Tr

Professor Doctor OĞUZ KILINÇ FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF CHEST DISEASES

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Tıp Fakültesi  1988
  Specialization in Medicine  İzmir Gögüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Dalı  1992
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2000
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Alanı  2003
  Full Professor  Dokuz Eylül University Tıp Fakültesi  2009
 • NO NAME YEAR
  1  Clinical Outcome of PCR-Negative COVID-19 Patients: A Retrospective Study...  2021
  2  Pneumonia severity indices predict prognosis in coronavirus disease-2019...  2021
  3  Effects of Oral pH Changes on smoking Desire...  2021
  4  Facing Pandemic: Burnout in Physicians in Turkey...  2021
  5  COVID-19 Pandemic and the Global Perspective of Turkish Thoracic Society...  2020
  6  Asthma-themed Chest Diseases Elective Internship Program Experience at Dokuz Eylul University Facult...  2020
  7  The Effect of Smoking on COVID-19 Symptom Severity: Systematic Review and Meta-Analysis...  2020
  8  Pneumococcal infections and protection with vaccination in adult chronic lung diseases]....  2020
  9  Interference in scientific research on COVID-19 in Turkey...  2020
  10  COVID-19 S: A new proposal for diagnosis and structured reporting of COVID-19 on computed tomography...  2020
  11  Yoksulluk Kapsamında Gebelikte Sigara Kullanımı ve Sigara Bırakma Yöntemleri...  2020
  12  The effect of inhaled corticosteroids in the outcomes of community'acquired pneumonia: ICCAP study (...  2020
  13  Comparision of Postoperative Pulmonary Complication Indices in Lective Abdominal Surgery Patients...  2020
  14  Determinants and characteristics of tuberculosis in liver transplant recipients...  2018
  15  The Importance of Investigating Tumor Biology and Biomarkers in Pleural Effusions...  2018
  16  Antibiotic treatment outcomes in community-acquired pneumonia...  2018
  17  The effects of smoking on body composition, pulmonary function, physicalactivity and health-related ...  2018
  18  A case scenario study for the assessment of physician?s behavior in the management of COPD: the WHY ...  2018
  19  Massive Hemoptysis: Danger is Real, Promptness is Essential...  2018
  20  Prognosis of hospitalized patients with community-acquired pneumonia...  2018
  21  Can we Protect the Society from Passive Smoking?...  2017
  22  Pneumococcal and influenza vaccination status of hospitalized adults with community acquired pneumon...  2017
  23  What should be the appropriate minimal duration for patient examination and evaluation in pulmonary ...  2017
  24  Gebelikte Sigara Bırakma Müdahalesi...  2017
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Programı ve İşleyişine İlişkin Eğit...  2016
  26  Factors affecting treatment success in community-acquired pneumonia...  2016
  27  Serum procalcitonin and C-reactive protein kinetics as indicators of treatment outcome in hospitaliz...  2016
  28  Clinical characteristics and outcome of healthcare associated pneumonia in Turkey...  2016
  29  Modification of the GOLD recommendations for chronic obstructive pulmonary disease to broaden their ...  2016
  30  A case of concomitant intralobar bronchopulmonary sequestration and situs inversus totalis...  2015
  31  Topumda gelişen pnömonide kombinasyon ve kinolon tedavisinin karşılaştırılması...  2015
  32  Comparison of the combination and quinolone therapy in community acquired pneumonia....  2015
  33  Determination of the relationship between cognitive function and hand dexterity in patients with chr...  2015
  34  Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Hastalarda Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberine Uygun T...  2015
  35  Tobacco Control in Turkey...  2015
