En

DOÇ.DR. MERLİNDA ALUŞ TOKAT HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Edirne Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı  2001
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  2004
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı  2009
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2010
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  2017
 • NO AD YIL
  1  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  2  NON-İNVAZİV PRENATAL TESTLERDE İNOVASYON: HEMŞİRELİK, DANIŞMANLIK VE ETİK...  2019
  3  Feelings, opinions and experiences of Turkish women with infertility: A qualitative study...  2019
  4  The Traditional Practices Used by Couples with Fertility Problems, Affecting Factors, Expected Benef...  2019
  5  Development of Fertility Preparedness Scale for Women Receiving Fertility Treatment...  2019
  6  İn Vitro Fertilizasyon Tedavisi Sırasında Kadınların Fiziksel Aktivite Durumları ve Etkileyen ...  2018
  7  Fertilite Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar: Dünya'dan Örnekler...  2018
  8  Fertilite Desteği Alan Kadınların Stresini Azaltmada Hipnofertilite'nin Kullanımı...  2017
  9  Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Korkusu, Doğum Tercihi ve Doğuma Hazır Oluşluğa Etki...  2017
  10  İNFERTİLİTE SÜRECİNİN TANI VE TEDAVİ AŞAMALARINDA KADINLARIN STRES YAŞAMA DURUMLARI, NEDENL...  2017
  11  Postpartum education and lifestyle changes for preventing type 2 diabetes in Turkish women with prev...  2016
  12  Determining the Effect of Gestational Diabetes Status on Breastfeeding Outcomes...  2016
  13  Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel ve Mesle...  2016
  14  Psychometric Evaluation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale Turkish Version (TPDS-T)...  2015
  15  Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Durum...  2015
  16  Vajinal Doğum Sürecinde Yaşanan Korku Laktasyonu/Emzirmeyi Etkiler mi?...  2015
  17  Early Postpartum Breast-Feeding Outcomes and Breast-Feeding Self-Efficacy in Turkish Mothers Undergo...  2014
  18  Annelerin Emzirme Özyeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncele...  2013
  19  Yardımcı Üreme Teknikleri ve Fiziksel Aktivite...  2013
  20  Effects of Vaginal Douching Education on Turkish Women's Vaginal Douching Practice...  2012
  21  Gestasyonel Diabetes Melitus:İzlem, Değerlendirme ve Yönetim...  2012
  22  Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerinin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi...  2011
  23  Translation and Psychometric Assessment of the Breastfeeding Self- Efficacy Scale Short Form Among P...  2010
  24  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı...  2009
  25  Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Akran Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmes...  2009
  26  Başarılı Emzirme İçin Kuram ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir ...  2008
  27  The Effects of Different Maternal Positions On Non-stress Test: An Experimental Study...  2007
  28  Gestasyonel Diyabet Emzirme İçin Ne kadar Önemli?...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Spontan veya Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ile Gebe Kalma: Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranı... 03/10/2019 - 06/10/2019
  2  Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) Sonrası Gebeliklerde Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) Görü... 03/10/2019 - 06/10/2019
  3  HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE MOBİL UYGULAMALARIN YERİ... 04/09/2019 - 06/09/2019
  4  Travayda Kullanılacak Besin ve Sıvılar Doğal Doğumda İndüksiyon Etkisi Sağlayabilir mi? Lite... 28/06/2019 - 30/06/2019
  5  Stres İnfertilitenin Tıbbi Nedeni Belli Olsa da Tedavi Sonuçları Üzerinde Etkili midir? Azaltı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  6  Hipnofertilite Felsefesine Dayalı Destek Programının Kortizol Düzeyi, Fertilite Hazıroluşluk v... 08/11/2018 - 11/11/2018
  7  WEB Tabanlı Fertilite Destek Programı... 08/11/2018 - 11/11/2018
  8  Doğumda Medikalizasyon: Anneye, Bebeğe ve Aileye Etkisi... 18/10/2018 - 21/10/2018
  9  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  10  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  11  HİPNOFERTİLİTENİN INVİTROFERTİLİZASYON TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ: OLGU SUNUM... 02/06/2018 - 03/06/2018
  12  Fiziksel /Duyusal Engelli Anneler de Basarılı Emzirme Gerçeklestirebilir Sadece Motivasyon ve Des... 22/03/2018 - 24/03/2014
