Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor EBRU GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF TOURISM ADMINISTRATION IN ENGLISH LANGUAGE TURİZM VE OTEL YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü  1998
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2000
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2003
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  2004
  Associate Professor  Turkish Inter-Universities Board Yönetim ve Organizasyon  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University İşletme Fakültesi  2016
 • NO NAME YEAR
  1  Organizational Resilience & Crisis Management Relationship on Hospitality Businesses...  2024
  2  Distance Education in Tourism Higher Education in Developing Countries: Strategic Perspective and Re...  2023
  3  Family Businesses in the Tourism Industry: A Research Agenda...  2022
  4  Dragon Festivali'nde Örgüt Kültürü, Takım Birlikteliği ve Takım Performansı...  2020
  5  Etkinlik Turizmi ve İnanç Turizmi Paradoksu: Hac Seyahatlerinin Turizm Yazınındaki Yerini Belirl...  2020
  6  Çalışanların İşyerinde LGBTİ+ Romantik İlişkilerine Bakış Açıları...  2020
  7  Women academics in tourism: A cross-gender study in Turkey...  2020
  8  İş Yaşamında Bekar Kadınların Sorunlarına İlişkin Nitel Bir Araştırma...  2020
  9  Pride festivals as a space of self-expression: tourism, body and place...  2020
  10  İnanç Turizmi Kapsamında Kadınların Beklenti ve Deneyimlerinin Analizi: Birgüvi Türbesi Örne...  2019
  11  Tourism and Innovation...  2019
  12  A philosophical approach to animal rights and welfare in the tourism sector...  2019
  13  Tourism and entrepreneurship: A literature review...  2019
  14  Turizm ve girişimcilik alanında yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi...  2019
  15  Hayvan Odaklı Turizm Faaliyetlerine Meta Eleştirel Bakış: Türkiye Örneği...  2018
  16  The relationship between tourism and commodification: A conceptual approach...  2017
  17  Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkileri: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma...  2017
  18  The Impact of Performance Management Behaviors on Employee Performance...  2017
  19  Competitiveness Factors of a Tourism Destination and Impact on Resident? Quality of Life: The Case o...  2016
  20  Turizm Sektörü Odaklı Filmlerde Sergilenen Liderlik Profilleri...  2016
  21  Irritation or Disappointment:Host Attitudes Towards Tourism Development in Villages...  2016
  22  Implementing Customer Relationship Management (CRM) in Hotel Industry from Organizational Culture Pe...  2016
  23  Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi ve Turizmde Sosyal Girişimcilik...  2015
  24  Deneyimleme Kalitesi, Algılanan Değer ve Memnuniyetin Müze Ziyaretçilerinin Tavsiye Etme Eğilim...  2015
  25  The Comparison of the Demographic Characteristics of the Participants in Terms of Participation Moti...  2015
  26  Turkish Visitors in Armenia: Any Changes in Attitudes and Perceptions?...  2015
  27  Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma...  2015
  28  Turizm Yazınında "Deniz Turizmi"nin Olgusal Gelişimi...  2014
  29  Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye-İran Karş...  2014
  30  Mardin'de Turizm Gelişimi İle Otantik Olgusu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan Değerlen...  2013
  31  Occupation as a Personal Project System: Application of the Ontological Well-Beıng Concept to Workp...  2012
  32  Tourism for Peace: Theory Put in Practice for Turkey and Armenia...  2011
  33  Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Managers in Turkey...  2010
  34  Ve Medeniyetler Beşiği İstanbul Sahnede Hem de 2010 Avrupa Kültür Başkenti Olarak...  2010
  35  İzmir Limanı ve Kruvaziyer Turizmi...  2010
  36  Alışveriş...Çılgınlık..Tutku...Ekonomi...Turizm ve Bir de Yılbaşı...  2009
  37  Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm...  2009
  38  Otel işletmelerinde İşgören Bulma, Seçme ve Eğitim Sürecinin İnsan Kaynakları Bakış Açı...  2009
  39  Preserving Cultural Heritage and Possible Impacts on Regional Development: Case of Izmir...  2009
  40  Dünden Bugüne İzmir'de Eğlence Kültürü...  2009
  41  Sonuç: Etkinlikler, Sonuç: Paylaşım, Sonuç: Turizm...  2009
  42  NVivo 8 ile Nitel Veri Analizi Semineri Ardından...  2009
  43  İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi:...  2009