  36  Comparison of Patients with Community-Acquired Pneumonia Who Did and Did not Receive Treatment in Ac...  2015
  37  Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi...  2014
  38  İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi...  2014
  39  Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polik...  2014
  40  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  41  Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgi...  2014
  42  Can the Use of Smokeless Tobacco Products Be Accepted as a Harm Reduction Method in Tobacco Addictio...  2014
  43  Sarkoidoz Tanısında Alveolokapiller Membran Klirensi ve Ga-67 İlişkisi...  2012
  44  Intensive Clinic Intervention Plus Psychodrama in Smoking Cessation and Effects on Cessation Outcome...  2012
  45  Sigara bırakma tedavisinde davranışcı ve bilişsel yaklaşımlar...  2012
  46  Gait speed as a functional capacity indicator in patients with chronic obstructive pulmonary disease...  2011
  47  Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu...  2009
  48  Three atypical pulmonary hydatidosis lesions mimicking bronchial cancer from Turkey...  2009
  49  Community acquired pneumonia and direct hospital cost...  2009
  50  The Who global alliance against choronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)...  2009
  51  A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Associated with Chronic Psoriatic Arthritis in a...  2008
  52  Comparison of short form-36 health survey and nottingham health profile in moderate to severe patien...  2008
  53  The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting t...  2008
  54  Malign melanom ve endobronşiyal metastaz (iki olgu nedeniyle)...  2007
  55  A disease that should be thought in the differential diagnosis of pneumonia: FMF...  2007
  56  wegener granülomatozu iki farklı seyir...  2007
  57  Hastane Kökenli Pnömoni Olgularında Etken Dağılımı ve Prognoza Etkili Faktörler...  2007
  58  Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri...  2007
  59  pnömoni...  2007
  60  Kronik Öksürük Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Bir Neden Eozinofilik Bronşit...  2007
  61  Microbiologic spectrum and prognostic factors of hospital acquired pneumonia cases...  2007
  62  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  63  Legionella pneumonia with acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successf...  2006
  64  Bronkoskopi sırasında saptanan trakeobronşial anomali ve varyasyonlar...  2006
  65  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu...  2006
  66  Travmatik yaradan yıllar sonra gelişen sikatriks sarkoidozu...  2006
  67  Task-based learning programme for clinical years of medical education...  2006
  68  Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary inf...  2006
  69  Akut Myelositer Lösemili Olguda İzole Perikard Tüberkülozu...  2006
  70  Endobronchial metastases from extrathoracic malignancies...  2005
  71  Compliance, side effects and results of CPAP therapy in cases with obstructive sleep apnea syndrome...  2005
  72  Salmonella typhiye bağlı ampiyem...  2005
  73  Cavitary Bronchiolitis Obliterans With Organizing Pneumonia...  2004
  74  Opere bronş karsinomlu hastada distal falanks metastazı...  2004
  75  toplumumuzun bugününü ve geleceğini ilgilendiren bir salgın sigara...  2004
  76  pnömoni tanı ve tedavi rehberleri uygulamaya ne getirdi...  2004
  77  toplum kökenli pnömoni tanısı alan hastalarda atipik pnömoni etkenlerine karşı seropozitifli...  2003
  78  Seropositivity against atypical pneumonia agents demonstrated in patients with community-acquired pn...  2003
  79  Tc-99m-HMPAO uptake by bronchoalveolar cells...  2003
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eği...  2002
  81  Risk of tuberculosis among healthcare workers: can tuberculosis be considered as an occupational dis...  2002
