Tr

Professor Doctor SELÇUK NAS MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME EDUCATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Istanbul Technical University Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  1991
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı  1999
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2006
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2009
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Organizasyon  2011
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2016
 • NO NAME YEAR
  1  A Novel Approach for Knowledge Discovery from AIS Data: An Application for Transit Marine Traffic in...  2021
  2  Statistical Analysis for Modeling Ship Operation Processes in Ports...  2020
  3  DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİM YETERLİLİĞİ VE MESLEK SEÇİMLE...  2019
  4  MAPPING MARINE TRAFFIC DENSITY BY USING AIS DATA: AN APPLICATION IN THE NORTHERN AEGEAN SEA...  2018
  5  Güzelhisar Deresi'nin Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İçin Suyolu Olarak Tasarımı...  2018
  6  A research on relationship between ABO blood groups and body mass index among Turkish seafarers...  2017
  7  The Current Profile of Merchant Marine Officers' Manpower In Turkey...  2017
  8  Taşıma İşleri Komisyoncularının Gemi Acentelerini Tercih Ölçütleri: İzmir Limanı Uygulama...  2017
  9  A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process...  2016
  10  Bireylerin Yüksek Lisans Yapma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma...  2016
  11  Capacity Analysis of Ro-Ro Terminals by Using Simulation Modeling Method...  2016
  12  Analysing Istanbul Strait Maritime Pilot Capacity by Simulation Technique...  2016
  13  Liman Manevralarında Gerekli Römorkör Kuvveti ve Römorkör Sayısının Tespiti Üzerine Bir Ara...  2016
  14  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem...  2016
  15  Utilization of Resources on Techno-Nautical Services by Developing a Dynamic Simulation Model: An Ap...  2015
  16  Yat Satın Alma Kararlarında Yat Tipi Tercihi: IÇ Çeşme Marina'daki Yat Sahipleri Üzerinde Bir ...  2014
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması...  2014
  18  Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Acentası Seçim Kriterleri: Merkezleri ...  2014
  19  A Research on Obesity Among Turkish Seafarers...  2014
  20  Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma...  2014
  21  Gemes Project: Vocational Seamanship Training Program Supported by European Union...  2014
  22  "Safety Science" Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi...  2013
  23  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu: Römorkö...  2013
  24  A Content Analysis of the "International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportati...  2013
  25  The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey...  2012
  26  A Qualitative Study on the Life Struggles of the Wifes of the Seafarers...  2012
  27  Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University ...  2012
  28  Maritime Education and Training Quality (METQUAL); An Application On Dokuz Eylul University Maritime...  2012
  29  İzmir Körfezi Deniz Ulaştırma Emniyeti ve Yenikale Geçidi Karaya Oturma Kazalarının Analizi...  2011
  30  İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi...  2011
  31  Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar...  2010
  32  Gemi Yönetimi Konusunda Gemi İşletmelerinin Nasıl Bir Gemi Kaptanı İstediklerinin Tespitine Y...  2008
  33  Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach...  2002
 • NO NAME DATE
  1  Çanakkale Boğazı'nı Kullanan Özel Gezi Teknelerinin İstatistiksel Analizi... 28/02/2020 - 29/02/2020
  2  GEMİADAMLARI İŞ KAZASI VERİLERİNİN TANIMLAYICI VE İLİŞKİSEL ANALİZİ... 12/12/2019 - 12/12/2019
  3  Gemi ve Teknik Seyir Hizmetlerindeki Süreçlerin Modellenmesinde İstatistiksel Analizler... 07/11/2019 - 08/11/2019
  4  Sıvı Yük Terminallerinde Deniz Trafiğinin Simülasyon Yöntemiyle Analizi... 18/04/2019 - 19/04/2019
  5  Shipmaster Evaluation System for the Safety of Navigation and Fleet Management... 18/04/2019 - 19/04/2019
  6  Determination of Evaluation Criteria for the New Traffic Separation Schemes and Implementation for t... 18/04/2019 - 19/04/2019