  44  A Comparison of the Expectations of Tourism Management and Undergraduate Students Before Start Inter...  2009
  45  IV.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: Serbest Bildiriler Bölümü...  2008
  46  Hayat Boyu Öğrenme...  2008
  47  Kırkınca..Yeni Adıyla Şirince...  2008
  48  Duygusal Zekanın Dönüşümcü Liderlik Üzerindeki Etkileri...  2008
  49  İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayrımı İle İncelenmesi: Hastane Çal...  2006
  50  Vulnerability of Coastal Resorts to Crises: Probable Scenarios and Recovery Strategies...  2006
  51  Otel İşletmelerinde Gözlenen Çatışma Türleri ve Yöneticilerin Çatışma Yönetimindeki Rol...  2004
  52  Takasın Turizmdeki Yeri...  2004
  53  Turizm İşletmelerinde Haberleşmeyi Sınırlayan Faktörler ve Haberleşmenin Önemi...  2001
  54  Turizm Sektöründe Takas (Barter) Sisteminin Kullanımı...  2000
  55  Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları ve Maliyet Analizleri...  1999
 • NO NAME DATE
  1  İşyeri Arkadaşlığının İş Gören Performansına Etkisinde İşyerinde Sıkılmanın (Boreout... 02/11/2023 - 04/11/2023
  2  Does Tourism Really Serve To Un Global Sustainable Development Goals: Analysis Of The Turkish Touris... 08/05/2022 - 11/05/2022
  3  Örgütlerde Çalışanların Homoseksüel İlişkilere Bakış Açıları... 01/11/2019 - 02/11/2019
  4  İş Yaşamında Bekâr Kadınların Sorunlarına İlişkin Nitel Bir Araştırma... 01/11/2019 - 02/11/2019
  5  Measuring Employee Satisfaction by Conduct,ing Neuroscience Methods: What Novel Insights or Conclusi... 12/06/2019 - 16/06/2019
  6  A Comparative Study of Different Approaches for Identifying Customer Satisfaction:GAP vs EEG Analysi... 12/06/2019 - 16/06/2019
  7  How to measure the Effectiveness of Sales Training? A Neuroscience Study... 12/06/2019 - 16/06/2019
  8  Rekreasyon İşletmelerinin Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından İncelenmesi... 19/04/2019 - 24/04/2019
  9  Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Farklı Etkinliklere Katılım Güdüleri Açısından... 04/04/2019 - 05/04/2019
  10  Vegan Bloggerların Turizm Deneyimleri... 09/11/2017 - 12/11/2017
  11  Nitelikli Turist? Kime ve Neye Göre?... 18/10/2017 - 22/10/2017
  12  An Analysis of Workplace Friendships Among Women Academicians in Tourism: A Perspective on Organizat... 31/05/2017 - 03/06/2017
  13  The Evaluation of LGBT Tourism From the Perspectives of IGLTA The... 31/05/2017 - 03/06/2017
  14  The User Generated Content Evaluations of Chinese Restaurants in Turkey in Terms of Customer Satisfa... 01/06/2016 - 04/06/2016
  15  Tourism and Commodification Relationship in the Globalized World: A Conceptual Proposal Model... 01/06/2016 - 04/06/2016
  16  Gönüllü Hareketi Aktörlerinin Gönüllü Turizmine ve Gönüllü Hareketliliğinin Barışa Katk... 20/05/2016 - 22/05/2016
  17  Manisa'da Termal Turizmin Mevcuıt Yapısının ve Potansiyelinin Araştırılması... 12/11/2015 - 15/11/2015
  18  Rock'n Coke is a Green Event Winner... 07/09/2015 - 09/09/2015
  19  Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma... 04/04/2014 - 05/04/2014
  20  Turizm Yazınında "Deniz Turizmi"nin Olgusal Gelişimi... 28/02/2014 - 28/02/2014
  21  Seeking for 1950's Anatolian Village Trails in a Doll Museum... 17/11/2013 - 08/11/2013
  22  Tourism Destinations' Competitiveness Factors and Their Impact on QOL... 01/10/2013 - 02/10/2013
  23  Consequences of Workplace Romance in Women's Turnover Intention at Hotels: The Role of Sexual Harass... 24/04/2012 - 29/04/2012
  24  Rekreasyon mu Restorasyon mu?... 12/04/2012 - 15/04/2012
  25  Culture Tourism: Izmir as a Destination... 31/10/2011 - 03/12/2011
  26  İş Çevresinin Yaşam Dengesi ve Yaşam Doyumuna Etkileri: Turizm Sektöründe Bir Araştırma... 05/05/2011 - 07/05/2011
  27  The Agri-Tourism Potential of the Aegean Region... 25/10/2010 - 28/10/2010
  28  Üstleri ile Yaşadıkları İşyeri Arkadaşlıklarının Seyahat Acentesi Çalışanlarının Perf... 27/05/2010 - 30/05/2010
  29  İşyerinde Romantizm:Otel İşletmeleri Üzerinde Tanım ve Tipoloji Çalışması... 20/05/2010 - 22/05/2010
  30  Pre-Departure Destination Perceptions by First-Time Visitors with Prior Experience in Competitors: C... 15/12/2009 - 19/12/2009
  31  The Role of Intermediaries in the Development of Mountain Tourism with Respect to Sustainable Mounta... 17/09/2009 - 18/09/2009
