En

PROF.DR. COŞKUN SARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dalı  1980
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Jeofizik) Anabilim Dalı  1984
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Structure of the Büyük Menderes graben systems from gravity anomalies...  2019
  2  CSAMT investigations of the Caferbeyli (Manisa/Turkey) geothermal area...  2015
  3  Geophysical investigation of the hematite zones in Koçarlı-Demirtepe (Aydın/Turkey)...  2013
  4  Inversion of multi-channel surface wave data using a sequential hybrid approach...  2012
  5  Performance of the finite element method for regional-residual separation on gravity method...  2010
  6  Agora (Magnesia/Aydın) manyetik verilerinin kenar belirleme işleçleri ve 3-boyutlu ters çözüml...  2010
  7  Çok-kanallı yüzey dalgası analizi kullanılarak yüzeye-yakın yapıların araştırılması...  2008
  8  Sediment Thickness of the Western Anatolian Graben Structures Determined by 2-D and 3-D Analysis usi...  2006
  9  Gravity Anomalies of the Cyprus Arc and their Tectonic Impilactions...  2005
  10  Application of the Finite Element Method to Gravity Data. Case Study: Western Turkey...  2005
  11  A Fortran 77 computer code for damped least-squares inversion of Slingram electromagnetic anomalies ...  2004
  12  Metalik Maden Atığı Taşıyan Gömülü Boru Hattının Özdirenç Yöntemiyle Araştırılması...  2003
  13  Numerical Modeling of the Conductive Heat Transfer in Western Anatolia...  2003
  14  Analysis of Gravity Anomalies with Hyperbolic Density Contrast: An Application to the Gravity Data o...  2002
  15  Seferihisar Jeotermal Alanında Doğal Gerilim (SP) ve Gravite Çalışmaları...  1999
  16  The Magnetic Susceptibility anomalies deduced from inversion of Magsat data over Turkey...  1998
  17  Prizmatik Yapıların Manyetik Ters Çözümü ve Marmara Denizi Verilerinin Yorumu...  1998
  18  Yeraltı Taban Topoğrafyasının İki Boyutlu Gravite-Manyetik Ters Çözüm Yöntemiyle Saptanmas...  1997
  19  Structure of the Sea of Marmara Basin within the North Anatolian Fault Zone...  1995
  20  Saroz Körfezi Bölgesinin Tektoniği ve Yapısı...  1995
 • NO AD TARİH
  1  DOĞAL POTANSİYEL VERİLERİNİN TÜREV TABANLI YÖNTEMLERLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGEN... 30/05/2018 - 02/06/2018
  2  DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHIN THE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKE... 07/05/2018 - 11/05/2018
  3  INTERPRETATION OF MAGNETIC DATA USING BOUNDARY ANALYSIS AND 2D INVERSION TECHNIQUES: A CASE STUDY FR... 07/05/2018 - 11/05/2018
  4  The Geothermal Potential of Bergama-Dikili Region and Evaluation of The Gravity Data... 05/11/2017 - 09/11/2017
  5  Combined Geophysical Surveys For A Thermal Power Plant Site: A Case Study In Yumurtalik-Adana Field... 05/11/2017 - 09/11/2017
  6  Bergama-Dikili Bölgesinin Gravite Verilerinin Değerlendirilmesi ve Jeotermal Potansiyeli... 10/05/2017 - 12/05/2017
  7  Geo-electrical Investigations of the Kurşunlu/Salihli Geothermal System in Turkey... 03/11/2016 - 05/11/2016
  8  Geophysical Investigation of Gülbahçe Fault Using VLF-R Method... 03/11/2016 - 05/11/2016
  9  GPR Investigations in the Port of Erythrai (Izmir) Archaeological Site... 18/04/2016 - 22/04/2016
  10  Electrical Resistivity Investigations of the Kursunlu (Manisa/Turkey) Geothermal Area... 18/04/2016 - 22/04/2016
  11  Determination of Buildings Period and Vulnerability Index using Microtremor Measurements... 04/10/2015 - 08/10/2015
  12  Investigation of Roadside Pollution Related to Traffic Density by Using Mangnetic Susceptibility Met... 04/10/2015 - 08/10/2015