  7  Analysis of Marine Traffic Density Using AIS Data: An Application in the Iskenderun Bay... 18/04/2019 - 19/04/2019
  8  Marine Traffic Analysis of the 1915 Çanakkale Bridge... 19/04/2018 - 21/04/2018
  9  A Qualitative Research on Master/Pilot Information Exchange... 27/10/2017 - 28/10/2017
  10  A Study on the Interpersonal Conflict between Ship Masters and Marine Pilots during Berthing/Unberth... 27/10/2017 - 28/10/2017
  11  A STUDY ON THE EFFECTS OF TRIM OPTIMISATION ON SHIP RESISTANCE OF A SUB-PANAMAX TYPE CONTAINER VESSE... 24/10/2016 - 25/10/2016
  12  A Qualitative Analysis of Journal of ETA Maritime Science (JEMS) and Its Managemenet Process... 24/10/2016 - 25/10/2016
  13  A Brief Study on Turkish Marine Officers... 24/10/2016 - 25/10/2016
  14  Simulation Modelling-Assisted Training in The Maritime Education: An Example in DEU Maritime Faculty... 24/10/2016 - 25/10/2016
  15  A Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry... 24/10/2016 - 25/10/2016
  16  Manevra Alanlarının ve Yanaşma Yerlerinin Aydınlatılması... 23/10/2015 - 23/10/2015
  17  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem... 23/10/2015 - 23/10/2015
  18  Kılavuzluk Teşkilatları İçin Uluslararası Standartlar (ISPO): DİTAŞ Kılavuzluk ve Römorkö... 23/10/2015 - 23/10/2015
  19  Liman Manevralarında İhtiyaç Duyulan Römorkör Kuvvetlerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma... 23/10/2015 - 23/10/2015
  20  Kılavuzluk Hizmeti Yetki Sahalarında Kılavuz Kaptan Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemi... 23/10/2015 - 23/10/2015
  21  Uluslararası Suyolu Tasarım Ölçütleri ve İstanbul Kanalının Analizi... 08/12/2014 - 09/12/2014
  22  Deniz Trafiğinde Çatışma Tehlikesi Olasılığının Analizi: Marmara Denizi Uygulaması... 08/12/2014 - 09/12/2014
  23  Aliağa Körfezinde Deniz Trafiğinin Analizi ve Kıyı Tesislerinin Gelişimine Etkileri... 23/10/2014 - 24/10/2014
  24  Yat Turizminde Yat Kaptanlığı Eğitimi Uygulaması ve Sorunları: İzmir Örneği... 28/02/2014 - 28/02/2014
  25  Ziyaretçi Yatçıların Yat Limanlarını Tercih Etme Sebepleri: IC Çeşme Marina Uygulaması... 28/02/2014 - 28/02/2014
  26  Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanlar... 28/02/2014 - 28/02/2014
  27  Gemi Kaptanları İle Kılavuz Kaptanlar Arasında Liman Manevraları Sırasında Yaşanan Kişiler ... 11/11/2013 - 11/11/2013
  28  Denizcilikte Emniyet Kültürü ve Emniyet Algısı: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültes... 11/11/2013 - 11/11/2013
  29  Petrol Terminalleri Tasarımı ve Gemi Manevra Sahaları... 09/11/2013 - 09/11/2013
  30  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Basen Genişliği Ölçütlerinin Belirlenmesi... 01/11/2013 - 02/11/2013
  31  Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi: Samsun Kirazlık Körfezi Uygulaması... 25/09/2013 - 27/09/2013
  32  Kitab-ı Bahriye Nüshalarındaki İzmir Eşkillerinin Analizi... 28/06/2013 -
  33  Turizm Lojistiğinde Ulaştırma Sisteminin Performans Analizi: Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumh... 16/05/2013 - 18/05/2013
  34  A Study on the Perceptions of Seferihisar Residents for the Concept of Cittaslow... 13/12/2012 - 15/12/2012
  35  Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainee... 01/07/2012 - 05/07/2012
  36  The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey... 01/07/2012 - 05/07/2012
  37  Gemiadamlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Türk Deniz Ticaret F... 26/05/2011 - 28/05/2011
  38  Limanlarda Köprüüstü Simülatör Deneyleri... 15/04/2011 - 16/04/2011
  39  Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma... 24/11/2010 - 26/11/2010
  40  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Gemi Manevraları Simülasyon Deneyleri... 27/04/2010 - 01/05/2010
  41  Denizcilikte İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Günleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İ... 13/11/2009 - 13/11/2009
  42  Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihleri... 13/11/2009 - 13/11/2009
  43  Risk Assessment of Ship Manoeuvering by Harbour Pilots... 19/01/2009 - 21/01/2009
  44  Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 14/10/2008 - 17/10/2008
