En

DR.ÖĞR.ÜYESİ PETEK SINDIRGI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  Estimating the location of a causative body from a self-potential anomaly using 2D and 3D normalized...  2019
  2  Amplitude Inversion of 2D Analytic Signal of Magnetic Anomalies through Differential Evolution Algor...  2017
  3  Investigation of vertical mass changes in the south of Izmir (Turkey) by monitoring microgravity and...  2015
  4  Inversion of Self Potential Anomalies with Multilayer Perceptron Neural Networks...  2014
  5  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  6  Türkiye, Batı Anadolu Depremleri için Büyüklük-Frekans İlişkisinin İstatistiksel Analizi...  2012
  7  Yeraltısuyu tuzluluk ve kirlilik çalışmasında özdirenç yöntemi ve Güzelçamlı ( Aydın-Ku...  2010
  8  Application of Normalized Full Gradient Method to Self Potential (SP) Data...  2008
 • NO AD TARİH
  1  DOĞAL POTANSİYEL ZAMAN SERİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ANALİZİ: Urla-Gülbahçe Örneği... 30/05/2018 - 02/06/2018
  2  Inversion of Analytic Signal Amplitude of Magnetic Data using Differential Evolution Algorithm... 08/05/2017 - 10/05/2017
  3  SÜREKLİ DOĞAL GERİLİM VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, DEPREM v... 14/10/2015 - 16/10/2015
  4  Erzurum ve Çevresindeki Süreksizliklerin Sınır Analizi Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi... 05/06/2015 - 07/06/2015
  5  İzmir Metropol Alanı Zeminlerinin Pik Periyot ve Vs30 Değerleri ile İrdelenmesi / Investigation ... 24/11/2013 - 27/11/2013
  6  Evaluation of Süleymanköy (Diyarbakır, Eastern Turkey) and Seferihisar (Izmir, Western Turkey) Se... 07/04/2013 - 12/04/2013
  7  Investigating the Geoelectric Fluctuations Measured in Izmir-Urla-Demircili Village (Western Turkey)... 07/04/2013 - 12/04/2013
  8  Likelihood of a Large Earthquake in Izmir, Aegean Region of Turkey... 19/08/2012 - 24/08/2012
  9  İzmir'in Güneyindeki Yeni Mikrogravite Profil Çalışmaları... 23/11/2010 - 26/11/2010
  10  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  11  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  12  İzmir Metropolü İle Aliağa Ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  13  İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  14  CUMALI (SEFERİHİSAR/İZMİR) JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞM... 27/11/2006 - 30/11/2006
  15  CUMALI (SEFERİHİSAR/İZMİR) JEOTERMAL ALANININ MANYETİK VE SP YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ... 14/11/2006 - 17/11/2006
  16  Subsurface modeling of geothermal systems by coupled self-potential... 04/10/2005 - 07/10/2005
  17  Investıgatıon Of Parameter Determınatıon Methods In Natural Source Field Applications... 04/10/2005 - 07/10/2005
  18  Evaluatıon Of Gravıty Data Of Western Cyprus... 04/10/2005 - 07/10/2005
  19  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  20  GEOPHYSICAL PROSPECTING IN ARTEMISSION AND AGORA (MAGNESIA-AYDIN) BY VLF AND MAGNETIC METHODS... 04/10/2005 - 07/10/2005
  21  GEOPHYSICAL STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL REGION: AS EXAMPLE, THE CUMALI HOT-SPRING... 04/10/2005 - 07/10/2005
  22  Jeotermal Alanlarda Doğal Potansiyel Ve Sıcaklık İlişkisi... 12/04/2004 -
  23  Jeotermal alanlarda Doğal Potansiyel ve Sıcaklık İlişkisi... 20/10/2003 - 24/10/2003
  24  Jeotermal Alanlarda Isı Akısı Ölçümleri... 11/06/2002 - 21/06/2002
  25  Hilbert Transform in Geothermal Explorations... 03/10/2001 - 07/10/2001
  26  Determination of Groundwater Velocity and Direction from Resistivity Measurements... 25/09/2000 - 29/09/2000
  27  Determination of Heat Flow Values from the Temperature Gradients Using Hilbert Transformation... 25/09/2000 - 29/09/2000
  28  Jeofizik Yer altı Parametreleri ile Sondajın Yönlendirilmesi... 19/11/1998 - 20/11/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Application of geophysical methods in Gulbahce geothermal site,Urla-Izmir,western Anatolia Geothermal Systems and Energy Resources: Turkey and Greece (Sustainable Energy Developments)...  2014
 • NO AD TARIH
  1  TÜBİTAK 108Y285 İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleriyle Araştırılması...  1/2009 - 12/2012
  2  Sürekli Jeofizik Gözlemlerle Mevsimsel ve Sismolojik Değişimlerin Yeraltına Etkilerinin İncelenmesi...  6/2009 - 6/2011
  3  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  4  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  5  Sıcak alanlarda jeofizik modellemeler ve karmaşık gradiyent yönteminin geliştirilerek Ege bölgesine uygulanması...  4/2002 - 4/2002
  6  Yeşildere Heyelan Alanının Yer Mühendislik (jeolojik-Jeofizik) Özellikleri Araştırma Projesi...  1/2001 - 6/2001
  7  Yeşildere ( Kadifekale / İzmir ) sahası heyelan önleme ve iyileştirme projesi...  8/2001 - 8/2001
  8  Güçbirliği Holding Bandırma Dut Limanı Rüzgar Enerji Santralleri Mikrobölgeleme Etüdü...  3/2000 - 3/2000
 • NO AD YIL
  1  Yayın teşvik ödülü...  2008
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2019-Devam ediyor
  2 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2013- Haziran 2016
  3 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2013- Nisan 2016
  4 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mart 2012- Nisan 2013