Tr

Professor Doctor DURMUŞ ALİ DEVECİ MARITIME FACULTY DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT IN MARINE TRANSPORTATION

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz İşletmeleri Yönetimi  1993
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik  1996
  PhD (Doctorate)  İstanbul University Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı  2002
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2002
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Pazarlama  2009
  Full Professor  Dokuz Eylül University Denizcilik Fakültesi  2014
 • NO NAME YEAR
  1  Information Sources Used By Charterers to Select Shipowners...  2021
  2  Deniz Turizminde Müşteri Katılımının Öncülleri ve Sonuçları...  2020
  3  A Value Chain Analysis of a Seaport from the Perspective of Industry 4.0...  2020
  4  An Analysis of Service Failures and Recovery Strategies in the Third Party Logistics Service Industr...  2020
  5  OPTİMAL SÜRDÜRÜLEBİLİR ROTA TESPİTİ İÇİN GEREKLİ GÖSTERGELERİN BİR ÇOK KRİTERLİ KA...  2020
  6  Freight Transport Mode Choice with Stated Preference Method: A Systematic Literature Review...  2019
  7  Literature Review on Sustainability in Multimodal Transportation...  2019
  8  Türkiye'de Denizcilik Eğitimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi...  2019
  9  Drivers of and barriers against market orientation: a study of Turkish container ports...  2019
  10  Container Port Selection in Contestable Hinterlands...  2016
  11  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey...  2016
  12  Integration of Maritime Transportation to Supply Chains: A Literature Review and Suggestions for Fur...  2016
  13  Supply Chain Integration of Container Terminals Located in Aegean Region of Turkey...  2016
  14  Öğrencilerin Staj Programları ile İşe Alım Süreci: Denizcilik Sektöründe "Rotamız Arkas Pr...  2016
  15  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını...  2015
  16  Typologies of Freight Forwarding Service Failures and Recovery Strategies...  2015
  17  Konteyner Taşımacılığı Liman/Terminal Hizmetlerinde Tarifeli Gemi Acentelerinin Rolü, Fonksiy...  2015
  18  Perceptions of Female and Male University Students on Sustainable Maritime Development Concept: A Ca...  2015
  19  Türkiye'de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Eğitimi...  2014
  20  Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Gemi Kiralama (Çarter) Hizmetlerine Özgü Bir Endüstriyel ...  2013
  21  İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler...  2013
  22  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  23  Türkiye'de Çoklu Taşımacılığın Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Bir Model Önerisi...  2010
  24  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  25  Perceptions of the Maritime Business Students on Project Based Learning...  2007
  26  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması II...  1998
  27  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması I...  1998
 • NO NAME DATE
  1  Deniz Turizminde Müşteri Katılımının Öncülleri ve Sonuçları: Bir Literatür Çalışması... 28/02/2020 - 29/02/2020
  2  Kalite Yönetim Sisteminin Denizcilik Eğitiminde Uygulanması: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcili... 26/12/2019 - 27/12/2019
  3  Sürdürülebilir Çoklu Taşıma Göstergelerinin Belirlenmesi... 08/11/2019 - 08/11/2019
  4  Sytematic Literature Review for Measuring Sustainable Transport... 01/12/2016 - 02/12/2016
  5  How Good are the Container Terminals at Digital Marketing Channels: An Exploratory Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  6  The Use of Information Sources in Chartering of Ships by Charterers... 01/12/2016 - 02/12/2016
  7  New Opportunities for 3PL Companies in Social Media... 01/12/2016 - 02/12/2016
  8  A Research on Container Port Competition and Port Selection in Contestable Hinterlands... 23/08/2016 - 26/08/2016
  9  Türkiye Limanlarından Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller... 05/11/2015 - 06/11/2015
  10  Service Quality Dimensions in Container Shipping: An Application on the Freight Forwarders in Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  11  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  12  Evaluating Container Terminal Supply Chain Integration from Users Perspective... 24/06/2015 - 27/06/2015
  13  Türkiye-Avrupa Ulaştırma Koridorunda Çoklu Taşımacılık Maliyetleri ve Taşıma Türü Seçim... 27/05/2015 - 29/05/2015
  14  Evaluation of the Carrier Selection Criteria and Multi-Criteria Decision Making Methods from the Log... 30/10/2014 - 31/10/2014
  15  İntermodal (Kombine) Taşımacılıkta Limanlar Ve Aliağa Bölgesi Limanları İçin Bir Değerlen... 23/10/2014 - 24/10/2014
  16  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını... 18/06/2014 - 22/06/2014
  17  Tarihsel Açıdan Türkiye'de Gemi Acenteliği... 30/04/2014 - 30/04/2014
  18  Female and Male Students' Perceptions on Sustainable Maritime Development Concept: A Case Study from... 31/03/2014 - 01/04/2014
  19  Bir Lojistik Üs Olarak Tekirdağ Bölgesinin Havayolu Ulaştırması Yönlü Değerlendirilmesi: Ç... 29/11/2013 - 30/11/2013
  20  Limanlar ve Lojistik Entegrasyon... 09/11/2013 - 09/11/2013
  21  Legal Aspects of Intermodal Transport Security: The Case of Turkey... 08/11/2012 - 09/11/2012
  22  Intermodal Transport-Orientation of Ports: A Focus Group Study... 21/05/2012 - 22/05/2012
  23  Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Üzerine Bir... 10/05/2012 - 12/05/2012
  24  Promotion of Intermodal Transport as a Transportation Policy: A Model Proposed to Promote Prospects... 22/06/2011 - 24/06/2011
  25  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  26  Developments in Intercultural Competence: Dokuz Eylul University/Maine Maritime Academy Joint Degree... 13/03/2011 - 15/03/2011
  27  The Analysis of Multimodal Transport Alternatives between Turkey and Germany:A Case Study on the Foo... 04/11/2010 - 05/11/2011
  28  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 19/01/2009 - 21/01/2009
  29  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  30  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 14/01/2008 - 16/01/2008
  31  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  32  Bütünleşik (Çoklu) Taşımacılık Hizmetleri Sektörünün Dağıtım Kanalında Rekabet Ve Ça... 18/10/2007 - 20/10/2007
  33  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  34  Legal Aspects of Multimodal Transport: Liabilities of Carriers in Turkish Law... 23/09/2006 - 26/09/2006