  32  Duygulanımın Ahlaki Kararlar Üzerindeki Etkisi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  33  The Effects of Emotional Intelligence on Perception Level of Ethical Values... 17/10/2008 - 19/10/2008
  34  Otel İşletmeleri Çalışanlarının Etik İhlallerine İlişkin Değerlendirmeleri: İzmir İlind... 17/10/2008 - 19/10/2008
  35  The Comparison of Quantitative SWOT Analysis and Directional Policy Matrix in the Process of Formula... 19/06/2008 - 21/06/2008
  36  The Adaptation of Mergers and Acquisitions to Different Markets and Possible Consequences: A Case of... 19/06/2008 - 21/06/2008
  37  Turizmin Bölgesel Etkileri: Şirince Köyü Örneği... 17/05/2008 - 19/05/2008
  38  Örgütsel Adalet- Sapkın Davranış İlişkisi... 16/05/2008 - 18/05/2008
  39  Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Çalışanlarını İşe Alım Süreci: Stratejik İnsan Kaynak... 21/11/2007 - 23/11/2007
  40  Izmir as an Emerging Destination In Cruise Tourism:An Analysis of Cruise Passengers' Experiences and... 04/10/2007 - 06/10/2007
  41  Determining Hotel Employees' Job Satisfaction and Organizational Commitment on Large Scale Hotels... 13/06/2007 - 17/06/2007
  42  Yönetim Organizasyon Alanında Bilim ve Araştırma Etiğine Bakış... 25/05/2007 - 27/05/2007
  43  A COMPARISON OF THE EXPECTATIONS OF TOURISM MANAGEMENT UNDERGRADUATE STUDENTS BEFORE STARTING INTERN... 30/04/2007 - 05/05/2007
  44  Environmental Ethics: A Guide to Tourism's Sustainable Development or Failure... 20/11/2006 - 26/11/2006
  45  Work-Life balance: A New Concern of Global Organizations... 15/06/2006 - 18/06/2006
  46  Crisis Management for Coastal Resorts... 15/11/2005 - 18/11/2005
  47  Turistik Destinasyonlarda Kriz Yönetimi Uygulamaları ve İletişim... 30/09/2005 - 02/10/2005
  48  Importance of The Time Management in the Hospitality Industry and The Application Principles... 20/11/2002 - 23/11/2002
  49  Barter As a Means to Increase Sales: A Case of Turkey... 17/04/2002 - 21/04/2002
 • NO NAME YEAR
  1  Yönetici Bakış Açısı ile İşyerinde Romantizm: Örgüt ve Çalışanlar Açısından Değerle...  2010
  2  Kongre ve Toplantı Yönetimi...  2004
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Turizm Endüstrilerinde Kadının Metalaştırılması Turizmde Kadın Olmak...  2019
  2  Turist Rehberliğinde İletişim Yeterlilikleri Turist Rehberliği Mesleği (Dünü-Bugünü-Yarını)...  2019
  3  Rekreasyon İşletmelerinin Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından İncelenmesi Rekreasyon Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar...  2019
  4  Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm İşletmeciliği Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar...  2017
  5  İçecek Endüstrisi İçecek Bilgisi...  2016
  6  Sürdürülebilir Turizm ve Yönetim Sürdürülebilir Turizm: Kavramlar-Uygulamalar...  2013
  7  Sociology Tourism: The Key Concepts...  2012
  8  Human Resources Management Tourism: The Key Concepts...  2012
  9  Sonuç: Stratejik Yönetim ve Sonrası İşletmelerde Stratejik Yönetim...  2012
  10  Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi İşletmelerde Stratejik Yönetim...  2012
  11  Destination Management and Quality of Life Handbook of Tourism and Quality of Life Research...  2011
  12  Uluslararası Turizmde Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Uluslararası Turizm İşletmeciliği...  2011
  13  Örgütsel Bakış Açısı ile Tutum Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar...  2010
  14  The Hajj:Experience of Turkish Female Pilgrims Tourism In the Muslim World...  2010
  15  Turizm İşletmelerinde Sapkın Davranışlar Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış...  2009
  16  Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri...  2008
  17  Stratejik Yonetimde Liderlik ve Motivasyon Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar...  2008
  18  Sonuç: Türkiye ve Turizm Turizm Coğrafyası...  2008
  19  Turizm işletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları:Kalite ve Hizmet Kalitesi İlişkisi Hizmet Kalitesi:Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar...  2007
  20  Turizmde Ürün Geliştirme ve Alternatif Turizm Genel Turizm:Turizmde Temel Kavramlar ve ilkeler...  2007
  21  Turizm Sosyolojisi ve Turistik Tüketici Davranışları Genel Turizm:Turizmde Temel Kavramlar ve ilkeler...  2007
  22  İtibar Yönetiminde Kültürün Yeri ve Önemi Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış...  2007
  23  Crisis Management in Tourism Destinations Global Tourism...  2006