  13  Infertilite Tedavi Sürecinde Hasta Güvenliği.... 22/03/2018 - 24/03/2018
  14  Riskli Gebelerde Fetal Sağlık Kontrol Odağı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi... 01/12/2017 - 03/12/2017
  15  VAJİNAL VE SEZARYEN DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ŞEKLİNDEN MEMNUNİYETİ İLE DOĞUM SONU KONFO... 01/12/2017 - 03/12/2017
  16  Tartışmalı Bir Konu: Anne-Bebeğin Aynı Yatağı Paylaşmasının Etik Yönü.... 05/11/2017 - 08/11/2017
  17  Perınatal Educatıon Method: Web Based Educatıon... 12/10/2017 - 13/10/2017
  18  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  19  GESTASYONEL DIABETES MELLITUS (GDM): ETHICS IN COUNSELING AND SCIENTIFIC RESEARCHES... 11/09/2017 - 12/09/2017
  20  Communication in Infertility Clinic: What Do Women and Nurses Think?... 11/09/2017 - 12/09/2017
  21  Gestational Diabetes Mellitus Knowledge Levels of Pregnant Women with GDM and Affecting Factors... 17/08/2017 - 18/08/2017
  22  Common Used Non-medical Practice and Perceived Benefits in Couples with Fertiliy Problems in Turkey... 17/08/2017 - 18/08/2017
  23  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  24  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma Ha... 29/06/2017 - 01/07/2017
  25  Hemşirelik bakımında kavram haritası kullanımına dayalı: fetal perfüzyonda bozulma tanısın... 13/04/2017 - 15/04/2017
  26  Developing The Fertility Readiness Scale Based On Hypnofertility For Women Who Take Fertility Suppor... 24/11/2016 - 26/11/2016
  27  Use of Hypnofertility in Reducing Stress of Women Taking Fertility support... 24/11/2016 - 26/11/2016
  28  İnfertilite Hemşireliği ve İnovasyon... 16/11/2016 - 18/11/2016
  29  İnfertil Kadınların İnfertilite Sürecinin Farklı Aşamalarında Yaşadıkları Stres ve Nedenl... 07/10/2016 - 08/10/2016
  30  Doğuma Hazırlık Sınıfları Kadınları Doğuma Hazırlıyor mu?... 05/11/2015 - 07/11/2015
  31  "Doğumda Farkındalık Eğitimi" Eğitici Kursu: Çalışan ve Öğrenci Gruplarında Etkinliğinin... 05/11/2015 - 07/11/2015
  32  Importance of Stress in Infertility Treatment and Methods Can Be Used to Reduce Stress... 17/09/2015 - 20/09/2015
  33  The effect of fear experienced during vaginal birth on lactation, babie's sucking behaviour and firs... 21/05/2015 - 23/05/2015
  34  INTRAPARTUM NURSING CARE IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS... 21/05/2015 - 23/05/2015
  35  AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF NEONATAL NUTRITION ON THE SLEEP AND FATIGUE OF THE MOTHER... 21/05/2015 - 23/05/2015
  36  GESTASYONEL DİYABET SONRASI TİP 2 DİYABETİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?... 05/03/2015 - 08/03/2015
  37  BESLENMENİN KADIN VE ERKEK FERTİLİTESİNDEKİ YERİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  38  YENİDOĞANIN BESLENME ŞEKLİNİN ANNE UYKU VE YORGUNLUĞUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ... 05/03/2015 - 08/03/2015
  39  Emotions, thoughts and experiences of women living fertility problem in Turkey: A qualitative study... 04/12/2014 - 07/12/2014
  40  Fertilite Yogasının Fertilite Oranlarını Artırmada Etkilimidir?... 06/11/2014 - 09/11/2014
  41  eMZİRMENİN aNNE VE yENİDOĞANIN Uykusuna Etkisi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  42  Oksitosin İnduksiyonu Emzirme Sonuçlarını Etkiler mi?... 21/03/2014 - 22/03/2014
  43  Gestasyonel Diyabeti Olan ve Olmayan Annelerin Emzirme Sonuçlarının İncelenmesi... 21/03/2014 - 22/03/2014
  44  Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelen... 20/06/2013 - 22/06/2013
  45  The Effect of Childbirth Education Classes, Fear of Labor, Preparation of Labor and Mode of Delivery... 09/05/2013 - 09/05/2013
  46  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Korkusuna, Doğuma Hazır Oluşluğa ve Doğum Şekli Tercih... 24/04/2013 - 26/04/2013
  47  Vajinal Doğumda Yaşanan Korku/Stresin Laktasyona Etkisi... 21/09/2012 - 23/09/2012
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Doğuma Hazırlık Eğitimi Deneyimleri... 21/09/2012 - 23/09/2012
  49  The Roles of Nurses Working in Gynaecology and Obstetrics Clinics in Antepartum And Postpartum... 29/05/2012 - 01/06/2012
  50  The Perception of Male Nursing Students On Women Health in Turkey... 03/05/2012 - 06/05/2012
  51  Erken Doğum Tehtidinde Hastanede ve Evde Bakımın Karşılaştırılması... 16/02/2012 - 19/02/2012
  52  Preeklamsiada Evde Bakımın Önemi... 16/02/2012 - 19/02/2012
  53  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme ve Postpartum Hemşirelik Bakımı... 16/02/2012 - 19/02/2012