  13  Determination of Heavy Metal Contamination in Aliağa-İzmir Industrial Region with Magnetic Suscept... 04/10/2015 - 08/10/2015
  14  Depth Determination of Simple Shaped Bodies from Gravity and Magnetic Anomalies by using Walsh Trans... 04/10/2015 - 08/10/2015
  15  A Novel Algorithm For Boundary Analysis... 13/07/2015 - 16/07/2015
  16  Mikrotremor Verilerinin Güvenilirliğinin Saptanması: Ege Üniversitesi Kampüsü Örneği (Bornov... 05/06/2015 - 07/06/2015
  17  Mikrotremor Yöntemi Kullanılarak Bornova'nın Zemin Özelliklerinin Araştırılması... 05/06/2015 - 07/06/2015
  18  Buca (İzmir) İlçesinde Uygulanan Mikrotremor Ölçümleri ve Dinamik Davranış Özellikleri, 8. ... 11/05/2015 - 15/05/2015
  19  Simulated ground motions with site effects potential evaluated through transfer functions and H/V me... 24/08/2014 - 29/08/2014
  20  Building vulnerability and seismic risk assessment for Izmir, Turkey... 24/08/2014 - 29/08/2014
  21  Magnesia Kent Surlarının Elektrik Özdirenç Tomografi Yöntemiyle Araştırılması... 25/11/2013 - 27/11/2013
  22  Determination of liquefaction resistance and allowable bearing capacity of soils based on VS (Shear ... 01/10/2012 - 05/10/2012
  23  Determination of the basement topography of Büyük Menderes Graben systems by using microgravity da... 01/10/2012 - 05/10/2012
  24  TUZLA (SEFERİHİSAR) JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN MANYETİK ÇALIŞMALAR... 14/09/2011 - 16/09/2011
  25  Koçarlı (Aydın) Iron Ore: Geophysical and Geological Evidences... 06/05/2009 - 08/05/2009
  26  AKHİSAR YÖRESİNDEKİ YER ALTI YAPISININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ... 14/10/2008 - 17/10/2008
  27  MANYETİK VERİLERDEN JEOLOJİK YAPI DERİNLİKLERİNİN SAPTANMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM... 14/10/2008 - 17/10/2008
  28  ÇOK-KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİNİN YÜZEYE-YAKIN YAPILARA UYGULANABİLİRLİĞİ... 14/10/2008 - 17/10/2008
  29  OPTİMUM ALAN PARAMETRELERİ İLE ÇOK KANALLI YÜZEY DALGA (MASW) ANALİZİ... 30/04/2008 - 02/05/2008
  30  Sismik Kesitlerde Süreksizliklerin Ayrımı ve Görüntülenmesi... 14/11/2007 - 16/11/2007
  31  PARAMETRİK İLİŞKİLER KULLANILARAK MANYETİK VERİLERDEN YAPI BİÇİM FAKTÖRÜ VE DERİNLİĞ... 14/11/2007 - 16/11/2007
  32  SALİHLİ JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN JEOFİZİK ÇALIŞMALAR... 27/11/2006 - 30/11/2006
  33  İKİ BOYUTLU LEVHA TİPİ YAPILARIN DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNİN GRADYENT ANALİZİ İLE YO... 14/11/2006 - 17/11/2006
  34  SİSMİK KIRILMA TOMOGRAFİ YÖNTEMİYLE ARKEOLOJİK YAPI KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI: MAGNESIA AN... 14/11/2006 - 17/11/2006
  35  MİKROTREMOR YÖNTEMİ VE MAVİŞEHİR KONUT ALANI UYGULAMALARI... 14/11/2006 - 17/11/2006
  36  CSAMT AND VES EXPLORATIONS IN SALIHLI (MANISA) GEOTHERMAL FIELD... 09/10/2005 - 12/10/2005
  37  DETERMINATION OF SHAPE AND DEPTH PARAMETERS USING DERIVATION ANALYSIS OF THE SELF-POTENTIAL ANOMALIE... 04/10/2005 - 07/10/2005
  38  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  39  GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF SALİHLİ GEOTHERMAL FIELD... 04/10/2005 - 07/10/2005
  40  DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN TÜREV ANALİZİ İLE BİÇİM VE DERİNLİK DEĞİŞTİRGENLER... 07/12/2004 - 10/12/2004
  41  Aktif eğitimde ölçme ve değerlendirme... 06/03/2004 - 06/03/2004
  42  Özel çalışma modüllerinin uygulanışı... 06/03/2004 - 06/03/2004
  43  Levha Türü İletkenlerin Slingram Elektromanyetik Anomalilerinin Sönümlü En Küçük Kareler Te... 20/10/2003 - 24/10/2003
  44  Doğu Karadeniz Rusya ve Türkiye Kıtasal Yamacının ve Kanyon Sistemlerinin Akustik Özellikleri... 20/10/2003 - 24/10/2003
