hazırlıyor mu?... 05/11/2015 - 07/11/2015
  37  "Doğumda Farkındalık Eğitimi" Eğitici Kursu: Çalışan ve Öğrenci Gruplarında Etkinliğinin... 05/11/2015 - 07/11/2015
  38  Importance of Stress in Infertility Treatment and Methods Can Be Used to Reduce Stress... 17/09/2015 - 20/09/2015
  39  INTRAPARTUM NURSING CARE IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS... 21/05/2015 - 23/05/2015
  40  The effect of fear experienced during vaginal birth on lactation, babie's sucking behaviour and firs... 21/05/2015 - 23/05/2015
  41  AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF NEONATAL NUTRITION ON THE SLEEP AND FATIGUE OF THE MOTHER... 21/05/2015 - 23/05/2015
  42  YENİDOĞANIN BESLENME ŞEKLİNİN ANNE UYKU VE YORGUNLUĞUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  43  GESTASYONEL DİYABET SONRASI TİP 2 DİYABETİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?... 05/03/2015 - 08/03/2015
  44  BESLENMENİN KADIN VE ERKEK FERTİLİTESİNDEKİ YERİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  45  Emotions, thoughts and experiences of women living fertility problem in Turkey: A qualitative study... 04/12/2014 - 07/12/2014
  46  Fertilite Yogasının Fertilite Oranlarını Artırmada Etkilimidir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  47  eMZİRMENİN aNNE VE yENİDOĞANIN Uykusuna Etkisi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  48  Oksitosin İnduksiyonu Emzirme Sonuçlarını Etkiler mi?... 21/03/2014 - 22/03/2014
  49  Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının İncelenmesi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  50  Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelen... 20/06/2013 - 22/06/2013
  51  The Effect of Childbirth Education Classes, Fear of Labor, Preparation of Labor and Mode of Delivery... 09/05/2013 - 09/05/2013
  52  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Korkusuna, Doğuma Hazır Oluşluğa ve Doğum Şekli Tercih... 24/04/2013 - 26/04/2013
  53  Vajinal Doğumda Yaşanan Korku/Stresin Laktasyona Etkisi... 21/09/2012 - 23/09/2012
  54  Dokuz Eylül Üniversitesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Deneyimleri... 21/09/2012 - 23/09/2012
  55  The Roles of Nurses Working in Gynaecology and Obstetrics Clinics in Antepartum And Postpartum... 29/05/2012 - 01/06/2012
  56  The Perception of Male Nursing Students On Women Health in Turkey... 03/05/2012 - 06/05/2012
  57  Preeklamsiada Evde Bakımın Önemi... 16/02/2012 - 19/02/2012
  58  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme ve Postpartum Hemşirelik Bakımı... 16/02/2012 - 19/02/2012
  59  Erken Doğum Tehtidinde Hastanede ve Evde Bakımın Karşılaştırılması... 16/02/2012 - 19/02/2012
  60  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme Durumlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  61  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-yeterlili... 13/10/2011 - 16/10/2011
  62  Beslenme Şekli Yenidoğanın Uykusunu Etkiler Mi?... 06/09/2011 - 06/09/2011
  63  Hemşirelik Öğrencilerin Billings Ovulasyon Metodunu Öğrenmesinde Akran Eğitimin Etkisi... 28/04/2011 - 30/04/2011
  64  Gestasyonel Diyabetin Emzirmeye Etkisi... 22/04/2011 - 25/04/2011
  65  LİTERATÜR İNCELEMESİ: GESTASYONEL DİYABET EMZİRME SONUÇLARI İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?... 13/04/2011 - 16/04/2011
  66  Emzirmeye İlişkin Kavramların Tanımında Tutarlığa Doğru Bir Adım... 02/03/2011 - 06/03/2011
  67  Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Eğitimin Vajinal Duş Uygulamasına Etkisi ... 02/11/2009 - 04/11/2009
  68  Profesionalism in Nursing, "Sharing the Knoweledge and Experience"... 15/10/2009 - 17/10/2009
  69  Comparison of the Breastfeeding self-efficacy of Turkish Mothers Who Had Vaginal or Casarean Section... 15/10/2009 - 17/10/2009
