Academic Staff - Personal Page
Tr

Professor Doctor COŞKUN SARI (Retirement Date : 02/05/2024 ) FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF GEOPHYSICAL ENGINEERING YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Education/Academic Info
  Undergraduate Degree  Ege University Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dalı  1980
  Master's Degree  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Jeofizik) Anabilim Dalı  1984
  PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül University Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1991
  Assistant Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  1993
  Associate Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1996
  Full Professor  Dokuz Eylül University Mühendislik Fakültesi  2004
 • NO NAME YEAR
  1  Paleoseismological features and tectonic setting of the Fethiye-Burdur Fault Zone (SW Turkey)...  2023
  2  Gravite Anomalilerinden Gömülü Yapı Derinliğinin Belirlemesi için Bir Yaklaşım...  2023
  3  Doğal Potansiyel Verilerinin İkinci Ve Dördüncü Mertebeden Türev Analizi Kullanilarak Değerle...  2022
  4  Depth Determination From Gravity Data Using Radial Amplitude Spectrum: The Dikili (İzmir) Geotherma...  2022
  5  Interpretation of magnetic data using boundary analysis and inversion techniques: a case study from ...  2021
  6  Determination of Liquefaction Resistance and Allowable Bearing Capacity of Soils Based on VS (Shear ...  2020
  7  Evaluation of SP anomalies caused by two dimensional sheet like structures with different inversion ...  2020
  8  Structure of the Büyük Menderes graben systems from gravity anomalies...  2019
  9  Interpretation of Magnetic Anomalies in Salihli (Turkey) Geothermal Area Using 3-D Inversion and Edg...  2017
  10  CSAMT investigations of the Caferbeyli (Manisa/Turkey) geothermal area...  2015
  11  Geophysical investigation of the hematite zones in Koçarlı-Demirtepe (Aydın/Turkey)...  2013
  12  Inversion of multi-channel surface wave data using a sequential hybrid approach...  2012
  13  Performance of the finite element method for regional-residual separation on gravity method...  2010
  14  Agora (Magnesia/Aydın) manyetik verilerinin kenar belirleme işleçleri ve 3-boyutlu ters çözüml...  2010
  15  Çok-kanallı yüzey dalgası analizi kullanılarak yüzeye-yakın yapıların araştırılması...  2008
  16  Sediment Thickness of the Western Anatolian Graben Structures Determined by 2-D and 3-D Analysis usi...  2006
  17  Gravity Anomalies of the Cyprus Arc and their Tectonic Impilactions...  2005
  18  Application of the Finite Element Method to Gravity Data. Case Study: Western Turkey...  2005
  19  A Fortran 77 computer code for damped least-squares inversion of Slingram electromagnetic anomalies ...  2004
  20  Metalik Maden Atığı Taşıyan Gömülü Boru Hattının Özdirenç Yöntemiyle Araştırılması...  2003
  21  Numerical Modeling of the Conductive Heat Transfer in Western Anatolia...  2003
  22  Analysis of Gravity Anomalies with Hyperbolic Density Contrast: An Application to the Gravity Data o...  2002
  23  Seferihisar Jeotermal Alanında Doğal Gerilim (SP) ve Gravite Çalışmaları...  1999
  24  The Magnetic Susceptibility anomalies deduced from inversion of Magsat data over Turkey...  1998
  25  Prizmatik Yapıların Manyetik Ters Çözümü ve Marmara Denizi Verilerinin Yorumu...  1998
  26  Yeraltı Taban Topoğrafyasının İki Boyutlu Gravite-Manyetik Ters Çözüm Yöntemiyle Saptanmas...  1997
  27  Structure of the Sea of Marmara Basin within the North Anatolian Fault Zone...  1995