  82  Erişkin ve Çocuklarda Hastane Kökenli Pnömoniler ve Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda...  2002
  83  Hastane personelinde tüberküloz taraması: Ne zaman Nasıl...  2001
  84  Probleme dayalı Öğrenim oturumlarında izlenen süreçler ve eğitim yönlendiricilerinin rolü...  2001
  85  Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21- 1, CA 19-9, CA 125 ve Mutant p53 düzeylerinin de...  2000
  86  waterpipe smoking and pulmonary functions...  2000
  87  Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliği...  2000
  88  Bronkoprovokasyon testleri ve klinik tanıdaki yeri...  2000
  89  Sarkoidozisde antikardiolipin antikor düzeyleri...  2000
  90  Akciğer tümörü ve tüberküloz birlikteliği...  2000
  91  İzmir de sağlık çalışanları arasında tüberküloz hastalığı riski: Tüberküloz meslek ha...  2000
  92  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza...  1999
  93  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı...  1999
  94  Nargile içimi ve solunum fonksiyon testleri...  1999
  95  A60 a karşı IgM ve IgA nın tüberkülozun serolojik tanısındaki değeri...  1999
  96  Technetium-99m tetrofosmin scintigraphy in pulmonary tuberculosis...  1998
  97  Early assessment of pulmonary involvement in limited scleroderma. A case report....  1998
  98  Hastane Kökenli Pnömoniler tanı ve tedavi rehberi...  1998
  99  Sigaranın bronş mukozası üzerine etkileri...  1998
  100  Ventilatöre bağlı pnömonilerin gelişmesinde mekanik ventilatör sistemlerinin rolü...  1998
  101  Yüzotuz bronş karsinomu olgusunda konvansiyonel sitoloji ( balgam, bronş lavaj ve fırçalaması)...  1998
  102  Alt solunum yolu enfeksiyonlarında sefepimin klinik etkinliği ve güvenilirliği...  1998
  103  Hastane kökenli pnömonilerde klinik ve tanısal yaklaşım...  1998
  104  İmmünsüprese olmayan hastalarda transbronşial biopsi(TBB) ve akciğer parankim biyopsisinin(ACB)...  1997
  105  Ege Bölgesindeki malign mezotelyoma sıklığının araştırılması...  1996
  106  Tüberkülozda bronkoalveolar lavajın tanı değeri...  1995
  107  Tüberküloza bağlı bir retansiyon kavitesinin klinik seyri ve tedavisi...  1995
  108  Tüberküloz olgularında Kp- 90 ImCRAC antijenine karşı IgA antikor tayinin tanı değeri...  1995
  109  Astma epidemiyolojisi...  1995
  110  Tüberküloz aktivitesinde nonspesifik immunglobulinlerin tanı değeri...  1995
  111  Amfizemli hastalarda serum bakır düzeyleri...  1994
  112  Çeşitli tiplerdeki akciğer tüberkülozlu hastalarda alveolitis...  1993
  113  Lösemilerde akciğer tutulumu...  1991
  114  Hodgkin Hastalığı ve tüberküloz...  1990
  115  Akciğerin benign tümörlerinden hamartoma...  1990
 • NO NAME DATE
  1  TÜRKIYE'DE YOĞUN BAKIM ÜNITELERINDE İZLENEN HASTANEDE GELIŞEN PNÖMONI VE VENTILATÖR İLIŞKIL... 15/10/2020 - 18/10/2020
  2  A REAL ENVIRONMENT BASED VIRTUAL REALITY APPLICATION TO IMPROVE PHYSICAL HEALTH OF PATIENTS WITH SCH... 04/04/2020 - 08/04/2020
  3  Elektif Batın Cerrahisi Yapılacak Olan Hastaların Preoperatif Degerlendirilmesi ve Postoperatif P... 06/03/2020 - 07/03/2020
  4  İzmir'in Bazı İlçelerinde Ortaokul Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Tütün Ürünleri İle İ... 28/11/2019 - 30/11/2019
  5  Effects of oral pH changes on smoking desire... 28/09/2019 - 02/10/2019
  6  Ağız içi pH değişikliklerinin sigara içme isteği üzerine etkisi... 10/04/2019 - 14/04/2019
  7  Bir tekstil Fabrikasında sigara içen çalışanlara yönelik uygulanan sigara bırakma girişimini... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  Dokuz Eylul University Medical School Smoking Cessation Rates of Patients Followed at Department of... 04/10/2018 - 06/10/2018
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bilgisayar Destekli PDÖ Oturumları Tasarımı ve Uy... 09/05/2018 - 12/05/2018
  10  Dokuz Eylül Üniversitesinde Elektronik NÖKS Uygulaması: İki Yıllık Deneyim... 15/03/2017 - 17/03/2017