  24  Turizmde Bölgesel Marka İmajı Yaratılması ve Turizm İstasyonları İçin Markanın Önemi Turizm:İlkeler ve Yönetim...  2004
 • NO NAME DATE
  1  Afet Sonrası Çocuklara Psikososyal Destek...  5/2023 - 2/2024
  2  Etkinlik ve Festivaller: Izmir Envanteri Çalışması...  1/2020 - 3/2020
  3  Stengthening the Resillience of Tourism Sector Against Crises Through Communication...  8/2018 - 8/2018
  4  Training on Crisis Communication for Selected OIC Member Countries...  8/2018 - 8/2018
  5  IPARD Programı ile Manisa'da Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri Projesi...  1/2015 - 2/2015
  6  A Multilateral University Consortium to Strengthen Tourism Education, Research, and Industry Outreach...  4/2011 - 8/2013
 • NO NAME DATE
  1  2012 Awards for Excellence: Outstanding Author Contribution Award Winner...  2012
  2  En İyi Bildiri Ödülü...  2010
  3  Bilimsel Yayın Desteği...  2007
  4  En İyi Tebliğ Ödülü...  2005
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Tourism , Deputy Dean, December 2023-Continues
  2 Faculty of Tourism , Head of The Faculty Council, December 2023-Continues
  3 Faculty of Tourism , Head of The Faculty Council, December 2023-Continues
  4 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, December 2023-Continues
  5 Akademik Ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Center Director, August 2022- January 2024
  6 Akademik Ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Head of The Central Board, August 2022- January 2024
  7 Akademik Ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, August 2022- January 2024
  8 Balkan Araştirmalari Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, August 2021- July 2023
  9 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Director of Department, November 2020- November 2023
  10 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2020- November 2023
  11 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Director of Department, November 2017- November 2020
  12 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2017- November 2020
  13 Faculty of Business Administration , Vice Dean, August 2017- October 2017
  14 Faculty of Business Administration , Vice Dean, March 2017- August 2017
  15 Faculty of Reha Midilli Foça Tourism , Member of The Faculty Council, November 2016- November 2019
  16 Faculty of Reha Midilli Foça Tourism , Member of The Faculty Council, November 2016- November 2019
  17 Faculty of Business Administration , Vice Dean, September 2016- March 2017
  18 Faculty of Business Administration , Vice Dean, October 2015- July 2016
  19 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Director of Department, November 2014- November 2017
  20 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2014- November 2017
  21 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, April 2012- April 2015
  22 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Director of Department, November 2011- November 2014
  23 Faculty of Business Administration , Member of The Faculty Council, November 2011- November 2014
  24 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, July 2011- November 2011
  25 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, January 2011- July 2011
  26 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Deputy Director of Department, December 2010- January 2011
  27 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, October 2010- December 2010
  28 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, April 2010- October 2010
  29 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language Turizm Ve Otel Yönetimi Anabilim Dali , Director of Science Branch, November 2009- December 2011
  30 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, October 2009- April 2010
  31 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language Sigortacilik Anabilim Dali , Director of Science Branch, April 2007- June 2009
  32 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language Foreign Trade , Director of Science Branch, September 2006- October 2006
  33 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, September 2006- September 2009
  34 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, June 2006- September 2006
  35 Faculty of Business Administration Department of Tourism Administration In English Language , Vice Director of Department, July 2004- June 2006