  45  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  46  Task Based Learning Application on Tanker Training of Senior Students... 15/10/2007 - 18/10/2007
  47  Curriculum Development for a Graduate Program on Maritime Safety, Security and Environmental Manag... 20/09/2007 - 21/09/2007
  48  Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations a... 04/07/2007 - 06/07/2007
  49  Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application... 28/03/2007 - 30/03/2007
  50  A Study on the Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 20/11/2006 - 24/11/2006
  51  Performance Appraisal Strategies in Turkish Ship Management Companies... 16/05/2006 - 19/05/2006
  52  Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  53  Denizcilik Eğitiminde Kalite... 22/04/2005 -
  54  Expectations of The Turkish Maritime Industry From The Maritime Education And Training Institutions ... 02/12/2004 - 03/12/2004
  55  Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization... 30/06/2004 - 02/07/2004
  56  Research on Adaptation of Students to Learning Environment in Problem Based Learning: Implementation... 30/06/2004 - 02/07/2004
  57  Adaptation of Problem Based Learning Method To Requirements of STCW Convention... 27/09/2003 - 02/10/2003
  58  Yeni Gemiadamları Yönetmeliği'nin Ulusal Eğitim Sistemi ile Bağlantılarının ve Bu Sistem İ... 03/11/2001 - 03/11/2001
  59  Balıkçı Teknelerinin Seyir Emniyeti ve Uluslararası Kurallar... 29/08/2001 - 02/09/2001
  60  Dünya Deniz Ticaret Filosunda İnsan Gücü Planlamasına Genel Bir Yaklaşım... 14/04/2001 - 14/04/2001
  61  Balıkçı Gemileri ve Seyir Güvenliğ Uygulamaları... 26/10/1999 - 28/10/1999
  62  Suyolu Ulaştırma Sisteminin Ulaştırma Sistemleri İçerisindeki Yeri ve Gelecekte Beklenen Geli... 15/05/1997 - 16/05/1997
 • NO NAME YEAR
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  2  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal Maritime Transport & Shipping...  2013
  2  Analysis of Compensation Management System for Seafarers in Ship Management Companies: An Application of Turkish Ship Management Companies Maritime Transport & Shipping...  2013
  3  Performance Appraisal Criteria in Shipping Industry The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  4  Gemi Kaptanlarının Profil Verleri Üzerine Sayısal Bir Analiz Gemi Kaptanlarının Profil Verileri Üzerine Sayısal Bir Analiz...  2007
  5  Aktif Eğitimde Öğrencilerin Öğrenme Ortamına Uyumlarının Araştırması: Denizcilik Eğitiminde Bir Uygulama 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirler Kitabı...  2004
  6  How do Cadets Feel About PBL PBL in MET WORKSHOP PROCEEDINGS PROBLEM BASED LEARNING IN MARITIME EDUCATION AND TRAINING...  2003
  7  An Analytical Approach Towards Traffic Safety Around Ports and a Case Study on Port of İzmir Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
 • NO NAME DATE
  1  EGEGÜBRE Terminali İskelelerinin 100 metre Uzatılma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (EKİM 2020)...  9/2020 - 10/2020
  2  Aygaz A.Ş. Dörtyol Terminali Rehberi İçin Gemi Manevrası Simülasyon Modelleme Raporu...  9/2020 - 12/2020
  3  EgeGaz LNG Terminali İçin Köprüüstü Simülatarü Destekli Kılavuz Kaptanlık Yetkinlik Geliştirme Projesi...  2/2020 - 2/2020
  4  Danışmanlık Hizmeti - 2020/1005...  11/2020 - 12/2020
  5  Danışmanlık Hizmeti - 2020/1004...  11/2020 - 12/2020
  6  Danışmanlık Hizmeti - 2020/1003...  5/2020 - 6/2020
  7  Danışmanlık Hizmeti - 2020/1002...  3/2020 - 8/2020
  8  Koruma Klor Derince İskelesinin Mevcut Durumu ve Dolfen İlavesi İle En Büyük Tasarım Gemisi Modelleme Raporu...  9/2020 - 11/2020
  9  İÇDAŞ Limanı Kuru Havuzu İçin Dolfen Sistemi Geliştirme Projesi...  10/2020 - 11/2020
  10  DP World Yarımca Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2020 - 12/2020
  11  MIP Mendirek Girişinin Genişletmesi İle Oluşacak Manevra Sahasında Gemi Manevraları İçin Risk Değerlendirmesi Modellleme Raporu...  2/2020 - 4/2020
  12  Yenikapı Kruvaziyer Limanı Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2020 - 2/2020
  13  Zonguldak Eren Limanı Dalgakıran Uzatma Projesi Seyir Emniyeti Analizi...  4/2020 - 7/2020