  28  Saroz Körfezi Bölgesinin Tektoniği ve Yapısı...  1995
 • NO NAME DATE
  1  ?Ground Radar Applications in Mapping the Underground Root System of Street Trees and Forest Enginee... 20/05/2023 - 23/05/2023
  2  Boksit ve Zımpara Taşı (Korund) Araştırmalarında Yer Elektrik Yöntemler... 16/05/2022 - 18/05/2022
  3  Interpretation of Magnetic Data Using Radial Amplitude Spectrum Analysis: A Case from Gölcük/Ispar... 07/10/2019 - 11/10/2019
  4  CRISIS Programı Kullanılarak İzmir İli Urla-Çeşme-Karaburun Çevresi Sismik Tehlike Analizi... 25/09/2019 - 27/09/2019
  5  Depth Estimation from Gravity Data Using Radial Amplitude Spectrum Method: Application on Dikili (İ... 18/09/2019 - 22/09/2019
  6  Investigation of Geothermal Potential of Balıkesir-Sındırgı-Düvertepe Area with Magnetotelluric... 18/09/2019 - 22/09/2019
  7  A Possible Volcanic Hazard of the Gölcük Volcano (Isparta), SW Turkey... 04/09/2019 - 09/09/2019
  8  DOĞAL POTANSİYEL VERİLERİNİN TÜREV TABANLI YÖNTEMLERLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGEN... 30/05/2018 - 02/06/2018
  9  DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHIN THE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKE... 07/05/2018 - 11/05/2018
  10  INTERPRETATION OF MAGNETIC DATA USING BOUNDARY ANALYSIS AND 2D INVERSION TECHNIQUES: A CASE STUDY FR... 07/05/2018 - 11/05/2018
  11  Combined Geophysical Surveys For A Thermal Power Plant Site: A Case Study In Yumurtalik-Adana Field... 05/11/2017 - 09/11/2017
  12  The Geothermal Potential of Bergama-Dikili Region and Evaluation of The Gravity Data... 05/11/2017 - 09/11/2017
  13  Bergama-Dikili Bölgesinin Gravite Verilerinin Değerlendirilmesi ve Jeotermal Potansiyeli... 10/05/2017 - 12/05/2017
  14  Geo-electrical Investigations of the Kurşunlu/Salihli Geothermal System in Turkey... 03/11/2016 - 05/11/2016
  15  Geophysical Investigation of Gülbahçe Fault Using VLF-R Method... 03/11/2016 - 05/11/2016
  16  Electrical Resistivity Investigations of the Kursunlu (Manisa/Turkey) Geothermal Area... 18/04/2016 - 22/04/2016
  17  GPR Investigations in the Port of Erythrai (Izmir) Archaeological Site... 18/04/2016 - 22/04/2016
  18  Determination of Buildings Period and Vulnerability Index using Microtremor Measurements... 04/10/2015 - 08/10/2015
  19  Investigation of Roadside Pollution Related to Traffic Density by Using Mangnetic Susceptibility Met... 04/10/2015 - 08/10/2015
  20  Determination of Heavy Metal Contamination in Aliağa-İzmir Industrial Region with Magnetic Suscept... 04/10/2015 - 08/10/2015
  21  Depth Determination of Simple Shaped Bodies from Gravity and Magnetic Anomalies by using Walsh Trans... 04/10/2015 - 08/10/2015
  22  A Novel Algorithm For Boundary Analysis... 13/07/2015 - 16/07/2015
  23  Mikrotremor Yöntemi Kullanılarak Bornova'nın Zemin Özelliklerinin Araştırılması... 05/06/2015 - 07/06/2015
  24  Mikrotremor Verilerinin Güvenilirliğinin Saptanması: Ege Üniversitesi Kampüsü Örneği (Bornov... 05/06/2015 - 07/06/2015
  25  Buca (İzmir) İlçesinde Uygulanan Mikrotremor Ölçümleri ve Dinamik Davranış Özellikleri, 8. ... 11/05/2015 - 15/05/2015
  26  Building vulnerability and seismic risk assessment for Izmir, Turkey... 24/08/2014 - 29/08/2014
  27  Simulated ground motions with site effects potential evaluated through transfer functions and H/V me... 24/08/2014 - 29/08/2014
  28  Magnesia Kent Surlarının Elektrik Özdirenç Tomografi Yöntemiyle Araştırılması... 25/11/2013 - 27/11/2013