  35  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  36  Ege Bölgesi'nde Uluslararası Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Seçim Ölçütlerinin Analizi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  37  The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors... 16/06/2005 - 19/06/2005
  38  Konteyner Limanlarındaki Gelişme ve Değişmeleri Etkileyen Faktörler... 05/05/2005 - 07/05/2005
  39  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  40  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  41  Müşteri Yönlülük Aracı Olarak Akış Şeması Tekniğinin Kullanılması: Feribot Acenteleri i... 15/05/1998 - 15/05/1998
 • NO NAME YEAR
  1  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Ya...  2014
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  3  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  5  Entering International Markets: Logistics and Distribution Channel Approach...  2009
  6  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Designing and Managing Marketing Channels, and Wholesaling, Retailing, and Logistics Management Marketing Management...  2019
  2  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Beceri ve Yetkinlikleri Üzerine Bir İnceleme Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları...  2015
  3  Intermodal Transport Based Supply Chain Developments in Turkish Automotive Supply Chain: The Case of Ford Otosan Supply Chain Design and Management for Emerging Markets - Learning from Countries and Regions...  2015
  4  Gemi Acenteleri ve Forvarder İşletmeleri: İşlevler ve Hizmetler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Gemi İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  6  Ünite 4: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Uluslararası Pazarlama...  2013
  7  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  8  Ünite 7: Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Uluslararası Pazarlama...  2013
  9  Unite 12: Uluslararası Pazarlamada Lojistik Uluslararası Pazarlama...  2013
  10  Multimodal Transport of Bulk Cargoes: A Case Study on Fertilizer Shipments from Serbia to Turkey Challenges of Global Economy...  2013
  11  Intermodal Transport Orientation of Ports: A Focus Group Study Challenges of Global Economy...  2013
  12  Deniz Ulaştırması: İşletmeler ve İşlevler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  13  Çoklu Taşımayı Düzenleyen Güncel Bir Norm Olarak Roterdam Kuralları: Çoklu Taşımayı Üstlenen İşleticiye Atfedilen Sorumluluklar Lojistikte Güncel Konular...  2013
  14  Çoklu Taşımacılık Sistemi Açısından Türkiye'de Ulaştırma Alanındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Lojistikte Güncel Konular...  2013
  15  Ünite 6: Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Uluslararası Pazarlama...  2013
  16  Value-Based Differentiation in Third Party Logistics: Core Differentiators for Third Party Logistics Service Providers The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  17  Liner Agents and Container Port Service Quality Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
 • NO NAME DATE
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  2  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  3  Dutch-Turkish Knowledge Exchange in the Field of Logistics and Intermodal Transport...  1/2010 - 12/2013
  4  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  5  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  7  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
 • NO Responsibility
  1 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2020-Continues
  2 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2020-Continues
  3 Maritime Faculty , Deputy Dean, August 2020-Continues
  4 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2020-Continues
  5 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2020-Continues
  6 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, February 2020-Continues
  7 DEÜ Rectorate Kalite Komisyonu Member, December 2019-Continues
  8 DEÜ Rectorate Strateji Geliştirme Kurulu Member, April 2019-Continues
  9 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Director of Department, August 2017- August 2020
  10 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, August 2017- August 2020
  11 Maritime Faculty , Dean, August 2017- August 2020
  12 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2017- August 2020
  13 Maritime Faculty , Head of The Faculty Council, August 2017- August 2020
  14 Graduate School of Social Sciences , Member of The Institute Council, February 2017- February 2020
  15 Maritime Faculty , Vice Dean, September 2016- August 2017
  16 Maritime Faculty , Vice Dean, April 2016- July 2016
  17 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2015- November 2018
  18 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2015- April 2018
  19 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2014- August 2017
  20 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- July 2017
  21 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, July 2014- July 2017
  22 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, May 2013- July 2014
  23 Maritime Faculty , Vice Dean, May 2013- April 2016
  24 Ulaştirma Emniyeti Ve Kaza İnceleme Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, November 2012- November 2015
  25 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Director of Science Branch, October 2012- October 2015
  26 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2012- April 2015
  27 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2011- August 2014
  28 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  29 Maritime Faculty , Member of The Faculty Council, April 2010- April 2013
  30 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, October 2009- August 2011
  31 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, October 2009- April 2012
  32 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration Management In Marine Transportation , Director of Science Branch, April 2009- October 2009
  33 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2008- October 2009
  34 Graduate School of Natural and Applied Sciences Logistics Enginnering , Vice Director of Science Branch, August 2007- September 2009
  35 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2005- August 2008
  36 Maritime Faculty Department of Maritime Business Administration , Vice Director of Department, August 2002- August 2005