  11  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  12  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  13  Effect of inhaled steroid therapy on treatment response in hosptalized pneumonia patients: Results f... 26/09/2016 - 30/09/2016
  14  Management of virtual COPD cases by pulmonary physicians... 03/09/2016 - 07/09/2016
  15  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvar... 21/03/2016 - 23/03/2016
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon... 21/03/2016 - 23/03/2016
  17  Active tuberculosis prevalence and characteristics of tuberculosis patients in liver transplant pati... 26/09/2015 - 30/09/2015
  18  Investigation of clinic measurements of six minute walk test and stair-climbing test in patients wit... 26/09/2015 - 30/09/2015
  19  DEÜTF'de Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvarı Projesi... 06/05/2015 - 08/05/2015
  20  Hafif Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalarda 6 Dakika Yürüme Testi ve Merdiven ... 02/04/2015 - 04/04/2015
  21  Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda aktif tüberküloz gelişme sıklığı ve tüberkü... 15/10/2014 - 18/10/2014
  22  Effect of smoking on prognosis and mortality in patients hospitalized due to community acquired pneu... 06/09/2014 - 10/09/2014
  23  Çoklu Travma Hastalarında Nedensellik İlişkisi Kurulmasında Yaşanan Sorunlar: Bir Olgu Sunumu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  24  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  25  The changes in smoking related behaviours, second hand smoke and smoking cessation after the smoking... 07/09/2013 - 11/09/2013
  26  Impact of smoking on physical activity, body composition and quality of life among women... 07/09/2013 - 11/09/2013
  27  Factors affecting treatment success in community acquired pneumonia... 07/09/2013 - 11/09/2013
  28  Effects of vaccination on clinical presentation of community acquired pneumonia(CAP)... 07/09/2013 - 11/09/2013
  29  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence... 06/05/2013 - 07/05/2013
  30  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  31  Bir trakeobronkopatia osteokondroplastika olgusu... 03/04/2013 - 07/04/2013
  32  Learning platform for smoking cessation project: From begining to date;... 01/09/2012 - 05/09/2012
  33  Comparison of treatment outcomes in community-acquired pneumonia patients treated with beta lactam-m... 01/09/2012 - 05/09/2012
  34  KOAH hastalarında kognitif fonksiyon ve el becerisi arasındaki ilişkinin saptanması... 11/04/2012 - 15/04/2012
  35  Retrosternal abse ile seyreden invaziv pulmoner aspergillosis olgusu... 11/04/2012 - 15/04/2012
  36  Relationship between the respiratory epithelial clerance of aerolized Tc-99m DTPA and Ga-67 uptake i... 15/10/2011 - 19/10/2011
  37  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  38  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Kapasite Göstergesi Olarak Yürüme Hızı... 13/04/2011 - 17/04/2011
  39  Relationship between selected initial treatment of healthcare associated pneumonia with changing tre... 18/09/2010 - 22/09/2010
  40  Üniversite öğrencilerinde sigara tüketiminin solunum fonksiyonları ve egzersiz kapasitesi üzer... 05/05/2010 - 09/05/2010
  41  KİMYASAL PLÖREDEZ VE TORAKOTOMİ UYGULANAN ADENOKARSİNOM HASTASINDA GÖĞÜS FİZYOTERAPİ PROGRA... 05/05/2010 - 09/05/2010
  42  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova bele... 05/05/2010 - 09/05/2010
  43  Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni Olgularında Seçilen Başlangıç Tedavi Rejimlerinin Tedavi ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  44  our approach about latent tuberculosis infection in patients who are given anti-tnf alpha therapy... 12/09/2009 - 16/09/2009
  45  Hava yolu yabancı cisim aspirasyonu yönetiminde fiberoptik bronkoskopi... 08/04/2009 - 12/04/2009