  54  Gestasyonel Diyabeti Olan Annelerin Emzirme Durumlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  55  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-yeterlili... 13/10/2011 - 16/10/2011
  56  Beslenme Şekli Yenidoğanın Uykusunu Etkiler Mi?... 06/09/2011 - 06/09/2011
  57  Hemşirelik Öğrencilerin Billings Ovulasyon Metodunu Öğrenmesinde Akran Eğitimin Etkisi... 28/04/2011 - 30/04/2011
  58  Gestasyonel Diyabetin Emzirmeye Etkisi... 22/04/2011 - 25/04/2011
  59  LİTERATÜR İNCELEMESİ: GESTASYONEL DİYABET EMZİRME SONUÇLARI İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?... 13/04/2011 - 16/04/2011
  60  Emzirmeye İlişkin Kavramların Tanımında Tutarlığa Doğru Bir Adım... 02/03/2011 - 06/03/2011
  61  Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Eğitimin Vajinal Duş Uygulamasına Etkisi ... 02/11/2009 - 04/11/2009
  62  Comparison of the Breastfeeding self-efficacy of Turkish Mothers Who Had Vaginal or Casarean Section... 15/10/2009 - 17/10/2009
  63  Profesionalism in Nursing, "Sharing the Knoweledge and Experience"... 15/10/2009 - 17/10/2009
  64  Professionalism in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  65  Ebe ve Hemşirelere verilen Elektronik Fetal Monitorizasyon Eğitiminin Bilgi Düzeyi,Trase Yorumlam... 23/04/2009 - 25/04/2009
  66  Normal Vajinal Doğumlarda Epidural Anastezi Emzirme Başarısını Etkiler mi?... 15/01/2009 - 18/01/2009
  67  "PROFESYONELLİK YOLUNDA ATIĞIMIZ ADIMLAR"... 25/06/2008 - 27/06/2008
  68  Olumsuz Yönlendirici Özelliklerinin Öğrenciye Etkisi... 07/06/2008 - 08/06/2008
  69  Breastfeeding Myths of Turkish Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  70  İnfertilite Danışmanlığı Nedir? Nasıl Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  71  İnfertilite Hemşiresinin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  72  İnfertilite Hemşirenin Rollerine İlişkin Görevleri Ne Olmalıdır?... 17/04/2008 - 20/04/2008
  73  Hemşirelik Doktora Eğitiminde (Ph.D) Multidisipliner Bir Ders: Yardımcı Üreme Teknikleri Ve Hem... 17/04/2008 - 20/04/2008
  74  Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Değerlerini Geliştirme... 05/09/2007 - 08/09/2007
  75  Examination of the Effect of Education Given to Mothers for Care of a Febrile Child... 23/05/2007 - 26/05/2007
  76  Working Women Fertility Rights and Responebilites ın Turkey and in the world... 23/05/2007 - 26/05/2007
  77  Antepartum Ve Postpartumda Kullanılabilecek Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geç... 19/04/2007 - 22/04/2007
  78  Probleme Dayalı Öğrenim Modelı İçınde Seçmelı Bır Ders; Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlı... 19/04/2007 - 22/04/2007
  79  Nonstress Testte Hemşirenin Sorumlulukları... 19/04/2007 - 22/04/2007
  80  The Place of Complementary Medicine in Women Health... 05/09/2006 - 06/09/2006
  81  Gebeler Vajinal Duş Uyguluyor mu? Neden?... 07/09/2005 - 10/09/2005
  82  Anne ve Baba Adaylarının Doğuma Hazırlık Sınıflarından Beklentileri... 20/04/2005 - 23/04/2005
  83  Doğuma Hazırlık Sınıfları Hemşirelik İmajını Değiştirebilir mi?... 20/04/2005 - 23/04/2005
  84  Sırt Üstü Pozisyon Nonstress Test için Uygunmudur?... 09/10/2003 - 12/10/2003
 • NO AD YIL
  1  Gebelik ve Doğum Eyleminde Elektronik Fetal İzlem...  2013
  2  Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Emzirmeye Yönelik Annelerin Öz güvenini- Öz Yeterliliğini Geliştirmek Anne Sütü ve Emzirme...  2017
  2  Gebelikte Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  3  Doğum Ağrısı ile Başetme ve Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  4  Doğum Sonrasında Yapılması Gereken Egzersizler Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  5  Loğusalık Dönemi Anne Babalar için Doğuma Hazırlık...  2009
  6  Yüksek Riskli gebelik Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Hipnofertilite felsefesine dayalı eğitimin In Vitro Fertilizasyon tedavisi gören kadınların fertilite hazıroluşlukları, kortizol düzeyleri ve gebelik sonuçlarına etkisi...  7/2017 - /
  2  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Sertifika Programı...  5/2015 - /
  3  İnfertilite (Doğurganlık) Destek Programı (Aileler için)...  5/2015 - /
  4  Doğum Koçluğu Sertifika Programı...  5/2015 - /
  5  Emzirme Danışmanlığı Sertifika Programı...  5/2015 - /
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2019-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  3 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2015- Aralık 2018
  4 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015