En

PROF.DR. EBRU GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü  1998
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2000
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2003
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2004
  Doçent  İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND COMMODIFICATION: A CONCEPTUAL APPROACH (TURİZM VE METALAŞMA ...  2017
  2  Competitiveness Factors of a Tourism Destination and Impact on Resident? Quality of Life: The Case o...  2016
  3  Irritation or Disappointment:Host Attitudes Towards Tourism Development in Villages...  2016
  4  Turizm Sektörü Odaklı Filmlerde Sergilenen Liderlik Profilleri...  2016
  5  Implementing Customer Relationship Management (CRM) in Hotel Industry from Organizational Culture Pe...  2016
  6  Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi ve Turizmde Sosyal Girişimcilik...  2015
  7  Deneyimleme Kalitesi, Algılanan Değer ve Memnuniyetin Müze Ziyaretçilerinin Tavsiye Etme Eğilim...  2015
  8  The Comparison of the Demographic Characteristics of the Participants in Terms of Participation Moti...  2015
  9  Turkish Visitors in Armenia: Any Changes in Attitudes and Perceptions?...  2015
  10  Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma...  2015
  11  Turizm Yazınında "Deniz Turizmi"nin Olgusal Gelişimi...  2014
  12  Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye-İran Karş...  2014
  13  Mardin'de Turizm Gelişimi İle Otantik Olgusu Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan Değerlen...  2013
  14  Occupation as a Personal Project System: Application of the Ontological Well-Beıng Concept to Workp...  2012
  15  Tourism for Peace: Theory Put in Practice for Turkey and Armenia...  2011
  16  Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Managers in Turkey...  2010
  17  Ve Medeniyetler Beşiği İstanbul Sahnede Hem de 2010 Avrupa Kültür Başkenti Olarak...  2010
  18  İzmir Limanı ve Kruvaziyer Turizmi...  2010
  19  Alışveriş...Çılgınlık..Tutku...Ekonomi...Turizm ve Bir de Yılbaşı...  2009
  20  Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Turizm...  2009
  21  Otel işletmelerinde İşgören Bulma, Seçme ve Eğitim Sürecinin İnsan Kaynakları Bakış Açı...  2009
  22  Sonuç: Etkinlikler, Sonuç: Paylaşım, Sonuç: Turizm...  2009
  23  Preserving Cultural Heritage and Possible Impacts on Regional Development: Case of Izmir...  2009
  24  Dünden Bugüne İzmir'de Eğlence Kültürü...  2009
  25  NVivo 8 ile Nitel Veri Analizi Semineri Ardından...  2009
  26  İletişim Tarzının ve Sözsüz İletişim Düzeyinin Çalışanların İş Performansına Etkisi:...  2009
  27  A Comparison of the Expectations of Tourism Management and Undergraduate Students Before Start Inter...  2009
  28  IV.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: Serbest Bildiriler Bölümü...  2008
  29  Hayat Boyu Öğrenme...  2008
  30  Kırkınca..Yeni Adıyla Şirince...  2008
  31  Duygusal Zekanın Dönüşümcü Liderlik Üzerindeki Etkileri...  2008
  32  İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayrımı İle İncelenmesi: Hastane Çal...  2006
  33  Vulnerability of Coastal Resorts to Crises: Probable Scenarios and Recovery Strategies...  2006
  34  Otel İşletmelerinde Gözlenen Çatışma Türleri ve Yöneticilerin Çatışma Yönetimindeki Rol...  2004
  35  Takasın Turizmdeki Yeri...  2004
  36  Turizm İşletmelerinde Haberleşmeyi Sınırlayan Faktörler ve Haberleşmenin Önemi...  2001
  37  Turizm Sektöründe Takas (Barter) Sisteminin Kullanımı...  2000
  38  Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları ve Maliyet Analizleri...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Vegan Bloggerların Turizm Deneyimleri... 09/11/2017 - 12/11/2017
  2  Nitelikli Turist? Kime ve Neye Göre?... 18/10/2017 - 22/10/2017
  3  An Analysis of Workplace Friendships Among Women Academicians in Tourism: A Perspective on Organizat... 31/05/2017 - 03/06/2017
  4  The Evaluation of LGBT Tourism From the Perspectives of IGLTA The... 31/05/2017 - 03/06/2017