  70  Professionalism in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  71  Ebe ve Hemşirelere verilen Elektronik Fetal Monitorizasyon Eğitiminin Bilgi Düzeyi,Trase Yorumlam... 23/04/2009 - 25/04/2009
  72  Normal Vajinal Doğumlarda Epidural Anastezi Emzirme Başarısını Etkiler mi?... 15/01/2009 - 18/01/2009
  73  "PROFESYONELLİK YOLUNDA ATIĞIMIZ ADIMLAR"... 25/06/2008 - 27/06/2008
  74  Olumsuz Yönlendirici Özelliklerinin Öğrenciye Etkisi... 07/06/2008 - 08/06/2008
  75  Breastfeeding Myths of Turkish Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  76  İnfertilite Danışmanlığı Nedir? Nasıl Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  77  Hemşirelik Doktora Eğitiminde (Ph.D) Multidisipliner Bir Ders: Yardımcı Üreme Teknikleri Ve Hem... 17/04/2008 - 20/04/2008
  78  İnfertilite Hemşirenin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  79  İnfertilite Hemşiresinin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  80  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  81  Examination of the Effect of Education Given to Mothers for Care of a Febrile Child... 23/05/2007 - 26/05/2007
  82  Working Women Fertility Rights and Responebilites ın Turkey and in the world... 23/05/2007 - 26/05/2007
  83  Antepartum Ve Postpartumda Kullanılabilecek Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geç... 19/04/2007 - 22/04/2007
  84  Probleme Dayalı Öğrenim Modelı İçınde Seçmelı Bır Ders; Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlı... 19/04/2007 - 22/04/2007
  85  Nonstress Testte Hemşirenin Sorumlulukları... 19/04/2007 - 22/04/2007
  86  The Place of Complementary Medicine in Women Health... 05/09/2006 - 06/09/2006
  87  Gebeler Vajinal Duş Uyguluyor mu? Neden?... 07/09/2005 - 10/09/2005
  88  Anne ve Baba Adaylarının Doğuma Hazırlık Sınıflarından Beklentileri... 20/04/2005 - 23/04/2005
  89  Doğuma Hazırlık Sınıfları Hemşirelik İmajını Değiştirebilir mi?... 20/04/2005 - 23/04/2005
  90  Sırt Üstü Pozisyon Nonstress Test için Uygunmudur?... 09/10/2003 - 12/10/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Gebelik ve Doğum Eyleminde Elektronik Fetal İzlem...  2013
  2  Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık...  2009
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Menstruasyonun Medikalizasyonuna Sosyal Temsil Kuram Temelli Feminist Yaklaşım Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular...  2021
  2  Emzirmeye Yönelik Annelerin Öz güvenini- Öz Yeterliliğini Geliştirmek Anne Sütü ve Emzirme...  2017
  3  Loğusalık Dönemi Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  4  Doğum Ağrısı ile Başetme ve Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  5  Gebelikte Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  6  Doğum Sonrasında Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  7  Yüksek Riskli gebelik Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Hipnofertilite felsefesine dayalı eğitimin In Vitro Fertilizasyon tedavisi gören kadınların fertilite hazıroluşlukları, kortizol düzeyleri ve gebelik sonuçlarına etkisi...  7/2017 - /
  2  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Sertifika Programı...  5/2015 - /
  3  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Programı (Aileler için)...  5/2015 - /
  4  Doğum Koçluğu Sertifika Programı...  5/2015 - /
  5  Emzirme Danışmanlığı Sertifika Programı...  5/2015 - /
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Nursing , Member of The Faculty Council, November 2019-Continues
  2 Faculty of Nursing Hemşirelik Bölümü Obstetric-Women’S Diseases Nursing , Director of Science Branch, April 2019-Continues
  3 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2015- December 2018
  4 Evde Bakim Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, December 2012- December 2015