  29  Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity da... 01/10/2012 - 05/10/2012
  30  Determination of liquefaction resistance and allowable bearing capacity of soils based on VS (Shear ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  31  TUZLA (SEFERİHİSAR) JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN MANYETİK ÇALIŞMALAR... 14/09/2011 - 16/09/2011
  32  ÇOK-KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİNİN YÜZEYE-YAKIN YAPILARA UYGULANABİLİRLİĞİ... 14/10/2008 - 17/10/2008
  33  MANYETİK VERİLERDEN JEOLOJİK YAPI DERİNLİKLERİNİN SAPTANMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM... 14/10/2008 - 17/10/2008
  34  AKHİSAR YÖRESİNDEKİ YER ALTI YAPISININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ... 14/10/2008 - 17/10/2008
  35  OPTİMUM ALAN PARAMETRELERİ İLE ÇOK KANALLI YÜZEY DALGA (MASW) ANALİZİ... 30/04/2008 - 02/05/2008
  36  PARAMETRİK İLİŞKİLER KULLANILARAK MANYETİK VERİLERDEN YAPI BİÇİM FAKTÖRÜ VE DERİNLİĞ... 14/11/2007 - 16/11/2007
  37  Sismik Kesitlerde Süreksizliklerin Ayrımı ve Görüntülenmesi... 14/11/2007 - 16/11/2007
  38  SALİHLİ JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALAR... 27/11/2006 - 30/11/2006
  39  SİSMİK KIRILMA TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE ARKEOLOJİK YAPI KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI: MAGNESIA AN... 14/11/2006 - 17/11/2006
  40  İKİ BOYUTLU LEVHA TİPİ YAPILARIN DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNİN GRADYENT ANALİZİ İLE YO... 14/11/2006 - 17/11/2006
  41  MİKROTREMOR YÖNTEMİ VE MAVİŞEHİR KONUT ALANI UYGULAMALARI... 14/11/2006 - 17/11/2006
  42  CSAMT AND VES EXPLORATIONS IN SALIHLI (MANISA) GEOTHERMAL FIELD... 09/10/2005 - 12/10/2005
  43  DETERMINATION OF SHAPE AND DEPTH PARAMETERS USING DERIVATION ANALYSIS OF THE SELF-POTENTIAL ANOMALIE... 04/10/2005 - 07/10/2005
  44  GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF SALİHLİ GEOTHERMAL FIELD... 04/10/2005 - 07/10/2005
  45  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  46  DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN TÜREV ANALİZİ İLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGENLER... 07/12/2004 - 10/12/2004
  47  Özel çalışma modüllerinin uygulanışı... 06/03/2004 - 06/03/2004
  48  Aktif eğitimde ölçme ve değerlendirme... 06/03/2004 - 06/03/2004
  49  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  50  GÖMÜLÜ KUTUPLAŞMIŞ BİR YAPININ DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN YAPI FAKTÖRÜ VE PARAMETR... 20/10/2003 - 24/10/2003
  51  SP yönteminde ters çözüm teknikleriyle eğimli levha tipi yapıların parametrelerinin saptanmas... 20/10/2003 - 24/10/2003
  52  Kıbrıs Yayı'nın Gravite ve Manyetik Anomalileri ve Tektonik Anlamı... 20/10/2003 - 23/10/2003
  53  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye gravite verilerine uygulanması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  54  Levha Türü İletkenlerin Slingram Elektromanyetik Anomalilerinin Sönümlü En Küçük Kareler Te... 20/10/2003 - 24/10/2003
  55  GÖMÜLÜ KUTUPLAŞMIŞ BİR YAPININ DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN YAPI FAKTÖRÜ VE PARAMETR... 13/05/2003 - 15/05/2003
  56  Metalik Maden Atığı Taşıyan Gömülü Boru Hattının Özdirenç Yöntemiyle Araştırılması... 13/05/2003 - 15/05/2003
  57  Application of Finite Element Method on a 2-D gravity data in Western Anatolia... 06/04/2003 - 11/04/2003
  58  Değişken Yoğunluk Farkı İşlevi Kullanılarak Gediz Grabeni Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu... 08/10/2001 - 11/10/2001