  5  The User Generated Content Evaluations of Chinese Restaurants in Turkey in Terms of Customer Satisfa... 01/06/2016 - 04/06/2016
  6  Tourism and Commodification Relationship in the Globalized World: A Conceptual Proposal Model... 01/06/2016 - 04/06/2016
  7  Gönüllü Hareketi Aktörlerinin Gönüllü Turizmine ve Gönüllü Hareketliliğinin Barışa Katk... 20/05/2016 - 22/05/2016
  8  Manisa'da Termal Turizmin Mevcuıt Yapısının ve Potansiyelinin Araştırılması... 12/11/2015 - 15/11/2015
  9  Rock'n Coke is a Green Event Winner... 07/09/2015 - 09/09/2015
  10  Turizm Yazınında "Deniz Turizmi"nin Olgusal Gelişimi... 28/02/2014 - 28/02/2014
  11  Seeking for 1950's Anatolian Village Trails in a Doll Museum... 17/11/2013 - 08/11/2013
  12  Tourism Destinations' Competitiveness Factors and Their Impact on QOL... 01/10/2013 - 02/10/2013
  13  Consequences of Workplace Romance in Women's Turnover Intention at Hotels: The Role of Sexual Harass... 24/04/2012 - 29/04/2012
  14  Rekreasyon mu Restorasyon mu?... 12/04/2012 - 15/04/2012
  15  Culture Tourism: Izmir as a Destination... 31/10/2011 - 03/12/2011
  16  İş Çevresinin Yaşam Dengesi ve Yaşam Doyumuna Etkileri: Turizm Sektöründe Bir Araştırma... 05/05/2011 - 07/05/2011
  17  İş Çevresinin İş Yaşam Dengesi ve Yaşam Doyumuna Etkileri: Turizm Sektöründe Bir Araştırm... 05/05/2011 - 07/05/2011
  18  The Agri-Tourism Potential of the Aegean Region... 25/10/2010 - 28/10/2010
  19  Üstleri ile Yaşadıkları İşyeri Arkadaşlıklarının Seyahat Acentesi Çalışanlarının Perf... 27/05/2010 - 30/05/2010
  20  İşyerinde Romantizm:Otel İşletmeleri Üzerinde Tanım ve Tipoloji Çalışması... 20/05/2010 - 22/05/2010
  21  Pre-Departure Destination Perceptions by First-Time Visitors with Prior Experience in Competitors: C... 15/12/2009 - 19/12/2009
  22  The Role of Intermediaries in the Development of Mountain Tourism with Respect to Sustainable Mounta... 17/09/2009 - 18/09/2009
  23  Duygulanımın Ahlaki Kararlar Üzerindeki Etkisi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  24  The Effects of Emotional Intelligence on Perception Level of Ethical Values... 17/10/2008 - 19/10/2008
  25  Otel İşletmeleri Çalışanlarının Etik İhlallerine İlişkin Değerlendirmeleri: İzmir İlind... 17/10/2008 - 19/10/2008
  26  The Adaptation of Mergers and Acquisitions to Different Markets and Possible Consequences: A Case of... 19/06/2008 - 21/06/2008
  27  The Comparison of Quantitative SWOT Analysis and Directional Policy Matrix in the Process of Formula... 19/06/2008 - 21/06/2008
  28  Turizmin Bölgesel Etkileri: Şirince Köyü Örneği... 17/05/2008 - 19/05/2008
  29  Örgütsel Adalet- Sapkın Davranış İlişkisi... 16/05/2008 - 18/05/2008
  30  Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Çalışanlarını İşe Alım Süreci: Stratejik İnsan Kaynak... 21/11/2007 - 23/11/2007
  31  Izmir as an Emerging Destination In Cruise Tourism:An Analysis of Cruise Passengers' Experiences and... 04/10/2007 - 06/10/2007
  32  Determining Hotel Employees' Job Satisfaction and Organizational Commitment on Large Scale Hotels... 13/06/2007 - 17/06/2007
  33  Yönetim Organizasyon Alanında Bilim ve Araştırma Etiğine Bakış... 25/05/2007 - 27/05/2007
  34  Environmental Ethics: A Guide to Tourism's Sustainable Development or Failure... 20/11/2006 - 26/11/2006
  35  Work-Life balance: A New Concern of Global Organizations... 15/06/2006 - 18/06/2006
  36  Crisis Management for Coastal Resorts... 15/11/2005 - 18/11/2005
  37  Turistik Destinasyonlarda Kriz Yönetimi Uygulamaları ve İletişim... 30/09/2005 - 02/10/2005
  38  Importance of The Time Management in the Hospitality Industry and The Application Principles... 20/11/2002 - 23/11/2002
  39  Barter As a Means to Increase Sales: A Case of Turkey... 17/04/2002 - 21/04/2002
 • NO AD YIL
  1  Yönetici Bakış Açısı ile İşyerinde Romantizm: Örgüt ve Çalışanlar Açısından Değerle...  2010
  2  Kongre ve Toplantı Yönetimi...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İçecek Endüstrisi İçecek Bilgisi...  2016
  2  Sürdürülebilir Turizm ve Yönetim Sürdürülebilir Turizm: Kavramlar-Uygulamalar...  2013