  46  Anti-TNF tedavi verilen olgularda latent tüberküloz infeksiyonu açısından yaklaşımımız... 08/04/2009 - 12/04/2009
  47  periferik akciğer nodullerinde tanı amaçlı konvansiyonel fiberoptik bronkoskopi gerekli mi?... 08/04/2009 - 12/04/2009
  48  A Project on Computer-based Case Simulation for Clinical Years of Medical Education... 30/08/2008 - 03/09/2008
  49  Öğrencilerin Klinik Sorgulama ve Problem Çözme Becerilerinin Bilgisayara-dayalı Olgu Simulasyon... 06/05/2008 - 09/05/2008
  50  Elektif Batın Cerrahilerinde preoperatif değerlendirme indekslerinin kıyaslanması... 24/04/2008 - 27/04/2008
  51  14-17 yaş arasındaki lise öğrencilerinin nargileye ve zararlarına bakış açısı... 24/04/2008 - 27/04/2008
  52  Sigara tüketiminin fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite benlik algısı üzerine etkisi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  53  Spontan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  54  Trombolitik tedavi uygulanan masif pulmoner tromboemboli olgularının değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  55  Elektif batın cerrahilerinde postoperatif pulmoner komplikasyonları öngörmedde notthingham sağl... 23/04/2008 - 27/04/2008
  56  Sarkoidozda klinik özelliklerin tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi... 23/04/2008 - 27/04/2008
  57  Karaciğer nakli yapılan hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyonlar... 23/04/2008 - 27/04/2008
  58  Pulmoner tromboemboli olgularının klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri... 23/04/2008 - 27/04/2008
  59  Erişkin Kistik Fibrozisinde Göğüs Fizyoterapisinin Etkinliği (Olgu Sunumu)... 11/04/2008 - 13/04/2008
  60  Üniversite öğrencilerinde sigara kullanma alışkanlığı ve solunumsal semptomlar... 11/04/2008 - 13/04/2008
  61  Akciğer kanseri tanısı bulunan hastalarda aktif pulmoner tüberküloz birlikteliği... 25/04/2007 - 29/04/2007
  62  The effects of cigarette consumption on exercise capacity and quality of life in terms of gender... 02/09/2006 - 06/09/2009
  63  Toplum kökenli pnömoniler ve direkt hastane maliyeti... 19/04/2006 - 23/04/2006
  64  The effects of cigarette consumption on exercise capacity and quality of life in terms of gender... 19/04/2006 - 23/04/2006
  65  Tomurcuklu dal manzarasının re-enfeksiyon tüberkülozu tanısında yeri: retrospektif çalışma... 26/10/2005 - 30/10/2005
  66  Kronik öksürük ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir neden: Eozinofilik bronşit... 27/04/2005 - 01/05/2005
  67  Trakeobronşial anomaliler... 27/04/2005 - 01/05/2005
  68  C. Strauss sendromlu olguda tedavi komplikasyonu olarak gelişen milier tuberküloz .... 01/06/2004 - 05/06/2004
  69  Sanal bronkoskopinin trakeobronşial patolojilerdeki yeri (bir olgu nedeniyle)... 28/04/2004 - 04/05/2004
  70  Endotrakeal/endobronşial metastazlar: Klinik, radyolojik ve endoskopik özellikleri... 28/04/2004 - 01/05/2004
  71  Pituiter insidentalomalı, Cushing hastalığını taklit eden periferik yerleşimli pulmoner karsin... 01/10/2003 - 01/10/2003
  72  Preliminary Results of Our Smoking Cessation Outpatient Clinic... 03/08/2003 - 08/08/2003
  73  Hughes-Stovin sendromu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  74  Sigara bıraktırma poliklinimizin erken dönem sonuçları... 23/04/2003 - 26/04/2003
  75  Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonu... 23/04/2003 - 26/04/2003
  76  A case of tracheobronhopathia osteoplastica developed in the chronic psoriatic arthritis base... 14/09/2002 - 18/09/2002
  77  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  78  CPAP tedavisi kullanan obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda kompliyans, yan etkiler ve sonuçla... 24/04/2002 - 27/04/2002
  79  A Case of Tracheobronchopathia Osteoplastica Developed Over Chronic Psoriatic Arthritis... 24/04/2002 - 26/04/2002