  14  Marmaris Aksaz Limanı Projesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2020 - 3/2020
  15  Bütangaz A.Ş. Marmara Ereğlisi Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2020 - 9/2020
  16  Gemport Gemlik Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2020 - 9/2020
  17  İÇDAŞ Limanı Kuru Havuzu İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  8/2020 - 9/2020
  18  Adana Ceyhan Modelleme Raporu...  5/2020 - 8/2020
  19  EgeGaz ve ETKİ LNG Terminali İçin Köprüüstü Simülatarü Destekli Kılavuz Kaptanlık Yetkinlik Geliştirme Projesi...  9/2020 - 9/2020
  20  EGEGÜBRE Terminali İskelelerinin 100 metre Uzatılma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2019 - 7/2019
  21  Danışmanlık Hizmeti...  3/2019 - 6/2019
  22  Köprüüstü Simülatör destekli Kılavuz Kaptan Yetkinlik Geliştirme Projesi...  6/2019 - 7/2019
  23  Tanker Tipi Gemilerin Ölçüleri İle İlgili Bilimsel Görüş Raporu...  7/2019 - 7/2019
  24  Karaot Tekne İnşa ve Çekek Yeri Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 4/2019
  25  NEMPORT Terminali Tevsi Projesinin EGEGUBRE Terminali Manevra Alanları İçin Oluşturduğu Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2019 - 7/2019
  26  OYAK NYK Ro-Ro Limani Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2019 - 7/2019
  27  Petrol Ofisi A.Ş. Mersin Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  3/2019 - 3/2019
  28  Petrol Ofisi A.Ş. Trabzon Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  29  Petrol Ofisi A.Ş. Samsun Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  30  Petrol Ofisi A.Ş. Antalya Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  1/2019 - 1/2019
  31  Samsun Serbest Bölge Rıhtımı Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 3/2019
  32  SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama Terminali İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  3/2019 - 4/2019
  33  STAR Rafineri Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2019 - 7/2019
  34  STAR Rafineri Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  5/2019 - 5/2019
  35  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu Tasarım Gemisi B: 26 m. LOA: 223,3 m. İçin EK RAPOR...  7/2019 - 7/2019
  36  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2019 - 5/2019
  37  Yalova Ro-Ro Terminali II. Etap Projesi İçin Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  2/2019 - 2/2019
  38  Yenikapı Kruvaziyer Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2019 - 1/2020
  39  Giresunport Limanı 80.000 Dwt Tasarım Gemisi İçi Köprüüstü Simülatörü Modelleme Raporu...  12/2019 - 1/2020
  40  Kıbrıs Boğaz Mevkii Kıyı Tesisleri Projesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2019 - 12/2019
  41  HABAŞ Terminali İskele Uzatma Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2019 - 9/2019
  42  Antalya Serbest Bölge Kiyi Tesisleri Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  9/2019 - 10/2019
  43  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kıyı Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu Tasarım Gemisi B: 26 m. LOA: 223,3 m. İçin EK RAPOR...  7/2019 - 7/2019
  44  The Navigation Study of Q-Flex Type LNG Carrier for ETKI LNG Terminal...  1/2018 - 2/2018
  45  The Supplementary Report of Navigation Study for BOTAŞ DÖRTYOL LNG Terminal...  2/2018 - 3/2018
  46  Petkim Konteyner Terminalinin 265.000 Deplasmanlı Konteyner Gemisi İçin Manevra Emniyetinin Değerlendirilmesi (KISA RAPOR)...  5/2018 - 5/2018
  47  Socar Aliağa Terminali İçin Köprüüstü Simülatörü Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi...  4/2018 - 4/2018
  48  Antalya Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2018 - 6/2018
  49  Antalya Serbest Bölge Kıyı Tesisleri Gem Manevraları Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  12/2018 - 1/2019
  50  Petrol Ofisi A.Ş. Derince Terminali Gemi Manevraları Risk Değerlendirme Raporu...  12/2018 - 1/2019
  51  TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi Deniz Terminalinin Mevcut İskele Yoğunluğunun Simülasyon Yöntemiyle Analiz Edilmesi...  2/2018 - 1/2019
  52  Antalya Serbest Bölge Kiyi Tesisleri Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2018 - 6/2019
  53  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2017 - 5/2017
