En

PROF.DR. SELÇUK NAS DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü  1991
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Anabilim Dalı  1999
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Organizasyon  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Güzelhisar Deresi'nin Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İçin Suyolu Olarak Tasarımı...  2018
  2  A research on relationship between ABO blood groups and body mass index among Turkish seafarers...  2017
  3  The Current Profile of Merchant Marine Officers' Manpower In Turkey...  2017
  4  Taşıma İşleri Komisyoncularının Gemi Acentelerini Tercih Ölçütleri: İzmir Limanı Uygulama...  2017
  5  Bireylerin Yüksek Lisans Yapma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma...  2016
  6  A Qualitative Analysis of Journal of Eta Maritime Science (JEMS) and Its Management Process...  2016
  7  Capacity Analysis of Ro-Ro Terminals by Using Simulation Modeling Method...  2016
  8  Analysing Istanbul Strait Maritime Pilot Capacity by Simulation Technique...  2016
  9  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem...  2016
  10  Utilization of Resources on Techno-Nautical Services by Developing a Dynamic Simulation Model: An Ap...  2015
  11  A Research on Obesity Among Turkish Seafarers...  2014
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Arasında Obezite Araştırması...  2014
  13  Yat Satın Alma Kararlarında Yat Tipi Tercihi: IÇ Çeşme Marina'daki Yat Sahipleri Üzerinde Bir ...  2014
  14  Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Acentası Seçim Kriterleri: Merkezleri ...  2014
  15  Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma...  2014
  16  Gemes Project: Vocational Seamanship Training Program Supported by European Union...  2014
  17  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu: Römorkö...  2013
  18  "Safety Science" Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi...  2013
  19  A Content Analysis of the "International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportati...  2013
  20  The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey...  2012
  21  A Qualitative Study on the Life Struggles of the Wifes of the Seafarers...  2012
  22  Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University ...  2012
  23  Maritime Education and Training Quality (METQUAL); An Application On Dokuz Eylul University Maritime...  2012
  24  İzmir Körfezi Deniz Ulaştırma Emniyeti ve Yenikale Geçidi Karaya Oturma Kazalarının Analizi...  2011
  25  İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi...  2011
  26  Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar...  2010
  27  Gemi Yönetimi Konusunda Gemi İşletmelerinin Nasıl Bir Gemi Kaptanı İstediklerinin Tespitine Y...  2008
  28  Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Marine Traffic Analysis of the 1915 Çanakkale Bridge... 19/04/2018 - 21/04/2018
  2  A Study on the Interpersonal Conflict between Ship Masters and Marine Pilots during Berthing/Unberth... 27/10/2017 - 28/10/2017
  3  A Qualitative Research on Master/Pilot Information Exchange... 27/10/2017 - 28/10/2017
  4  A STUDY ON THE EFFECTS OF TRIM OPTIMISATION ON SHIP RESISTANCE OF A SUB-PANAMAX TYPE CONTAINER VESSE... 24/10/2016 - 25/10/2016
  5  A Content Analysis of the Academic Studies Related to Risk Analysis in Maritime Industry... 24/10/2016 - 25/10/2016
  6  A Brief Study on Turkish Marine Officers... 24/10/2016 - 25/10/2016
  7  Simulation Modelling-Assisted Training in The Maritime Education: An Example in DEU Maritime Faculty... 24/10/2016 - 25/10/2016
  8  A Qualitative Analysis of Journal of ETA Maritime Science (JEMS) and Its Managemenet Process... 24/10/2016 - 25/10/2016
  9  Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntem... 23/10/2015 - 23/10/2015
  10  Liman Manevralarında İhtiyaç Duyulan Römorkör Kuvvetlerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma... 23/10/2015 - 23/10/2015
  11  Manevra Alanlarının ve Yanaşma Yerlerinin Aydınlatılması... 23/10/2015 - 23/10/2015
  12  Kılavuzluk Teşkilatları İçin Uluslararası Standartlar (ISPO): DİTAŞ Kılavuzluk ve Römorkö... 23/10/2015 - 23/10/2015
  13  Kılavuzluk Hizmeti Yetki Sahalarında Kılavuz Kaptan Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemi... 23/10/2015 - 23/10/2015
