En

PROF.DR. DURMUŞ ALİ DEVECİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İNG) DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz İşletmeleri Yönetimi  1993
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik  1996
  Doktora  İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Pazarlama  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Information Sources Used By Charterers to Select Shipowners...  2020
  2  OPTİMAL SÜRDÜRÜLEBİLİR ROTA TESPİTİ İÇİN GEREKLİ GÖSTERGELERİN BİR ÇOK KRİTERLİ KA...  2020
  3  An Analysis of Service Failures and Recovery Strategies in the Third Party Logistics Service Industr...  2020
  4  A Value Chain Analysis of a Seaport from the Perspective of Industry 4.0...  2020
  5  Freight Transport Mode Choice with Stated Preference Method: A Systematic Literature Review...  2019
  6  Literature Review on Sustainability in Multimodal Transportation...  2019
  7  Türkiye'de Denizcilik Eğitimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi...  2019
  8  Drivers of and barriers against market orientation: a study of Turkish container ports...  2019
  9  Container Port Selection in Contestable Hinterlands...  2016
  10  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey...  2016
  11  Integration of Maritime Transportation to Supply Chains: A Literature Review and Suggestions for Fur...  2016
  12  Supply Chain Integration of Container Terminals Located in Aegean Region of Turkey...  2016
  13  Öğrencilerin Staj Programları ile İşe Alım Süreci: Denizcilik Sektöründe "Rotamız Arkas Pr...  2016
  14  Typologies of Freight Forwarding Service Failures and Recovery Strategies...  2015
  15  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını...  2015
  16  Konteyner Taşımacılığı Liman/Terminal Hizmetlerinde Tarifeli Gemi Acentelerinin Rolü, Fonksiy...  2015
  17  Perceptions of Female and Male University Students on Sustainable Maritime Development Concept: A Ca...  2015
  18  Türkiye'de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Eğitimi...  2014
  19  Endüstriyel Satın Alma Davranışı: Gemi Kiralama (Çarter) Hizmetlerine Özgü Bir Endüstriyel ...  2013
  20  İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler...  2013
  21  A Miscellaneous Adoption of Problem-Based, Task-Based, and Project-Based Learning in Higher Maritime...  2012
  22  Türkiye'de Çoklu Taşımacılığın Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Bir Model Önerisi...  2010
  23  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  24  Perceptions of the Maritime Business Students on Project Based Learning...  2007
  25  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması II...  1998
  26  Konteyner Taşımacılığındaki Gelişmelere Uygun Konteyner Terminal Planlaması I...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Kalite Yönetim Sisteminin Denizcilik Eğitiminde Uygulanması: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcili... 26/12/2019 - 27/12/2019
  2  Sürdürülebilir Çoklu Taşıma Göstergelerinin Belirlenmesi... 08/11/2019 - 08/11/2019
  3  The Use of Information Sources in Chartering of Ships by Charterers... 01/12/2016 - 02/12/2016
  4  New Opportunities for 3PL Companies in Social Media... 01/12/2016 - 02/12/2016
  5  Sytematic Literature Review for Measuring Sustainable Transport... 01/12/2016 - 02/12/2016
  6  How Good are the Container Terminals at Digital Marketing Channels: An Exploratory Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  7  A Research on Container Port Competition and Port Selection in Contestable Hinterlands... 23/08/2016 - 26/08/2016
  8  Türkiye Limanlarından Pazar Yönlülük: İtici Güçler ve Engeller... 05/11/2015 - 06/11/2015
  9  New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  10  Service Quality Dimensions in Container Shipping: An Application on the Freight Forwarders in Turkey... 22/10/2015 - 23/10/2015
  11  Evaluating Container Terminal Supply Chain Integration from Users Perspective... 24/06/2015 - 27/06/2015
  12  Türkiye-Avrupa Ulaştırma Koridorunda Çoklu Taşımacılık Maliyetleri ve Taşıma Türü Seçim... 27/05/2015 - 29/05/2015
  13  Evaluation of the Carrier Selection Criteria and Multi-Criteria Decision Making Methods from the Log... 30/10/2014 - 31/10/2014
  14  İntermodal (Kombine) Taşımacılıkta Limanlar Ve Aliağa Bölgesi Limanları İçin Bir Değerlen... 23/10/2014 - 24/10/2014
  15  Lojistik Hizmet Sağlayıcı İşletmelerin Pazarlama Performansı Üzerine Ağ Organizasyonlarını... 18/06/2014 - 22/06/2014
  16  Tarihsel Açıdan Türkiye'de Gemi Acenteliği... 30/04/2014 - 30/04/2014
  17  Female and Male Students' Perceptions on Sustainable Maritime Development Concept: A Case Study from... 31/03/2014 - 01/04/2014
  18  Bir Lojistik Üs Olarak Tekirdağ Bölgesinin Havayolu Ulaştırması Yönlü Değerlendirilmesi: Ç... 29/11/2013 - 30/11/2013
  19  Limanlar ve Lojistik Entegrasyon... 09/11/2013 - 09/11/2013
  20  Legal Aspects of Intermodal Transport Security: The Case of Turkey... 08/11/2012 - 09/11/2012
  21  Intermodal Transport-Orientation of Ports: A Focus Group Study... 21/05/2012 - 22/05/2012
  22  Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Üzerine Bir... 10/05/2012 - 12/05/2012
  23  Promotion of Intermodal Transport as a Transportation Policy: A Model Proposed to Promote Prospects... 22/06/2011 - 24/06/2011
  24  A Pioneering Endeavour Towards Effective Higher Maritime Education: Problem Based Learning at Dokuz ... 27/05/2011 - 29/05/2011
  25  Developments in Intercultural Competence: Dokuz Eylul University/Maine Maritime Academy Joint Degree... 13/03/2011 - 15/03/2011
  26  The Analysis of Multimodal Transport Alternatives between Turkey and Germany:A Case Study on the Foo... 04/11/2010 - 05/11/2011
  27  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 19/01/2009 - 21/01/2009
  28  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  29  Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors... 14/01/2008 - 16/01/2008
  30  SMBM's Problem Based Learning System in Undergaduate Programmes... 14/01/2008 - 16/01/2008
  31  Bütünleşik (Çoklu) Taşımacılık Hizmetleri Sektörünün Dağıtım Kanalında Rekabet Ve Ça... 18/10/2007 - 20/10/2007
  32  Evaluation of the Impacts of Task Based Learning and Project Based Learning Applications on Senior M... 03/10/2006 - 06/10/2006
  33  Legal Aspects of Multimodal Transport: Liabilities of Carriers in Turkish Law... 23/09/2006 - 26/09/2006