  59  2-D numerical heat flow modelling and Curie isotherm mapping using MAGSAT data in western Anatolia... 25/09/2000 - 29/09/2000
  60  Crustal temperature distributions in the western Turkey... 05/07/1999 - 09/07/1999
  61  GENERAL REMARKS ABOUT THE STRUCTURE OF THE BLACK SEA FROM THE REINTERPRETATION OF GEOPHYSICAL DATA... 07/07/1997 - 10/07/1997
  62  THREE DIMENSIONAL INVERSOIN OF THE MAGNETIC ANOMALIES OF MARMARA SEA BASIN... 23/09/1996 - 27/09/1996
  63   Avnik demir yataklarının manyetik irdelemesi... 05/05/1996 - 09/05/2006
  64  Estimation of Sedimentary Cover for the Aegean Grabens with 2-D and 3-D analysis of Gravity anomalie... 01/01/1995 - 05/01/1995
  65  SAROZ KÖRFEZİNİN (KUZEY DOĞU EGE DENİZİ) TEKTONİK VE TORTUL EVRİMİ... 05/04/1993 - 09/04/1993
  66  TECTONICS AND SEDIMENTARY EVOLUATIONS OF THE SAROS BAY AREA (NORTHEAST AEGEAN SEA)... 17/03/1993 - 20/03/1993
  67  Güneybatı Türkiye'nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Beli... 01/03/1991 - 05/03/1991
 • NO CHAPTER TITLE YEAR
  1  Determining the Structure Factor and Parameters of a Buried Polarized Structure from Self Potential AnomaliesSelf-Potential Method: Theoretical Modeling and Applications in Geosciences...  2021
  2  Space Domain Iterative Inversion and its Aplication to the Western Anatolia Grabens Geophysical Data Inversion Methods and Applications...  1990
 • NO NAME DATE
  1  Pamucak-Selcuk(İzmir) ve Yakın Çevresinin Deprem Tehlike Analizi...  7/2009 - 8/2009
  2  Manyetik ve Elektromanyetik Verilerinin Birleşik Ters Çözümü...  6/2009 - 6/2012
  3  Aydın (Koçarlı) Demir Yatağının Konumu...  7/2008 - 10/2008
  4  Earthquake Potential in Western Anatolia and the Associated Hazard Assessment Izmir, Turkey...  4/2007 - 3/2008
  5  Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi...  1/2007 - 1/2010
  6  ARKEOLOJİK ARAMALARDA SİSMİK UYGULAMALAR...  6/2006 - 6/2008
  7  İzmir-Harmandalı Atık Alanı Ve Civarının Çevre Ve Yeraltısuyu Kirlilik Sorununun Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2001 - 6/2003
 • NO NAME YEAR
  1  Carl Duisberg Gesellschaft e.V.  1989
 • NO Responsibility
  1 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering Yer Fiziği Anabilim Dali , Director of Science Branch, March 2021- October 2021
  2 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering , Director of Department, April 2007- April 2010
  3 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, April 2007- April 2010
  4 D.E.Ü. Ege Bölgesi Uygulama Ve Araştirma Merkezi , Member of The Central Board, June 2006- June 2009
  5 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering Yer Fiziği Anabilim Dali , Director of Science Branch, September 2005- June 2008
  6 Siğ Jeofizik Ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştirma Ve Uygulama Merkezi , Member of The Central Board, August 2005- December 2008
  7 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering Yer Fiziği Anabilim Dali , Director of Science Branch, September 2002- September 2005
  8 Graduate School of Natural and Applied Sciences , Vice Director of The Institute, November 1998- January 2001
  9 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, December 1996- December 1999
  10 Faculty of Engineering Department of Geophysical Engineering , Vice Director of Department, May 1996- January 1999
  11 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, September 1994- October 1996
  12 Faculty of Engineering , Member of The Faculty Council, December 1993- October 1996