  14  Uluslararası Suyolu Tasarım Ölçütleri ve İstanbul Kanalının Analizi... 08/12/2014 - 09/12/2014
  15  Deniz Trafiğinde Çatışma Tehlikesi Olasılığının Analizi: Marmara Denizi Uygulaması... 08/12/2014 - 09/12/2014
  16  Aliağa Körfezinde Deniz Trafiğinin Analizi ve Kıyı Tesislerinin Gelişimine Etkileri... 23/10/2014 - 24/10/2014
  17  Yat Turizminde Yat Kaptanlığı Eğitimi Uygulaması ve Sorunları: İzmir Örneği... 28/02/2014 - 28/02/2014
  18  Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanlar... 28/02/2014 - 28/02/2014
  19  Ziyaretçi Yatçıların Yat Limanlarını Tercih Etme Sebepleri: IC Çeşme Marina Uygulaması... 28/02/2014 - 28/02/2014
  20  Denizcilikte Emniyet Kültürü ve Emniyet Algısı: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültes... 11/11/2013 - 11/11/2013
  21  Gemi Kaptanları İle Kılavuz Kaptanlar Arasında Liman Manevraları Sırasında Yaşanan Kişiler ... 11/11/2013 - 11/11/2013
  22  Petrol Terminalleri Tasarımı ve Gemi Manevra Sahaları... 09/11/2013 - 09/11/2013
  23  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Basen Genişliği Ölçütlerinin Belirlenmesi... 01/11/2013 - 02/11/2013
  24  Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi: Samsun Kirazlık Körfezi Uygulaması... 25/09/2013 - 27/09/2013
  25  Kitab-ı Bahriye Nüshalarındaki İzmir Eşkillerinin Analizi... 28/06/2013 -
  26  Turizm Lojistiğinde Ulaştırma Sisteminin Performans Analizi: Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumh... 16/05/2013 - 18/05/2013
  27  A Study on the Perceptions of Seferihisar Residents for the Concept of Cittaslow... 13/12/2012 - 15/12/2012
  28  Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainee... 01/07/2012 - 05/07/2012
  29  Gemiadamlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Türk Deniz Ticaret F... 26/05/2011 - 28/05/2011
  30  Limanlarda Köprüüstü Simülatör Deneyleri... 15/04/2011 - 16/04/2011
  31  Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma... 24/11/2010 - 26/11/2010
  32  Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Gemi Manevraları Simülasyon Deneyleri... 27/04/2010 - 01/05/2010
  33  Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihleri... 13/11/2009 - 13/11/2009
  34  Denizcilikte İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Günleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İ... 13/11/2009 - 13/11/2009
  35  Risk Assessment of Ship Manoeuvering by Harbour Pilots... 19/01/2009 - 21/01/2009
  36  Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 14/10/2008 - 17/10/2008
  37  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  38  Task Based Learning Application on Tanker Training of Senior Students... 15/10/2007 - 18/10/2007
  39  Curriculum Development for a Graduate Program on Maritime Safety, Security and Environmental Manag... 20/09/2007 - 21/09/2007
  40  Analysis of Ship Masters' Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations a... 04/07/2007 - 06/07/2007
  41  Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application... 28/03/2007 - 30/03/2007
  42  A Study on the Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations... 20/11/2006 - 24/11/2006
  43  Performance Appraisal Strategies in Turkish Ship Management Companies... 16/05/2006 - 19/05/2006
  44  Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  45  Denizcilik Eğitiminde Kalite... 22/04/2005 -
  46  Expectations of The Turkish Maritime Industry From The Maritime Education And Training Institutions ... 02/12/2004 - 03/12/2004
  47  Research on Adaptation of Students to Learning Environment in Problem Based Learning: Implementation... 30/06/2004 - 02/07/2004
  48  Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization... 30/06/2004 - 02/07/2004
  49  Adaptation of Problem Based Learning Method To Requirements of STCW Convention... 27/09/2003 - 02/10/2003
  50  Yeni Gemiadamları Yönetmeliği'nin Ulusal Eğitim Sistemi ile Bağlantılarının ve Bu Sistem İ... 03/11/2001 - 03/11/2001
  51  Balıkçı Teknelerinin Seyir Emniyeti ve Uluslararası Kurallar... 29/08/2001 - 02/09/2001
  52  Dünya Deniz Ticaret Filosunda İnsan Gücü Planlamasına Genel Bir Yaklaşım... 14/04/2001 - 14/04/2001
  53  Balıkçı Gemileri ve Seyir Güvenliğ Uygulamaları... 26/10/1999 - 28/10/1999
  54  Suyolu Ulaştırma Sisteminin Ulaştırma Sistemleri İçerisindeki Yeri ve Gelecekte Beklenen Geli... 15/05/1997 - 16/05/1997