  54  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  55  İsdemir Limanı 7 Numaralı Rıhtım Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  56  Yeniyurt (Yurt Gaz) Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  57  1915 Çanakkale Köprüsü İçin Deniz Trafiği Analizi...  8/2017 - 8/2017
  58  The Marine Traffic Analysis of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  59  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kiyi Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2017 - 10/2017
  60  The Mooring Pattern Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 10/2017
  61  The 6 DoF Ship Motion Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  62  The Navigation Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 9/2017
  63  1915 Çanakkale Köprüsü Navigasyon Çalışması...  8/2017 - 8/2017
  64  Socar Turkey Akaryakit Depolama A.Ş. Tanker Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ön Raporu...  12/2017 - 1/2018
  65  Mersin Opet Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2017 - 1/2018
  66  Mersin Limani Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Draft -16 m Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2017 - 1/2018
  67  LimakPort İskenderun LOA 366 m. Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi...  1/2017 - 1/2017
  68  The Required Bollard Pull Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  69  LimakPort İskenderun LOA 366 m. Konteyner Gemisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2017 - 1/2017
  70  Petlim Konteyner Terminali LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  71  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  72  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  73  The Navigation Study of Turkmenbasi International Seaport Project...  11/2016 - 3/2017
  74  Aliağa/Tüpraş Terminali 209 Numaralı Yanaşma Yeri Tasarımı ve 207 Numaralı Yanaşma Yerinin Geliştirilme Projesi...  1/2016 - 2/2016
  75  Aliağa/Tüpraş Terminali 202 Numaralı Yanaşma Yeri İçin Tasarım Gemısı Analizi...  1/2016 - 4/2016
  76  LimakPort İskenderun Limanı İçin LOA 366m. Konteyner Gemisinin 2 x 60 BP Römorkör Destekli ve İlave Babalar İle Bağlama Modeli ve Analizi Projesi...  1/2016 - 2/2016
  77  Petkim 160.000 DWT Sıvı ve Kuru Yük İskelesi Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2016 - 5/2016
  78  The Navigation Study of Etki LNG Terminal...  9/2016 - 10/2016
  79  Antalya Kruvaziyer Limanı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2016 - 11/2016
  80  Opet Marmara Terminali Bunker Barç Yanaşma Yeri Geliştirme Projesi...  11/2016 - 12/2016
  81  The Mooring Pattern Study of ETKİ LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  82  The 6 DoF Ship Motion Study of Etki LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  83  Çolakoğlu Metalürji Bandırma Sanayi Geliştirme Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2016 - 5/2016
  84  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Limanı Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2016 - 2/2016
  85  LimakPort İskenderun LOA 366 M Konteyner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2015
  86  Aliağa/Tüpraş Terminali 203 Numaralı Yanaşma Yeri Modellemesi...  4/2015 - 6/2015
  87  LimakPort İskenderun Terminali İçin LOA 366 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  88  Rize Limanı Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2015 - 1/2015
  89  Petkim 160.000 DWT?luk Dökme Yük Gemisi Terminali Projesinin Gemi Manevra Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  3/2015 - 3/2015
  90  Petkim Konteyner Terminali İçin LOA 400 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  91  LimakPort İskenderun LOA 366m. Konterner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2016
  92  BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Yükleme İskelesine Emniyetle Yanaşabilecek Olan Tankerlerin Min DWT'nin Belirlenmesi...  4/2014 - 5/2014
  93  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2014 - 8/2014
  94  Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  12/2014 - 1/2015
  95  Tüpraş İzmit Rafinerisi ?B? Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  1/2014 - 2/2014
