Academic Staff - Personal Page
Tr

Associate Professor PETEK SINDIRGI FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOPHYSICAL ENGINEERING YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1994
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1998
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği  2005
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2011
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Yer Bilimleri ve Mühendisliği  2023
 • NO NAME YEAR
  1  A Closed-Form Alternative for the Frequency Distribution of Stably Distributed Random Components in ...  2023
  2  Estimating model parameters from SP anomaly of sheet-shaped sources using differential search and pa...  2023
  3  Gravite Anomalilerinden Gömülü Yapı Derinliğinin Belirlemesi için Bir Yaklaşım...  2023
  4  Radyal Taban Fonksiyonlu Yapay Sinir Ağları (RTFA) ve Levenberg-Marquardt(LM) Ters Çözüm Yönte...  2023
  5  Geo-electrical characteristics of the Erecek-Çanakkale region...  2021
  6  On the unit root nonstationary behavior of daily self-potential (SP) time series with infinite varia...  2021
  7  Zamana Bağlı Doğal Uçlaşma Ölçümleri ve Eğilimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi(EADA...  2020
  8  BURSA-ACEMLER BÖLGESİ DES VE DP VERİLERİ İLE ISIL UÇLAŞMA MODELLEMESİ...  2019
  9  Estimating the location of a causative body from a self-potential anomaly using 2D and 3D normalized...  2019
  10  Amplitude Inversion of 2D Analytic Signal of Magnetic Anomalies through Differential Evolution Algor...  2017
  11  Investigation of vertical mass changes in the south of Izmir (Turkey) by monitoring microgravity and...  2015
  12  Inversion of Self Potential Anomalies with Multilayer Perceptron Neural Networks...  2014
  13  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  14  Türkiye, Batı Anadolu Depremleri için Büyüklük-Frekans İlişkisinin İstatistiksel Analizi...  2012
  15  Yeraltısuyu tuzluluk ve kirlilik çalışmasında özdirenç yöntemi ve Güzelçamlı ( Aydın-Ku...  2010
  16  Application of Normalized Full Gradient Method to Self Potential (SP) Data...  2008
 • NO NAME DATE
  1  JEOTERMAL ALANLARDA UÇLAŞMA MODELLEMESİ VE KARMAŞIK GRADYENT YÖNTEMLERİ UYGULAMALARI (THE COUP... 25/07/2023 - 26/07/2023
  2  GEO-ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF THE ERECEK-CANAKKALE REGION... 23/06/2021 - 27/06/2021
  3  DOĞAL POTANSİYEL ZAMAN SERİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ANALİZİ: Urla-Gülbahçe Örneği... 30/05/2018 - 02/06/2018
  4  Inversion of Analytic Signal Amplitude of Magnetic Data using Differential Evolution Algorithm... 08/05/2017 - 10/05/2017
  5  Sürekli Doğal Gerilim Verilerinin Yapay Sinir Ağları ile Değerlendirilmesi, Deprem ve Yağışl... 14/10/2015 - 16/10/2015
  6  Erzurum ve Çevresindeki Süreksizliklerin Sınır Analizi Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi... 05/06/2015 - 07/06/2015
  7  İzmir Metropol Alanı Zeminlerinin Pik Periyot ve Vs30 Değerleri ile İrdelenmesi / Investigation ... 24/11/2013 - 27/11/2013
  8  Evaluation of Süleymanköy (Diyarbakır, Eastern Turkey) and Seferihisar (Izmir, Western Turkey) Se... 07/04/2013 - 12/04/2013
  9  Investigating the Geoelectric Fluctuations Measured in Izmir-Urla-Demircili Village (Western Turkey)... 07/04/2013 - 12/04/2013
  10  Likelihood of a Large Earthquake in Izmir, Aegean Region of Turkey... 19/08/2012 - 24/08/2012
  11  İzmir'in Güneyindeki Yeni Mikrogravite Profil Çalışmaları... 23/11/2010 - 26/11/2010
  12  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  13  İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  14  İzmir Metropolü İle Aliağa Ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  15  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  16  CUMALI (SEFERİHİSAR/İZMİR) JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞM... 27/11/2006 - 30/11/2006