  80  Evde sürekli bakım gösteren solunum yetmezlikli olguların tedavisinde evdekilerin rolü... 24/04/2002 - 27/04/2002
  81  Astım ve KOAH olgularımızda uzun etkili beta-2 agonist ve inhale kortikosteroid kullanım sıklı... 24/04/2002 - 27/04/2002
  82  Son 6 yıllık akciğer kanseri olgularımız (467 olgu)... 05/10/2001 - 07/10/2001
  83  Clinical and bacteriological features of hospital acquired pneumonia... 22/09/2001 - 26/09/2001
  84  Görüntüleme tetkiklerinde hepatosteatoz bulguları olan küçük hücreli akciğer tümörünün ... 14/06/2001 - 16/06/2001
  85  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  86  Hastane kökenli pnömonilerde prognostik faktörler... 30/05/2001 - 02/06/2001
  87  Dispne ayırıcı tanısında ilginç bir neden: atrial miksoma... 30/05/2001 - 02/06/2001
  88  Alt solunum yolu infeksiyonlarında etkene ulaşma sıklığı ve saptanan etkenlerin antibiyotik du... 30/05/2001 - 02/06/2001
  89  All trans retinoik asit sendromu (ATRA sendromu)... 30/05/2001 - 02/06/2001
  90  The relationship between Tc-99m tetrofosmin uptake washout rates and p-glycoprotein expression in lu... 02/09/2000 - 06/09/2000
  91  Risk of Tuberculosis among Healtcare Workers in İzmir: Can Tuberculosis Considered as an Occupation... 30/08/2000 - 03/09/2000
  92  Steteskop: Hastane kökenli infeksiyonlar için kaynak mıdır?... 11/04/2000 - 13/04/2000
  93  İzmir'de Sağlık Çalışanları Arasında Tüberküloz Hastalığı Riski: Tüberküloz Meslek Ha... 09/04/2000 - 13/04/2000
  94  Malign melanom ve endobronşial metastaz (iki olgu nedeniyle)... 09/04/2000 - 13/04/2000
  95  1995-99 yılları arasında hastaneye yatan bronş astmalı olguların genel özellikleri... 05/06/1999 - 09/06/1999
  96  Plörezili olgularda klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların etiyoloji ile ilişkisi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  97  Pnömotoraks olgularımız... 05/06/1999 - 09/06/1999
  98  Sarkoidoz olgularında radyoloji, bronkoskopi ve VATS'ın tanıya katkısı... 05/06/1999 - 09/06/1999
  99  Pnömoni olgularımızın genel değerlendirilmesi... 05/06/1999 - 09/06/1999
  100  Akciğer fibrozisi olgularımız - genel klinik ve tanısal özellikler... 05/06/1999 - 09/06/1999
  101  1995-99 yılları arasında kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı ile izlenen olguların gene... 05/06/1999 - 09/06/1999
  102  Akciğer tüberkülozlu olgularda klinik özellikler ve tanısal sorunlar... 05/06/1999 - 09/06/1999
  103  Akciğer kanseri olgularımızın genel özellikleri (son 8 yıllık veriler)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  104  40 yaş altı akciğer kanseri olgularımız... 06/05/1998 - 10/05/1998
  105  Ege bölgesinde uzun süreli oksijen tedavisi uygulaması (emekli sandığı verilerine göre)... 06/05/1998 - 10/05/1998
  106  Akciğer kanserlerinde primer tümör (T), lenf nodu tutulumu (N) ile organ metastazı (M) arasında... 06/05/1998 - 10/05/1998
  107  Horasanlı köylülerinde çevresel maruziyete bağlı plevral kalsifikasyon sıklığı... 06/05/1998 - 10/05/1998
  108  Akciğer kanseri metastazlarının klinik özellikleri... 06/05/1998 - 10/05/1998
  109  Plevral mezotelyomada lenfanjitis karsinomatoza... 08/06/1997 - 11/06/1997
  110  Malign plevral sıvılarda Cyfra 21-1, CA-125, CA19-9 ve p53 düzeyleri... 08/06/1997 - 11/06/1997
  111  Levels of desmosin and isodesmosin in lung cancer... 16/09/1996 - 19/09/1996
  112  günümüzde geçerli yeni kriterler ışığında kor pulmonaledeki EKG bulgularının analizi... 01/09/1990 -
  113  izmirde değişik ortamlarda karbonmonoksit ölçümleri... 03/09/1988 - 06/09/1988
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  COVİD-19 Salgını ve Topyekün Hastane Organizasyonu Her Yönüyle COVİD-19...  2020
  2  COVİD 19 hastalarında tanı tedavi ve izlem Her Yönüyle COVİD-19...  2020
  3  HIV hastalığı ve Pulmoner Problemler \nGüncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS\n...  2016