 • NO AD YIL
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal Maritime Transport & Shipping...  2013
  2  Analysis of Compensation Management System for Seafarers in Ship Management Companies: An Application of Turkish Ship Management Companies Maritime Transport & Shipping...  2013
  3  Performance Appraisal Criteria in Shipping Industry The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  4  Gemi Kaptanlarının Profil Verleri Üzerine Sayısal Bir Analiz Gemi Kaptanlarının Profil Verileri Üzerine Sayısal Bir Analiz...  2007
  5  Aktif Eğitimde Öğrencilerin Öğrenme Ortamına Uyumlarının Araştırması: Denizcilik Eğitiminde Bir Uygulama 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirler Kitabı...  2004
  6  How do Cadets Feel About PBL PBL in MET WORKSHOP PROCEEDINGS PROBLEM BASED LEARNING IN MARITIME EDUCATION AND TRAINING...  2003
  7  An Analytical Approach Towards Traffic Safety Around Ports and a Case Study on Port of İzmir Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesinde LOA 400 m. Konteyner Gemisi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 7/2017
  2  Mersin Limanı Faz 2 Genişleme Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2017 - 5/2017
  3  1915 Çanakkale Köprüsü Navigasyon Çalışması...  8/2017 - 8/2017
  4  The Marine Traffic Analysis of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  8/2017 - 9/2017
  5  UN RO-RO Pendik Limani ve Komsu Kiyi Tesisi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2017 - 10/2017
  6  Yeniyurt (Yurt Gaz) Tanker Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  7  The Mooring Pattern Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 10/2017
  8  İsdemir Limanı 7 Numaralı Rıhtım Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2017 - 8/2017
  9  1915 Çanakkale Köprüsü İçin Deniz Trafiği Analizi...  8/2017 - 8/2017
  10  The Navigation Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 9/2017
  11  The 6 DoF Ship Motion Study of BOTAŞ Dörtyol LNG Terminal...  7/2017 - 9/2017
  12  The Navigation Study of Turkmenbasi International Seaport Project...  11/2016 - 3/2017
  13  Opet Marmara Terminali Bunker Barç Yanaşma Yeri Geliştirme Projesi...  11/2016 - 12/2016
  14  Antalya Kruvaziyer Limanı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2016 - 11/2016
  15  The Navigation Study of Etki LNG Terminal...  9/2016 - 10/2016
  16  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  17  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Doğu Kargo Limanı Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2016 - 2/2016
  18  LimakPort İskenderun Limanı İçin LOA 366m. Konteyner Gemisinin 2 x 60 BP Römorkör Destekli ve İlave Babalar İle Bağlama Modeli ve Analizi Projesi...  1/2016 - 2/2016
  19  Aliağa/Tüpraş Terminali 209 Numaralı Yanaşma Yeri Tasarımı ve 207 Numaralı Yanaşma Yerinin Geliştirilme Projesi...  1/2016 - 2/2016
  20  Aliağa/Tüpraş Terminali 202 Numaralı Yanaşma Yeri İçin Tasarım Gemısı Analizi...  1/2016 - 4/2016
  21  The 6 DoF Ship Motion Study of Etki LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  22  The Mooring Pattern Study of ETKİ LNG Terminal...  8/2016 - 10/2016
  23  Petkim 160.000 DWT Sıvı ve Kuru Yük İskelesi Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2016 - 5/2016
  24  Çolakoğlu Metalürji Bandırma Sanayi Geliştirme Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  3/2016 - 5/2016
  25  Aliağa/Tüpraş Terminali 203 Numaralı Yanaşma Yeri Modellemesi...  4/2015 - 6/2015
  26  LimakPort İskenderun LOA 366m. Konterner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2016
  27  LimakPort İskenderun LOA 366 M Konteyner Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi...  11/2015 - 12/2015
  28  LimakPort İskenderun Terminali İçin LOA 366 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  29  Rize Limanı Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2015 - 1/2015
  30  Petkim Konteyner Terminali İçin LOA 400 m. Konteyner Gemisinin Manevra Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi...  11/2015 - 12/2015
  31  Petkim 160.000 DWT?luk Dökme Yük Gemisi Terminali Projesinin Gemi Manevra Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  3/2015 - 3/2015
  32  Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2014 - 8/2014