  3  Human Resources Management Tourism: The Key Concepts...  2012
  4  Sociology Tourism: The Key Concepts...  2012
  5  Sonuç: Stratejik Yönetim ve Sonrası İşletmelerde Stratejik Yönetim...  2012
  6  Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi İşletmelerde Stratejik Yönetim...  2012
  7  Destination Management and Quality of Life Handbook of Tourism and Quality of Life Research...  2011
  8  Uluslararası Turizmde Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Uluslararası Turizm İşletmeciliği...  2011
  9  The Hajj:Experience of Turkish Female Pilgrims Tourism In the Muslim World...  2010
  10  Örgütsel Bakış Açısı ile Tutum Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar...  2010
  11  Turizm İşletmelerinde Sapkın Davranışlar Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış...  2009
  12  Sonuç: Türkiye ve Turizm Turizm Coğrafyası...  2008
  13  Stratejik Yonetimde Liderlik ve Motivasyon Liderlik ve Motivasyon: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar...  2008
  14  Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri...  2008
  15  Turizm Sosyolojisi ve Turistik Tüketici Davranışları Genel Turizm:Turizmde Temel Kavramlar ve ilkeler...  2007
  16  Turizmde Ürün Geliştirme ve Alternatif Turizm Genel Turizm:Turizmde Temel Kavramlar ve ilkeler...  2007
  17  Turizm işletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları:Kalite ve Hizmet Kalitesi İlişkisi Hizmet Kalitesi:Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar...  2007
  18  İtibar Yönetiminde Kültürün Yeri ve Önemi Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış...  2007
  19  Crisis Management in Tourism Destinations Global Tourism...  2006
  20  Turizmde Bölgesel Marka İmajı Yaratılması ve Turizm İstasyonları İçin Markanın Önemi Turizm:İlkeler ve Yönetim...  2004
 • NO AD TARIH
  1  IPARD Programı ile Manisa'da Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri Projesi...  1/2015 - 2/2015
  2  A Multilateral University Consortium to Strengthen Tourism Education, Research, and Industry Outreach...  8/2010 - 12/2012
 • NO AD YIL
  1  En İyi Tebliğ Ödülü...  2005
  2  Bilimsel Yayın Desteği...  2007
  3  En İyi Bildiri Ödülü...  2010
  4  2012 Awards for Excellence: Outstanding Author Contribution Award Winner...  2012
 • NO Görev
  1 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017- Ekim 2017
  3 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mart 2017- Ağustos 2017
  4 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2016-Devam ediyor
  5 Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2016-Devam ediyor
  6 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2016- Mart 2017
  7 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 2015- Temmuz 2016
  8 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2014- Kasım 2017
  9 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Kasım 2014- Kasım 2017
  10 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2012- Nisan 2015
  11 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2014
  12 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Kasım 2011- Kasım 2014
  13 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2011- Kasım 2011
  14 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2011- Temmuz 2011
  15 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Aralık 2010- Ocak 2011
  16 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2010- Aralık 2010
  17 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2010- Ekim 2010
  18 İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2009- Aralık 2011
  19 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2009- Nisan 2010
  20 İşletme Fakültesi Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2007- Haziran 2009
  21 İşletme Fakültesi Dış Ticaret Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2006- Ekim 2006
  22 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2006- Eylül 2009
  23 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 2006- Eylül 2006
  24 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2004- Haziran 2006