  96  Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  97  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  98  Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2014 - 12/2014
  99  Liman Modelleme Simülatörü...  2/2013 - 2/2015
  100  Çanakkale Kepez Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2013 - 1/2014
  101  OMV Petrol Ofisi Yeni Projesi İle Petkim Konteyner Terminali Projesinin Seyir Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  9/2013 - 10/2013
  102  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  3/2013 - 6/2013
  103  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu...  5/2013 - 11/2014
  104  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi - II -...  8/2013 - 9/2013
  105  Arkas Denizcilik ve Nakliyatı A.Ş. tarafından Marmara Denizi içerisinde işletilmekte olan tankerlerde, seyir emniyeti açısından inceleme ve araştırma...  9/2013 - 10/2013
  106  Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2013 - 8/2013
  107  AYGAZ DOĞALGAZ LNG Terminali Kuruluş Yeri Seçimi İçin Ön Çalışma...  4/2013 - 6/2013
  108  AYGAZ LNG Terminali Tasarım Notları...  7/2013 - 8/2013
  109  Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2013 - 7/2013
  110  LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2013 - 9/2013
  111  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesinin Ambarlı-Pendik arası Doğalgaz Boru Hattına potansiyel etkilerinin analizi...  5/2013 - 6/2013
  112  Ambarlı Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  2/2013 - 5/2013
  113  Antalya Limanı Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi...  11/2013 - 12/2013
  114  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Design Ship at Petkim Container Terminal...  10/2012 - 1/2013
  115  Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  116  Ship Maneuver Risk Assessment Report for The Petkim Container Terminal Project...  10/2012 - 12/2012
  117  MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı ve Güçlerinin Belirlenmesi Raporu...  2/2012 - 2/2012
  118  İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2012 - 8/2012
  119  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  120  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  121  Samsun Akaryakıt Stoklama Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  6/2012 - 8/2012
  122  Gemport Gemlik Limanı ile BP Gemlik Tesisleri Arasındaki İhtilaf...  8/2012 - 8/2012
  123  Socar Power Termik Santral İskelesi ( B ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 11/2012
  124  Socar Power Termik Santral İskelesi ( A ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 10/2012
  125  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( E ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 11/2013
  126  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rapor...  9/2012 - 7/2013
  127  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 7/2013
  128  Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  11/2012 - 2/2013
  129  Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  10/2012 - 11/2012
  130  OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2011 - 2/2012
  131  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rap...  4/2011 - 6/2011
  132  Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2011 - 6/2012
  133  Yalıkavak Yat Limanı Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2011 - 11/2011
  134  Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu...  8/2011 - 8/2011
  135  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Termina...  3/2011 - 9/2011
  136  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal I...  3/2011 - 7/2011
  137  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 9/2011
  138  The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 7/2011
  139  Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Özel Güvenlik Bölgesi Çalışması...  5/2011 - 6/2011
  140  Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2011 - 5/2011
  141  Nemport Konteyner Terminali Geliştirme Projesi...  1/2011 - 2/2011
  142  BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi...  4/2011 - 7/2011
  143  Batıçim İskelesi Büyütme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2011 - 3/2011