  33  Tüpraş İzmit Rafinerisi ?B? Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  1/2014 - 2/2014
  34  Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2014 - 12/2014
  35  Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  36  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2014 - 12/2014
  37  Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu...  12/2014 - 1/2015
  38  BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Yükleme İskelesine Emniyetle Yanaşabilecek Olan Tankerlerin Min DWT'nin Belirlenmesi...  4/2014 - 5/2014
  39  Antalya Limanı Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi...  11/2013 - 12/2013
  40  LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2013 - 9/2013
  41  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  3/2013 - 6/2013
  42  Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2013 - 7/2013
  43  AYGAZ LNG Terminali Tasarım Notları...  7/2013 - 8/2013
  44  Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu...  5/2013 - 11/2014
  45  Liman Modelleme Simülatörü...  2/2013 - 2/2015
  46  Çanakkale Kepez Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2013 - 1/2014
  47  AYGAZ DOĞALGAZ LNG Terminali Kuruluş Yeri Seçimi İçin Ön Çalışma...  4/2013 - 6/2013
  48  Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  7/2013 - 8/2013
  49  Arkas Denizcilik ve Nakliyatı A.Ş. tarafından Marmara Denizi içerisinde işletilmekte olan tankerlerde, seyir emniyeti açısından inceleme ve araştırma...  9/2013 - 10/2013
  50  Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi - II -...  8/2013 - 9/2013
  51  Ambarlı Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  2/2013 - 5/2013
  52  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesinin Ambarlı-Pendik arası Doğalgaz Boru Hattına potansiyel etkilerinin analizi...  5/2013 - 6/2013
  53  OMV Petrol Ofisi Yeni Projesi İle Petkim Konteyner Terminali Projesinin Seyir Emniyeti Açısından Etkileşiminin Değerlendirilmesi...  9/2013 - 10/2013
  54  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( E ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 11/2013
  55  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rapor...  9/2012 - 7/2013
  56  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 7/2013
  57  Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  11/2012 - 2/2013
  58  Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  11/2012 - 1/2013
  59  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Design Ship at Petkim Container Terminal...  10/2012 - 1/2013
  60  Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi...  10/2012 - 11/2012
  61  Ship Maneuver Risk Assessment Report for The Petkim Container Terminal Project...  10/2012 - 12/2012
  62  MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı ve Güçlerinin Belirlenmesi Raporu...  2/2012 - 2/2012
  63  İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  6/2012 - 8/2012
  64  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  65  Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2012 - 10/2012
  66  Samsun Akaryakıt Stoklama Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi...  6/2012 - 8/2012
  67  Gemport Gemlik Limanı ile BP Gemlik Tesisleri Arasındaki İhtilaf...  8/2012 - 8/2012
  68  Socar Power Termik Santral İskelesi ( B ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 11/2012
  69  Socar Power Termik Santral İskelesi ( A ) Projesi İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2012 - 10/2012
  70  OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2011 - 2/2012
  71  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Rap...  4/2011 - 6/2011
  72  Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II -...  8/2011 - 8/2011
  73  Batıçim İskelesi Büyütme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2011 - 3/2011
  74  BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi...  4/2011 - 7/2011
  75  Nemport Konteyner Terminali Geliştirme Projesi...  1/2011 - 2/2011
  76  Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  4/2011 - 5/2011
  77  Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Özel Güvenlik Bölgesi Çalışması...  5/2011 - 6/2011
  78  The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 7/2011
  79  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 9/2011