  4  Yaşamı tehdit eden pnömoniler Solunum acilleri...  2007
  5  solunum sistemi infeksiyonları ve sigara sigara ve bırakma tedavileri...  2005
  6  viral alt solunum yolu infeksiyonları alt solunum yolu infeksiyonlarının tedavisi...  2004
  7  solunum sistemi sepsis ve tedavisi...  2004
  8  sigara bırakma tedavisi sigara bırakma tedavisi...  2004
  9  zatürre nedir nasıl korunulur zatürre nedir nasıl korunulur...  2004
  10  sigarayı bırakıyoruz sigarayı bırakıyoruz...  2004
  11  KOAH bakteriyel atak tanı ve tedavi yaklaşımları alt solunum yolu infeksiyonları...  2004
  12  Hastane kökenli pnömonide mortaliteyi etkileyen risk faktörleri Hastane kökenli pnömoni tedavisi...  2004
  13  solunum sisteminin yapısal özellikleri İç hastalıkları...  2003
  14  febril nötropeni ve akciğerler iç hastalıkları...  2003
  15  tüberkülin deri testi yorumu ve son gelişmeler yirmibirinci yüzyılda tüberküloz...  2001
  16  yaşamı tehdit eden pnömoniler solunum sistemi infeksiyonları...  2001
  17  Ambulansta oksijen tedavisi Paramedik...  2000
  18  İnhalasyon cihazları ile tedavi Paramedik...  2000
  19  Solunum sıkıntısı (dispne) olan hastaya yaklaşım Paramedik...  2000
  20  Solunum sistemi muayenesi paramedik...  2000
  21  Solunum sistemi infeksiyonları ve korunma paramedik...  2000
 • NO NAME DATE
  1  İZLENEBİLİR YAŞLI BAKIM PROJESİ TAMAMLAMA VE İZLEM PROJESİ...  5/2020 - /
  2  AĞIZ İÇİ pH DEĞİŞİKLİKLERİNİN SİGARA İÇME İSTEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ...  6/2018 - 6/2019
  3  TUBİTAK 1003 216S590 Akciğer Kanserli Hastaların Bireye Özgü Moleküler Tanı ve İzleminde Likit ve Volatil Biyopsinin Kullanımı...  10/2017 - 10/2020
  4  Türkiye' deki Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastanede Gelişen Pnömoni ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Solunum Virüsleri İnsidansı ve Klinik Önemi...  12/2017 - /
  5  Şizofrenide Sanal Gerçeklik Yoluyla Sigara Bırakma Tedavisi...  12/2016 - 8/2020
  6  Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi Projesi...  2/2015 - 1/2017
  7  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Fonksiyonel Bir Gösterge Olarak Yürüme Hızının Yeri...  8/2010 - 5/2011
  8  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  9  Sarkoidoz tanısı almış hastalarda Ga-67 ve Tc-99m DTPA inhalasyon sintigrafilerinin sonuçlarının sarkoidozun evrelemesindeki katkısı...  5/2001 - 5/2003
 • NO NAME DATE
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi BATOK ödüllendirme...  1999
  2  Toraks Derneği en iyi bildiri ödülü/birincilik...  2000
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi BATOK ödüllendime...  2001
  4  Toraks Derneği en iyi yurtışı makale ödülü/üçüncülük...  2001
  5  Tübitak Uluslararası bilimsel yayınları teşvik programı /B1 tipi yayın teşvik ödülü...  2001
  6  Türk Toraks Derneği En iyi sözel bildiri ödülü/birincilik...  2002
  7  Dr HAfız Cemal Lokman Hekim Vakfı Sarıay Ödülü/Üçüncülük...  2008
  8  H. Cemal Lokman Hekim Vakfı Sarıay İkincilik ödülü...  2010
  9  Lokman Hekim Vakfı Sarıay...  2012
  10  Türk Toraks Derneği 19. yıllık kongresi en iyi bildiri birincilik ödülü...  2016
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Medicine , Vice Dean, August 2017- August 2018
  2 Faculty of Medicine , Vice Dean, September 2016- August 2017
  3 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases Yoğun Bakim Bilim Dali , Director of Science Branch, February 2015- February 2018
  4 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases , Director of Science Branch, March 2014- March 2017
  5 Faculty of Medicine , Member of The Faculty Council, April 2012- April 2015
  6 Faculty of Medicine Internal Medicine Department of Chest Diseases Yoğun Bakim Bilim Dali , Director of Science Branch, February 2012- February 2015
  7 Teaching Hospital , Vice Head Doctor, October 2004- October 2007