  144  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II -...  8/2011 - 8/2011
  145  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 3/2012
  146  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2010 - 2/2010
  147  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi Güncelleme alışması...  2/2010 - 8/2010
  148  Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2010 - 9/2010
  149  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2010 - 10/2010
  150  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasina Yapilacak İlave Dolgu ve Romorkör Barınağı İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  2/2010 - 3/2010
  151  Nemrut Körfezi Sezar Terminali İçin Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi Meral Celep Yüksek Şehir Plancısı Kıyı Tesisleri Planlama Danışmanlığı...  11/2010 - 12/2010
  152  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II...  10/2010 - 12/2010
  153  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2010 - 1/2011
  154  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2010 - 3/2011
  155  Ditaş Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  7/2010 - 12/2010
  156  IDÇ ve Ege Gubre İskeleleri Arasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu...  4/2009 - 5/2009
  157  GEMES Projesi...  1/2009 - 1/2010
  158  Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu...  7/2009 - 10/2009
  159  Botaş-Ceyhan Terminalinde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi...  6/2008 - 8/2008
  160  Gemport Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  1/2008 - 8/2008
  161  UZMAR ACİL MÜDAHALE TEŞKİLATI PROJESI...  7/2008 - 7/2011
  162  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  163  Güllük Gemi Yanaşma İskelesinin Seyir Can ve Çevre Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi Projesi...  1/2006 - 1/2006
  164  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması...  2/2006 - 2/2007
  165  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine ve Güverte Bölümünün AB ve IMO Standartlarına Uygun Teknik Ekipman Gereksinimlerinin Karşılanması Projesi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, DPT ve AB Genel Sekreterliği...  1/2003 - 12/2005
 • NO NAME DATE
  1  En İyi Bildiri Ödülü...  2015
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Director of Science Branch, October 2021-Continues
  2 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2020-Continues
  3 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2020-Continues
  4 Maritime Faculty Department of Maritime Education , Director of Science Branch, October 2018- October 2021
  5 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, October 2017- October 2020
  6 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2017- May 2020
  7 Maritime Faculty , Vice Dean, September 2016- November 2016
  8 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2016- July 2016
  9 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  10 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, November 2014- November 2016
  11 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- November 2016
  12 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering Maritime Navigation , Director of Science Branch, April 2014- November 2016
  13 Maritime Faculty , Vice Dean, May 2013- April 2016
  14 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2013- April 2013
  15 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  16 Maritime Faculty Department of Marine Transportation Engineering Maritime Navigation , Director of Science Branch, April 2011- April 2014
  17 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2011
  18 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2011
  19 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2010- April 2013
  20 Maritime Faculty , Vice Dean, November 2009- April 2010
  21 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2007- November 2009
  22 Maritime Faculty Department of Nautical Science Department of Ship Management , Director of Science Branch, December 2005- December 2008
  23 Maritime Faculty , Vice College Director, June 2004- June 2007
  24 Maritime Faculty , Vice College Director, September 2001- June 2004