  34  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  35  Ege Bölgesi'nde Uluslararası Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Seçim Ölçütlerinin Analizi... 16/11/2005 - 19/11/2005
  36  The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors... 16/06/2005 - 19/06/2005
  37  Konteyner Limanlarındaki Gelişme ve Değişmeleri Etkileyen Faktörler... 05/05/2005 - 07/05/2005
  38  Problem Based Learning in Maritime Education: How to Design Curriculums... 04/07/2004 - 08/07/2004
  39  Problem Based Learning in Maritime Education: Analysis of the Students' Perceptions... 03/09/2003 - 05/09/2003
  40  Müşteri Yönlülük Aracı Olarak Akış Şeması Tekniğinin Kullanılması: Feribot Acenteleri i... 15/05/1998 - 15/05/1998
 • NO AD YIL
  1  İthalat ve İhracat Sürecinde Limanlarda Sağlanan Lojistik Hizmetlerin ve İlgili Masrafların Ya...  2014
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu 2013...  2013
  3  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  4  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
  5  Entering International Markets: Logistics and Distribution Channel Approach...  2009
  6  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Designing and Managing Marketing Channels, and Wholesaling, Retailing, and Logistics Management Marketing Management...  2019
  2  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Beceri ve Yetkinlikleri Üzerine Bir İnceleme Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları...  2015
  3  Intermodal Transport Based Supply Chain Developments in Turkish Automotive Supply Chain: The Case of Ford Otosan Supply Chain Design and Management for Emerging Markets - Learning from Countries and Regions...  2015
  4  Gemi Acenteleri ve Forvarder İşletmeleri: İşlevler ve Hizmetler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  5  Gemi İşletme Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  6  Ünite 4: Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Uluslararası Pazarlama...  2013
  7  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  8  Ünite 7: Uluslararası Pazarlamada Fiyatlandırma Uluslararası Pazarlama...  2013
  9  Unite 12: Uluslararası Pazarlamada Lojistik Uluslararası Pazarlama...  2013
  10  Multimodal Transport of Bulk Cargoes: A Case Study on Fertilizer Shipments from Serbia to Turkey Challenges of Global Economy...  2013
  11  Intermodal Transport Orientation of Ports: A Focus Group Study Challenges of Global Economy...  2013
  12  Deniz Ulaştırması: İşletmeler ve İşlevler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi...  2013
  13  Çoklu Taşımayı Düzenleyen Güncel Bir Norm Olarak Roterdam Kuralları: Çoklu Taşımayı Üstlenen İşleticiye Atfedilen Sorumluluklar Lojistikte Güncel Konular...  2013
  14  Çoklu Taşımacılık Sistemi Açısından Türkiye'de Ulaştırma Alanındaki Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi Lojistikte Güncel Konular...  2013
  15  Ünite 6: Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Uluslararası Pazarlama...  2013
  16  Value-Based Differentiation in Third Party Logistics: Core Differentiators for Third Party Logistics Service Providers The Reality and Dilemmas of Globalisation...  2007
  17  Liner Agents and Container Port Service Quality Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey...  2001
 • NO AD TARIH
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
  2  Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  7/2016 - 9/2018
  3  Dutch-Turkish Knowledge Exchange in the Field of Logistics and Intermodal Transport...  1/2010 - 12/2013
  4  Turizm Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 7/2010
  5  Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması...  1/2009 - 9/2010
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Aktif Eğitimle Denizcilik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Etkinliğinin Arttırılması için Çok Kullanıcılı Veritabanı Yönetim Sistemi Projesi, 2004-2007...  1/2004 - 1/2007
  7  Çeşme Limanı İşletme Fizibilite Etüdü...  2/2000 - 5/2000
 • NO Görev
  1 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  2 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2020-Devam ediyor
  3 Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2020-Devam ediyor
  4 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  5 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2020-Devam ediyor
  6 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2020-Devam ediyor
  7 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  8 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  9 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  10 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  11 Denizcilik Fakültesi Dekanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  12 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  13 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Ağustos 2020
  14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2017- Şubat 2020
  15 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Eylül 2016- Ağustos 2017
  16 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Vekili, Nisan 2016- Temmuz 2016
  17 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  18 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2015- Nisan 2018
  19 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  20 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  21 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  22 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mayıs 2013- Temmuz 2014
  23 Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2013- Nisan 2016
  24 Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2012- Kasım 2015
  25 Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  26 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2012- Nisan 2015
  27 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  28 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2010- Nisan 2013
  29 Denizcilik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2010- Nisan 2013
  30 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2009- Ağustos 2011
  31 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2009- Nisan 2012
  32 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2009- Ekim 2009
  33 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Ekim 2009
  34 Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Ağustos 2007- Eylül 2009
  35 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2005- Ağustos 2008
  36 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2002- Ağustos 2005