  80  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal I...  3/2011 - 7/2011
  81  The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Termina...  3/2011 - 9/2011
  82  Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu...  8/2011 - 8/2011
  83  Yalıkavak Yat Limanı Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  10/2011 - 11/2011
  84  Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  5/2011 - 6/2012
  85  The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal...  3/2011 - 3/2012
  86  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II...  10/2010 - 12/2010
  87  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasina Yapilacak İlave Dolgu ve Romorkör Barınağı İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu II...  2/2010 - 3/2010
  88  İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  1/2010 - 2/2010
  89  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi Güncelleme alışması...  2/2010 - 8/2010
  90  Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  8/2010 - 9/2010
  91  Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  9/2010 - 10/2010
  92  Ditaş Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  7/2010 - 12/2010
  93  Nemrut Körfezi Sezar Terminali İçin Kıyı Tesisi Geliştirme Projesi Meral Celep Yüksek Şehir Plancısı Kıyı Tesisleri Planlama Danışmanlığı...  11/2010 - 12/2010
  94  Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  12/2010 - 1/2011
  95  IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu...  2/2010 - 3/2011
  96  Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu...  7/2009 - 10/2009
  97  IDÇ ve Ege Gubre İskeleleri Arasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu...  4/2009 - 5/2009
  98  UZMAR ACİL MÜDAHALE TEŞKİLATI PROJESI...  7/2008 - 7/2011
  99  A.B. Gemes Projesi...  10/2008 - 10/2009
  100  Botaş-Ceyhan Terminalinde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi...  6/2008 - 8/2008
  101  Gemport Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi...  1/2008 - 8/2008
  102  NEMRUT KÖRFEZİNDE YENİ İNŞAA EDİLECEK İSKELE YÖNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2007 - 2/2007
  103  Güllük Gemi Yanaşma İskelesinin Seyir Can ve Çevre Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi Projesi...  1/2006 - 1/2006
  104  UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması...  2/2006 - 2/2007
  105  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine ve Güverte Bölümünün AB ve IMO Standartlarına Uygun Teknik Ekipman Gereksinimlerinin Karşılanması Projesi, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, DPT ve AB Genel Sekreterliği...  1/2003 - 12/2005
 • NO AD YIL
  1  En İyi Bildiri Ödülü...  2015
 • NO Görev
  1 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2017-Devam ediyor
  2 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mayıs 2017-Devam ediyor
  3 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Eylül 2016- Kasım 2016
  4 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Nisan 2016- Temmuz 2016
  5 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015-Devam ediyor
  6 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2014- Kasım 2016
  7 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Temmuz 2014- Kasım 2016
  8 Denizcilik Fakültesi Seyir Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2014- Kasım 2016
  9 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2013- Nisan 2016
  10 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2013- Nisan 2013
  11 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  12 Denizcilik Fakültesi Seyir Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  13 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Nisan 2010- Nisan 2011
  14 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Nisan 2010- Nisan 2011
  15 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2010- Nisan 2013
  16 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2009- Nisan 2010
  17 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 2007- Kasım 2009
  18 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Gemi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2005- Aralık 2008
  19 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 2004- Haziran 2007
  20 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Eylül 2001- Haziran 2004