  45  GÖMÜLÜ KUTUPLAŞMIŞ BİR YAPININ DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN YAPI FAKTÖRÜ VE PARAMETR... 20/10/2003 - 24/10/2003
  46  Kıbrıs Yayı'nın Gravite ve Manyetik Anomalileri ve Tektonik Anlamı... 20/10/2003 - 23/10/2003
  47  Sonlu Elemanlar Yönteminin Batı Türkiye gravite verilerine uygulanması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  48  SP yönteminde ters çözüm teknikleriyle eğimli levha tipi yapıların parametrelerinin saptanmas... 20/10/2003 - 24/10/2003
  49  GÖMÜLÜ KUTUPLAŞMIŞ BİR YAPININ DOĞAL POTANSİYEL ANOMALİLERİNDEN YAPI FAKTÖRÜ VE PARAMETR... 13/05/2003 - 15/05/2003
  50  Metalik Maden Atığı Taşıyan Gömülü Boru Hattının Özdirenç Yöntemiyle Araştırılması... 13/05/2003 - 15/05/2003
  51  Application of Finite Element Method on a 2-D gravity data in Western Anatolia... 06/04/2003 - 11/04/2003
  52  Değişken Yoğunluk Farkı İşlevi Kullanılarak Gediz Grabeni Gravite Anomalilerinin Üç Boyutlu... 08/10/2001 - 11/10/2001
  53  2-D numerical heat flow modelling and Curie isotherm mapping using MAGSAT data in western Anatolia... 25/09/2000 - 29/09/2000
  54  Crustal temperature distributions in the western Turkey... 05/07/1999 - 09/07/1999
  55  GENERAL REMARKS ABOUT THE STRUCTURE OF THE BLACK SEA FROM THE REINTERPRETATION OF GEOPHYSICAL DATA... 07/07/1997 - 10/07/1997
  56  THREE DIMENSIONAL INVERSOIN OF THE MAGNETIC ANOMALIES OF MARMARA SEA BASIN... 23/09/1996 - 27/09/1996
  57   Avnik demir yataklarının manyetik irdelemesi... 05/05/1996 - 09/05/2006
  58  Estimation of Sedimentary Cover for the Aegean Grabens with 2-D and 3-D analysis of Gravity anomalie... 01/01/1995 - 05/01/1995
  59  SAROZ KÖRFEZİNİN (KUZEY DOĞU EGE DENİZİ) TEKTONİK VE TORTUL EVRİMİ... 05/04/1993 - 09/04/1993
  60  TECTONICS AND SEDIMENTARY EVOLUATIONS OF THE SAROS BAY AREA (NORTHEAST AEGEAN SEA)... 17/03/1993 - 20/03/1993
  61  Güneybatı Türkiye'nin Aktif Tektoniğini İnceleme Çalışmaları: Sismik Ağ ve Uydu Konum Beli... 01/03/1991 - 05/03/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Space Domain Iterative Inversion and its Aplication to the Western Anatolia Grabens Geophysical Data Inversion Methods and Applications...  1990
 • NO AD TARIH
  1  Pamucak-Selcuk(İzmir) ve Yakın Çevresinin Deprem Tehlike Analizi...  7/2009 - 8/2009
  2  Manyetik ve Elektromanyetik Verilerinin Birleşik Ters Çözümü...  6/2009 - 6/2012
  3  Aydın (Koçarlı) Demir Yatağının Konumu...  7/2008 - 10/2008
  4  Earthquake Potential in Western Anatolia and the Associated Hazard Assessment Izmir, Turkey...  4/2007 - 3/2008
  5  Isparta güneyinde bulunan Kışla dom yapısının jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel yöntemlerle incelenmesi...  1/2007 - 1/2010
  6  ARKEOLOJİK ARAMALARDA SİSMİK UYGULAMALAR...  6/2006 - 6/2008
  7  İzmir-Harmandalı Atık Alanı Ve Civarının Çevre Ve Yeraltısuyu Kirlilik Sorununun Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması...  6/2001 - 6/2003
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2007- Nisan 2010
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2007- Nisan 2010
  3 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  4 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2005- Haziran 2008
  5 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2005- Aralık 2008
  6 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 1998- Ocak 2001
  8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1996- Aralık 1999
  9 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 1996- Ocak 1999
  10 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Eylül 1994- Ekim 1996
  11 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Aralık 1993- Ekim 1996