  17  CUMALI (SEFERİHİSAR/İZMİR) JEOTERMAL ALANININ MANYETİK VE SP YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ... 14/11/2006 - 17/11/2006
  18  Subsurface modeling of geothermal systems by coupled self-potential... 04/10/2005 - 07/10/2005
  19  Investıgatıon Of Parameter Determınatıon Methods In Natural Source Field Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  20  Evaluatıon Of Gravıty Data Of Western Cyprus... 04/10/2005 - 07/10/2005
  21  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  22  GEOPHYSICAL PROSPECTING IN ARTEMISSION AND AGORA (MAGNESIA-AYDIN) BY VLF AND MAGNETIC METHODS... 04/10/2005 - 07/10/2005
  23  GEOPHYSICAL STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL REGION: AS EXAMPLE, THE CUMALI HOT-SPRING... 04/10/2005 - 07/10/2005
  24  Jeotermal Alanlarda Doğal Potansiyel Ve Sıcaklık İlişkisi... 12/04/2004 -
  25  Jeotermal alanlarda Doğal Potansiyel ve Sıcaklık İlişkisi... 20/10/2003 - 24/10/2003
  26  Jeotermal Alanlarda Isı Akısı Ölçümleri... 11/06/2002 - 21/06/2002
  27  Hilbert Transform in Geothermal Explorations... 03/10/2001 - 07/10/2001
  28  Determination of Groundwater Velocity and Direction from Resistivity Measurements... 25/09/2000 - 29/09/2000
  29  Determination of Heat Flow Values from the Temperature Gradients Using Hilbert Transformation... 25/09/2000 - 29/09/2000
  30  Jeofizik Yer altı Parametreleri ile Sondajın Yönlendirilmesi... 19/11/1998 - 20/11/1998
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  A Comparison of the Model Parameter Estimations from Self-Potential Anomalies by Levenberg-Marquardt (LM), Differential Evolution (DE) and Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithms: An Example from Tamış-Çanakkale, Turkey.Self-Potential Method: Theoretical Modeling and Applications in Geosciences...  2021
  2  Application of geophysical methods in Gulbahce geothermal site,Urla-Izmir,western Anatolia Geothermal Systems and Energy Resources: Turkey and Greece (Sustainable Energy Developments)...  2014
 • NO NAME DATE
  1  Kahramanmaraş Depreminden Sonra Hatay ve Elbistan Bölgesindeki Yüzey ve Yeraltı Suyu Kaynaklarındaki Hidrokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi...  4/2023 - 4/2025
  2  Ege Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Tümleşik Sismolojik ve Gravite Yöntemleriyle Araştırılması (Investigation of the crustal and upper mantle structure of the Aegean Region by integrated seismological and gravity methods)...  7/2023 - /
  3  Sürekli Jeofizik Gözlemlerle Mevsimsel ve Sismolojik Değişimlerin Yeraltına Etkilerinin İncelenmesi...  6/2009 - 6/2012
  4  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  5  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  6  Sıcak alanlarda jeofizik modellemeler ve karmaşık gradiyent yönteminin geliştirilerek Ege bölgesine uygulanması...  4/2002 - 5/2005
  7  Yeşildere Heyelan Alanının Yer Mühendislik (jeolojik-Jeofizik) Özellikleri Araştırma Projesi...  1/2001 - 6/2001
  8  Güçbirliği Holding Bandırma Dut Limanı Rüzgar Enerji Santralleri Mikrobölgeleme Etüdü...  3/2000 - 3/2000
 • NO NAME DATE
  1  Yayın teşvik ödülü...  2008
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering , Vice Director of Department, April 2019- April 2022
  2 D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, June 2013- June 2016
  3 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering , Vice Director of Department, April 2013- April 2016
  4 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering , Vice Director of Department, March 2012- April 2013